Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Προκαλεί το Υπουργείο Πολιτισμού: παραδίδει Ορθόδοξο ναό σε καθολικούς

 2017-10-21_16.16.20 (1).jpg

Προκαλεί ανεύθυνα το Υπουργείο Πολιτισμού: παραδίδει Ορθόδοξο ναό σε καθολικούς ιερωμένους
Με ανάρτηση του στην σελίδα στο facebook το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Μνημείων, υφιστάμενη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, καυχάται καθότι τελείται η δήθεν πρώτη λειτουργία στον Ι. Ναό των Γενεθλίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Λάμποβο του Σταυρού από καθολικούς ιερωμένους και ομάδα λαϊκών που τους συνόδευαν. Δεν είναι απλώς παραβάτες της ίδιας της ισχύουσας νομοθεσίας… αλλά με θράσος καυχώνται και γι αυτό!
Είναι πολλές οι παράμετροι του θλιβερού αυτού γεγονότος που

Όταν οι αρχηγοί της "πυρόσβεσης" ...τιμούν τους εμπρηστές της Πίστεως!


«Πυροσβέστες»«Πυροσβέστες» για γέλια, για κλάματα

ή κάτι άλλο, πολύ χειρότερο;

του Απόστολου Σαραντίδη

    Πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες υπηρετώντας τη στρατιωτική μου θητεία στην αεροπορική βάση της Λάρισας, πέρα από τα πρωινά καθήκοντα σύμφωνα με την ειδικότητα που μου είχε δοθεί, ήταν και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως τη νύχτα (το περίφημο γερμανικό νούμερο), μαζί με τους υπόλοιπους της ομάδος εκ περιτροπής, να φυλάμε σκοπιά στο φυλάκιο της κεντρικής αποθηκευτικής δεξαμενής κηροζίνης για τα πολεμικά μας αεροσκάφη. Τόνοι ρευστού εύφλεκτου υλικού που αν μια σπίθα ξέφευγε είτε από αβλεψία είτε από δολιοφθορά, τα αποτελέσματα θα ήσαν πολύ δυσάρεστα όχι μόνο για τη συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα αλλά και για την ευρύτερη αστική περιοχή αφού θα

Αναίρεση αυθαίρετης θέσεως κ. Νικ. Μάννη περί υπάρξεως σχίσματος


Ἀναίρεση
καὶ μέσῳ ἐπιστημονικῶν ἀποδείξεων ἀπόρριψη
τῆς αὐθαίρετης θέσεως τοῦ κ. Νικ. Μάννη
περὶ ὑπάρξεως σχίσματος
μεταξὺ Γαλατίας καὶ Ἱσπανίας τὸν 6ο αἰῶνα.                                                   Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


