Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Εύκολα συκοφαντούμε, αλλά δύσκολα επανορθώνουμε!

     Ὁ κ. Μάννης δημοσίευσε στὸ ἱστολόγιο «Κρυφὸ Σχολειό» ἄρθρο, μέσα στὸ ὁποῖο ὑπῆρχαν συκοφαντικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ.
   Ὁ π. Εὐθύμιος ἀπάντησε, ἀλλὰ ὁ κ. Ν. Μάννης ἀντιδεοντολογικὰ ἀρνήθηκε νὰ δημοσιεύσει τὴν ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθυμίου.    Ἀφοῦ μάταια περίμενε τὴν δημοσίευση τῆς ἀπάντησής του ἐπὶ ἑβδομάδες ὁ π. Εὐθύμιος, ἔστειλε μιὰ δεύτερη ἀπάντηση-ἐπιστολὴ στὸν κ. Μάννη (διὰ τοῦ ἱστολογίου μας) πρὸς δημοσίευσιν.
  Ὁ κ. Μάννης καὶ πάλι ἀρνήθηκε νὰ τὴν δημοσιεύσει.
   Τὴν δημοσιεύουμε ἐδῶ κι ὁ καθένας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του.
        

ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Ν. ΜΑΝΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ π. ΣΤ. ΛΑΧΑΝΗ

Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

______________ 

    Σχετικές διασαφήσεις ἀφορῶσες τό ἱστολόγιο «Κρυφό Σχολειό» καί εἰδικά τόν κ. Νικ. Μάννη ὡς πρός τό θέμα τῆς δημοσιεύσεως ἐκ τοῦ ὡς ἄνω ἱστολογίου τῆς πρό εἴκοσι ἑπτά (27) ἐτῶν ἐπιστολῆς τοῦ π. Στεφάνου Λάχανη καί τῆς μή δημοσιεύσεως ἀπό το ὡς ἄνω ἱστολόγιο τῆς ἀπαντήσεώς μου.


