Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

«Σύχρονοι Ιεροεξεταστές καί συγκεκριμένοι ζηλωτικοί κύκλοι...»

 .

«Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»

-Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως Μακαρίου
.
  Ὁ παραπάνω τίτλος τῆς ὁμιλίας δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, γιατὶ ἡ ὁμιλία αὐτὴ δὲν εἶναι, παρὰ μιὰ ἄθλια ἐπίθεση ἐναντίον ὅσων ἀποκαλύπτουν τὴν δολιότητα τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τὶς κακοδοξίες ποὺ στὴν Κολυμπάριο Σύνοδο ψηφίστηκαν.
     Ὁ κ. Μακάριος –ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὴν ταραχὴ καὶ τὴν νηφαλιότητά του, ἐπειδὴ κάποιοι τολμοῦν νὰ κριτικάρουν τοὺς Δεσπότες τῆς Συνόδου– ἐξαπολύει ἕναν ὀχετὸ ὕβρεων ἐναντίον ὅσων ἐλέγχουν τὴν Σύνοδο καὶ ὅσων διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τῶν ἀρχηγῶν της. Μεταξὺ ἄλλων γράφει: ὅσοι ἐλέγχουν τὴν Σύνοδο εἶναι «ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, πού ἀποπνέουν μίσος, μισαλλοδοξία καί ἀπανθρωπιά, χειρίζονται τή δογματική σάν πέτρα γιά λιθοβολισμό», ἐφαρμόζουν μιὰ «μορφῆς πνευματικῆς τρομοκρατίας καὶ ἀγυρτείας» εἶναι «σύχρονοι ἱεροεξεταστές καί συγκεκριμένοι ζηλωτικοί κύκλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι εἶναι ψυχικά διαταραγμένοι» κ.λπ.
    Μὲ ὅσα γράφει ἀποδεικνύει τὴν ταραχὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐκφοβίσουν τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀντιδροῦν -κι ἂς βλέπει ὁ κ. Διονύσιος Μακρὴς καλὲς διαθέσεις στοὺς Οἰκουμενιστικοὺς κύκλους καὶ τάχα διάθεση ἐπαναλήψεως τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου μὲ …ὀρθόδοξες προοπτικές!
       Δυστυχῶς, οἱ αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς εἶναι ἀποφασισμένοι γιὰ ὅλα!

   Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως Μακαρίου

«Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»

ΟΜΙΛΙΑ
κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»
Τῇ ιγ´ Φεβρουαρίου 2017

     Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, 
     Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,
            Φίλτατοι ἀδελφοί καί ἐκλεκτοί παρόντες,
    Μία Μεγάλη Σύνοδος γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ἀπό θεολογικῆς ἀλλά καί ἀπό ἱστορικοπρακτικῆς πλευρᾶς γεγονός «ὅλως ἔκτακτον καί σημαντικόν». Ἀπό πλευρᾶς θεολογικῆς καί κανονικῆς προσβλέπει στό νά ἐντάξει στό καθολικό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τά νέα δεδομένα ἤθους,

"Στύλος Ορθοδοξίας": Άλλος ένας "Δούρειος Ίππος" του Οικουμενισμού και στύλος του Φαναρίου!!!

ΝΕΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ «ΦΑΝΑΡΙ»

Με μια εξωφρενική και φαντασιακή ανάγνωση της Εγκυκλίου "Προς τον Λαό",  επιχειρείται η καθησύχαση του Λαού!!!


Πηγή: https://katanixis.blogspot.gr/2017/02/audio.html

ΝΕΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ «ΦΑΝΑΡΙ» (audio)


Η ραδιοφωνική εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ "ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ" στο κανάλι της Πειραϊκής Εκκλησίας (12/02/2017)
- ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ
- Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
- Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ.
- Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Θ.'ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Ν. ΜΑΝΩΛΗ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Σχόλιο: Ὥστε, λοιπόν, κ. Μακρή, ἐπειδὴ ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Συνόδου "Πρὸς τὸν Λαό" ὁμιλεῖ περὶ "Μίας" Ἐκκλησίας, πεισθήκατε γιὰ τὶς ἁγνὲς προθέσεις, τὴν «διάκριση» τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίας τους! Μὰ καὶ ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος ὁμιλεῖ περὶ «Μίας Ἐκκλησίας», ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀναγνώρισε τὸ Π.Σ.Ε. καὶ τὶς αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες! Γνωρίζει, κ. Μακρή, ἡ Ὀρθοδοξία σκοπιμότητες, συμβιβασμοὺς καὶ μαγειρέματα στὰ θέματα τῆς Πίστεως; Δὲν ἀξίζει νὰ ἀσχοληθεῖ κανεὶς μὲ τὶς ἐκτὸς πραγματικότητος ἀναλύσεις σου, μὲ τὰ περὶ ἀδιάσπαστης ὀρθοδόξου ἑνότητος τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ συνετοῦ ρόλου τοῦ μητροπολίτη Ἰωὴλ καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καὶ ὅσα ἄλλα παραμύθια μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἔμμεση προτροπή σου νὰ περιμένουμε ἕως τὸ 2019, ποὺ τὸ Φανάρι θὰ πραγματοποιήσει ἐνδεχομένως μιὰ ἄλλη Ὀρθόδοξη "Πανορθόδοξη" Σύνοδο, "καὶ πιθανὸν χωρὶς τὴν συμμετοχὴ μυστικῶν ὀργανώσεων, ὅπως ἡ CIA ποὺ μετεῖχε στὸ Κολυμπάρι μέσω μιᾶς ἐκλεκτῆς κυρίας"!!!
   Φαίνεται σὲ ἔπεισε τὸ περιβάλλον τοῦ Πειραιῶς, στὸ ραδιόφωνο τοῦ ὁποίου εἶπες ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξωφρενικὲς ἀναλύσεις. Λυπᾶμαι βαθύτατα γιὰ τὸ ρόλο τοῦ "ΔούρειουἽππου" ποὺ ἀθέλητα -ἐλπίζω-παίζεις, γιατὶ κάποτε δώσαμε μαζὶ ἀγῶνες στὴν Κύπρο καὶ θεωρούσαμε ὅτι παρέμενες στὸ χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης διδαχῆς τῶν Πατέρων.
Παναγιώτης Σημάτης

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΕΙΟΥ


Του κ. Γεωργίου Ιωάννου Καραλή

   Στην εποχή μας που μαστίζεται από μία κρίση τεραστίων διαστάσεων, επιχειρείται μία προσπάθεια να οδηγηθεί η ορθόδοξη παράδοση σε μία διαφορετική κατεύθυνση, σε μία θεολογία «μεταπατεριστική», όπως πολύ συχνά αποκαλείται. Πως επιτυγχάνεται  μία τέτοια διαδικασία χωρίς να υπάρξουν μεγάλες αντιστάσεις από το ορθόδοξο πλήρωμα;  που οδηγεί μία τέτοια προσπάθεια;
Η απάντηση αυτή έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος γίνεται προσπάθεια να αλλοιωθεί κατά πολύ η πατερική εμπειρία, χωρίς να αμφισβητείται ακόμα το κύρος των Πατέρων της Εκκλησίας. Απλώς και μόνον υποδεικνύεται από τους «μεταπατερικούς θεολόγους» ότι οι Πατέρες είχαν μία διαφορετική αντίληψη από την πραγματική. Αυτή η αντίληψη τους φέρνει κοντά στην παπική και προτεσταντική παράδοση. Αφού λοιπόν οι Πατέρες έλεγαν τα ίδια πράγματα με τον Αυγουστίνο, τους σχολαστικούς, γιατί να υφίσταται διάκριση μεταξύ ορθοδόξου, παπικής και προτεσταντικής παρόδοσης σε μία ενωμένη Ευρώπη και σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο; Η ένωση των «εκκλησιών» κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι προσιτή και βέβαια αναγκαία, γιατί ποιό σωστά σκεφτόμενο ανθρώπινο ον θα μπορέσει να αποκλείσει  την ένωση των πάντων, αφού οι θεολογικές διαφορές του παρελθόντος έχουν πια ξεπεραστεί;
Στο δεύτερο σκέλος καταβάλλεται μία υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους «μεταπατερικούς θεολόγους» να πληγεί το κύρος των Πατέρων της Εκκλησίας. Γνωρίζοντας καλά ότι η δική τους  ερμηνεία της θεολογίας των Πατέρων δεν ανταποκρίνεται στην αντικειμενική αλήθεια, και κάποτε θα αποκαλυφθεί η απάτη, γιατί οι Πατέρες γράψανε τόσο πολύ που δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζονται αυτά που τους βάζουν να πουν οι μεταπατερικοί θεολόγοι, γιατί  να μη πληγεί ανεπανόρθωτα και το κύρος των Πατέρων, έτσι ώστε όταν θα έρθουν ορθόδοξοι και θα πουν ότι αυτή η ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, τότε οι «μεταπατερικοί θεολόγοι» θα ισχυριστούν: «Δεν επικυρώθηκαν  όλες οι θεολογικές γνώμες και διατυπώσεις όλων των ιερών Πατέρων της Εκκλησίας. Τούτο σημαίνει ότι όλα όσα είπαν και έγραψαν οι Πατέρες δεν έχουν δογματικό και αναντικατάστατο η και αλάθητο κύρος…» (βλέπε άρθρο του Γρηγορίου Λαρεντζάκη, καθηγητού στο Graz που έχει τίτλο. «Η μέθοδος των ιερών Πατέρων της Εκκλησίας και των Οικουμενικών συνόδων σε αντιδιαστολή προς τους αρνητές της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», δημοσιευθέν από τον ιστότοπο Αμήν). Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται με γοργότερο ρυθμό η ένωση των «εκκλησιών», αφού πια οι ορθόδοξοι δεν στηρίζονται στην αλήθεια των Πατέρων, άρα και η θεολογία θα πρέπει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών, δηλαδή να γίνει «μεταπατερική».

Το πρόσωπον
Η προσπάθεια να αλλοιωθεί η θεολογία των Πατέρων άρχισε ήδη από πολύ νωρίς στον ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον πριν από τριάντα χρόνια, με την γνωστή σε όλους «θεολογία» του προσώπου. Ότι δηλαδή τάχα το πρόσωπο άνευ της φύσεως είναι η υπέρτατη αλήθεια του χριστιανισμού και ότι τάχα μόνο αυτό είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Όχι μόνο η εικόνα αλλά και το καθ’ ομοίωση. Πως όμως ορίζεται; Το πρόσωπο ορίζεται σαν σχέση ενός εγώ με ένα εσύ. Ετυμολογικά για τους «μεταπατερικούς» θεολόγους το πρόσωπο βγαίνει από το προς και όψιν. Δηλαδή είναι ένα εγώ που βρίσκεται μπροστά στην όψη ενός εσύ και σε σχέση μαζί του. Αν δεν υπάρχει η σχέση δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ορίσουμε ένα πρόσωπο. Η σχέση του εγώ με το εσύ δημιουργεί την κοινωνία των προσώπων που σχετίζονται συνεχώς μεταξύ τους και αυτοκαθορίζονται. Η κοινωνία των προσώπων δηλαδή των ετεροτήτων χρειάζεται και την κοινωνία με τον πρώτον.  Άνευ αυτής της κοινωνίας με τον πρώτον δεν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει ενότης. Το πρόσωπο οριζόμενο κατ’ αυτόν τον τρόπον, από τους “μεταπατερικούς θεολόγους», πασχίζει δήθεν να απελευθερωθεί από την αναγκαιότητα της φύσεως που το καταδυναστεύει και το κάνει να εμφανίζεται σαν άτομο. Δηλαδή σαν μία μονάδα κλεισμένη στον εαυτό της, αδύναμη να κοινωνήσει με τους άλλους. Πρωτεργάτες αυτού του εγχειρήματος ήταν οι «παρισινοί θεολόγοι» του αγ. Σεργίου, μετά του κ. Γιανναρά, του κ. Ζηζιούλα, ακόμα λαϊκού και μετέπειτα επισκόπου Περγάμου και καθηγητού του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Η προσπάθεια αλλοίωσης της θεολογίας των Πατέρων από σύγχρονους θεολόγους, με την αντιγραφή θέσεων “παρισινών θεολόγων» και φιλοσόφων, πέτυχε κατά πολύ στην Δύση. Οι δυτικοί αντιλήφθησαν ότι με αυτήν την θεολογία επικρατεί το πνεύμα της «Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας» και εμφανίζονται σαν αιρετικοί και ασυνεπείς οι Ορθόδοξοι.
Ο αναγνώστης που θα θελήσει να εμβαθύνει, ας διαβάσει την δογματική του αειμνήστου καθηγητού Ιωάννου Ρωμανίδη (σσ. 254-291). Εκεί ο πατήρ Ιωάννης εξηγεί την αλλοίωση των Πατέρων από ορθοδόξους ακαδημαϊκούς συγγραφείς. Αργότερα ο π. Μάξιμος Λαυριώτης συνέχισε το έργο με συνεχή άρθρα, στα οποία κανένας δεν τόλμησε να απαντήσει. Το 2002 ο γράφων δημοσιεύει άρθρο στον Ορθόδοξο Τύπο, σε τρεις συνέχειες, με τον τίτλο «Το αυγουστινιακό υπόβαθρο της θεολογίας των Παρισίων».
Ο αείμνηστος καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης το αναδημοσιεύει, αλλά κανείς δεν αντιδρά, κανείς δεν απαντά, κανείς δεν επιθυμεί τον θεολογικό διάλογο. Το 2016 ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος δημοσιεύει άρθρα στον Ορθόδοξο Τύπο και σε άλλα περιοδικά αναφερόμενος και αυτός στην αλλοίωση που επιχειρήθηκε από την θεολογία του προσώπου, ξεσηκώνοντας μεγάλη αντίδραση.
Εν τω μεταξύ οργανωνόταν η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος» στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Σ’ αυτή την σύνοδο υπήρχαν κείμενα που υιοθετούσαν επίσημα την θεολογία του προσώπου. Η αξία του

Τόλμησες να μιλήσεις για Οικουμενισμό; ΦΥΓΕ!!!

  "ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ".
Η  επιστολή  μιας Ληξουριώτισσας που αποπέμφθηκε από γυναικείο μοναστήρι επειδή τόλμησε να τους ρωτήσει για τον Οικουμενισμό!

ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ


   Επειδή υπάρχει η ρητή εντολή των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας να μην σιωπούμε σε καιρούς όπου κινδυνεύει η «άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστις ημών», 
   διότι ο μη ομολογών την Αλήθειαν και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς όπως η σημερινοί -εσχάτης καταπτώσεως και μεγάλης αποστασίας-, «κρύπτει Χριστόν εν τάφω», πάλι κατά τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας ημών· 

 εθεώρησα σκόπιμον κατ’ ανθρώπων και κατά Θεόν αρεστόν, να επισκεφθώ γνωστές μου από χρόνια μοναχές στο Μοναστήρι τους
με την ελπίδα μιας εποικοδομητικής συνομιλίας μαζί τους και την προσδοκία μιας πνευματικής ανατάσεως δι εμέ και τους τυχόν παρευρισκόμενους. 

Προς πληρεστέραν δε ευόδωσην του σκοπού μου και προς περαιτέρω επίρρωσιν των Ορθοδόξων Ομολογιακών θέσεων,

προσήλθα εφοδιασμένη με δυο βιβλία του Ιωάννου Ρίζου (σχόλιο "ο Παιδαγωγός": δείτε σχετικά εδώ),  το ένα εκ των οποίων προλογίζει ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης. 


Σχόλιο ο Παιδαγωγός:
"Τι δεν καταλαβαίνεις ;"
  Βεβαίως και σε καμία περίπτωση δεν περίμενα πως η φανέρωση της αλήθειας πυροδοτεί τα κρυπτά της αισχύνης (εκεί που υπάρχουν). Το λέγει άλλωστε και ο Παύλος στην Β΄ προς Κορινθίους. 
  Και το διεπίστωσα ιδίοις όμμασιν, όταν εδέχθην έντονο έλεγχο -λες και ήμουν ο χειρότερος αιρετικός-, αλληλοσυγκρουόμενες νουθεσίες και εν τέλει, αποπομπή.

Και διερωτώμαι: να σφραγίσει ο Αντίχριστος τους άθεους και απίστους στον κόσμο το καταλαβαίνω, αλλά να σφραγίσει, χωρίς καν μικροτσίπ και τις καλόγριες στα μοναστήρια έ, αυτό μου είναι αδιανόητο!
Ληξουριώτισσα 

Σχόλιο:
Την παραπάνω επιστολή λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   Δυστυχώς, τα μοναστήρια, από προπύργια και προμαχώνες της

Για σκεφτείτε το, Πατέρες: Ο Εισαγγελέας, άραγε, θα δράσει μόνο στην Ι. Μ. Εσφιγμένου;

Κασμίρογλου για τη Μ. Εσφιγμένου στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ:

«Στον εισαγγελέα εάν δεν έχουμε αποτέλεσμα»
του Γιώργου Νταλιάρη

Με προσοχή χειρίζονται οι αρχές το θέμα των ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί για τους καταδικασθέντες της παλαιάς αδελφότητας της , ενώ στη αστυνομία είναι φειδωλοί σε όσα λένε.


Κι ενώ έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την έκδοση της απόφαση, ο αλλά και ο έτερος μοναχός που καταδικάσθηκαν, δεν είναι διατεθειμένοι να παραδοθούν στις αστυνομικές αρχές. Ο γέροντας Μεθόδιος το έκανε γνωστό άλλωστε μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.
Ο , μιλώντας στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τόνισε πως η διαδικασία της επίδοσης των ενταλμάτων ανήκει στην αστυνομία και αυτή το χειρίζεται. «Αν δεν καταφέρει να τα επιδώσει η αστυνομία, τότε το θέμα μεταβιβάζεται στον εισαγγελέα», εξήγησε ο κ.Κασμίρογλου μεταφέροντας τους κανόνες που ισχύουν. Ωστόσο, έσπευσε να συμπληρώσει: «Ελπίζω στο τέλος να πάνε όλα καλά».

ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

Παράπονα του π. Νικ. Μανώλη κατά της Συνάξεως Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών!


Πηγή: https://katanixis.blogspot.gr/2017/02/2017_15.html

Σχόλιο: ...Άρρητα ρήματα!

Η άλλοίωση της Πίστης και των Ιερών Κανόνων με …αποδείξεις! --Και παρά ταύτα η ...συμπόρευση!!!


Ο π. Νικόλαος Μανώλης προς τον μητρ. Θεσ/νίκης κ. Άνθιμο:

«Παραδώσατε τη Θεσσαλονίκη

στο μασονικό Οικουμενισμό»    Σημ. «Π.Π.»: Ἀλήθεια, οἱ ἱερωμένοι (Ἐπίσκοποι, ἀρχ/τες, ἱερεῖς) ἔχουν τὴν ἴδια ἐπαμφοτερίζουσα Πίστη μὲ τὸν κ. Ἄνθιμο;     Ἐφαρμόζουν τοὺς Ἱ. Κανόνες ἢ κοροϊδεύουν τὸ λαὸ καταπατῶντες τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες κατὰ τὸ δοκοῦν, καὶ κάνοντας ὁ καθένας δεσποτικὰ ὅ,τι θέλει;
     Αὐτὴ εἶναι εἰκόνα Ἐκκλησίας ὁμοπίστων καὶ ὀρθοδοξούντων Ποιμένων, ὅταν ἡ Ἱεραρχία καὶ ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τοὺς ἐπιτρέπει νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν καὶ στὴ συνέχεια τοὺς ἀκολουθεῖ ἀνεξαρτήτως τῆς Πίστεως ποὺ ἔχουν καὶ ἀνεξαρτήτως ἂν ἐφαρμόζουν τὶς θεῖες  Ἐντολὲς καὶ τοὺς Ἱ. Κανόνες, γιὰ νὰ πάρει τήν... εὐλογία τους;


Ο π. Νικ. Μανώλης προς τον μητρ. Θεσ/νίκης κ. Άνθιμο:

«Παραδώσατε τη Θεσσαλονίκη
στο μασονικό Οικουμενισμό»

Πρωτοπρεσβύτερος
Νικόλαος Μανώλης
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσ/νίκης