ταν τότε ποὺ ὁ κ. Ρίζος μοῦ ἀποκάλυψε τὸν σκοπό του νὰ ἐκδώσει ἕνα βιβλίο μὲ θέμα τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα, μὲ σκοπὸ νὰ ἄρει παρεξηγήσεις καὶ ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος καὶ νὰ συμβάλει σὲ μία καλύτερη ἀντιμετώπισή του· νὰ βοηθήσει δηλαδὴ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ ὅτι, δὲν πρέπει τὸ Ἡμερολόγιο –ἕνα μὴ δογματικὸ θέμα, ὅσο κι ἂν ἔχει προεκτάσεις στὴν Πίστη– νὰ κρατᾶ σὲ ἀκοινωνησία τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ πιστεύουν ὀρθόδοξα, ἀποτελώντας τοῖχο χωρισμοῦ, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτοὶ ἔχουν τὴν ὁμολογιακὴ θέληση νὰ συναγωνιστοῦν ἐνάντια στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αὐθόρμητα λοιπόν, τότε, μοῦ πέρασε ἡ σκέψη, ὅτι θὰ ἦταν σημαντικὸ νὰ τὸν ὑποστηρίξω σὲ αὐτὸ τὸ δύσκολο ἐγχείρημα, μὲ τὴν ἐπιστημονική μου ἰδιότητα τοῦ ἱστορικοῦ κι ὄχι τοῦ θεολογοῦντος, ἀναζητώντας στοιχεῖα κυρίως γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος στὴν Δύση πρὶν τὸ 1054, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶχα συναντήσει, χωρὶς νὰ ἐρευνήσω τὰ ἐπὶ μέρους, κατὰ τὶς ἱστορικές μου μελέτες.
Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρέθεσε ὁ κ. Ρίζος –τουλάχιστον γιὰ τὴν ἡμερολογιακὴ ἐξέλιξη στὴν Δύση– δὲν ἀναιρέθηκε κανένα, ἀντιθέτως ἐπιβεβαιώθηκαν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύει –παρὰ τὸν ἄδικο πόλεμο ποὺ δέχθηκε– τὴν ἐγκυρότητα τῆς ἔρευνας ποὺ διεξήχθη. Ὁ ἀξιότιμος κ. Μάννης ὅμως, ποὺ ἀσχολήθηκε δυστυχῶς μὲ προκατάληψη μὲ τὸ θέμα ποὺ διαπραγματεύθηκε ὁ κ. Ρίζος (γεγονὸς ποὺ θὰ ἀποδειχθεῖ παρακάτω), παρέθεσε σὲ κείμενο του, πολέμιο τῶν θέσεων τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Ρίζου, τὴν ἑξῆς θέση, ὅπως ἀναρτήθηκε στὸ «Aπάντηση στον κ. Ι. Ρίζο περί του Ημερολογιακού (Γ΄ 2)» - krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/05/a-2.html:
«Συμπληρωματικά προσθέτω και το Σχίσμα μεταξύ των Τοπικών Εκκλησιών Γαλλίας και Ισπανίας, που πιθανόν δεν γνωρίζατε, διότι αν το γνωρίζατε δεν θα γράφατε πως "καμία Εκκλησία δεν θεωρούσε κάποια άλλη σχισματική για αυτόν τον λόγο". Ο Μελέτιος Αθηνών γράφει στην Εκκλησιαστική Ιστορία του (ό.π., σελ. 120) πως στα τέλη της βασιλείας του Ιουστίνου (πρόκειται για τον Αυτοκράτορα Ιουστίνο τον Β΄, ο οποίος βασίλεψε από το 565 έως το 574) δημιουργήθηκε σχίσμα ανάμεσα στις Εκκλησίες της Γαλλίας και της Ισπανίας για τον χρόνο της εορτής του Πάσχα. Αποδεικνύεται λοιπόν πως παρόλο που υπήρχε εορτολογική ασυμφωνία και μετά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, αυτό δεν ήταν αδιάφορο, όπως το παρουσιάζετε, αλλά θεωρούνταν κακό, μιας και δημιουργούνταν σχίσματα και έριδες, και οι Πατέρες και οι Σύνοδοι προσπαθούσαν συνεχώς για την θεραπεία του, την οποία τελικώς κατάφεραν! Θα έρθουμε εμείς σήμερα να πετάξουμε τους αγώνες τους στον κάλαθο των αχρήστων;».

Ἐπειδὴ ὡς ἱστορικὸ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ ἀναφορὰ σὲ ἕνα σχίσμα, τὸ ὁποῖο ἔλαβε μέρος σὲ μία ἐποχὴ καὶ σὲ ἕναν τόπο, ποὺ γνωρίζω σχετικὰ καλά, ἀποφάσισα νὰ ἀσχοληθῶ γιὰ κάμποσο καιρὸ στὸν λιγοστὸ χρόνο μου μὲ τὸ θέμα καὶ νὰ ἐξετάσω ἂν οἱ ἰσχυρισμοὶ τοῦ ἀξιοτίμου κ. Μάννη εἶναι ἀκριβεῖς καὶ οἱ πηγές του διασταυρωμένες. Ὅποιες πληροφορίες βρῆκα, ἀποτελοῦν τὸ θέμα τοῦ πονήματος ποὺ ἀκολουθεῖ σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος στὴν Γαλατία (κι ὄχι Γαλλία) καὶ στὴν Ἱσπανία.

