Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΕΧΕΙ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ, αλλά ταυτόχρονα και αφήνει τους πιστούς ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΟΙΜΕΝΩΝ, που οι Άγιοι Πατέρες ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ λύκους!

 O Oικ. Πατριάρχης δέχτηκε εις ακρόασιν μεταξύ άλλων τον Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ ενόψει της επικείμενης συγκλήσεως στην Αθήνα, Διαθρησκειακής Διασκέψεως, μεταξύ 2-3 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά:

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Μητρ. Γαλλίας ενόψει της Διαθρησκειακής Διασκέψεως στην Αθήνα
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
- Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, εν τη ιδιότητι αυτού ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Βιέννη συσταθέντος, εν έτει 2012, Ιδρύματος «King Abdallah International Center for Intereligious and Intercultural Dialogue», μετά των Εντιμ. κ. Fahad A. Abualnasr και Ελλογ. Καθηγητού κ. Patrice Brodeur, Γενικού Διευθυντού και Διευθυντού Προγραμμάτων, αντιστοίχως, αυτού, εν όψει και της επικειμένης συγκλήσεως, εν Αθήναις, Διαθρησκειακής Διασκέψεως, μεταξύ 2ας και 3ης Σεπτεμβρίου τ.ε., υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του εν λόγω Ιδρύματος, με θέμα «Supporting Citizenship Rights and Peaceful Coexistence between Christians and Muslims in Middle East».

"Κόπος για την εφαρμογή των θείων εντολών"!Περί των οκτώ πειρασμών
των μοναχών και των λαϊκών χριστιανών

Πατέρες και αδελφοί,
Ο μοναχός και ο αγωνιστής χριστιανός είναι πνευματικοί μαχητές σε κάθε στιγμή της ζωής τους από την γέννηση μέχρι τον θάνατο τους. Είναι όμως ανάγκη να γνωρίζουμε την τέχνη αυτού του αοράτου πολέμου και από ποία μέρη έρχεται εναντίον μας ο νοητός εχθρός.
Ο άγιος Μελέτιος ο Ομολογητής μας λέγει ότι ο πειρασμός έρχεται από έξι σημεία εναντίον μας, ενώ ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει από οκτώ, δηλ. από επάνω και από κάτω, από δεξιά και αριστερά, από εμπρός και πίσω και από μέσα και έξω.
Στην συνέχεια θα ομιλήσουμε εκτενέστερα για τον πολυμερή αυτόν πόλεμο του διαβόλου με την βοήθεια του Πανάγαθου Θεού.
1. Ο από επάνω πειρασμός:
Είναι δύο ειδών: Το πρώτο συμβαίνει όταν αρχίζουμε να κάνουμε μία αδιάκριτη και απερίσκεπτη άσκηση που υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, όπως επί παραδείγματι: υπερβολική νηστεία, συνεχή αγρυπνία, πολλές μετάνοιες, και άλλες υπερβολικές ασκήσεις. Αυτή η άσκηση έχει ως αποτέλεσμα να αδυνατίζει το σώμα μας και να αδυνατούμε να εργασθούμε τις αρετές του Χριστού. Συγχρόνως ταράζεται ο νους μας γιατί δεν αναπαύεται σ’ αυτού του είδους τις ασκήσεις. Το δεύτερο είδος πειρασμού συμβαίνει όταν ερευνούμε την Αγία Γραφή χωρίς να διαθέτουμε την ανάλογη πνευματική ηλικία και κατάσταση με αποτέλεσμα, εάν κάποιος δεν ευρεθεί να μας χαλιναγωγήσει, θα φθάσουμε στην τρέλλα, την αίρεση και την βλασφημία του Θεού.
Η Αγία Γραφή είναι η απύθμενη θάλασσα της σοφίας του Θεού και απ’ αυτό το νερό εμείς πρέπει να βγάλουμε όσο είναι δυνατόν και απαραίτητο για να ανακουφισθούμε από την πνευματική μας δίψα. Απ’ αυτό το νερό ο άνθρωπος βγάζει με τον κουβά και απ’ αυτόν στην κανάτα και από εκεί παίρνει με ένα ποτήρι να δροσισθεί και δεν προσπαθεί με μία φορά να βγάλει το νερό της σοφίας του Θεού έξω, διότι δεν έχει τα κατάλληλα εργαλεία και υπάρχει βεβαίως ο φόβος να πνιγεί. Έτσι πνίγηκαν πολλοί ερευνητές των Γραφών λόγω της υπερηφάνειας των και έγιναν αρχηγοί αιρέσεων και οδήγησαν μαζί με τους εαυτούς των χιλιάδες ψυχές στον Άδη.
2. Ο από κάτω πειρασμός:
Από κάτω έρχεται ο πειρασμός και μας πειράζει με την ακηδία και οκνηρία για την επιτέλεση των έργων της αρετής και των εντολών του Θεού. Ένα παράδειγμα: Όταν κάποιος είναι δυνατός και υγιής στο σώμα και εκ προθέσεως αποφεύγει τις δουλειές ή τα διακονήματα της Μονής, τα οποία είναι ανάλογα των δυνάμεων του. Ή ένας λαϊκός, ο οποίος δεν θέλει να κοπιάσει για τα έργα των αρετών, την νηστεία, την αγρυπνία, την υπηρεσία και βοήθεια του πλησίον, την προσευχή κ.λ.π. Με την αδιαφορία ή οκνηρία μας αυτή στερούμε από την ψυχή μας τον μισθό των πνευματικών έργων, επειδή δεν κοπιάζουμε στην εφαρμογή των θείων εντολών. Καθένας από εμάς λοιπόν, έχουμε καθήκον να ανεβαίνουμε τις πνευματικές βαθμίδες των αρετών, γνωρίζοντας ότι η μέση και διακριτική οδός είναι η βασιλική, διότι τα άκρα είναι του διαβόλου.
3. Ο εκ δεξιών πειρασμός:
Αυτός ο πειρασμός πάλι είναι δύο ειδών: Το πρώτο είδος είναι, όταν εργασθούμε τα καλά έργα με κακό σκοπό, ενώ το δεύτερο είναι, εάν δεχθούμε την εμφάνιση των δαιμόνων με την μορφή αγγέλων και αγίων, ή με την μορφή του Χριστού, της Θεοτόκου και άλλων ουρανίων μορφών. Ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι «οι δαίμονες της κενοδοξίας και υπερηφάνειας εμφανίζονται στους αδυνάτους στον νου ως προφήται». Ενώ ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει στην Β' προς Κορινθίους (11,14) ότι: «ό σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός».
4. Ο εξ αριστερών πειρασμός:
Από τα αριστερά μας πειράζει ο διάβολος όταν γνωρίζουμε την αμαρτία, αλλά με την θέληση μας αποφασίζουμε να την εκτελέσουμε. Ένα παράδειγμα: Κάποιος γνωρίζει ότι είναι αμαρτία να κλέπτει, να πορνεύει, να μεθά, να βλασφημεί τα Θεία, να εκδικείται τον πλησίον του ή να κάνει οποιοδήποτε άλλο κακό έργο. Παρ’ όλα όμως αυτά αφήνει τον εαυτό του να νικηθεί από την αμαρτία με την θέληση του και εις γνώσιν του. Οπότε, όταν εμείς γνωρίζουμε την αμαρτία και όμως την επιτελούμε είτε με τον νου, τον λόγο, το αίσθημα ή την πράξη, τότε πειραζόμεθα εξ αριστερών.
5. Ο εκ των έμπροσθεν πειρασμός:
Μας πειράζει από εμπρός ο διάβολος όταν μας παρουσιάζει σκέψεις και φαντασίες για έργα τα όποια δήθεν θα μας συμβούν στο μέλλον. Ένα παράδειγμα: Όταν θορυβούμεθα ότι θα έλθει εναντίον μας κάποιος κίνδυνος, κάποια παγίδα ή ασθένεια, ότι θα ξεσπάσει κάποιος πόλεμος, ότι θα δυσφημισθούμε από τους άλλους, θα γίνουμε πτωχοί, μας ταράζει κάποιος ότι δεν θα επιτύχουμε στις εξετάσεις ή σε κάποιο άλλο έργο.
Όλα αυτά μας τα φέρνει ο νοητός εχθρός στον νου μας με σκοπό να μας ταράξει και να μας κλονίσει με αυτά που νομίζουμε ότι θα έλθουν εναντίον μας.
Γι’ αυτούς τους λογισμούς ας προσέχουμε τα λόγια του Σωτήρος που λέγει: «Μη ουν μεριμνήσητε εις την αύριον, η γάρ αύριον μεριμνήσει τα έαυτής, αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής» δηλ. μη μερμνάτε ….φτάνει η στεναχώρια της ημέρας. (Ματθ. 6,34). Δεν δόθηκε σ’ εμάς από τον Θεό να γνωρίζουμε ούτε μία ώρα πέραν της παρούσης ώρας τι θα γίνει. Οπότε σε τέτοιου είδους πειρασμό να λέγομε: «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου».
6. Ο εκ των όπισθεν πειρασμός:
Πειραζόμεθα εκ των όπισθεν όταν οι δαίμονες μας ενοχλούν στον νου μας με αυτά τα έργα που κάναμε στο παρελθόν, όταν είμασταν παιδιά ή νέοι και με τις αμαρτίες που κάναμε.
Η μνήμη μας πολύ συχνά βοηθεί την φαντασία μας στα κακά που κάναμε, προπαντός όταν περάσαμε την ζωή μας χωρίς προσπάθεια για την φρούρηση και κάθαρση του νου με την νοερά προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό».
Οι Πατέρες λέγουν ότι τόσο ανόητη είναι η φαντασία, ώστε εάν ένας άνθρωπος αντίκρισε στην νεότητα του μία ωραία γυναίκα με εμπάθεια και έλθει ο καιρός να πεθάνει αυτή και ίδει την νεκροκεφαλή της, εν τούτοις η φαντασία του, του υπενθυμίζει το ωραίο πρόσωπο της, όταν ζούσε. Γι’ αυτό ονόμασαν οι Πατέρες την φαντασία «γέφυρα του διαβόλου», επειδή καμιά αμαρτία δεν περνά από τον νου και την αίσθηση παρά μόνο από την γέφυρα της φαντασίας.
Οπότε, Πατέρες και αδελφοί, για να νικήσουμε στον πόλεμο αυτό, έχουμε μεγάλη ανάγκη από την νοερά εγρήγορση και προσοχή, την μνήμη του θανάτου, των βασάνων της κολάσεως και της ακαταπαύστου νοερής προσευχής.
7. Ο εκ των έσω πειρασμός:
Πειραζόμεθα από μέσα μας με τον ερεθισμό των παθών, τα οποία εξέρχονται από την καρδιά μας, κατά τον λόγο του Σωτήρος, που λέγει: «εκ γαρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι» (Ματθ. 15,19). Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι «βαθεία είναι η καρδία παρά πάντα» (Ιερεμ. 17,9), επειδή απ’ αυτή πηγάζουν όλες οι κακίες στον άνθρωπο που δεν την φυλάγει με την προσευχή και την μετάνοια, αλλά και απ’ αυτή πηγάζουν πάλι, όλες οι αρετές σ’ αυτόν που την καθαρίζει με τα δάκρυα της μετανοίας και την συντριβή. Οπότε απαλλασσόμεθα από τα πάθη της καρδίας μας με την ακατάπαυστη προσευχή και τα δάκρυα της μετανοίας.
8. Ο εκ των έξω πειρασμός:
Προέρχεται από τα πάθη, τα οποία εισέρχονται στην ψυχή μας από τις πέντε αισθήσεις ή όπως ονομάζονται τα παράθυρα της ψυχής, για τις οποίες ο προφήτης Ιερεμίας λέγει: «ανέβη θάνατος διά των θυρίδων υμών» (9,21). Αυτές οι πέντε αισθήσεις είναι τα πέντε ζεύγη βοών με τα οποία ζούμε στην κακία και εμπάθεια και δεν θέλουμε να πάμε στο Δείπνο που μας καλεί ο Μέγας Βασιλεύς (Λουκ. 14,19). Οπότε η απόκρουση απ’ αυτά τα πάθη γίνεται με την πολυχρόνια νήψη του νου, την ακατάπαυστη προσευχή, την συντριβή της καρδίας και με το να ζητάμε με πόνο και μετάνοια την βοήθεια του Κυρίου.
Εν κατακλείδι, παρακαλώ με ταπείνωση, Πατέρες και αδελφοί, να βοηθήσετε και εμένα τον αμαρτωλό και αδιάφορο για την σωτηρία μου, με την προσευχή σας, ώστε να αισθανθώ τουλάχιστο εντροπή για τα ανωτέρω λόγια πού σας είπα και έτσι να ξυπνήσω και εγώ από την αναισθησία μου και να καλώ το Όνομα του Κυρίου μας για βοήθεια μου. Αμήν.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Εκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

ΟΙ Ποιμένες ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ τον Οικουμενισμό σε αίρεση ΦΑΝΤΑΣΜΑ!Στὶς μεγάλες γιορτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι παράδοση οἱ Ποιμένες, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτή, νὰ ὁμιλοῦν γιὰ τὰ ἀφορῶντα τοὺς πιστοὺς σύγχρονα ἐκκλησιαστικὰ θέματα καὶ προβλήματα.
Ὅποιος, ὅμως, παρακολούθησε τὶς Ἐγκυκλίους ἢ μηνύματα ἢ κηρύγματα τῶν Ποιμένων μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μὲ θλίψη θὰ παρατήρησε ὅτι ΚΑΝΕΝΑΣ Ποιμήν (ἀπ’ ὅσους τουλάχιστον προβάλλουν τὰ Μ.Μ.Ε.) δὲν μίλησε γιὰ τὸ μεγάλο θέμα Πίστεως καὶ ἄμεσο ποιμαντικὸ πρόβλημα, ποὺ ἀκούει στὸ ὄνομα Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Μίλησαν γιὰ τὴν «Ὑπέρμαχο στρατηγό», τὴν βοήθεια ποὺ προσέφερε καὶ προσφέρει κατὰ τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Βυζαντίου, τῆς Τουρκοκρατίας, τῆς Ἰταλο-Γερμανικῆς εἰσβολῆς· μίλησαν γιὰ «ηθική εξαχρείωση, τα “πάθη της ατιμίας” και τοὺς λαθρομετανάστες…, το Κυπριακό, το Αιγαίο, την Θράκη, το λεγόμενο «Μακεδονικό», ιδιαίτερα δε για την περιοχή μας το Βορειοηπειρωτικό», θέματα γιὰ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ καταφεύγουμε στὴν Παναγία· κάποιος θυμήθηκε τοὺς Παπικοὺς καὶ τὴν «Φραγκοπαναγιά» τους, ἀλλὰ κανεὶς δὲν θυμήθηκε τοὺς ἐχθροὺς τῆς Παναγίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Οἰκουμενιστές, τοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς Πίστεως, τοὺς θιασῶτες τῶν πολλῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ἀρνητὲς τῆς "Μίας, Ἁγίας Ἐκκλησίας" τοῦ Θεοῦ καὶ Υἱοῦ της Ἰησοῦ Χριστοῦ!
Γιατί, ἄραγε, νὰ ὁμιλοῦν καὶ νὰ λένε πὼς «κάθε φορά που οι Έλληνες ζήτησαν τη βοήθεια, την προστασία και την σκέπη της Παναγιας μας, η μεγάλη μας Μητέρα, με άπειρη στοργή και αγάπη, με θερμές πρεσβείες προς τον Υιόν και Θεό μας Κύριο Ιησού Χριστό, χάρισε τη βοήθεια και την προστασία», ἀλλὰ νὰ ἀποφεύγουν νὰ μιλήσουν γιὰ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ ἡ Παναγία βοήθησε στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν αἱρετικῶν;
Εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν καὶ κατάντημα τῶν Ποιμένων τὸ γεγονός! Οὐδεὶς Γέροντας καὶ Ἐπίσκοπος ἀναλαμβάνει νὰ μᾶς πεῖ, νὰ ἀποκαλύψει δημοσίως, δηλαδὴ νὰ ὁμολογήσει, ποιοί εἶναι, τέλος πάντων, αὐτοὶ οἱ περίφημοι ἡγέτες τῆς αἱρέσεως-φάντασμα, ποὺ τὴν ἔχουν ἀποκαλέσει ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ! Ἔχουν ἐρωτηθεῖ ἐπανειλημμένως οἱ πνευματικοί, οἱ Γέροντες, οἱ Ἐπίσκοποι νὰ μᾶς κατονομάσουν τοὺς ἀρχηγοὺς αὐτῆς τῆς αἱρέσεως ποὺ ἀκούει στὸ ὄνομα Οἰκουμενισμός, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ λαὸς πάραυτα ἀπ’ αὐτούς, ἀλλὰ ματαίως· ἀρνοῦνται· σύγκρυο τοὺς πιάνει στὴ σκέψη ὅτι θὰ τολμήσουν νὰ τὰ βάλουν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές!
Τὸ ἀποτέλεσμα; Ἡ μὲν πλειονότητα τοῦ λαοῦ νὰ βρίσκεται στὴν ἄγνοια καὶ νὰ μὴ γνωρίζει ὅτι κοινωνεῖ, διδάσκεται, καὶ εὐλογεῖται ἀπὸ αἱρετικούς! Οἱ δὲ ἴδιοι οἱ Ποιμένες (καὶ κάποιοι λαϊκοὶ ποὺ γνωρίζουν) νὰ ἐπικοινωνοῦν καὶ νὰ συλλειτουργοῦν ἐν γνώσει τους μὲ αἱρετικούς, νὰ προτιμοῦν νὰ λαμβάνουν ἀντὶ εὐλογίας, «ἀλογία».

Παραθέτουμε τὶς διευθύνσεις τῶν ἱστολογίων ποὺ δημοσίευσαν τὶς Ἐγκυκλίους τῶν Ποιμένων!

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑ Γόρτυνος Ιερεμίας: Δεν πιστεύουμε εμείς την Παναγία των Παπικών, την «Φραγκοπαναγιά»

http://www.agioritikovima.gr/eipan/item/65345

Μητρ. Φθιώτιδος: Εάν έχομε την Θεοτόκο έχομε θησαυρό

http://ekklisiaonline.gr/mitropoleis/item/4730
Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέου για το Δεκαπενταύγουστο
ΘΕΜΑ: «Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής...»
Εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά για το Δεκαπενταύγουστο 2015

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Δράμας Παύλου για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Μήνυμα Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Μήνυμα Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιου για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΠΟΙΜΑΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2015