Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Η Ανάσταση στην ανατολική και δυτική εικόνα


Η απεικόνιση της Ανάστασης στην ανατολική και δυτική εικόνα
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Σύντομο σχόλιο στην εικόνα της Αναστάσεως
του Δρ. Θεολογίας Αθανάσιου Μουστάκη

Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα κυριότερα σημεία της ορθόδοξης εικόνας, η οποία επιγράφεται «Η εις Άδου κάθοδος».

Πρώτα πρώτα πρέπει να εντοπίσουμε το ότι διαφέρει πλήρως από την δυτικότροπη απεικόνιση, η οποία παρουσιάζει το Χριστό να βγαίνει θριαμβευτής από τον τάφο, κρατώντας ένα σημαιάκι. Γύρω εκστατικοί, πεσμένοι στο έδαφος παρουσιάζονται οι στρατιώτες.

η δυτικότροπη εικόνα

Η δυτική εικόνα παρουσιάζει μία σκηνή την οποία κανείς δεν έχει δει. Η στιγμή της Αναστάσεως παραμένει μυστήριο κεκρυμμένο. Η ορθόδοξη προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Προβάλλει τα αποτελέσματα του γεγονότος της Αναστάσεως στον άνθρωπο και στον κόσμο.


Ο Χριστός στο κέντρο, φορά λαμπρόχρωμα ενδύματα και βρίσκεται μέσα σε δόξα, κρατά τα χέρια του Αδάμ και της Εύας και τους σηκώνει από το θάνατο, στον οποίο τους είχε οδηγήσει η εσφαλμένη επιλογή τους στον Παράδεισο. Με την κίνηση αυτή, η οποία είναι δυναμική, θα λέγαμε

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ἡ ὄντως Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας


Ὅσο προχωροῦµε πρός τήν σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόσο καί γράφονται διάφορα κείµενα, αὐξάνεται τό ἐνδιαφέρον τῶν Χριστιανῶν γιά τά ὅσα πρόκειται νά γίνουν σέ αὐτήν καί κυρίως γιά ὅσα θά ἀποφασισθοῦν. 
Προσπαθῶ νά δῶ τά θέµατα αὐτά µέ ψυχραιµία, νηφαλιότητα καί κυρίως µέσα ἀπό τήν καθολική πείρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἤδη ἔχω συντάξει καί δηµοσιοποιήσει διάφορα κείµενα καί πρόκειται νά διατυπώσω τίς ἀπόψεις µου προφορικῶς καί γραπτῶς, κατά τήν Συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πρόκειται νά συνέλθη κατά τόν Μάϊο γιά νά λάβη σαφεῖς ἀποφάσεις ὡς πρός τήν στάση πού θά τηρήση ἡ Ἐκκλησία µας στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο, πού θά συνέλθη στήν Κρήτη τόν Ἰούνιο. 
Ἐµεῖς, οἱ Ἐπίσκοποι, ὅπως καί οἱ Κληρικοί παντός βαθµοῦ, µοναχοί, θεολόγοι καί γενικά Χριστιανοί, µποροῦµε καί πρέπει νά καταθέτουµε τίς σκέψεις µας στά Συνοδικά ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἐνηµερώνουµε τούς Χριστιανούς.  
∆υστυχῶς ὅλη αὐτή ἡ συζήτηση γίνεται καθυστερηµένα, γιατί ἔπρεπε νά γίνη πρίν ὑπογραφοῦν τά κείµενα αὐτά κατά τήν Σύνοδο τῶν Προκαθηµένων στό Σαµπεζύ τῆς Γενεύης τόν παρελθόντα Ἰανουάριο. Εὐθύνονται δέ ὅλοι ἐκεῖνοι πού κρατοῦσαν τά κείµενα αὐτά «ὑπό τό µόδιον» καί δέν δίνονταν στήν δηµοσιότητα γιά εὐρύτερη συζήτηση οὔτε κἄν στούς Μητροπολίτες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας µας γιά νά λάβουν γνώση.  
Αὐτή εἶναι µιά λυπηρά ἱστορία πού δέν περιποιεῖ τιµή σέ ἐκείνους πού τήν σχεδίασαν ἤ τήν ἐφάρµοσαν.

Ἐπιφυλασσόµενος νά ἐκφράσω τίς ἀπόψεις µου κατά τήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θά καταγράψω ἐδῶ µερικά σηµεῖα πού µποροῦν νά ὠφελήσουν ὅσους ἔχουν καλή διάθεση.

1. Ἡ βάση τοῦ ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύµατος εἶναι συνοδική, πού σηµαίνει γίνεται συζήτηση, ἀνταλλάσσονται ἀπόψεις καί ἐξάγονται τά συµπεράσµατα. «Ἔδοξε γὰρ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι καὶ ἡµῖν», ὅπως ἀπεφάνθη ἡ Ἀποστολική Σύνοδος στά Ἱεροσόλυµα, κατά τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (Πράξ. ιε΄,  28).

Τό συνοδικό, ὅµως, πολίτευµα δέν λειτουργεῖ οὔτε ἐκφράζεται µόνον

Αιρετίζουσα προπαγάνδα από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας

 Νέα σκανδαλώδης πρόκληση:

Αιρετίζουσα προπαγάνδα από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας


Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου
Το κείμενο ή φυλλάδιο που ακολουθεί αποσπασματικά είναι συμπαραγωγή της παπικής «επισκοπικής συνόδου» της Γερμανίας και της αντίστοιχης ορθοδόξου και έχει τον τίτλο «Πάσχα η κύρια γιορτή της Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση» "Ostern - Das Hauptfest der Kirche in Ost und West". Όπως βλέπουμε από τον τίτλο για τους συγγραφείς αυτού του κειμένου, παπικούς και «ορθοδόξους» η Εκκλησία είναι ήδη μία (για να μην μας λένε οι εν Ελλάδι επίσκοποι, ότι δεν πάμε για ένωση με τους παπικούς).
Η Ι. Μ. Γερμανίας, αδιαφορώντας τελείως για το πως σκέπτονται οι πιστοί και για το αν είναι σύμφωνοι με τέτοιες ενέργειες, λειτουργεί παπικά και απολυταρχικά προσπαθώντας να επιβάλλει με παπικές μεθόδους την -κατά τον άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς- παναίρεση του Οικουμενισμού προβάλλοντας για δικαιολογία την αναγκαιότητα τέτοιων κειμένων ως απόδειξη ενσωμάτωσης σε μία κοινωνία και ως σύμβολο ειρήνης.
Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται η σημασία της γιορτής και το λειτουργικό τυπικό του Πάσχα στους παπικούς και στην Ορθόδοξη Εκκλησία παράλληλα, και επιχειρείται μέσω αυτής της παραλληλότητας -κατά πάγια οικουμενιστική τακτική- η ανάδειξη «βαθέων ομοιοτήτων», η υποβάθμιση των τρανταχτών διαφορών, η κατάργηση της διδασκαλίας των Πατέρων ότι δεν υπάρχει σωτηρία έξω από την Μία Εκκλησία, καθώς και η κατάργηση του χαρακτήρα της Ορθοδοξίας ως της Μίας Εκκλησίας.
Το γεγονός, ότι το κείμενο υπάρχει μόνο στα γερμανικά και όχι στα ελληνικά δηλώνει και τον ληστρικό και υπόγειο χαρακτήρα του· διότι γνωρίζουν οι υπαίτιοι τις αντιδράσεις που θα επακολουθούσαν, αν υπήρχε και

Οικουμενιστές και ...αντι-Οικουμενιστές Μητροπολίτες συναντώνται στο Αίγιο!!!Τιμά την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή

ο Δήμος Αιγιαλείας αύριο

Η Παρασκευή του Πάσχα είναι η πιο ξεχωριστή μέρα του χρόνου για τους απανταχού Αιγιώτες. Γιορτάζει η Παναγία Τρυπητή, η πολιούχος της πόλης και του Δήμου Αιγιαλείας και ήδη από την Τετάρτη αναμένεται μεγάλο κύμα προσκυνητών από όλη την Ελλάδα, που συρρέουν για να τιμήσουν τη χάρη Της, να Την ευχαριστήσουν, να ζητήσουν τις πρεσβείες Της για να βρει αίσιο τέλος ό,τι μπορεί να βασανίζει τον καθένα...
Την κυριώνυμο ημέρα, Παρασκευή 6η Μαΐου και ώρα 8.00' πρωϊνή θα τελεσθή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην οποία θα χοροστατήσουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και ο οικείος Μητροπολίτης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ. Την 10.45' π.μ. της ιδίας ημέρας, θα ξεκινήσει από το Ιερό Προσκύνημα η λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Θεοτόκου στην καθιερωμένη διαδρομή μέχρι την πλατεία Αγίας Λαύρας. 
Γράφτηκε από την Πέπη ΣπηλιωτοπούλουΚαι δια την  αλήθειαν του λόγου

Τα οικουμενιστικά αίσχη συνεχίζονται, όπως και το αίσχος της σιωπής τῶν Ορθοδόξων Ποιμένων"!

 Αντορθόδοξοι δηλώσεις
   Αλγεινήν εντύπωσιν προκάλεσαν επίσημα χείλη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως την παραμονήν της ελεύσεως του αιρεσιάρχου Πάπα εις την Λέσβον.

Ο πρωτοπρεσβύτερος Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, Εισηγητής και Εκπρόσωπος του Πατριαρχικού Γραφείου Τύπου εις ραδιοφωνικήν εκπομπήν του κ. Αριστείδου Βικέτου κατά την 15ην Απριλίου 2016 εδήλωσε περί της επικειμένης τότε επισκέψεως:
      πρώτον, ότι αναμένονται «δύο αρχηγοί Εκκλησιών»,
    δεύτερον ότι ο Πατριάρχης Κων/πόλεως είναι «ο εκπρόσωπος της Ορθοδοξίας» και
   τρίτον  ότι  «…το Ισλάμ διδάσκει ότι είναι η θρησκεία της ειρήνης και θέλω να το πιστεύω ότι έτσι είναι…».
  Αι δηλώσεις αυταί:  πρώτον, αποτελούν αλλοίωσιν της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας, δεύτερον, αποδέχονται τον Παπισμόν ως Εκκλησίαν, τρίτον, υποτιμούν τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος και τας άλλας Αυτοκεφάλους Εκκλησίας, πέμπτον, είναι άκρως προκλητικαί και κλονίζουν την εμπιστοσύνην και τον κύρος του Πατριαρχείου και τέλος προωθούν την πανθρησκείαν.
     Ποίος διώρισεν ένα Πατριάρχην ως εκπρόσωπον συμπάσης της Ορθοδοξίας; Αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Κύριος η ο κύριος Πατριάρχης; Η δεν διακρίνονται τα δύο αυτά, αν λάβωμεν υπ᾽ όψιν ότι εις την περυσινήν υποδοχήν του Πατριάρχου εις Σέρρας παρωμοιάσθη ως ο Κύριος εισοδεύων εις Ιεροσόλυμα!
   Το Φανάρι φαίνεται ότι φανερώνει το πραγματικόν του πρόσωπον. Δυσ­τυχώς, εύπιστοι Ιεράρχαι επιστηρίζονται εις τας προσωπικάς γνωριμίας τους με τον Πατριάρχην, ο οποίος κατ’ ιδίαν δίδει διαβεβαιώσεις ότι είναι υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, δημοσίως όμως επιδίδεται μαζί με τον Σεβ. Προύσης, τον Σεβ. Γαλλίας και τον Σεβ. Σασσίμων εις οικουμενιστικά αίσχη.
   Με θεωρητικόν ενορχηστρωτήν τον Σεβ. Περγάμου εδώ και δεκαετίες επιχειρούν να υπερυψώσουν τον Πατριάρχην ως «πρώτον της Ορθοδοξίας», ενώ ως και άλλοτε έχομεν καταδείξει έγκυροι Καθηγηταί Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων και ο φιλοπατριαρχικός κ. Φειδάς, εις γραπτά τους απορρίπτουν αυτάς τας καινοφανείς θεωρίας. Ο ίδιος ο Πατριάρχης όμως εις μήνυμά του εις συνέδριον του Ρεθύμνου δια την Μ. Συν­οδον ανέφερε «Καλούμεθα δε άπασαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, υπό τον συντονισμόν του Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας…». Ποίος ώρισε το Πατριαρχείον «συντονιστικόν κέντρον»; Τι είδους «ιερόν κέντρον» είναι το Πατριαρχείον; Από που έλαβε αυτούς τους τίτλους;
    Αι μη -Ορθόδοξοι δηλώσεις πρέπει να ανακληθούν άμεσα.
.
"Ορθόδοξος Τύπος"

ΣΧΟΛΙΟ: Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι πλέον τὰ αἴσχη τοῦ Πατριάρχη. Οὔτε τὸ ὅτι: "Δυσ­τυχώς, εύπιστοι Ιεράρχαι επιστηρίζονται εις τας προσωπικάς γνωριμίας τους με τον Πατριάρχην, ο οποίος ...επιδίδεται... εις οικουμενιστικά αίσχη". Αὐτὰ εἶναι διαπιστωμένα δεκαετίες πιά. Ἀλλὰ τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ὅτι οἱ Ἀντι-Οἰκουμενιστὲς καὶ ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος" ἀρνοῦνται νὰ ἐφαρμόσουν τὴν διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς καὶ τῆς διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τους καὶ ἀρκοῦνται σὲ ἕναν ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ἀναποτελεσματικὸ χαρτοπόλεμο. Ἔγιναν "σοφότεροι τῶν Πατέρων" καὶ κρίνουν τὰ πράγματα μὲ τὴν ἀνθρώπινη λογική, κραδαίνοντες ὡς φόβητρο τὸ ξίφος ποὺ γράφει ἐπάνω "σχίσμα"! Λές οἱ Πατέρες ὅταν ἀποτειχίζονταν καὶ ὅταν διέκοπταν τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετιζόντων, δὲν τὸ γνώριζαν!