Ἡ ἐξέλιξη ἡμερολογιακοῦ ζητήματος στὴν Γαλατία
Οἱ ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας ἐφαρμόστηκαν στὴν Γαλατία σταδιακὰ καὶ μὲ διακυμάνσεις καὶ ἐπιρροές (Concil. Galliae Παρίσι, 1789). Π.χ. στὴν μονὴ Landevenec τῆς Βρετάνης ἐφαρμόστηκε τελικὰ ὁ σύμφωνος μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου Διονυσιακός-Αλεξανδρινὸς ὑπολογισμὸς τοῦ Πασχαλίου τὸ 818 μετὰ ἀπὸ Διαταγὴ τοῦ Αὐτοκράτορα Λουδοβίκου Α΄ τοῦ Εὐσεβοῦς (ἀπόδειξη τῆς πολιτικῆς κυρίως βούλησης γιὰ ἡμερολογιακὴ ἑνότητα). Στὴν ἀρχή, ἀκολουθοῦσαν οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Γαλατίας τὴν Romana Supputatio, δηλ. τὸν 84ετὴ κύκλο τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος συμφωνοῦσε μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Νικαίας σχετικὰ μὲ τὸν Πασχάλιο Κανόνα, παρουσίαζε ὅμως μακροπρόθεσμα προβλήματα στὸν ὑπολογισμὸ τῆς ὁρισμένης ἀπὸ τὴν σύνοδο πανσελήνου γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα κι ἀναλόγως διαφορὲς στὸν ἑορτασμό της μὲ τὴν Ἀλεξάνδρεια.
Ἀπὸ τὸ 343 ἄρχισε ἡ σταδιακὴ ἐφαρμογὴ τῆς τροποποιημένης Romana Supputatio, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ Χρονικὸ τοῦ Προσπέρου τῆς Ἀκουιτανίας (ἂν καὶ ἡ ἀκρίβεια τῶν ἀναφορῶν τῆς πηγῆς αὐτῆς ἀμφισβητεῖται). Γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἔχουμε μία μοναδικὴ πληροφορία σχετικὰ μὲ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα: Τὴν formata ποὺ ἔστειλε ὁ Πάπας Λέων ὁ Α΄ στοὺς Ἐπισκόπους Γαλατίας καὶ Ἱσπανίας τὴν 28 Ἰουλίου 454 καὶ στὴν ὁποία ὁ Πάπας ὁρίζει τὴν ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα γιὰ τὸ ἔτος 455 στὶς 25. Ἀπριλίου (Migne, Patr. lat. LIV 1001; Κεφ. I, σελ. 27).
Τὸ 547 ἐξέδωσε ὁ Βικτώριος τῆς Ἀκουιτανίας, μὲ ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιδιακόνου καὶ μελλοντικοῦ Πάπα Ρώμης Ἱλαρίωνα, τὸν δικό του πασχάλιο Κανόνα, ὁ ὁποῖος ἔτυχε μεγάλης ἀποδοχῆς στὴν Γαλατία, στὴν ὁποία μάλιστα εἶχε καὶ τὴν μεγαλύτερη διάρκεια

Εκκλησία της Ρωσσίας: «Άθεος ο Τσίπρας, έγκλημα ενώπιον Θεού και ανθρώπων η νομιμοποίηση αλλαγής φύλου από τα 15».


Αποσπάσματα δηλώσεων Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα στο τηλεοπτικό κανάλι Ρωσσία 24.

Ο νόμος για τη νομιμοποίηση αλλαγής φύλου από την ηλικία των 15 ετών που εγκρίθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο είναι «έγκλημα ενώπιον Θεού και ανθρώπων» και θα δούμε πολλές διαμαρτυρίες πιστών, δήλωσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (DECR) του Πατριαρχείου Μόσχας.
Οι ενέργειες του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, έρχονται σε αντίθεση με τη γνώμη της πλειοψηφίας των Ελλήνων και με τις αρχές της θρησκευτικής παράδοσης που χαρακτηρίζει επί αιώνες τον Ελληνικό λαό.
«Ο κ. Τσίπρας, παρά το γεγονός ότι είναι Πρωθυπουργός ενός Ορθόδοξου κράτους, δεν κρύβει τις αθεϊστικές του πεποιθήσεις και το ότι για αυτόν η θρησκεία δεν σημαίνει απολύτως τίποτα», δήλωσε ο Ιεράρχης.

***
Μετάφραση Φαίη για το ιστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ
ΠηγέςRUSSIA NEWS TODAY   και  ria.ruΑπαγόρευση ερευνών για τους λόγους μεταστροφής αποφάσεων αλλαγής φύλου!

_98007215_transgender2.jpg
Το κίνημα των LGBT, ενώ επικαλείται την επιστήμη για να στηρίξει τις απόψεις τους, στην πραγματικότητα φοβάται τόσο πολύ την έρευνα, που την αποκλείει ακόμα και σε δικούς του ακτιβιστές. 
   Ο 58χρονος Άγγλος ψυχοθεραπευτής James Caspian έχει αφιερώσει τα τελευταία 10 χρόνια στο να δίνει συμβουλές σε άτομα που θέλουν ν' αλλάξουν το φύλο τους. Μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Διεμφυλικών, έχει δημοσιεύσει σχετικές ακαδημαϊκές εργασίες, είναι συνεργάτης σε βιβλία και έχει κάνει σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση του κόσμου στο θέμα της αλλαγής φύλου. Τα διαπιστευτήριά του ως υποστηρικτής των lgbt είναι άψογα, σύμφωνα με την εφημερία Dailymail.

Πρόσφατα ο Caspian διαπίστωσε αυξανόμενο ποσοστό διεμφυλικών ατόμων (transgender) που είχαν κάνει εγχείρηση αλλαγή φύλου, αλλά ήθελαν πλέον να επιστρέψουν στο βιολογικό τους φύλο. Ως μέλος της Επιτροπής του "Μνημονίου Κατανόησης" για τα διεμφυλικά άτομα στην Αγγλία (στην Επιτροπή μετέχουν επιστήμονες υγείας, θρησκευτικές οργανώσεις και ακτιβιστές των lgbt, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κοινή πολιτική αντιμετώπισης όσων θέλουν να κάνουν επέμβαση αλλαγή φύλου), αφού η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι οι λεγόμενες "θεραπείες μεταστροφής" των transgender πρέπει να απορριφθούν, ο Caspian πρότεινε στο πόρισμα της Επιτροπής να περιληφθεί το συμπέρασμα βάσει

Συγκέντρωση- διαμαρτυρία Ορθοδόξων Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειο για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ"!

http://www.ptolemaidanews.gr: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!

Συγκέντρωση- διαμαρτυρία Ορθοδόξων Χριστιανών στην Θεσσαλονίκη εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειο για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση ' Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ!!!Στην Θεσσαλονίκη παρευρέθησαν περί τους 150 Ορθοδόξους Χριστιανούς εχθές Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 20:30 εξω απο το θέατρο Αριστοτέλειον  προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάπτυστη θεατρική παράσταση "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ". 
Επρόκειτο για μια ειρηνική διαμαρτυρία στην οποία συμμετείχαν Ιερείς- Μοναχοί και πλήθος κόσμου απο Πτολεμαΐδα και Θεσσαλονίκη καθώς και απο Ρωσσία, με εμφανή την απουσία του κλήρου της συμπρωτεύουσας, όπου σύντομους χαιρετισμούς

Για την σύγχυση και τον αποπροσανατολισμό που επιχειρείται κατά της Αποτειχίσεως


«Στοχευμένη καὶ συντονισμένη προσπάθεια κατὰ τῆς Ἀποτειχίσεως»!


Γράφει ὁ Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο


Πολὺ προβληματίστηκα ἐὰν ἔπρεπε νὰ δημοσιοποιήσω τὰ ὅσα ἀκολουθοῦν, ἀναλογιζόμενος ἐὰν ἡ μαρτυρία μου θὰ ὠφελοῦσε ἢ θὰ ἔβλαπτε τὸν ἀγῶνα μας κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ τὴν Ἀποτείχισή μας ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς κι αἱρετίζοντες ἐπισκόπους καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μετ’ αὐτῶν. Ὡστόσο βλέπω ὅλο καὶ πιὸ καθαρὰ ὅτι ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ —μετὰ τὴν Κολυμπάρειο ληστρικὴ καὶ ψευδεπίγραφη σύνοδο— μερικοὶ ἱερεῖς καὶ ἁγιορεῖτες προέβησαν στὴν Ἀποτείχισή τους, ἐκτυλίσσεται —μὲ πρόσχημα τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα— μία στοχευμένη καὶ συντονισμένη προσπάθεια κατὰ τῆς Ἀποτειχίσεως τῶν νεοημερολογιτῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἔναντι τῆς ὁποίας δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ σιωποῦμε καὶ ν’ ἀδρανοῦμε.
Μάλιστα αὐτὴ τὴν ἐκστρατεία ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικὰ νὰ στηρίξουν καὶ νὰ προβάλουν γνωστὰ κι ἐπίσημα ἱστολόγια τῶν παλαιοημερολογιτῶν στὸ διαδίκτυο, ἐπιστρατεύοντας μάλιστα ἐγκαθέτους σχολιαστὲς ποὺ θρασυδείλως καὶ χωρὶς ἴχνος θεολογικοῦ λόγου καὶ ὀρθοδόξου πνευματικότητος μετέρχονται ἐκτὸς τῶν ὕβρεων καὶ ἀπειλὲς βίας κατὰ νεοημερολογιτῶν διαχειριστῶν ἱστολογίων!... Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ ἐκ τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου ἐκστρατεύοντες καὶ οἱ ὑπὲρ αὐτοῦ προμαχοῦντες δὲν κατεδίκασαν αὐτὲς τὶς ὕβρεις καὶ ἀπειλὲς βίας, δίδοντας τὴν ἐντύπωση ὅτι ὄχι μόνον τὶς ἐγκρίνουν ἀλλὰ καὶ ὅτι τὶς ὑποδαυλίζουν!!!
Ἀλλὰ καὶ ἔνιοι ἐκ τῶν καλοπροαιρέτων σχολιαστῶν, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν παναιρετικὴ οἰκουμενιστικὴ προπαγάνδα τῆς στείρας ἀγαπολογίας καὶ τῆς ἀπροϋποθέτου ἑνωσιολογίας, καλοῦν σὲ εἰρήνευση καὶ καταλλαγὴ καὶ «νὰ τὰ βροῦμε» μέσω κάποιας συνάξεως μεταξὺ τῶν Πατέρων. Ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ἀγάπη εἶναι μόνον ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη ποὺ ἀδιαιρέτως ὑπάρχει μετὰ τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀληθείας Του· καὶ ἡ πραγματικὴ ἑνότητα ὑπάρχει εἰς τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως. Ἄνευ τούτων οὔτε ἀγάπη καὶ ἑνότητα οὔτε εἰρήνη καὶ καταλλαγὴ ὑπάρχουν. Ἐκεῖ ποὺ ἔχουν φτάσει τὰ πράγματα εἶναι ἔγκλημα νὰ σπρώξουμε τὰ προβλήματα κάτω ἀπὸ τὸ χαλί, νὰ κάνουμε ὅτι δὲν βλέπουμε καὶ ὅτι δὲν ἀκοῦμε. Τὸ σπυρὶ πρέπει νὰ σπάσει γιὰ νὰ θεραπευτεῖ ἡ νοσοῦσα κατάσταση· καὶ θὰ σπάσει. Κι αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ γίνει «μεταξὺ τῶν Πατέρων» μόνον.
Βρισκόμαστε σὲ φοβερὴ πρωτοφανὴ κι ἐμπερίστατη κατάσταση, ὅπου ἡ ἐμπιστοσύνη στοὺς ρασοφόρους πατέρες καὶ μοναχοὺς ὡς αὐθεντίες ἔχει κλονιστεῖ· κανεὶς πλέον δὲν μπορεῖ νὰ λογίζεται «ἅγιος» ἢ ἅγιος, ἀλάθητος καὶ αὐθεντία καὶ ὑπεράνω ἐλέγχου. Γι’ αὐτὸ ὅ,τι εἶναι νὰ διευθετηθεῖ πρέπει νὰ διευθετηθεῖ φανερὰ καὶ μὲ διαφάνεια στὴν Κληρικολαϊκὴ Συνέλευση, ὅπου κανεὶς δὲν εἶναι ἀρχηγός, γιατὶ στὴν Ἐκκλησία Του ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς μας καὶ ὁ μόνος Ἀρχηγός μας μὲ βοηθούς Του τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Στρατηγὸ τῶν ἀγώνων μας, τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες μας, τοὺς φίλους Του· μὲ «ἐργαλεῖα» τους τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, τὴν ἱερὰ Παράδοση, τὴν ἁγιοΠατερικὴ διδασκαλία καὶ πράξη, τὶς ἁγίες οἰκουμενικὲς καὶ τοπικὲς Συνόδους, τοὺς ἱεροὺς Κανόνες· καὶ τὴν πεμπτουσία ὅλων αὐτῶν, τὴν χάρη καὶ τὴ εὐλογία Του καὶ τὴν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ποιόν ἄλλον ἀρχηγὸ μποροῦμε ν’ ἀναζητοῦμε; Ποιούς ἄλλους στρατηγοὺς καὶ ἀξιωματικοὺς θέλουμε; Ποιά ἄλλα ὅπλα καὶ πυρομαχικὰ ἀναζητοῦμε; Τὸ μόνο ποὺ μᾶς λείπει εἶναι ἡ Πίστη ἑνὸς ἑκάστου ἐξ ἡμῶν στὸν Δημιουργὸ καὶ Πλάστη μας κι ἡ ἐξ αὐτῆς παρουσία μας καὶ ἡ συμμετοχή μας· ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἡ δική μας συνεισφορὰ στὸ θέλημά Του καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία Του γιὰ τὴν διὰ τοῦ αἵματός Του ἐξαγορά μας καὶ τὸν ἀγῶνα εἰς τὸν ὁποῖον μᾶς κάλεσε γιὰ τὴν σωτηρία μας εἰς τὴν ἐπουράνιο Βασιλεία τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας!!! Ἰδοὺ λοιπὸν στάδιον λαμπρὸν γιὰ ὅλους μας, στάδιον ἀγώνων ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς μεθέξεως!... 
Συκοφαντεῖται ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς· ποὺ μὲ βιβλία καὶ ὁμιλίες καὶ ἀρθρογραφία ἀνέδειξε στὶς ἡμέρες μας, ἐκ τῆς ἱερᾶς Παραδόσεως κι ἐκ τῆς διαχρονικῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν Ἀποτείχιση ὡς τὴν ἁγιοΠατερικῶς ἐνδεδειγμένη καὶ ἱεροΚανονικῶς ἐπιβαλλομένη στάση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν καιρῷ αἱρέσεως. Κι ἀκόμη συκοφαντοῦνται ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἐδῶ καὶ εἴκοσι τουλάχιστον χρόνια σηκώνουν τὸν Σταυρὸ τοῦ ἀντὶ-οἰκουμενιστικοῦ Ἀγῶνος καὶ τῆς Ἀποτειχίσεως· ὄχι μὲ χαρτοπόλεμο καὶ δημόσιες σχέσεις, ἀλλὰ συνδυάζοντας τὸν λόγο μὲ τὴν πράξη, ὑφιστάμενοι μάλιστα πραγματικὸ διωγμό, ποὺ δὲν ἔλαβε δημοσιότητα στὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸν οἰκουμενισμὸ ἢ τὴν ἐμπάθεια «ὀρθόδοξα» ἱστολόγια, νεοημερολογήτικα καὶ παλαιοημερολογήτικα!...
● Μὲ καθαίρεση «τιμωρεῖται» ὁ π. Εὐθύμιος· γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ποὺ ἀργότερα μετεστράφη σὲ πολέμιο τῆς Ἀποτειχίσεως καὶ τοῦ π. Εὐθυμίου —γιὰ νὰ καταλήξει προσφάτως σὲ μίαν «ἀποτείχιση» ἀντὶ-Πατερικὴ καὶ ἀντὶ-ἱεροΚανονική!!!— σὲ ὁμιλία του στὸν Βόλο (25 Ἰανουαρίου 2007) εἶπε:
« ἀποψινή μας παρουσία ἐδῶ καὶ ἡ δική μου καὶ τῶν Θεσσαλονικέων ἀδελφῶν, ἰδίᾳ τῶν Ἀγιαντωνιτῶν, σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι καὶ μία συμπαράσταση πρὸς τὸν ταλαιπωρούμενο ἀδελφὸ καὶ πατέρα, πρὸς τὸν ἀδίκως τιμωρηθέντα π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ ἐσήκωσε μόνος ἐπὶ ἔτη τὸ ‟βάρος τῆς ἡμέραςˮ, τὸ βάρος τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἐπισκόπους. Νὰ ἀφυπνήσουμε τὸ κοιμώμενο λόγῳ ἀγνοίας ὀρθόδοξο ποίμνιο»!... (www.zoiforos.gr, 14 Μαΐου 2013).
● Μὲ ἀφορισμοὺς καὶ λοιδορίες, διασυρμοὺς κι ἐξευτελισμούς, ἄδικες κατηγορίες καὶ δίκες, ὅπου καταδικάσθηκαν, διώκονται οἱ λαϊκοὶ γιὰ τοὺς

Περί του Λεγεώνος

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά (Λουκ. η΄, 26-39):

 Περὶ τοῦ Λεγεῶνος

(Θεοφύλακτος Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας)


   «Καὶ ἔφτασαν μὲ τὸ πλοῖο στὴν περιοχὴ τῶν Γαδαρηνῶν, ποὺ εἶναι ἀπέναντι στὴ Γαλιλαία. Βγῆκε στὴ στεριὰ ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸν συνάντησε κάποιος ἀπὸ τὴν πόλη, ποὺ εἶχε δαιμόνια ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Ροῦχα δὲν ἔβαζε οὔτε ἔμενε στὸ σπίτι ἀλλὰ στὰ μνήματα. Ὅταν εἶδε τὸν Ἰησοῦ ἔβγαλε κραυγὴ καὶ πέφτοντας στὰ πόδια του τοῦ εἶπε σὲ ψηλὸ τόνο· Τί ἔχεις μαζί μου Ἰησοῦ, Γιὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἀνωτάτου; Μὴ μὲ βασανίσης σὲ παρακαλῶ». Γιατὶ εἶχε διατάξει τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα νὰ βγῆ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἀπὸ πολλὰ χρόνια τὸν εἶχε κυριέψει καὶ τὸν ἔδεναν μ’ ἁλυσίδες καὶ τὸν κρατοῦσαν μὲ χειροπέδες, ἔσπαζε ὅμως αὐτὸς τὰ δεσμὰ καὶ τὸν ἔσερνε ὁ δαίμονας στὶς ἐρημιές.
«Τὸν ρώτησε ὁ Χριστὸς καὶ τοῦ εἶπε· ποιό εἶναι τὸ ὄνομά σου; Κι αὐτὸς ἀπάντησε· Λεγεῶνα», ἐπειδὴ εἶχαν μπῆ μέσα του πολλὰ δαιμόνια καὶ παρακαλοῦσε νὰ μὴ διατάξη νὰ φύγουν στὴν ἄβυσσο. «Ἦταν ἐκεῖ ἕνα κοπάδι ἀπὸ ἀρκετοὺς χοίρους, ποὺ ἔβοσκαν στὸ βουνὸ καὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ ἐπιτρέψη νὰ μποῦν σ’ ἐκείνους. Ὁ Χριστὸς τοὺς ἐπέτρεψε. Ὥρμησε τότε τὸ κοπάδι στὸν κρημνὸ καὶ πνίγηκαν μέσα στὴν λίμνη». Δῆτε τὸ δαίμονα νὰ χωρίζεται σὲ δὺο ἐκδηλώσεις τῆς κακίας· τὴ θρασύτητα καὶ τὸ φόβο. Ἡ ἐρώτηση «τί ἔχεις μαζί μου;» χαρακτηρίζει τὸ θρασὺ καὶ ἀδιάντροπο νοῦ. Κι ἡ

Η Οικουμενιστική "μόλυνση" των Επισκόπων είναι απίστευτη!


 Σεβασμιώτατε κ. Παύλε, ο Λόγος του Τριαδικού Θεού ισχύει από τα 18 και κάτω;


Από την εκπομπή Σήμερα του ΣΚΑΕΙ στην οποία εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος.

Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον

ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

***
   Οι δημόσιες τοποθετήσεις των ιεραρχών στο νομοσχέδιο "αλλαγής φύλου" έβγαλαν στην επιφάνεια το μικρόβιο που μαστίζει την Εκκλησία. Δυστυχώς, η μόλυνση έχει προχωρήσει πολύ…..
Μαρία Αναστασοπούλου: Σεβασμιώτατε να ρωτήσω κάτι; Αν ερχόταν τώρα, τελευταία στιγμή μία ρύθμιση που να ανέβαζε το όριο ηλικίας στα 18 για παράδειγμα, εσείς, θα συμφωνούσατε με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;
Μητροπολίτης κ. Παύλος: 
Ακούστε με. Εάν ερχόταν μία τέτοια ρύθμιση θα έλεγα ότι το νομοσχέδιο αυτό θα μπορούσε να είναι ανεκτό για μία συγκεκριμένη ομάδα, παρόλο που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα της λύσει το πρόβλημα αλλά θα της το μεγαλώσει.

     Το παραπάνω μικρό απόσπασμα είναι ένα δείγμα του πώς ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος προσέγγισε σε όλη την συνέντευξη το νομοσχέδιο αλλαγής φύλου. Δεν είναι όμως ο μόνος, και άλλοι ιεράρχες θεώρησαν την δική τους προσωπική άποψη, σε συνδυασμό με τα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, ως τα κύρια "όπλα" αντιπαράθεσηςΟ Λόγος του Ευαγγελίου

ΟΜΙΛΙΑ π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ


 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ

π. ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ 

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 


Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ 


    Ακούστε φλογερή ομιλία του Γέροντος ηγουμένου των 82 ετών, της Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος (την επομενη ημέρα των συλλήψεων), του π. Μαξίμου Καραβά, πνευματικού τέκνου του αγωνιστού ιεράρχου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου