Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

«Προσκυνοῦν τὸ αἷμα τοῦ Ἀντίχριστου Πάπα Ἰωάννη Παύλου Β΄, στὴ Νέα Ὑόρκη»!


 Ο Παπικο χουν ξεφύγει τελείως. «Προσκυνοῦν», τώρα, «τὸ αἷμα τοῦ Ἀντίχριστου Πάπα Ἰωάννη Παύλου Β΄, στὴ Νέα Ὑόρκη»!

Κα καλά, ατοί, πραν τ δρόμο τους. Ο δικοί μας, ὅμως, πς δικαιολογον τν ποδοχ αὐτῶν τν Παπν μ τ ψαλμικ "Ελογημένος ρχόμενος" κα τν Μνημόνευσή τους στ ερ Να το "Σεπτο Κέντρου τς ρθοδοξίας" (πως τ θέλουν);
Κα ο Ποιμένες τς κκλησίας, πς τολμον ν συλλειτουργον μ αὐτοὺς τοὺς Οκουμενιστὲς Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες;

Κοσμική και Εκκλησιαστική Πρωτοχρονιά, Νικολάου ΠανταζήΕίναι ανάγκη να τονιστεί με διάκριση κάτι πολύ σημαντικό, όσον αφορά την Κοσμική Πρωτοχρονιά.
Δεν μπορούμε να δικαιολογούμαστε και συνεχώς να επικαλούμαστε αμάθεια και αγνωσία. Ως Ορθόδοξοι έχουμε υποχρέωση να καταρτιζόμαστε, καθήκον να ερευνούμε.
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν εορτάζουμε την Κοσμική Πρωτοχρονιά. Την δεχόμαστε απλά σαν κοσμικό εργαλείο μετρήσεως χρόνου. Χρώμενοι τω κόσμω, δεχόμαστε να χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο και να ακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις και εναλλαγές, "ως μη καταχρώμενοι" (Α' Κορινθ. 7, 31).
Ζούμε μέσα στον κόσμο. Δεν αγαπάμε τον κόσμο, κι' αυτό εννοεί όχι τους ανθρώπους, αλλά την κοσμική νοοτροπία και ζωή. "Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις αγαπά τον κόσμον, ουκ έστιν η αγάπη του Πατρός εν αυτώ" (Α' Ιωάν. 2, 15).
Κόσμος θα πει "κόσμημα, στολίδι". Ο Πιστός Κόσμος αποτελεί κόσμημα-στολίδι του Θεού, ενώ ο άπιστος κόσμος σχηματίζει κακό,

Συνάντηση Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης στο Προεδρικό Μέγαρο του Ισραήλ

(*) http://www.paterikiparadosi (ἐδῶ)

Συνάντηση Αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης στο Προεδρικό Μέγαρο του Ισραήλ


Πηγή: "Ακτίνες"
      Τήν Τρίτην, 17ην / 30ήν Δεκεμβρίου 2014, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει 2015.

      Τήν ἐν λόγῳ συνάντησιν ἐφιλοξένησεν ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Ροῦβεν Ρούβλιν, ὁ ὁποῖος καί προσεφώνησε τούς προσκεκλημένους εἰς αὐτήν, λέγων ὅτι ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἰουδαϊκῆς ἑορτῆς τῆς Χαννουκά, τῆς Χριστιανικῆς τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους 2015 συναντώμεθα σήμερον, ἀναπολοῦντες ὅλους

Η μολυσμένη ατμόσφαιρα των Εορτών και ο Μ. Βασίλειος!Πόσοι, ἀπ’ ὅσους ἑορτάζουν τὴν Περιτομὴ τοῦ Κυρίου, τὴν ἑορτὴ τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ τὴν κοσμικὴ ἔλευση τοῦ Νέου Χρόνου, ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι οἱ ἑορτασμοί μας αὐτοί, ποὺ τοὺς θέλουμε ὀρθόδοξους, ἐπιτελοῦνται, εἶναι συνδεδεμένοι καὶ κυριολεκτικὰ «βουτηγμένοι» στὴν ἰογενὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; 
    Πόσο, ἀλήθεια, εὐχάριστο καὶ ὑγιεινὸ εἶναι νὰ βρίσκεται κανεὶς μέσα σὲ μιὰ ἀποπνιχτικὴ ἀπὸ καπνὸ ἀτμόσφαιρα; Ὅσοι ἔχουν βρεθεῖ σὲ μιὰ τέτοια κατάσταση τὸ γνωρίζουν καλά.
Ἂν δὲν ἀντέχεται ἡ μολυσμένη γήινη ἀτμόσφαιρα, πόσο ἀντέχεται ἡ ἀποπνιχτικὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ τουλάχιστον οἱ ἀψευδεῖς εἰκόνες τῶν θρησκευτικῶν ἱστολογίων, μᾶς τὴν παρουσιάζουν κατάμαυρη ἀπὸ τὸν μολυσματικὸ καπνὸ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Πρόκειται γιὰ ἕνα «πνευματικὸ» καπνό, ὡσὰν ἐκεῖνο ποὺ προφητεύεται στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, ὅταν «ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε... καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς... ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης» (9, 1-2).
Κι ὅμως, στοὺς ἔσχατους αὐτοὺς καιροὺς οἱ ποιμένες, μᾶς ἔμαθαν νὰ ζοῦμε μέσα στὸν καπνό, χωρὶς μάλιστα νὰ διαμαρτυρόμαστε, ἀντίθετα νὰ ὑπερασπιζόμαστε τὴ ...νομιμότητα συνυπάρξεως καὶ συγκοινωνίας μὲ τοὺς Παναιρετικούς μολυσματικοὺς καπνογόνους Οἰκουμενιστές!

