Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά - Ο πλούσιος νέος

Ομιλία στο Ευαγγέλιο (Περί πτωχείας)

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς

Σταγιάτες