Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ομιλία από τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά


Περί παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

μὲ ἀναφορὰ στὴν "Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδο"
καὶ τὴν Ἐγκύκλιο 2977 τῆς Ἱεραρχίας (ἐδῶ):

Ἡ Ἐκκλησία μας ζεῖ τὴν ἐποχὴ

τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ!

Εἴμαστε στὰ ἔσχατα χρόνια


Η Ιεραρχία με την Εγκύκλιο 2977: "Συνιστούμε σε όλους να ειρηνεύουν"! Για να μας προδώσουν καλύτερα!

  ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ 2016:

Η Εκκλησία της Ελλάδος πρέπει να αποχωρήσει από την Κρήτη;

Επισημαίνουμε πως η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος μας είχε καθησυχάσει λέγοντας: "... Ἐπειδή τό προηγούμενο χρονικό διάστημα ὑπῆρξε ἀνησυχία, ἐν πολλοῖς δικαιολογημένη, σέ πολλούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, γιά τά κείμενα τά ὁποῖα θά συζητήσει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, γι’ αὐτό συνιστοῦμε σέ ὅλους νά εἰρηνεύουν, γιατί πρῶτοι ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες ἔχουμε δώσει τήν ὁμολογία τῆς πίστεως κατά τήν χειροτονία μας γιά νά διασφαλίσουμε τήν Ἀποστολική καί Πατερική παρακαταθήκη πού παραλάβαμε καί ἀγρυπνοῦμε γιά τό ποίμνιό μας, γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ καί τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας ...". 
Από την επόμενη είδηση προκύπτει πως ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Μένει σε εμάς και όλους τους ανησυχούντας, " ..πολλούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς.. " να δούμε πως αγρυπνούν για το ποίμνιο οι Ιεράρχες μας;
Μήπως είναι όλα προαποφασισμένα, ο ρόλος τους είναι διακοσμητικός και δικαίως δεν προσήλθαν οι Εκκλησίες που το έπραξαν;
 

Αγία Σύνοδος: Απορρίφθηκε η τροπολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος


Έντονες αντιπαραθέσεις υπήρξαν κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνεδρίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουνίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης στο Κολυμπάρι.

Φάκα οι «Νέες Χώρες» για να ψηφίσουν οι Έλληνες τα κείμενα της Συνόδου;


Φάκα οι «Νέες Χώρες» για να ψηφίσουν οι Έλληνες τα κείμενα της Συνόδου;

Χρυσώνει το χάπι της Ελλαδικής Εκκλησίας ενόψει ψήφισης των υπολοίπων "καυτών" κειμένων της Αγίας & Μεγάλης Συνόδου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χρησιμοποιώντας το ζήτημα των "Νέων Χωρών".

Με την «Πανορθόδοξο» Σύνοδο οι ψευδοποιμένες ξαναγυρίζουν για να αποτελειώσουν τον Πύργο της Βαβέλ.

π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου (Ἰούνιος 2000)Μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ ἐπαναλαμβάνουμε
τὴν πυργοποιΐα τῆς Βαβέλ!

Μὲ τὴν «Πανορθόδοξο» οἱ ψευδοποιμένες ξαναγυρίζουν γιὰ νὰ ἀποτελειώσουν τὸν Πύργο τῆς Βαβέλ.


 Ἡ Πεντηκοστὴ στάθηκε διορθωτικὴ τῆς ἀλαζονείας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀποπειράθησαν νὰ ὑψώσουν τὸν Πύργον τῆς Βαβέλ. Καὶ ἐφεξῆς ἐκεῖνο ποὺ ἑνώνει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
   Ἐνῶ ἔχουμε τόσα προνόμια ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ποιός ποτὲ θὰ πίστευε, ποιός ποτὲ θὰ πίστευε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἔλαβαν τὸ χρῖσμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θὰ ἐσκέπτοντο νὰ ξαναγυρίσουν γιὰ νὰ ἀποτελειώσουν τὸν Πύργο τῆς Βαβέλ. Ποιός ποτὲ θὰ τὸ φανταζόταν νὰ ξαναγυρίσουν οἱ Χριστιανοὶ νὰ χτίσουν τὸν Πύργο τῆς Βαβέλ; Καὶ ὅμως, ἀγαπητοί μου, τί εἶναι αὐτό; Εἶναι τὸ ξαναχτίσιμο τοῦ Πύργου τῆς Βαβέλ, ἡ ἄρνηση τῆς Πεντηκοστῆς, ποὺ λέγεται Παγκοσμιοποίησις.
  Τ’ ἀκούσατε; Ἡ ἄρνηση τῆς Πεντηκοστῆς λέγεται Παγκοσμιοποίησις. Ζητοῦμε τὴν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, προπαντὸς εἰς τὴν θρησκευτική ἕνωση, αὐτὸ ποὺ ἀκριβῶς λέμε Οἰκουμενισμός.
  Θέτουμε, λοιπόν, «ἐκ ποδῶν» τὸν Θεόν, ποὺ σταμάτησε τὴν πυργοποιΐα, τότε, καὶ μᾶς ἔδωσε τὴν Πεντηκοστή. Τὸν διώχνουμε τὸν Θεό, δὲν τὸν χρειαζόμαστε τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα εἶναι ἀκραιφνῶς, ἀκραιφνῶς δαιμονική.
 Καί, προσέξτε, μὲ αὐτὴν τὴν ἑνότητα θὰ τελειώσει ὁ κόσμος. Δὲν ξαναγυρίζει ὁ Θεός, τελείωσε. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαδρομή: Πύργος Βαβέλ, Πεντηκοστή, ξαναγυρίζουμε στὸν Πύργο τῆς Βαβέλ, ἐκεῖ θὰ τελειώσει ὁ κόσμος. Καὶ τὸ τέλος του θὰ εἶναι τραγικό. Τὸ τέλος τοῦ κόσμου θὰ τὸ ἐμπνέει ὁ διάβολος, ὁ Ἀντίχριστος καὶ ὁ ψευδοπροφήτης.

