Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Κηφισίαςαπό μέλος της αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την Μ. Σύνοδον.

Γιατί παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Κηφισίας

Γιατί παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Κηφισίας
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κηφισίας κ. Κύριλλος παρητήθη από μέλος της αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την Μ. Σύνοδον. 
Ο Σεβασμιώτατος εζύγισε με σύνεσιν την κατάστασιν, καθώς ήδη είχον αρνηθή να συμμετάσχουν οι Σεβ. Ν. Σμύρνης, Κυθήρων και Πειραιώς, και επέλεξε τον ίδιον δρόμον. Πράγματι, πολλοί Ιεράρχαι επαναλαμβάνουν εις κατ’ ιδίαν συνομιλίας την φράσιν «μαριονέττες» δια τον επιφυλασσόμενον ρόλον εις όσους μεταβούν εις το Κολυμπάρι, αν τελικώς συγκληθή η Μ. Σύνοδος.
Ο Σεβ. Κηφισίας όχι μόνον ηθέλησε να συμπαραταχθή με την μερίδα των ορθώς συλλογιζομένων Μητροπολιτών αλλά και να δώση ένα μήνυμα ότι Ιεράρχαι χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου εις την Ορθοδοξίαν δεν υπάρχουν. Η προωθουμένη υποταγή εις τους Προκαθημένους οφείλεται δυσ­τυχώς εις το αλλοιωμένον εκκλησιολογικόν αισθητήριον πολλών Ιεραρχών, αλλά και του Φαναρίου, που επιθυμεί να αναγάγη εις πρώτον και συντονιστήν της Οικουμένης τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως.
Πάντως, η εξέλιξις αυτή είναι ιδιαιτέρως ενδεικτική του γεγονότος ότι το κλίμα «βράζει» και ότι το αργότερον μέχρι την έκτακτον σύγκλησιν της Ιεραρχίας της Ελλάδος τέλη Μαΐου αναμένονται πολλαί ακόμη εκπλήξεις.
  •  Από  Ορθόδοξος Τύπος                      

Περί Αναστάσεως, π. Αθανασίου Μυτιληναίου

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία στὶς Κατηχήσεις ἀγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων) Πηγή: http://www.theognosia.gr/el/katixiseis-agiou-kyrillou

Η νέα Εκκλησία είναι εδώ! Σαν να μη συμβαίνει τίποτε,

οἱ φύλακες τῆς Πίστεως Ποιμένες (Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, διάκονοι, μοναχοί), ἀλλὰ καὶ ὁ χειραγωγούμενος ἀπ' αὐτοὺς Λαὸς τοῦ Θεοῦ μνημονεύουν καὶ ἀκολουθοῦν τοὺς συνειδητὰ παραβαίνοντας τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ αἱρετίζοντας

Ἀναστάσιμη Λειτουργία
στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Διονυσίου Ἀθηνῶν,
μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύμου
συμμετεχόντων Μονοφυσιτῶν!
(Φωτό & βίντεο)Παρουσίᾳ καί συμμετεχόντων τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν, ἐτέλεσε προχθές 30-4-2016 τήν Ἀναστάσιμη Λειτουργία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος. Συμμετεῖχαν, συμπροσευχήθηκαν, συνέψαλλαν: "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"!...

Ὅπως βλέπετε στήν παραπάνω φωτογραφία, φαίνονται δύο Μονοφυσίτες στήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀναστάσιμου Εὐαγγελίου (πρίν τό "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ", εἰς ἐκ δεξιῶν καί εἰς ἐξ εὐωνύμων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου!  
Ψαλμωδός Δαυίδ λέγει: "Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν" (Ψαλ. 67,2), ψάλλει χαρμόσυνα ἐν εὐφροσύνῃ καί ἀγαλλιάσει ὁ κάθε Ἱερέας ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτῇ, μαζί μέ τό ἐκκλησίασμα καί ὅλη τήν πλάση τοῦ Δημιουργοῦ. Παρόλ' αὐτά, κάποιοι Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς συμψάλλουν, συμπροσεύχονται καί συνεύχονται μαζί μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ (τούς αἱρετικούς), μέσα στόν Οἶκο Του ἐν Λειτουργίᾳ! Εἶναι συναναστημένοι μαζί Του;...Ἀποροῦμεν.
 
Οἱ Μονοφυσίτες παρέμειναν σέ ὅλη τήν Ἀναστάσιμη Λειτουργία πού κάλυψε μέ βίντεο σέ ἀπευθείας τηλεοπτική μετάδοση τό κανάλι τῆς ΕΡΤ2.

Παραθέτουμε κάποιους Ἱερούς Κανόνες γιά τήν περίπτωση:


Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:
"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".

Πατερικός λόγος

«Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει»

Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA Ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης σήμερα, ἀγαπη-τοί. Ἡμέρα ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας, ἡμέρα φωτισμοῦ καὶ ἁγιασμοῦ, ἡμέρα εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς· ἡμέρα ἀναπλάσεως καὶ ἀνακαι-νισμοῦ τῶν ψυχῶν μας, ἡμέρα πραγματικὰ μεγάλη καὶ θαυμαστή, ἡμέρα ἐπιφανής. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα μᾶς συνανέστησε ὁ Χριστός μας, ἐμᾶς ποὺ εἴχαμε πέσει στὴν ἁμαρτία. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα μᾶς συνεζωοποίησε ὁ Χριστός, ἐμᾶς ποὺ εἴχαμε νεκρωθεῖ ἀπὸ τὰ παραπτώματά μας. Αὐτὴ τὴν ἡμέρα μᾶς ἄνοιξε τὸν Παράδεισο, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὸ ξύλο τῆς Ζωῆς. Δηλαδή, τὸ Τίμιο καὶ ζωοποιὸ σῶμα του καὶ αἷμα του, διὰ τοῦ ὁποίου ἐξαγνιζόμεθα καὶ ἁγιαζόμεθα καὶ φωτιζόμεθα καὶ ἀνακαινιζόμεθα…
Διότι ὁ Χριστὸς ἔδωσε τὸν ἑαυτὸ του λύτρο γιὰ ὅλους μας καὶ μᾶς ὁδήγησε ἀπὸ τὸ θάνατο στὴ ζωή, ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ἀπὸ τὴν δουλεία στὴν ἐλευθερία, ἀπὸ τὴν ἔχθρα στὴ γνήσια φιλία. Μᾶς ἐξαγόρασε ὁ Χριστός μας ἀπὸ τὴν κατάρα καὶ τὴν ἁμαρτία, ἀφοῦ ἔγινε γιὰ μᾶς κατάρα, κι ἔτσι μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν υἱοθεσία, γιὰ νὰ μὴν εἴμεθα πλέον δοῦλοι, ἀλλὰ ἐλεύθεροι, νὰ μὴν εἴμεθα ἐμπαθεῖς, ἀλλὰ ἀπαθεῖς, νὰ μὴν εἴμεθα φιλοκόσμοι, ἀλλὰ φιλόθεοι. Νὰ μὴν πορευόμεθα σαρκικὰ ἀλλὰ πνευματικά.
Ὁ Χριστός μας, ἀγαπητοί, μᾶς ἐδόξασε «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Ἐμεῖς τί θὰ ἀνταποδώσουμε στὸν Κύριό μας γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα μᾶς χάρισε; Τί θὰ τοῦ προσφέρουμε ἴσο πρὸς τὴν ὑπερβάλλουσα δωρεά του καὶ τὴ χάρη του;…
Ἂς τὸν εὐχαριστήσουμε, ἀγαπητοί, καὶ ἂς προσπέσουμε στὸν Κύριό μας. Ἂς τὸν προσκυνήσουμε καὶ ἂς τοῦ προσφέρουμε μὲ σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια τὰ μύρα (τῆς ἀγάπης μας) καὶ τοὺς ὕμνους μας ὡς δῶρα. Διότι εἶναι φιλάνθρωπος καὶ φιλάγαθος ὁ Δεσπότης μας καὶ δέχεται τὰ πάντα, ἔστω κι ἂν εἶναι μικρὰ καὶ εὐτελῆ, αὐτὰ ποὺ τοῦ προσφέρουμε.
Ἂς ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, Αὐτὸν ποὺ μᾶς ἀγάπησε κατὰ χάρη, …ἂς πορευθοῦμε συμφώνως μὲ τὶς ἅγιες ἐντολές του.
Ἂς καθαρίσουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀπὸ κάθε σαρκικὸ καὶ πνευματικὸ μολυσμό. Ἂς προσφέρουμε στὸ Θεὸ πράξεις ἀγαθές, ὅπως τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὑπομονή. Ἂς τοῦ προσφέρουμε τὸ συντριμμὸ τῆς καρδίας μας, τὴ δωρεὰ τῆς