Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΙΡΕΣΗ. Βίντεο με ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση
Η ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η μεταπατερική θεολογία του Δημητριάδος Ιγνάτιου στην οποία όλοι οι χαρτοπολεμιστές αντιοικουμενιστές πατέρες αντέδρασαν -και πολύ καλά έπραξαν- είναι ίσως θα τολμούσα να πω μικρότερης σημασίας από τη μεταπατερική Θεολογία, που διδάσκουν οι λεγόμενοι χαρτοπολεμιστές αντιοικουμενιστές πατέρες, για το λόγο ότι, η μεταπατερική Θεολογία του Ιγνάτιου, είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμη ως ξένη προς την πατερική Θεολογία, αλλά η μεταπατερική θεολογία για την εν καιρώ αιρέσεως αντιμετώπιση που διδάσκουν οι Πειραιώς Σεραφείμ, π. Θεόδωρος Ζήσης και άλλοι είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί και έτσι, πιο επικίνδυνη για τους ίδιους και για τους πιστούς που τους ακολουθούν.
Η μεταπατερική θεολογία του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ , του π. Θεόδωρου Ζήση  και άλλων αντιοικουμενιστών που διαμαρτύρονται και αντιδρούν ενάντια στον οικουμενισμό, ενάντια στο π.σ.ε, ενάντια στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Ιγνάτιο Δημητριάδος, τον  Ζηζιούλα Περγάμου, αλλά κοινωνούν με το π.σ.ε ως μέλη του, κοινωνούν με τον Βαρθολομαίο, τον Ιγνάτιο, τον Ζηζιούλα ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Η νέα μεταπατερική θεολογία, που διδάσκουν στην πράξη, είναι μια νέα

Εὐστάθιος ὁ Πλακίδας – 20 Σεπτεμβρίου

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  ΑΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Αγ. Ευσταθ. Πλακ.


Στό θέατρο, ἀγαπητοί μου, στό θέατρο τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐμφανίζεται τώρα ἕνας ἅγιος, πού προέρχεται ἀπό τό στρατό, γιά νά ἀποδειχθῆ ὅτι καί στρατιῶτες ἀκόμα καί ἀξιωματικοί μποροῦν νά ἁγιάσουν καί νά γίνουν μέτοχοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ὁ ἅγιος πού θά προβάλουμε στήν ὁμιλία αὐτή εἶνε ὁ ἅγιος Εὐστάθιος ὁ Πλακίδας, πού τήν ἱερή του μνήμη γιορτάζει ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στίς 20 Σεπτεμβρίου.

Ὁ ἅγιος Εὐστάθιος γεννήθηκε στήν πρωτεύουσα τοῦ κόσμου, τή Ρώμη, τό τέλος τοῦ πρώτου αἰῶνος μετά Χριστόν. Νέος κατετάγη στό ρωμαϊκό στρατό καί χάρι στίς ἱκανότητές του ἔφθασε μέχρι τό βαθμό τοῦ στρατηγοῦ καί διακρίθηκε σέ πολλές μάχες. Ἦταν ἔγγαμος. Εἶχε ἐκλεκτή γυναίκα, τήν Τατιανή, καί δύο παιδιά. Δόξες, πλούτη καί μεγαλεῖα ἦταν στό σπίτι του. Ἀλλά τί νά τά κάνη κανείς ὅλα αὐτά, ὅταν λείπη ἡ πίστις στό Χριστό; Καί ὁ στρατηγός Πλακίδας, ὅπως λεγόταν πρίν νά βαπτισθῆ, ὡς πρός τή θρησκεία ἦταν εἰδωλολάτρης ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του καί ζοῦσαν μέσ΄ στό φοβερό σκοτάδι τῆς πλάνης. Ἀλλ΄ ὁ Πλακίδας δέν ἔμεινε σ΄ ὅλη του τή ζωή στήν πλάνη. Πίστεψε στό Χριστό. Πώς;
Μιά μέρα ὁ Πλακίδας εἶχε βγῆ στό δάσος γιά κυνήγι. Ἐκεῖ πού κυνηγοῦσε παρουσιάστηκε μπροστά του ἕνα μεγάλο ὄμορφο ἐλάφι,

Μ. Αθανασίου: Περί του μη κοινωνείν αιρετικοίς "ίνα μη μέτοχοι της κακοδοξίας και της κατακρίσεως αυτων γενόμεθα"!

