Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Τελώνου και Φαρισαίου

Ομιλία στο Ευαγγέλιο της ημέρας

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς - Σταγιάτες