         Ἀγαπητέ ἀδελφέ κ. Νικ. Μάννη χαῖρε ἐν Κυρίῳ.
      Ἀπευθυνόμενος σέ ἐσᾶς ἀπευθύνομαι καί πρός τό ἱστολόγιον «Κρυφό Σχολειό», τοῦ ὁποίου ἴσως καί νά εἴστε διαχειριστής.  Μοῦ ἔκανε ὄντως ἀλγεινή ἐντύπωσι ἡ μή δημοσίευσις τῆς ἀπαντήσεώς μου (ἐδῶ) ἀπό τό ἱστολόγιο «Κρυφό Σχολειό», τό ὁποῖο θεωρῶ ὅτι θά ἔπρεπε νά τό ἔκανε, ἔστω καί ἄν δέν ἐζητεῖτο αὐτό ἀπό τό ἱστολόγιο «Πατερική Παράδοσις» (τό ὁποῖο παρεπιπτόντως, εἶναι τό μόνο τό ὁποῖο μέ ἐκπροσωπεῖ καί ταυτίζομαι μέ τίς θέσεις του καί τήν γραμμή του), διά τούς ἑξῆς λόγους:
   1) Ἐφ’ ὅσον τό ἱστολόγιο αὐτό ἄνοιξε τό θέμα μέ τήν δημοσίευσι τῆς ἐπιστολῆς τοῦ π. Στεφάνου Λάχανη, μέ σαφῆ καί δεδηλωμένο σκοπό κατηγορίας πρός ἐμένα, ἔπρεπε γιά λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης, νά δώση τόπο ἀπολογίας στόν κατηγορούμενο ἀπό τό  ἴδιο βῆμα στό ὁποῖο καί τόν ἐκατηγόρησε. Σημειωτέον ἐπί τούτου, ὅτι οὔτε ὁ νόμος τῆς ζούγκλας ἐπιτρέπει στόν κυνηγό νά σκοτώση τό θήραμά του, χωρίς νά τοῦ δώση τήν εὐκαιρία καί τήν δυνατότητα τῆς ἀμύνης. Δι’ αὐτό καί ὅταν ἔχει π.χ. χιόνι, ἀπαγορεύεται τό κυνήγι τῶν ζώων, ἐπειδή ὁ κυνηγός δύναται να τό εὕρη στήν φωλιά του ἀκολουθώντας τά ἴχνη του καί ἔτσι νά τό σκοτώση.
 2) Στήν εἰσαγωγή τήν ὁποία ἔκανε τό ἐν λόγῳ ἱστολόγιο σχολιάζοντας τήν συγκεκριμένη ἐπιστολή, σαφῶς ἀπηύθυνε κατηγορίες πρός ἐμένα, ὅτι πολεμῶ δηλαδή τήν ἀποτείχισι, ὑπερασπίζομαι τόν Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, ἐκφράζω μή ὀρθόδοξες θέσεις, δέν ἔκανα ποτέ ἀποτείχισι μέ  σχετικό εἰδικό ἔγγραφο ἀποτειχίσεως, εἶμαι διασπαστής τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνα, ἀκολουθῶ ὁδό ὑπερηφανείας καί ἀπωλείας καί ἔχω προσωπολάτρες ὀπαδούς. Καί ἐξ αὐτοῦ ἀπαιτεῖται νά ἀπολογηθῆ ὁ κατηγορούμενος γιά νά μήν θεωρηθῆτε, ἐσεῖς ἤ οἱ τοῦ ἱστολογίου, οἱ κυνηγοί ἐπάνω στό χιόνι καί οἱ παραβάτες κυρίως τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν (π.χ. Ἰωάν.7,51 - Πρ. Ἀπ.25,16 - Ἠσαΐας 26, 9-10 κλπ.).
  3) Στήν ἀπάντησι τοῦ ἱστολογίου «Κρυφό Σχολειό» σέ ἔνστασι τοῦ ἱστολογίου «Παιδαγωγός» ἐπί τοῦ θέματος τούτου γράφετε κ. Μάννη τά ἑξῆς: «Ο π. Ευθύμιος δημοσίευσε κείμενο με τίτλο «Απάντησις του Ιερομονάχου Ευθ. Τρικαμηνά προς τον κ. Ν. Μάννη και το ιστολόγιον «Κρυφό Σχολειό» (ἐδῶ). Τώρα πώς γίνεται κάποιος να γράφει «Απάντηση», όταν δεν του απευθύνθηκε καν ο λόγος, αυτό ας το απαντήσει άλλος. Εγώ μια αποκαλυπτική δημοσίευση εγγράφου έκανα, δεν ζήτησα από τον π. Ε. να απαντήσει σε μένα κάτι. Άλλωστε, όπως προείπα, δεν επιθυμώ κανένα είδους Διάλογο μαζί του, αφού, κατά το αποστολικό, «μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού....».
    Ἐδῶ κ. Μάννη ἀποκρύπτετε τούς βαρεῖς χαρακτηρισμούς, τούς ὁποίους ἐκάνατε εἰς βάρος μου ὡς εἰσαγωγή τῆς ἐπιστολῆς καί ὅτι τήν ἐπιστολή τήν ἐδημοσιεύσατε γιά νά ἀποδείξετε αὐτά τά ὁποῖα πρωτίστως ἰσχυριστήκατε, καί ἐν συνεχείᾳ μετά ἀπό ὅλη αὐτή τήν σέ βάρος μου κατάστασι τήν ὁποία ἐδημιουργήσατε γιά λόγους

Η ηθική των Κομμουνιστών και των Οικουμενιστών!

Συνέντευξη-βόμβα!

 TΥΦΩΝΑΣ ΦΙΛΗΣ:

O Τσίπρας με έβαζε να την πέφτω στον Ιερώνυμο!


filis5001-201509291443519173-1024x683.jpg
ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Συνέντευξη-βόμβα του Νίκου Φίλη στο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ που κυκλοφορεί. Ο πιο δημοφιλής πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει ότι εκτελούσε διαταγές του Τσίπρα όταν την έπεφτε στον Ιερώνυμο! Η συνέντευξη θα κάνει πάταγο παρότι ο ίδιος εμφανίζεται στο έλεος του πρωθυπουργού!
«Έκανα ό,τι έκανα σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό. Και οι δηλώσεις μου για τον Ιερώνυμο και την Εκκλησία από το Μέγαρο Μαξίμου έγιναν με εντολή του».
Ο πρώην υπουργός δηλώνει στρατιώτης του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορηματικά

Ποιος ο λόγος σύγκλησης της Ιεραρχίας; (του εκπαιδευτικού Σάββα Ηλιάδη)

Θλιβερότατον πρᾶγμα ἡ μνημόνευση καὶ ἡ κοινωνία μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους, παρότι συνειδητοποιοῦμε πώς, καὶ πρὶν συνέλθουν σὲ Σύνοδο, κι ἀφοῦ συνέλθουν, δὲν θὰ «συνέλθουν»- ἀλλὰ θὰ ἀκολουθήσουν τὴ γραμμὴ τῆς «νέας Ἐκκλησίας» τῶν Οἰκουμενιστων!


Αποτέλεσμα εικόνας για συγκλιση ιεραρχιας

Ποιος ο λόγος σύγκλησης της Ιεραρχίας;
        

     Το ακούσατε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και προβληματιζόμενοι και ανησυχούντες περί της «συνόδου της Κρήτης»; Επισφραγίστηκαν επιστημονικά και με βουλοκέρι τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της. Άρα λοιπόν, πάρτε τα μέτρα σας, όσοι σκέφτεστε να τοποθετηθείτε σχετικά, σε οποιαδήποτε επόμενη συζήτηση, οιουδήποτε επιπέδου. Αυτά υπενόησε εμμέσως, πλην σαφώς, ο Αρχιεπίσκοπος, μετά την Επιστημονική Ημερίδα «Μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο». 
  Ποιοι επιστήμονες ήταν αυτοί που έβγαλαν τα σχετικά πορίσματα; Κλήθηκαν να συνεργαστούν επιστήμονες από κάθε πλευρά και να

"Φοβερόν κρίμα της σιωπής εν τη ...κωφεύσει των αιρετιζόντων"!


  Εἶναι γεγονός ὅτι κατ' ἀρχάς οἱ Πατέρες ἐθεώρησαν καί ὡμολόγησαν τήν σιωπή ὡς μεγάλη ἀρετή. Τήν ἐθεώρησαν ὡς ἀντίδοτο τῆς πολυλογίας καί ἀργολογίας ἀπό τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἀποφύγη τήν ἁμαρτία. Στά γεροντικά καί τίς διηγήσεις τῶν πατέρων, ἐκθειάζεται καί ἐπαινεῖται ἡ σιωπή ὡς συνήγορος καί πρόξενος πολλῶν ἀρετῶν. Εἰδικά γιά τόν μοναχό, ὁ ὁποῖος διδάσκει μέ τό βουβό κήρυγμα, τή ζωή του καί τό παράδειγμά του, ἡ σιωπή εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία τόν προστατεύει ἀπό τόν ἐγωϊσμό, περιφρουρεῖ τήν προσευχή, ἀσφαλίζει τόν νοῦ ἀπό τόν σκορπισμό, βοηθάει στήν μνήμη τοῦ θανάτου καί ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές. Αὐτήν λοιπόν τήν σιωπή, ἡ ὁποία γίνεται ὡς ἀντίδρασι στήν πολυλογία καί ἀργολογία, καί ὡς πολέμιος ἐγωϊσμοῦ εἶναι ἐπαινετή ἀπό τούς πατέρες καί ἀξιόμισθος ἀπό τόν Θεό.
    Ὑπάρχει ὅμως καί ἄλλη σιωπή ἔνοχος καί πρόξενος πολλῶν κακῶν, ἐπίβουλος δέ καί αὐτῆς τῆς σωτηρίας μας. Αὐτή ἡ σιωπή γίνεται ἐξ αἰτίας τοῦ πάθους τῆς δειλίας καί ἀνανδρείας, μέ σκοπό τόν συμβιβασμό καί τήν φιλαυτία. Εἶναι ἡ σιωπή ἡ ὁποία ἀφήνει ἀνυπεράσπιστη τήν ἀλήθεια καί καταργεῖ τήν ἀρετή τῆς ὁμολογίας, χωρίς τήν ὁποία δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά σωθῆ. Ἡ σιωπή αὐτή ἐπιβάλλεται πολλές φορές διά τῆς ὑπακοῆς ἐκ μέρους τῶν ἀνωτέρων, ἡ δέ ὁμολογία περιθωριοποιεῖται διά λόγους δῆθεν διακρίσεως, προσευχῆς κλπ. ἤ συκοφαντεῖται ὡς ἔχουσα κίνητρο τόν ἐγωϊσμό, τήν αὐτοπροβολή κ.λ.π. Συμβαίνει λοιπόν σήμερα νά βλέπουμε τούς ποιμένες καί δή τούς ἐπισκόπους λαλίστατους γιά διάφορα θέματα, ἐνῶ διά τά θέματα τῆς πίστεως νά τηροῦν σιγῇ ἰχθύος. Εἶναι ὄντως ὕψιστο ἀγαθό νά μάθη ὁ ἄνθρωπος πότε πρέπει νά ὁμιλῆ καί πότε νά σιωπᾶ, πότε ἡ σιωπή γίνεται αἰτία σωτηρίας καί πότε κολάσεως.
     Ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης θά μᾶς ὁμιλήση διά τήν ἔνοχο σιωπή, (εἶναι ὄντως ἀλήθεια ὅτι ἀπό αὐτό τό πάθος πάσχουμε ὅλοι σήμερα) καί θά ξεκαθαρίση μέσα μας αὐτή ἡ τόσο δύσκολη στίς

Άλλη μια απόδειξη της αμετανοησίας των Οικουμενιστών που προχωρούν σε "ένωση" με τον αμετανόητο Παπισμό!