Η Περιτομή του Κυρίου. Εορτή του Μεγάλου Βασιλείου.

Χρόνος και αιωνιότητα
“Και ότε επλήσθησαν αι ημέραι οκτώ  του περιτεμείν το παιδίον...”.
Η αρχή του νέου χρόνου προσφέρεται μέσα από την αγάπη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας για να ακολουθήσουμε μια σωτήρια πορεία στη ζωή μας κατά τρόπο που να γευόμαστε την εμπειρία της ως μιας καινούργιας πραγματικότητας. Είναι ακριβώς εδώ που μπορεί να αποκτήσει νόημα και ο χρόνος, ο οποίος με την αξιοποίηση των ευκαιριών που μας χορηγεί η αγάπη του Κυρίου, μας εισάγει στην προοπτική της αιωνιότητας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Χριστός με την Ενανθρώπισή του που γιορτάσαμε πριν λίγες μέρες μπήκε μέσα στο χρόνο κι έδωσε νόημα σε αυτόν. Στην προοπτική αυτή όλα, ακόμα και οι ευχές που ανταλλάσσουμε, αποκτούν σημασία στο βαθμό που αποτυπώνουν το άνοιγμα της καρδιάς μας για να δεχθούμε την παρουσία του Σωτήρα.

Η Πρωτοχρονιά
Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα μια μεγάλη μορφή. Εκείνη του Μ. Βασιλείου, ο οποίος με τη ζωή και το έργο του ακτινοβολούσε στη χάρη του Κυρίου μας, εκπέμποντας ουράνια μηνύματα χαράς.  Ταυτόχρονα εορτάζει και τη Δεσποτική εορτή της Περιτομής του Ιησού Χριστού. Ειδικότερα, η Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται στο γεγονός της Περιτομής του Κυρίου και στην αύξηση και στην πνευματική ενδυνάμωσή του δια της σοφίας και της χάριτος του Θεού. Ακόμα προβάλλεται η πρώτη Μεσσιανική αποκάλυψη του Κυρίου μας, ο οποίος σε ηλικία δώδεκα ετών ανέβηκε με τους γονείς του στον ναό των Ιεροσολύμων για την πρώτη εορτή του Πάσχα. Εκεί σε ένα καταπληκτικό διάλογο με τους νομοδιδασκάλους των Ισραηλιτών αλλά και με τη μητέρα του, υπέδειξε ότι ο χώρος της παρουσίας και των ενεργειών του είναι ο ναός. Αποκαλύπτει τη σχέση του με τον Θεό Πατέρα και μέσα από αυτή φανερώνεται ως ο πραγματικός Σωτήρας του κόσμου.

Η αχειροποίητος περιτομή
Η περιτομή του Κυρίου μας που θέλει να μας δείξει ότι προσέλαβε όλα τα ανθρώπινα, μας παραπέμπει σαφώς στην αχειροποίητο περιτομή της καρδιάς, με την οποία προβάλλεται η νέα πραγματικότητα που βιώνει ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία.  Με το Βάπτισμα εισάγεται ο πιστός στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία δηλαδή και αποκτά όλα τα πνευματικά εφόδια για να βαδίσει το δρόμο που οδηγεί στη θέωση. Αυτό συνεπάγεται την ανταπόκρισή του στην κλήση που του απευθύνει ο Κύριος για μια ζωντανή σχέση μαζί του, η οποία εκφράζεται με την ανταπόδωση της δικής του αγάπης με τρόπο ευχαριστιακό. Στη σωτήρια αυτή προοπτική φτερούγισε και η προσωπικότητα του Μεγάλου Βασιλείου, του οποίου “εις   πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος του”.  Μέλος αγίας οικογένειας, βάδισε το δρόμο τον καλό και έδειξε με το ιερό παράδειγμά του πώς μπορεί ο άνθρωπος να αξιοποιήσει με τον πιο αποδοτικό τρόπο την κάθε στιγμή του χρόνου για να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Είχε την ευλογία να παράξει τόσο μεγάλο έργο στο σύντομο χρόνο της ζωής του που πραγματικά προκαλεί το θαυμασμό αλλά και τον ευγενή πόθο κάθε πιστού να ακολουθήσει τα αχνάρια του.

Αγαπητοί αδελφοί, η σημερινή μέρα μπορεί να μας γεμίζει χαρά γιατί μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να ανεβούμε πολύ ψηλά ανταποκρινόμενοι στην αγάπη του Κυρίου μας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μας εγκαταλείπει στα αδιέξοδα που εμείς οι ίδιοι βάζουμε τον εαυτό μας. