Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Για την αλλαγή στάσεως του Αλεξανδρείας στο Ουκρανικό!

Ἐδόθη ἡ ἐξήγησις διὰ τὸν Ἀλεξανδρείας


   Εἰς τοὺς Προκαθημένους ἀσκοῦνται πιέσεις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν καὶ ὅλοι ἀποροῦν πῶς ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ὑπεχώρησε παρὰ τὰς κατηγορηματικὰς δηλώσεις του. Ἡ ἀπάντησις εὑρίσκεται εἰς τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Παραπολιτικὰ» τῆς 23ης Νοεμβρίου 2019:
    «Ὁ Κ. Μητσοτάκης, πιστὸς στὸ πολιτικὸ δόγμα τοῦ πατέρα του, εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν στὴ λεγόμενη θρησκευτικὴ διπλωματία. Στὸ πλαίσιο αὐτό, στὶς 30 Νοεμβρίου θὰ βρεθεῖ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν

Χριστός γεννάται δοξάσατε


Ομιλία στην Κυριακή ΙΔ' ΛουκάΟμιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου  

Λόγος εις την θεραπείαν του τυφλού της Ιεριχούς

  (Γερμανού Β΄ Πατριάρχου Κων/πόλεως)

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά:

             Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον: ΙΗ΄ 35 – 43.
     Τω καιρώ εκείνω, εν τω εγγίζειν τον Ιησούν εις Ιεριχώ, τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν προσαιτών. Ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου, επυνθάνετο τί είη ταύτα. Απήγγειλαν δέ αυτώ, ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και εβόησε λέγων: «Ιησού υιέ Δαυϊδ, ελέησόν με.» Και οι προάγοντες επετίμων αυτώ ίνα σιωπήση. Αυτός δέ πολλώ μάλλον έκραζεν: «υιέ Δαυϊδ, ελέησόν με». Σταθείς δέ ο Ιησούς, εκέλευσεν αυτόν αχθήναι προς αυτόν. Εγγίσαντος δέ αυτού, επηρώτησεν αυτόν λέγων: «τί σοι θέλεις ποιήσω;» Ο δέ είπε: «Κύριε, ίνα αναβλέψω.» Και ο Ιησούς είπεν αυτώ: «ανάβλεψον, η πίστις σου σέσωκέ σε.» Και παραχρήμα ανέβλεψε, και ηκολούθει αυτώ δοξάζων τον Θεόν. Και πάς ο λαός ιδών, έδωκεν αίνον τω Θεώ.
Ομιλία Γερμανού του Β΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εις την Δεκάτην Τετάρτην Κυριακήν κατά Λουκάν.

     Ο Θεός είναι ο ήλιος της Δικαιοσύνης, όπως έχει γραφή, ο οποίος φωτίζει τα πάντα με τις ακτίνες της Αυτού αγαθότητος. Η δε ψυχή κάθε ανθρώπου, αναλόγως με την διάθεσί του, γίνεται ή κηρός, ως φιλόθεος, ή πηλός, ως φιλόϋλος.
     Όπως λοιπόν ο πηλός εκ φύσεως με τον ήλιο ξηραίνεται, έτσι και κάθε ψυχή φιλόϋλος και φιλόκοσμος, ενώ νουθετείται από τον Θεόν, σκληρύνεται, όπως ο πηλός, διότι αντιστρέφει τους λόγους του, και οδηγείται μόνη της προς την απώλειαν.
     Η φιλόθεος όμως ψυχή απαλύνεται ως κηρός και δεχόμενη μέσα της τους τύπους και τους χαρακτήρες των θείων εννοιών, γίνεται κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύματι.
    Ο αισθητός ήλιος θεωρείται, δεν θεωρεί. Ο νοητός ήλιος θεωρείται από τους αξίους, αλλά και βλέπει τους πάντας και περισσότερον αυτούς που τον βλέπουν. Ο αισθητός ήλιος δεν ομιλεί ούτε χαρίζει ομιλία σε κανέναν, ο νοητός όμως και ομιλεί στους φίλους του και χαρίζει σε όλους την όρασι και την ομιλία. Ο αισθητός ήλιος λάμποντας σε τόπους αισθητούς, με την θερμότητα των ακτίνων του αποξηραίνει την υγρότητα της γης, χωρίς όμως και να τρέφει τα φυτά και τα σπέρματα.
   Ενώ ο νοητός ήλιος, όταν ανατείλη στην ψυχή, τα κάνει και τα δύο. Ξηραίνει την υγρότητα των παθών, αποπλύνοντας την ακαθαρσία που έχει προκληθεί από αυτά και συγχρόνως λιπαίνει την νοητήν γη της ψυχής, και έτσι τα φυτά των αρετών τρέφονται και αυξάνουν. Ο Κύριος είναι φως, λαμπρότης για τις ψυχές εκείνες που αγωνίζονται για την κάθαρσι του βίου και των λόγων τους.

Ας το δουν οι Έλληνες Μητροπολίτες που αγνοούν παντελώς την ιστορία της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Το σχίσμα της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία


  Η Ένωση Ορθοδόξων Δημοσιογράφων παρουσίασε video 20 λεπτών με ελληνικούς υποτίτλους στο οποίο αποτυπώνεται η ζωή της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από τη στιγμή της απόκτησης ευρείας αυτονομίας από το Πατριαρχείο Μόσχας μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε να το δουν και πολλοί Έλληνες Μητροπολίτες που όπως φαίνεται δεν γνωρίζουν τίποτα από την ιστορία της κανονικής Ουκρανικής Εκκλησίας.
Ο θεατής μπορεί να καταλάβει με λεπτομέρειες:
Πώς προέκυψε το σχίσμα και για ποιο λόγο ο Φιλάρετος στερήθηκε την ιεροσύνη και του επιβλήθηκε ανάθεμα.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο Φανάρι!

Νὰ ἀναχειροτονηθοῦν ζητεῖ ὁ Αὐστραλίας!


   Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ εἰς τὸ Φανάρι, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει ὅτι τὰ κίνητρα τῶν ἀποφάσεών τους εἶναι ἄλλα… Εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἀποκατέστησε διὰ ὑπογραφῆς ἀχειροτονήτους καὶ εἰς τὴν Αὐστραλίαν ἀπαιτοῦν νὰ χειροτονηθοῦν οἱ σχισματικοὶ κληρικοί! Ἐφόσον εἶναι προϋπόθεσις διὰ τὴν Αὐστραλίαν εἶναι καὶ διὰ τὴν Οὐκρανίαν.

Το συγκλονιστικό θαύμα του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου του 1898!


Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος ανδρεας θαυμα     Το λογοτεχνικό αυτό ναυτικό διήγημα του Πέτρου Δ. Αργύρη είναι παρμένο από την πραγματικότητα.Συνέβη στα τέλη τον περα­σμένου αιώνα. Την αλήθεια της όλης υπόθεσης την μαρτυρεί το ΑΣΗΜΕΝΙΟ καράβι πού κρέμεται στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στίς Σπέτσες.
      Ήταν ξημέρωμα του Άγιαντρέα 30 Νοεμβρίου του 1898
Τα περισσότερα σπίτια του νησιού τα φώτιζε ένα μικρό λυχνάρι ή κάποια λάμπα πετρελαίου. Οί νοικοκυρές ετοιμάζονταν για την εκκλησία μόλις ή πρώτη καμπάνα του Άγιαντρέα αντήχησε χαρμόσυνα.
Έξω έκανε τσουχτερό κρύο καί μόλις είχε σταματήσει ή θύελλα πού σάρωσε τα πάντα χθες βράδυ.
Ήταν 8 περίπου ή ώρα κι ή εκκλησία ήταν πλημμυρισμένη από κόσμο, παρά το τσουχτερό κρύο. Την ώρα ‘κείνη έβγαζε ό παπάς τα Άγια, όταν όλων τα μάτια στράφηκαν προς την πόρτα.

Είναι δυνατόν να αφομοιωθούν;

  

Γράφει ο Γεώργιος Β. Φάκος

«Πολεμάτε τους απίστους» – Οι εντολές του Κορανίου, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ένταξης στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Οι μουσουλμάνοι οι όποιοι οργανωμένα και κατά κύματα κατακλύζουν την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι τάχα αφομοιώσιμοι, ή έστω προσαρμόσιμοι στις χώρες υποδοχής των: Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αναγκαίο να λαμβάνεται όπ’ όψιν εάν ό ήδη πολιτισμός αυτών εφάπτεται μέ τον υφιστάμενο ελληνο-ευρωπαϊκό, δοθέντος ότι οι ίδιοι δεσμεύονται μέ βαθεία πίστη στο Κοράνι.

Περί πνευματικού αγώνα... (από το Γεροντικό)
    Ο ΑΒΒΑΣ Ιωάννης ο Κολοβός προσευχόταν χρόνια στον Θεό να τον απαλλάξει από τα πάθη που φώλιαζαν μεσα του κι απ’ όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Όταν επιτέλους πήρε αυτό το χάρισμα, έγινε αμέριμνος.

Στο βάθος όμως της ψυχής του υπήρχε κάποια ανησυχία. Πήγε λοιπόν να συμβουλευτεί τον Γέροντά του, τον Αββά Ποιμένα.

- Βλεπω τον εαυτό μου σε μεγάλη ανάπαυση, Αββά. Δεν έχω πια κανένα πολεμο.

- Πήγαινε αμέσως και παρακάλεσε τον Θεό να σου ξαναστείλει τους πειρασμούς που είχες πρώτα, του είπε αυστηρά ο Όσιος. Δεν έμαθες ακόμη πως με τον πνευματικό αγώνα προκόβει η ψυχή στην αρετή;


Ο Αββάς Ιωάννης έκανε όπως τον συμβούλεψε ο Πνευματικός του. Δεν προσευχήθηκε πια ν’ απαλλαγεί από κάθε πόλεμο, αλλά έλεγε στον Θεό με πολλή ταπείνωση:

- Κύριε, δος μου δύναμη την στιγμή του πειρασμού.

✶✶✶
ΈΝΑΣ νέος υποτακτικός ρώτησε καποτε τον Όσιο Ποιμένα:

"Ἀνδρέα Απόστολε, τω Χριστώ αδιστάκτῳ πόθῳ θερμώς ηκολούθησας".Ο Άγιος ισαπόστολος Φρουμέντιος· φωτιστής των Αιθιόπων

30 Νοεμβρίου 2019


Αναρίθμητα είναι τα πνευματικά αστέρια, που σελαγίζουν στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας και με την λάμψη τους καταυγάζουν της οικουμένης τα πέρατα. Αμέτρητο παραμένει το πλήθος των αγίων, που σαν άλλα μυροβόλα άνθη μεθούν με το άρωμα και την μοσκοβολιά τους, δηλαδή με τον βίο και την πολιτεία τους, αλλά και με τον θεόπνευστο λόγο τους “των φιλοχρίστων τας διανοίας”. Πολλοί όμως από αυτούς τους αγίους μας είναι εντελώς άγνωστοι, παρά το ότι προσέφεραν πολλά στην κοινωνία με την φωτισμένη προσωπικότητά τους. Σαν οδοδείκτες φάροι χάραξαν σωστή κατεύθυνση και πορεία και οδήγησαν στον φωτισμό και την σωτηρία αμέτρητες ψυχές δια μέσου των αιώνων. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ο όσιος του οποίου την θεάρεστη βιοτή εξιστορούμε.

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Κρίμα! Με αφορμή το απεχθές σχίσμα, εξαγιάζει τον Οικουμενισμό του Ονούφριου!Ένας Άγιος, μέσα από τη γραφίδα του π. Αγγ. Αγγελακοπούλου, μας δείχνει τη στάση μας απέναντι στους σύγχρονους αιρετικούς και σχισματικούς

Ο Ονούφριος μέσα στο Ναό ασπάζεται Φιλάρετο!
Δίπλα φαίνονται και τα σκουφάκια των Παπικών!
   "Π.Π.":  Κρίμα, "Κατάνυξη" καὶ π. Ἄγγελε! Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἀπεχθὲς σχίσμα τοῦ αἱρετικοῦ Βαρθολομαίου, ἀποπροσανατολίζετε τοὺς πιστούς (ἐξυπηρετώντας σκοπιμότητές;) καὶ τοὺς προτρέπετε στὴν κοινωνία καὶ  προσκόληση στὸν ἄλλο Οἰκουμενιστὴ Ὀνούφριο!
 Ὡραία διδασκαλία - προτροπὴ ἀντιοικουμενιστῶν καὶ ἀποτειχισμένων πατέρων!

     Ἐμεῖς, ὡστόσο μένουμε στὸ λαμπρὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ποὺ ἀποτειχίστηκε καὶ λειτουργοῦσε σὲ διαμέρισμα,  προκειμένου νὰ μὴν κοινωνεῖ μὲ τοὺς τότε ψευδοποιμένες! 


Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ένας Άγιος, μέσα από τη γραφίδα του π. Αγγ. Αγγελακοπούλου, μας δείχνει τη στάση μας απέναντι στους σύγχρονους αιρετικούς και σχισματικούς


      …τό διαμέρισμα μετετράπη σέ ἐνορία μέ μόνιμο ἐκκλησίασμα

    Θα σταθούμε σε ένα αξιοπρόσεκτο σημείο από το πολύ κατατοπιστικό άρθρο του π. Αγγέλου. Πρόκειται για το γεγονός που λείπει σχεδόν παντελώς από την εποχή μας, ότι αρκετοί αρχιερείς και ιερείς, σε εκείνη τη μαύρη περίοδο της σχισματικής «εκκλησίας», στάθηκαν στο ύψος τους, ενώ το λαϊκό στοιχείο αντιστάθηκε με τρόπο συγκινητικό και έμεινε πιστό στους αληθινούς ποιμένες του. Στη σημερινή ανάλογη περίπτωση δεν μπορούμε να βρούμε αρχιερείς, πολύ σπάνια βρίσκουμε ιερείς, και είναι λίγοι οι λαϊκοί που δεν τρώνε σα χαϊβάνια το σανό των ψευδοποιμένων τους. Πράγματι είναι αξιοπερίεργο πως το ράσο δεν αντιστέκεται ούτε σε αυτήν την εξόφθαλμη περίπτωση σχίσματος της Ουκρανικής Κακοκεφαλίας!
Πάντως για όσους απέμειναν με ορθόδοξο φρόνημα σήμερα, το παράδειγμα που μας παρουσιάζει ο σεβαστός π. Άγγελος, του Αγίου Λουκά, μας δίνει σπουδαίες λύσεις για τον τρόπο αντίστασης και ζωής μέσα στην πολεμουμένη Εκκλησία και αποστομώνει όσους

Να γιατί, οι σύγχρονοι Επίσκοποι και Ιερείς σφάλλουν θανάσιμα!Γιὰ νὰ μὴν ξεχνοῦν οἱ παλαιότεροι,
καὶ γιὰ νὰ μαθαίνουν οἱ νεώτεροι!

Σὲ ἐκτεταμένη παράβαση τοῦ ὑψίστου λειτουργήματος τους βρίσκονται οἱ ἱερωμένοι, συμπαρασύροντας στὴν προδοσία τῆς Πίστεως τοὺς λαϊκοὺς ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦν ἀδιαμαρτύρητα
  
   Κανὼν ΜΣΤ΄ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 

      «Ἐπίσκοπον, ἢ πρεσβύτερον, αἱρετικῶν δεξαμένους βάπτισμα ἢ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι προστάττομεν. Τίς γὰρ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;».

Ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Νικόδημος:
      «Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἀποστρέφωνται τοὺς αἱρετικούς (σσ. τοὺς χωρισμένους ἀπὸ τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν καὶ καταδικασμένους), καὶ τὰς τῶν αἱρετικῶν τελετάς. Μᾶλλον δὲ αὐτοί, οἱ αἱρετικοὶ δηλ., πρέπει νὰ ἐλέγχωνται καὶ νὰ νουθετῶνται ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ Πρεσβυτέρους, μήπως ἤθελαν καταλάβουν καὶ ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὴν πλάνην των. Διὰ τοῦτο ὁ παρὼν Κανὼν διορίζει ὅτι, ὅποιος Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἤθελεν ἀποδεχθῆ ὡς ὀρθὸν καὶ ἀληθινὸν τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν ἢ τὴν παρ’ αὐτῶν προσαγομένην θυσίαν, ὁ τοιοῦτος προστάζομεν νὰ καθαιρεθῇ. Ἐπειδὴ ποίαν συμφωνίαν ἔχει ὁ Χριστὸς μὲ τὸν διάβολον; ἢ ποίαν μερίδα ἔχει ὁ πιστὸς μὲ τὸν ἄπιστον;
     Διότι ἐκεῖνοι ὁποῦ δέχονται τὰ παρὰ τῶν αἱρετικῶν,
              ἢ τὰ ὅμοια φρονήματα ἐκείνων ἔχουσι καὶ αὐτοί, ἢ τὸ ὀλιγώτερον δὲν ἔχουσι προθυμίαν νὰ ἐλευθερώνουν αὐτοὺς ἀπὸ τὴν κακοδοξίαν των.
     Οἱ γὰρ συνευδοκοῦντες εἰς τὰς ἐκείνων τελετάς, πῶς δύνανται νὰ ἐλέγξουσιν αὐτοὺς διὰ νὰ παραιτήσουν τὴν κακόδοξον καὶ πεπλανημένην αἵρεσιν;».

Όσο είναι καιρός, ας εξεγερθούμε κατά των υπευθύνων, και του εαυτού μας, που τα ανέχεται όλα, για να μην χάσει τα κεκτημένα! --Στο τέλος θα τα χάσουμε ΟΛΑ!

Ημέρες  ενδοεκκλησιαστικού  χάουςΚαι ενώ η χώρα λόγω του εν εξελίξει λαθροεποικισμού έχει πια εισέλθει σε μία εφιαλτικών διαστάσεων και κινδύνων περιπέτεια κατά τρόπο που πλέον το αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα όλοι (με εξαίρεση φυσικά τους ξεπουλημένους και κάποιους ακόμη «χρησίμους ηλιθίους» της ψευτοπροοδευτικής ιδεοληψίας), η ίδια ζοφερή εικόνα υπάρχει και σε άλλα μέτωπα. Σε μια θανάσιμη περιπέτεια βρισκόμαστε πια εδώ και λίγο καιρό και όσον αφορά το λεγόμενο Ουκρανικό (κι ας μην το αντιλαμβάνονται ακόμη όλοι).
Η εντελώς ανεξήγητη (τουλάχιστον για εκκλησιαστικούς λόγους) επιμονή του αρχιεπισκόπου και μερίδας της ελλαδικής ιεραρχίας να

Ιεράρχης σε μνημόνευση του Επιφάνιου στον Λαγκαδά

Θα είναι οι Βούλγαροι οι επόμενοι που θα αναγνωρίσουν την νέα ουκρανική εκκλησία;

– Ιεράρχης σε μνημόνευση του Επιφάνιου στον Λαγκαδά

Μητροπολίτα Λαγκαδᾶ, οἱ Οἰκουμενιστὲς
ὑπόσχονται "νύμφες τοῦ θερμαϊκοῦ",
ἀλλὰ δίνουν κακόμορφες "μοῖρες" τῆς συμφορᾶς!
     Σχόλιο: Αγωνιστής σιωπών! Ο π. Φώτιος Βεζύνιας της Ι.Μ. Λαγκαδά για όλους ορθώς μιλάει, για τον μητροπολίτη του …μιλιά! Γιατί δεν ασκεί κριτική; Μήπως φοβάται μη εκδιωχθεί από τον ναό που του δόθηκε;

Θα είναι οι Βούλγαροι οι επόμενοι που θα αναγνωρίσουν την νέα ουκρανική εκκλησία;

– Ιεράρχης σε μνημόνευση του Επιφάνιου στον Λαγκαδά

     Ενός κακού μύρια έπονται για την Παγκόσμια Ορθοδοξία με αφορμή το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Η Βουλγαρική εκκλησία έκανε ένα βήμα προς την αναγνώριση της OCU….μέσω Ελλάδας!
    Το όνομα του επικεφαλής της νέας εκκλησίας της Ουκρανίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας (OCU), ο Μητροπολίτη Επιφάνιου μηνμονεύθηκε για πρώτη φορά από μέλος της Ιεραρχίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια Θείας λειτουργίας.
Ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως (Πλόβδιδ) Νικόλαος σε πρωινή λειτουργία σε εκκλησία στον Λαγκαδά, του οποίου ο Μητροπολίτης έκανε τα ίδια με ταξίδια στο Κίεβο και άλλα τινά,

ΑΙΤΗΣΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ: ΑΙΤΗΣΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ


Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
  Ταπεινῶς αἰτούμεθα, ὅπως σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία, ἐπιληφθῇ ἐν Πανορθοδόξῳ (τό ὀρθότερον ἐν Οἰκουμενικῇ Ἁγίᾳ Συνόδῳ) τοῦ φλέγοντος ζητήματος τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου
Ελπίζουμε να μην πρόκειται για στάχτη στα μάτια. Ελπίζουμε οι φερόμενοι ως λέοντες επίσκοποι να έχουν δόντια και όχι αφρολέξ. Θέλουμε πράξεις που να δικαιώνουν τις ανακοινώσεις τους. Θέλουμε σταθερότητα και αγωνιστικότητα μέχρι τέλους. Ακούσαμε πως ένας εκ των τεσσάρων διατύπωσε πρόσφατα αδυναμία να αντιδράσει αν ο ψευδεπίσκοπος Ουκρανίας επισκεφτεί την μητρόπολή του! Ελπίζουμε να πρόκειται για κακοήθεια και όχι για γεγονός.
Ας δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που τώρα βγαίνουν μπροστά από τους υπόλοιπους και ας τους στηρίξουμε. Ελπίζουμε να

Θέλουμε νά σωθούμε;

  

     Ἱκανὴ καὶ ἀναγκαία συνθήκη γιὰ νὰ σωθεῖ ἕνας ἔθνος, εἶναι νὰ τὸ θέλει ὁ λαός του καὶ νὰ τὸ δείχνει ἐμπράκτως. Ὁ δικός μας λαὸς δὲν ξέρω κατὰ πόσο τὸ θέλει.
           Μὴν βιαστεῖτε νὰ διαφωνήσετε.
     Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὁ λαὸς μᾶς «ἐκπαιδεύτηκε» στὸν ἐφησυχασμὸ καὶ ἔμαθε ὅτι δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη προσπάθεια γιὰ νὰ ἀποκτήσει μία «καλὴ ζωή». Τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ἡ «καλὴ ζωὴ» στὴν ὁποία ἀναφέρομαι σημαίνει ὑπερκαταναλωτισμό, σπατάλη, στεῖρο μιμητισμὸ καὶ ξενομανία, ἀτομικότητα καὶ ὑλικὰ ἀγαθά. Σταδιακὰ χάθηκαν ἔννοιες ὅπως ἐγκράτεια, ἀλληλεγγύη, πατριωτισμός, πνευματικότητα, μόχθος. Παράλληλα ὁ ἐθνομηδενισμὸς τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ποὺ μπολιάστηκε

Γιατί;   Η Ελευθερία της Εκφράσεως και η Παρρησία του Λόγου είναι δύο από τις θεμελιώσεις αξίες του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας, του Ρωμαίικου Γένους μας, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα στα σπλάχνα της αρχαίας Ελληνικής διανόησης και διατηρήθηκαν αλώβητες μέσα στην μακρόχρονη ιστορία της Ρωμηοσύνης και έφθασαν μέχρι τις μέρες μας. Συνδέονται απόλυτα με την έννοια της Αλήθειας, τόσο στο Θεολογικό επίπεδο όσο και στο εθνικό επίπεδο, διότι η Αλήθεια ενυπάρχει μόνο σε καθεστώς Ελευθερίας και Παρρησίας Λόγου, Σκέψεως και Εκφράσεως.


   Το Γένος μας θεμελίωσε την Πνευματική του υπόσταση αλλά και όλες τις εθνικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτειακές του δομές πάνω σε αυτό το πρότυπο, της Αγιοπατερικής Αλήθειας και της Πνευματικής και Εθνικής Ελευθερίας. Γι’ αυτό και αντιστάθηκε και νίκησε σε κάθε ολοκληρωτική προσπάθεια καταδυνάστευσης, η οποία έγινε εναντίον του τόσο στο εθνικό όσο και στο Πνευματικό του βίωμα, αυτό της Ορθόδοξης κατήχησης και Σωτηρίας. Αυτή εξάλλου είναι και η ειδοποιός διαφορά της Ρωμαίικης παραδόσεώς μας με την

«Η πνευματική διολίσθηση προς τον Οικουμενισμό»


 (Ως εσχατολογική πτώση)

     «Ο οικουμενισμός εξαπλώνεται ζητώντας την διάλυση της Ορθοδοξίας»!

Σήμερα, που υπάρχει μια διολίσθηση (κοινωνία) των επισκόπων προς τον οικουμενισμό, μια μοναχική υπακοή αποξενωτική προς την Εκκλησία και ένας αντι-οικουμενισμός (γράφε εγκλωβισμός) εγκατάλειψης της γραμμής των Πατέρων, ανατρέχουμε στα αποθέματα της Ορθόδοξης διδασκαλίας των Πατέρων.
Ο Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας με έμφαση διατυπώνει την θεμελιακή εννοιακή συγκρότηση της Εκκλησίας. Γράφει:
- «Ώσπερ δε τινα παράδεισον, τας κατά τόπους φυτεύσας Εκκλησίας συνήγαγε πάντας ημάς εν αυταίς και μίαν έθετο Εκκλησίαν τη πίστει και τω φρονήματι» (Σελ. 309, ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ).
- «Που γαρ αλλαχού πηγάζουσι τα ρήματα ζωής της αιωνίου και οι του Θεού λόγοι τρανώς ανακηρύττονται, ει μη εν τη Εκκλησία του Θεού…» (Σελ. 322).

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Μία φοιτήτρια η οποία δεν πίστευε ότι υπάρχει ο διάβολος

 

Μαρτυρία μοναχής Αικατερίνης Φέρμο 

    Ήμουν μάρτυρας ενός περιστατικού όταν ήρθε μια κοπέλα, φοιτήτρια Χημείας, και η οποία, παρευρισκόμενη στα κηρύγματα του γέροντα για τον αγώνα που δίνεται γύρω από τον κάθε άνθρωπο, ανάμεσα στους αγγέλους και τους δαίμονες (τους οποίους ευτυχώς εμείς δεν βλέπουμε και ούτε αισθανόμαστε), άρχισε να γελάει λέγοντας με δυνατή φωνή προς τους παρευρισκόμενους ότι είναι φοιτήτρια στην χημεία και σπούδασε και έμαθε πολλά ώστε να μπορεί να πεί:
-Η επιστήμη ξέρει σίγουρα ότι δεν υπάρχει κανένα είδος αγγέλων ή δαιμόνων. Ο Θεός μπορεί να υπάρχει, γιατί υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από την επιστήμη, αλλά άγγελοι και ιδιαίτερα δαίμονες δεν υπάρχουν.

Συνδέεται η πίστη με τη γνώση;

Αποτέλεσμα εικόνας για Ηρακλής Ρεράκης
Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ

    Η γνώση έναντι της πίστεως στην ορθόδοξη χριστιανική Πατερική Παράδοση δεν είναι ψεκτή, αλλά η πίστη είναι υψηλότερη. Η γνώση, καταρχάς, είναι εναντίον της πίστεως, ενώ η πίστη υπερβαίνει τους νόμους της γνώσεως.
    Η γνώση, σε όλες τις φανερώσεις της, φυλάσσει τα όρια της φύσεως, ενώ η πίστη ενεργεί πάνω από τη φύση.
Η γνώση δεν μπορεί να γνωρίσει και να κάνει τίποτα, χωρίς εξέταση και έρευνα, ενώ η πίστη προσεγγίζει τα πάντα με απλότητα και καθαρή καρδία.

Αποστασίας των εσχάτων καιρών!

 Τὸ πνεῦμα τῆς Ἀποστασίας στοὺς ἐσχάτους καιροὺς κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου     Ο Απόστολος ὁμιλεῖ σαφῶς περὶ τῆς Ἀποστασίας, ἡ ὁποία θὰ συμβῆ στὶς ἔσχατες ἡμέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Περὶ αὐτῆς ἀναφέρεται καὶ σὲ ἄλλες Ἐπιστολές του. Στὴν Πρώτη πρὸς Τιμόθεον γράφει: «Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α’ Τιμ. δ΄ 1). Ὁμοίως γράφει ὁ αὐτὸς στὴν Β΄ Τιμ. γ΄ 1 καὶ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Πέτρος στὴν Β΄ Πέτρ. γ΄ 1.
    Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας μαρτυρεῖ, ὅτι ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι ὡμίλησαν περὶ αὐτοῦ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο:

Νέα αγιοκατάταξη από τον «Πατριάρχη των Αγίων» Βαρθολομαίο!


Η επίσημη αγιοκατάταξη του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ
(Ἱστολόγιο "Κατάνυξη". Οἱ ἐπιφυλάξεις. Δεῖτε ἐδῶ)

Βαρθολομαίος:
 «Ο  Πατριάρχης των Αγίων»!!!


     Μόνοι τους ξεσκεπάζονται και ομολογούν: Η βιομηχανία αγιοποιήσεων στοχεύει στον εξαγιασμό του Βαρθολομαίου και του Οικουμενισμού!

(Δεῖτε ἐδῶ)

Η επίσημη αγιοκατάταξη του ιερομονάχου Σωφρονίου του Έσσεξ


Τοῦ Π. Σημάτη

Μ ατ κ. Βαρθολομαος κανοποίησε κα τν κ. ερόθεο Ναυπάκτου, πο τόση κδούλευση πρόσφερε κα ς πρς τν "γία κα Μεγάλη Σύνοδο"(!) κα ς πρς τ Οκρανικό! 

 
Μόλις προχθὲς σημειώσαμε ὅτι ὁ «η βιομηχανία αγιοποιήσεων στοχεύει στον εξαγιασμό του Βαρθολομαίου και του Οικουμενισμού! Μόνοι τους ξεσκεπάζονται!» καὶ παρουσιάζουν τὸν Οἰκουμενιστὴ Βαρθολομαῖο ὡς τον «Πατριάρχη των Αγίων»!!!
 Δὲν στέγνωσε τὸ ἠλεκτρονικὸ μελάνι ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἀνάρτηση καὶ μία ἡμέρα μετὰ ἡ «ὁμάδα Βαρθολομαίου» ἁγιοκατάταξε καὶ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ, τὸν ὁποῖον εὐλαβοῦνται πολλοὶ ποὺ ἔχουν ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὰ συγγράμματά του, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή τους γιὰ τοποθετήσεις του, γιὰ πράξεις του καὶ γιὰ τὸ διπλό/μικτὸ μοναστήρι στὸ Ἔσσεξ.
Διερωτώμαστε ὅμως. Στὴν περίπτωση τῶν ἄλλων συγχρόνων Ἁγίων εἴχαμε τὴν πεποίθηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἁγιότητά τους. Εἶχαμε πολλὰ θαύματα. Καὶ ἂν μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς προχώρησε τὸ Πατριαρχεῖο κατ’ ἐπιλογὴν στὴν ἁγιοποίησή τους, ὑπῆρχε ὅμως γι’ αὐτὴ ἔρεισμα στὴν πίστη τοῦ λαοῦ.
Ἐδῶ νομίζουμε ὅτι δὲν συμβαίνει κάτι ἀνάλογο. Μάλιστα ἔχει πολλὲς φορὲς τονιστεῖ ὅτι ὁ Γέροντας Σωφρόνιος καινοτόμησε στὸ θέμα τοῦ μοναχισμοῦ, κατὰ παράβαση ἱ. Κανόνων, ἀφοῦ ἵδρυσε διπλό/μικτὸ μοναστήρι καί, οὔτε πολλὰ χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ θάνατό του, οὔτε ἔχουμε παρόμοιες θεοσημίες μὲ ἐκεῖνες τῶν ἄλλων Ἁγίων, ὥστε νὰ εἴμαστε σίγουροι γιὰ τὸ ἔγκυρο αὐτῆς τῆς ἁγιοκατατάξεως. Δὲν ξέρουμε ἂν στὸ μέλλον ὁ Θεὸς καταδείξει τὴν ἁγιότητα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, ἐκεῖνο ποὺ γίνεται φανερὸ εἶναι οἱ σκοπιμότητες τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Φαναρίου.
Δημοσιεύουμε παλαιότερα κείμενα μὲ ἀφορμὴ τὸ διπλό/μικτὸ μοναστήρι τοῦ Ἔσσεξ, ποὺ ὅπως γράψαμε παλαιότερα ἤδη ἔχει βρεῖ μιμητὲς στὴν Ἀμερικανικὴ ἤπειρο, ἀλλοιώνοντας ἱερὴ Παράδοση αἰώνων.

"Περί συνεισάκτων"

(Η συνοίκησις με γυναίκες)

Τοῦ Μ. Βασιλείου