Πάπας Φραγκίσκος:


Οι θεολογικές και κανονικές διαφορές δεν είναι απειλή, αλλά θησαυρός για την ενότηταAFP5937100_Articolo.jpg
Του Μανώλη Κείου
Νέο οικουμενιστικό ξεσάλωμα του Πάπα Φραγκίσκου χθες! Υποστήριξε ότι η αναζήτηση για τη χριστιανική ενότητα είναι μια από τις βασικές ανησυχίες του, και προσεύχεται αυτή η ανησυχία να είναι κοινή για κάθε βαπτισμένο άνθρωπο! Αυτά τα λόγια του Πάπα ειπώθηκαν στο Βατικανό σε μια σύνοδο της ολομέλειας του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας.

Απευθυνόμενος σε μια ομάδα από οικουμενικούς εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, ο Πάπας υπενθύμισε τις πολλές και σημαντικές συναντήσεις που είχε φέτος με τους ηγέτες των άλλων χριστιανικών κοινοτήτων.
Ειδικότερα, υπενθύμισε την πρόσφατη επίσκεψή του στη Σουηδία για τον από κοινού Λουθηρανικό-Ρ/Καθολικό εορτασμό της έναρξης της Προτεσταντικής Μεταρρύθμισης.
Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε ότι η χριστιανική ενότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση της πίστης μας, ένα ταξίδι προσωπικό αλλά και της κοινότητας προς το θέλημα του Χριστού.
Προειδοποίησε δε για τρια ψευδή μοντέλα της κοινωνίας, ξεκινώντας με το πρώτο που αφορά στην πεποίθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε την ενότητα μέσω διπλωματικών ελιγμών ή μονάχα ανθρωπίνων προσπαθειών.
Η ενότητα, επέμεινε, είναι ένα δώρο από τον Θεό και καθήκον μας είναι να καλωσορίσουμε αυτό το δώρο και να το καταστήσουμε ορατό σε άλλους.
Σημείωσε ακόμη πως θα πρέπει να δούμε την αναζήτηση για ενότητα ως ένα ταξίδι που αναλαμβάνουμε από κοινού με υπομονή, αποφασιστικότητα, προσπάθεια και δέσμευση, γνωρίζοντας ότι όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί, για τους οποίους ο Θεός έχει άπειρο έλεος. Θυμηθείτε, είπε, ότι όταν δουλεύουμε, προσευχόμαστε και βοηθούμε τους απόρους μαζί, είμαστε ήδη ενωμένοι.
Το δεύτερο ψευδές μοντέλο για τον ποντίφικα είναι το μοντέλο της ομοιομορφίας. Όταν οι θεολογικές, λειτουργικές, πνευματικές και κανονικές διαφορές πραγματικά έχουν τις ρίζες τους στην αποστολική παράδοση, είπε, δεν είναι απειλή, αλλά μάλλον ένας θησαυρός για την ενότητα της Εκκλησίας.
Τέλος, το τρίτο ψευδές μοντέλο σύμφωνα με τον Πάπα, είναι η ιδέα της ενότητας που «πηγαίνει πίσω στο χρόνο» για να ενσωματώσει μία εκκλησία στην άλλη. Κανείς δεν πρέπει να αρνηθεί τη δική τους ιστορία πίστης, είπε, και κανείς δεν πρέπει να ανέχεται την πρακτική του προσηλυτισμού την οποία αποκάλεσε «δηλητήριο για το οικουμενικό ταξίδι». Ο αληθινός οικουμενισμός, ο Πάπας κατέληξε στο συμπέρασμα, είναι όταν δεν επικεντρώνεται στους δικούς μας λόγους και κανονισμούς, αλλά μάλλον στον Λόγο του Θεού, που απαιτεί από εμάς να ακούσουμε, να λαμβάνουμε και να βεβαιώσουμε στον κόσμο.

Πληθώρα ...παπαδίνων!!!

 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ


ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΑ !