Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος δομετιος ο περσης
Αγίου Νικηδήμου Αγιορείτη

Αυτός ήταν στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, κατά το έτος 318. Καταγόταν από την Περσία. Αφού λοιπόν κατηχήθηκε α­πό ένα Χριστιανό, Άβαρο λεγόμενο, και διδάχθηκε την του Χριστού πίστη, εγκατέλειψε μαζί με την πατρική ασέβεια και κάθε άλλη των συγγενών του προσπάθεια. 
Και έτσι πήγε στην πόλη, που λέγεται Νίσιβι, που βρίσκεται στα σύνορα, που είναι ανάμεσα στα Ρωμαϊκά και Περσικά έθνη. Εκεί λοιπόν μπήκε ο Όσιος μέσα σε Μοναστήρι και, αφού βαπτίσθηκε, ντύθηκε το σχήμα των Μοναχών και χρησιμοποίησε κάθε αγώνα και άσκηση.
Επειδή όμως με συνέργεια του πονηρού δαί­μονα τον φθόνησαν οι εκεί Μοναχοί, γι’ αυτό αναχώρησε και πήγε στο Μοναστήρι των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, στην πόλη, που λέγεται τού Θεοδοσίου και εμιμείτο την ενάρετη πολιτεία του Ηγουμένου και