Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Εξοχική Λαμπρή – Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη


Καλὰ τὸ ἔλεγεν ὁ μπάρμπα-Μηλιός, ὅτι τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἐκινδύνευον νὰ μείνουν οἱ ἄνθρωποι οἱ χριστιανοί, οἱ ξωμερίτες, τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀλειτούργητοι. Καὶ οὐδέποτε πρόρρησις ἔφθασε τόσον ἐγγὺς νὰ πληρωθεῖ, ὅσον αὐτή· διότι δὶς ἐκινδύνευσε νὰ ἐπαληθεύσῃ ἀλλ᾿ εὐτυχῶς ὁ Θεὸς ἔδωκε καλὴν φώτισιν εἰς τοὺς ἁρμοδίους καὶ οἱ πτωχοὶ χωρικοί, οἱ γεωργοποιμένες τοῦ μέρους ἐκείνου, ἠξιώθησαν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀκούσωσι τὸν καλὸν λόγον, καὶ νὰ φάγωσι καὶ αὐτοὶ τὸ κόκκινο αὐγό.
Ὅλα αὐτά, διότι τὸ μὲν ταχύπλουν, αὐτὸ τὸ προκομμένον πλοῖον, τὸ ὁποῖον ἐκτελεῖ δῆθεν τὴν συγκοινωνίαν μεταξὺ τῶν ἀτυχῶν νήσων καὶ τῆς ἀπέναντι ἀξένου ἀκτῆς, σχεδὸν τακτικῶς δὶς τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ τὶς δυὸ ἀλλαξοκαιριές, τὸ φθινόπωρον καὶ τὸ ἔαρ, βυθίζεται, καὶ συνήθως χάνεται αὔτανδρον· εἶτα γίνεται νέα δημοπρασία, καὶ εὑρίσκεται τολμητίας τις πτωχὸς κυβερνήτης, ὅστις δὲν σωφρονίζεται ἀπὸ τὸ πάθημα τοῦ προκατόχου του, ἀναλαμβάνων ἑκάστοτε τὸ κινδυνωδέστατον ἔργον· καὶ τὴν φορὰν ταύτην, τὸ ταχύπλουν, λήγοντος τοῦ Μαρτίου, τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ χειμῶνος γενομένου, εἶχε βυθισθεῖ· ὁ δὲ παπᾶ-Βαγγέλης, ὁ ἐφημέριος ἅμα καὶ ἡγούμενος καὶ μόνος ἀδελφὸς τοῦ μονυδρίου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἔχων κατ᾿ εὔνοιαν τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐξάρχου καὶ πνευματικοῦ τῶν ἀπέναντι χωρίων, καίτοι γέρων ἤδη, ἔπλεε τετράκις τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ πᾶσαν τεσσαρακοστήν, εἰς τὰς ἀντίκρυ ἐκτεινομένας ἀκτὰς ὅπως ἐξομολογήσῃ καὶ καταρτίσῃ πνευματικῶς τοὺς δυστυχεῖς ἐκείνους δουλοπάροικους, τοὺς «κουκουβίνους ἢ κουκοσκιάχτες», ὅπως τοὺς ὀνόμαζον, σπεύδων, κατὰ τὴν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, νὰ ἐπιστρέψῃ ἐγκαίρως εἰς τὴν μονήν του, ὅπως ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα. Ἀλλὰ κατ᾿ ἐκεῖνο τὸ ἔτος, τὸ ταχύπλουν εἶχε βυθισθεῖ, ὡς εἴπομεν, ἡ συγκοινωνία ἐκόπη ἐπὶ τίνας ἡμέρας, καὶ οὕτως ὁ παπᾶ-Βαγγέλης ἔμεινεν ἀκουσίως, ἠναγκασμένος νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα πέραν τῆς πολυκυμάντου καὶ βορεοπλήκτου θαλάσσης, τὸ δὲ μικρὸν ποίμνιόν του, οἱ γείτονες τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, οἱ χωρικοὶ τῶν Καλυβιῶν ἐκινδύνευον νὰ μείνωσιν ἀλειτούργητοι.

Φρένο για τη νέα ουκρανική εκκλησία στους Αγίους Τόπους

-Μόνο η κανονική στην αφή του Αγίου Φωτός


Μετά τα…κόλπα των Ουκρανών της νέας εκκλησίας στο Άγιο Όρος και στην Πάτμο, έχει σημανει συναγερμός στην παγκόσμια Ορθοδοξία.
Σήμερα με αφορμή την τελετή αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα το Πατριαρχείο, το οποίο όπως και όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, δεν έχει αναγνωρίσει την νέα εκκλησιαστική δομή που προέκυψε μετά τις συμφωνίες Φαναρίου-Κιέβου, είναι αποφασισμένο να μην αφήσει σε ρασοφόρους της νέας Εκκλησίας να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.
Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη “επιχείρηση” από τους Ουκρανούς

ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ:

Σήμερα ήλθε η σωτηρία στον ορατό και αόρατο κόσμο…Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΕΙς ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟς

«Τούτο Σάββατον έστι το υπερευλογημένον, εν ω Χριστός αφυπνώσας, αναστήσεται τριήμερος»

~…Ο Άγιος Επιφάνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου σε έναν λόγο του στο Άγιο και Μεγάλο Σάββατο που αναφέρεται στη Θεόσωμη Ταφή του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, στον Ιωσήφ από την Αριμαθαία και στην κάθοδο του Κυρίου στον Άδη, που έγινε κατά παράδοξο τρόπο μετά το σωτήριο πάθος λέγει τα εξής:
«Τι είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα; Μεγάλη σιωπή είναι απλωμένη στη γη. Μεγάλη σιωπή και ηρεμία. Μεγάλη σιωπή γιατί κοιμάται ο Βασιλιάς. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε, επειδή ο Θεός με το σώμα κοιμήθηκε. Ο Θεός με το σώμα πέθανε και τρόμαξε ο Άδης. Ο Θεός για λίγο κοιμήθηκε και ανέστησε αυτούς που βρίσκονταν στον Άδη. Που είναι τώρα οι προ ολίγου ταραχές και οι φωνές και οι παράνομοι θόρυβοι κατά του Χριστού; Που είναι οι όχλοι και οι εξεγέρσεις και οι στρατιωτικές φρουρές και τα όπλα και οι λόγχες;

"Μέ ποιόν τρόπο θά επιλέξουμε νά γιορτάσουμε τήν Ανάσταση..."μιλία π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, Μ. Παρασκευή, 26-04-2019

«Ου προσκυνούμεν!»: οι άγιοι Τρεις Παίδες του Μεγάλου Σαββάτου (& περί του Αγίου Φωτός)

 https://amoustakis.files.wordpress.com/2012/04/img_4951a.jpg

Στην παρούσα ανάρτηση, αρχικά θα μιλήσουμε για τους Τρεις Παίδες (σημαντικό ανάγνωσμα του Μεγάλου Σαββάτου) και κατόπιν θα δώσουμε κάποια links περί του Αγίου Φωτός και για άλλα "μεγαλοσαββατιάτικα" θέματα. Η παραπάνω φωτο από εδώ, όπου και άρθρο για τη νηστεία του Μ. Σαββάτου.

Το Μέγα Σάββατο το πρωί, στην υπέροχη θριαμβευτική λειτουργία, τη λεγόμενη "πρώτη ανάσταση" (που είναι, στην πραγματικότητα, ο εσπερινός του Πάσχα, ενωμένος με τη θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, δηλ. αυτήν που έγραψε ο Μέγας Βασίλειος),

"Πώς μπορούμε νά γίνουμε μέτοχοι στα Πάθη του Χριστού"μιλία π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, Μ. Πέμπτη, 25/04/2019