Ὁλόκληρο τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας:


    Πεντηκοστὴ στάθηκε διορθωτικὴ τῆς ἀλαζονείας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀποπειράθησαν νὰ ὑψώσουν τὸν Πύργον τῆς Βαβέλ. Καὶ ἐφεξῆς ἐκεῖνο ποὺ ἑνώνει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Χωρὶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον δὲν μποροῦμε νὰ σωθοῦμε. Ἂν οἱ ἄνθρωποι πάσχουν, εἶναι γιατί δὲν ἔχουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, γιατὶ δὲν τὸ ἀποδέχονται. Μὲ τὴν προϋπόθεση ὅμως, ὅτι ἔχουμε οἱ ἄνθρωποι πιστεύσει εἰς τὸν Χριστόν. Θὰ ἔχεις τὸν Χριστόν, γιὰ νὰ ἔχεις τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
  Καὶ τί μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον; Πρώτιστα, μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἀποκτοῦμε «νοῦν Χριστοῦ». Δεύτερον ἔχουμε τὸ

Η αλλαγή στάσεως της Σερβικής Εκκλησίας για τη συμμετοχή στη Μεγάλη Σύνοδο

Предсаборско већање Предстојатељâ помесних Цркава


Η αλλαγή στάσεως της Σερβικής

 Εκκλησίας για τη συμμετοχή

στη Μεγάλη Σύνοδο

Για πολλούς ίσως φανεί περίεργη και αναπάντεχη η αλλαγή στάσεως της Σερβικής Εκκλησίας ως προς τη συμμετοχή στη Μεγάλη Σύνοδο. Υπήρχαν όμως έντονες διεργασίες στο παρασκήνιο που οδήγησαν τελικά σ' αυτή την αλλαγή.

Επειδή αυτή η αλλαγή στάσεως και η συμμετοχή της Σερβικής Εκκλησίας στις εργασίες τις Συνόδου έχει μεγάλη σημασία, κατά κάποιον τρόπο ίσως και καθοριστική στην τελική εικόνα και το κύρος της Συνόδου που θα παρουσιάζεται μετά την ολοκλήρωσή της, χρήσιμο είναι να γίνει μία παρουσίαση της πορείας που κατέληξε στην απόφαση για συμμετοχή στη Σύνοδο της Κρήτης.
Ας υπενθυμίσουμε πρώτα ότι η Ιεραρχία της Σερβικής Εκκλησίας κατά την πρόσφατη

Ο Ναυπάκτου πήγε στην Σύνοδο και αγωνίστηκε, την στιγμή που άλλοι (όπως ο Πειραιώς) φυγοδίκησαν. Θα τολμήσει, όμως, να διακόψει την κοινωνία με όσους αλλοιώνουν την Πίστη;

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος πρὸς Μητρ. Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα:

«Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας»!


Εἰκόνα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

  ντονες ἀντιπαραθέσεις ὑπῆρξαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπογευματινῆς συνεδρίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία ξεκίνησε τὶς ἐργασίες της Δευτέρα 20 Ἰουνίου στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι.
    Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, εἶχε μία διαφωνία μὲ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὅπου γινόταν συζήτηση πάνω στὶς τροπολογίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
   "Ἀλλοιώνετε τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας" φέρεται νὰ εἶπε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν

Διαπραγματεύσεις ...φόβου και ...αίγλης!

.

 Διαπραγματεύσεις Ρωσικής Εκκλησίας και Οικουμενικού Πατριαρχείου

Διαπραγματεύσεις Ρωσικής Εκκλησίας και Οικουμενικού Πατριαρχείου
Όσο η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος συνεχίζεται, εξελίξεις και πληροφορίες για αλλαγή κλίματος στη Ρωσική εκκλησία βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του briefingnews.gr τις τελευταίες ώρες υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στην Ρωσική εκκλησία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.


Η επικοινωνία τους είναι διαπραγματευτικού χαρακτήρα για τα συμφέροντα των δύο εκκλησιών.
Το αγκάθι της Ουκρανίας είναι κάτι που φοβίζει τη Ρωσία διότι η διακοπή συνομιλιών θα μπορούσε να φέρει μια αναγνώριση της Ουκρανικής εκκλησίας κάτι που καίει τη Μόσχα. Από την άλλη πλευρά το Οικουμενικό θα ήθελε οπωσδήποτε να λυθεί έστω κι επικοινωνιακά το θέμα της Ρωσίας για να κερδίσει την Αίγλη της Συνόδου.