Ἐν Θεσσαλονίκη τῇ 13ῃ Φεβρουαρίου 2017

Παναγιώτατον
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιμον
Ἐνταύθα


Παναγιώτατε
Ἀπὸ τότε ποὺ ἤλθατε στὴν Θεσσαλονίκη, δὲν ὑπῆρξε σχεδὸν οὔτε μία περίοδος Νηστείας Χριστουγέννων ἢ Πάσχα, ποὺ νὰ μὴν μοῦ ἀποστείλετε "νουθετήρια", "πατρική", ἀλλά πάντα ἀπειλητικὴ ἐπιστολή. Πῶς μπορῶ νὰ ξεχάσω τὴ Μεγάλη Σαρακοστὴ τοῦ 2015 καὶ "τὰ Πασχάλια δῶρα σας" κατὰ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἐνόψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας! Γι αὐτὸ καὶ ἐφέτος εἶχα τὴν βεβαιότητα πὼς δὲν θὰ μὲ "λησμονήσετε" πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα.
Πράγματι, οὐδεμία ἔκπληξη αἰσθάνθηκα ἀπὸ τὸ ὑπ’ ἀρίθμ. 722/10-12-2016 ἔγγραφό σας, τὸ ὁποῖο μοῦ ἀποστείλατε ὡς "πατρικὴ" ἐπιστολὴ μὲ τὴν προειδοποίηση "διὰ τελευταίαν φοράν". Σύμφωνα μὲ τὸν πρόλογο τοῦ ἐγγράφου, ἀφορμὴ γιὰ τὴν σύνταξή του στάθηκαν οἱ ἀναφορές μου «...περὶ θεμάτων δικαιοδοσίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἑτέρων Πατριαρχείων καθὼς καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί, «ὅτι κατὰ τὸ Σάββατον 3 Δεκεμβρίου» ἀπηύθυνα «ἀντικανονικῶς» «ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.Ἱερώνυμο γιὰ τὸ ψευδὲς Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», παραθεωρῶν «μὲ τρόπον ἀντικανονικὸν τὴν οἰκείαν» μου «ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν, καὶ ἐν προκειμένω τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, εἰς ἣν καὶ ἀνήκω κανονικῶς καὶ οὐσιαστικῶς ὡς κληρικὸς τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ». Τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς ἐπιστολῆς σας ἀναλίσκεται κατὰ κύριο λόγο σὲ θέματα στὰ ὁποῖα ἔχω ἀπαντήσει λεπτομερῶς καὶ ἐμπεριστατωμένα σὲ προηγούμενες ἀπολογίες μου.
Εὑρισκόμενος, λοιπόν, καὶ πάλι στὴν δυσάρεστη θέση νὰ ἀπολογοῦμαι γιὰ τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, δὲν θὰ σταθῶ ἐπὶ λέξει στὰ ὅσα κατ’ ἐμοῦ διαλαμβάνονται στὸ ὑπόψιν ἔγγραφο. Ἀποτελεῖ ψυχικὸ βάρος γιὰ μένα νὰ ἀπαντῶ κάθε φορά λέξη πρὸς λέξη σὲ κατηγορίες ἀνούσιες λόγου ἢ ψευδεῖς, ὅταν αὐτὰ ποὺ πραγματικά μᾶς χωρίζουν καὶ καθιστοῦν τὴν μεταξὺ μας σχέση προβληματικὴ εἶναι θέματα ἐξαιρετικῆς σημασίας, ζωῆς καὶ θανάτου. Εἶναι ἡ διαφορετική μας πίστη, ἀντίληψη καὶ κατανόηση τοῦ τί εἶναι Ὀρθοδοξία, τί εἶναι Πίστη, τί εἶναι Ἐκκλησία. Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους ἀπαντῶ μὲ εἰλικρίνεια φανερώνοντας τὶς πραγματικὲς αἰτίες καὶ ἀφορμὲς ποὺ σᾶς ὁδήγησαν νὰ μὲ νουθετήσετε «πατρικὰ» γιὰ ἀκόμα μία φορὰ:

1. Λογοκρισία καὶ περιφρόνηση
Μὲ κατηγορεῖτε καὶ πάλι ὅτι ἀναφέρομαι καὶ ὁμιλῶ ἐπὶ "θεμάτων ἁπτομένων τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, ἑτέρων Πατριαρχείων ὡς ἐπίσης καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος". Σᾶς προκάλεσα ἐπανειλημμένως νὰ μοῦ ἀποδείξετε συγκεκριμένα πότε ἀναφέρθηκα σὲ διοικητικὰ θέματα πατριαρχείων, τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μητροπόλεων ἢ ἐνοριῶν; Θὰ σᾶς προκαλέσω καὶ πάλι νὰ βρεῖτε μία ἀναφορά μου ὡς πρὸς τὴ διοίκηση, τὴν ἐκλογὴ μητροπολιτῶν, τὰ οἰκονομικὰ θέματα ἑνὸς πατριαρχείου, ἢ ἂν τέλεσα κάποια ἱεροτελεστία σὲ ἄλλη Μητρόπολη, ἂν ἐπενέβην ἐπειδὴ χειροτονήθηκε ἱερέας σὲ ἕνα πατριαρχεῖο καὶ εἶπα τὴ γνώμη μου, ἂν ἐπίσκοπος χειροτονήθηκε κι ἐγὼ διαφώνησα. Ἔχετε κάποια ἀπόδειξη γιὰ τέτοιες ἐνέργειές μου; Φυσικὰ ὄχι! Καὶ ὅμως, ἐπανέρχεστε σὲ κάθε σας γράμμα πρὸς τὸ πρόσωπό μου, χωρὶς νὰ ἀπαντᾶτε στὶς ἐρωτήσεις μου.  
Μὲ αὐτήν σας τὴν συμπεριφορὰ μὲ ἀδικεῖτε. Ἐνῶ δὲν καταδέχεστε νὰ ἀνταποκριθεῖτε στὰ στοιχειώδη τῆς διοικητικῆς σας ἔστω μέριμνας, ἤτοι στὴν ἀπάντηση τῶν γραπτῶν ἐρωτημάτων μου, ἐπικαλεῖσθε τὴν "πατρικὴ φροντίδα" καὶ "μέριμνα", μὲ προφανή σκοπὸ τὴν ἐξουθένωση καὶ τὶς τιμωρίες μου. Μὲ περιφρονεῖτε ὡς μικρὸν καὶ ἀνάξιον λόγου. Ἐνθυμηθεῖτε ὅμως τὸ Λόγο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀναπροσαρμόστε εὐαγγελικὰ τὴν ὑποχρέωσή σας[1]. Κάποτε σᾶς ἀπέστειλα ἐπιστολὴ διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν παρουσία σας σὲ οἰκουμενιστικὸ συνέδριο στὴ Θεσσαλονίκη[2] καὶ ἀντὶ ἀπαντήσεως, ὕστερα ἀπὸ μερικοὺς μῆνες σὲ μία ἱερατικὴ σύναξη, εἴπατε εἰς ἐπήκοον ὅλων, πὼς δὲν ἀπαντᾶτε "σὲ ἐπιστολὲς μὲ βλακεῖες", λοιδορώντας τὴν ἁγνὴ ἀνησυχία μου γιὰ τὸ κατάντημα τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τώρα, στὴν παροῦσα ἐπιστολὴ σας ἀνακαλύψατε ἄλλον, παρεμφερῆ λόγο, γιὰ νὰ δικαιολογήσετε τὴν ἀδικαιολόγητη πρακτική σας. Γράφετε: "… δὲν σᾶς ἀπεστείλλαμεν σχετικὴν ἀπάντησιν κρίνοντες τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τοὺς συλλογισμοὺς σας ἀτυχεῖς, οἱ ὁποῖοι μάλιστα καταδεικνύουν τὴν ἐκ μέρους σας ἔλλειψιν διαθέσεως πρὸς κατανόησιν τῶν ὑφ’ ἡμῶν γραφομένων".
Κατὰ τὸ παρελθὸν σᾶς εἶχα ἐπισημάνει τὰ ἑξῆς. "… Ἐκφράζομαι δημόσια, ὁμιλῶ μὲ θάρρος καὶ παρρησία, πάντα «σφραγίζω» τὰ ἔργα μου μὲ τὴν ὑπογραφή μου. Κυκλοφοροῦν 3.500 ὁμιλίες μου στὸ διαδίκτυο, ὑπάρχουν ἄρθρα μου σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐκκλησιαστικὰ περιοδικά. Βρεῖτε λοιπὸν κάτι μεμπτὸ νὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐπὶ συγκεκριμένου. Γιατί μένετε στὰ γενικὰ καὶ ἀόριστα; Πῶς θὰ μὲ κρίνετε μὲ αὐτά;"[3]

2. Ἀφασία καὶ σκευωρία
Ἀλλὰ φυσικά, δὲν ἀναφέρεστε σὲ τέτοιου εἴδους παρεμβάσεις μου, δηλαδὴ διοικητικῆς φύσεως. Αὐτὸ ποὺ σᾶς ἐνοχλεῖ εἶναι οἱ παρεμβάσεις μου σὲ θέματα Πίστεως καὶ αἱρέσεως, στὰ θέματα ἀλήθειας καὶ πλάνης, στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότητα, στὶς δημόσιες τοποθετήσεις, τὶς ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες καὶ αἱρετικὲς δράσεις πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων. Ὅλες αὐτὲς τὶς ἐκτροπὲς τὶς ἐνδύετε μὲ τὴ φορεσιὰ τῆς δῆθεν "πνευματικῆς δικαιοδοσίας". Ἡ ἀλλοίωση τῆς Πίστεως ἀπὸ πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους μὲ δημόσια ἔργα καὶ λόγους, γιὰ σᾶς ἀποτελοῦν ἄβατο τόπο, στὸν ὁποῖο κανεὶς δὲ θὰ πρέπει νὰ εἰσέλθει. Ἐπιθυμεῖτε νὰ μὴν ἀκοῦμε καὶ νὰ μὴν βλέπουμε τὰ ὅσα αἰσχρὰ καὶ προδοτικὰ ἐπιχειροῦν καὶ

Κατάργηση της υποχρεωτικής Θεματικής Εβδομάδας


Από τους καθηγητές στο Μεσολόγγι ξεκινούν οι αντιδράσεις

- Η ΟΛΜΕ ζητά την κατάργηση της υποχρεωτικής Θεματικής Εβδομάδας

Οι καθηγητές προβληματίζονται για το θέμα των «έμφυλων ταυτοτήτων» και ζητούν να γίνει προαιρετική


- Ν. Παπαχρήστος: «Φόβοι για ΜΚΟ και κομματικές οργανώσεις στα σχολεία στο πλαίσιο της ενημέρωσης»

Κατάργηση της υποχρεωτικής Θεματικής Εβδομάδας ζητεί η ΟΛΜΕ, ενώ το εναρκτήριο λάκτισμα

Η εγκύκλιο ομιλεί για υποχρεωτικά σεμινάρια, χωρίς την έγκριση των γονέων!

.

 Ανοικτή Επιστολή Διαμαρτυρίας

--- Εξώδικη Δήλωση Γονέων-Κηδεμόνων, συνταξιούχων εκπαιδευτικών, Πολιτών του Νομού Καβάλας και του Σωματείου «Χριστιανική Ένωση Καβάλας Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για τη θεματική εβδομάδα
      ΚΑΤΑ

1. Του  κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

 κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου κατοίκου επί της οδού

Αν. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15180

2. Του κ. Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Φωτάκη κατοίκου επί της οδού Αν. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15180

3. Του  κ.   Υφυπουργού Παιδείας κ. Δημήτριο Μπαξεβανάκη κατοίκου επί της οδού Αν. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15180

4. Του  κ. Υφυπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Ζουράρη κατοίκου επί της οδού Αν. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15180


1. Στον κ. Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κάτοικο Καβάλας

 2.  Στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλως και Θάσου κ. κ. Προκόπιο κάτοικο Καβάλας  

 Αξιότιμοι Κύριοι,
    Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας  απέστειλε στις 23-12-2016 την υπ’ αριθμόν   Φ20.1/220482/Δ2/23.12. 2016 Εγκύκλιο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως εξαιρετικά επείγουσα, για σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν σε γονείς και μαθητές με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» στο οποίο τα