    Ἀγάπη πρός ὅλους, ἀλλά κοινωνία μόνον μὲ τοὺς ὁμόπιστους! Μὲ τοὺς κακόπιστους ἀλλόπιστους διάσταση, ἀπομάκρυνση καὶ χωρισμός!


Όταν οι αντι-Οικουμενιστές μας παραγγέλλουν δια στόματος των κ.κ. Τελεβάντου και Κυριακού:Καθημερινὰ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς μᾶς πληροφοροῦν καὶ μᾶς ἀποκαλύπτουν τὰ ἀντι-Εὐαγγελικά, ἀντι-πατερικά, βλάσφημα καὶ αἱρετικὰ (διὰ λόγων καὶ πράξεων) κατορθώματα τῶν αἱρετικῶν!
Καὶ ἐνῶ καὶ μόνο γιὰ ἕνα ἀπ’ αὐτὰ οἱ Ἅγιοι θὰ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, αὐτοὶ ἐπιμένουν νὰ κοινωνοῦν μαζί τους!
Στὶς σημερινὲς ἀναρτήσεις ὁ κ. Τελεβάντος καὶ ὁ κ. Κυριακοῦ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ὅσα ἔγιναν στὴν Οἰκουμενιστικὴ κοινότητα τοῦ ΜΠΟΖΕ. Καὶ διαπιστώνουν καὶ συμπεραίνουν ὅτι μὲ τὶς ἐνέργειές τους οἱ Οἰκουμενιστὲς εἶναι, ὡς νὰ μᾶς στέλνουν ἕνα καθαρὸ μήνυμα:
«Το μήνυμα στεντόριο, εκκωφαντικά σαφές αλλά και “προχωρημένο”: Τίποτε δεν μας χωρίζει, βαδίζουμε μαζί. Χωνέψτε το επιτέλους. Να το μάθουνε σε Δύση κι Ανατολή».
Δυστυχῶς, τὸ ἴδιο μήνυμα «στεντόριο, εκκωφαντικά σαφές αλλά και “προχωρημένο”»  μᾶς στέλνουν καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές.
Ὅσα καὶ νὰ κάνουν οἱ Οἰκουμενιστές, ἐμεῖς θὰ κοινωνοῦμε μαζί τους, θὰ «βαδίζουμε μαζί. Χωνέψτε το επιτέλους»!!!

Ὁ παπικὸς οἰκοδεσπότης τοῦ Μπόζε Enzo Bianchi
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΖΕ
Του θεολόγου κ. Ανδρέα Κυριακού

«Μακάριος ανήρ ος ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ έστη και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν» (Ψαλμ α΄1). Το παραπάνω ψαλμικό στίχο δεν τον έλαβαν καθολου υπόψη ή μάλλον τον αγνόησαν προκλητικά θεωρώντας τον «σκωληκόβρωτον», πλείστοι όσοι ταγοί της Εκκλησίας, κι όχι μόνο, που έσπευσαν αγαλλομένω ποδί στο Μπόζε της Ιταλίας στο 23ο Συνέδριο της «μεικτής διομολογιακής κοινότητος». 
Η πρόσκληση του φραγκόπαπα Έντζιο Μπιάνκι είχε περισσότερη βαρύτητα κι άξιζε πιο πολύ από  τη ψαλμική επιταγή. Έτσι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε μήνυμα στην ως άνω «συναγωγήν πονηρευομένων», ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας απέστειλε εκεί τον μητροπολίτην Ζιμπάμπουε, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών έστειλε το δικό του μήνυμα, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου τον χωρεπίσκοπο Μεσαορίας, ο Νέας Ιωνίας Γαβριήλ παρομοίως. 
Έδωσαν επίσης δυναμικά το παρόν τους μεταξύ άλλων, ο γνωστός καθηγητής Χρ. Γιανναράς, όπως κι ο προεξάρχων των αγουριδικών καθηγητής Πέτρος Βασιλειάδης κι ο  π. Βασίλειος Θερμός. Δεν μπορούσαν να λείψουν, με τίποτε, από τέτοιο οικουμενιστικό παρηγύρι. Εξάλλου ήταν όλοι τους εκεί. Παπικοί, Αγγλικανοί και Μονοφυσίτες. Το μήνυμα στεντόριο, εκκωφαντικά σαφές αλλά και «προχωρημένο»: Τίποτε δεν μας χωρίζει, βαδίζουμε μαζί. Χωνέψτε το επιτέλους. Να το μάθουνε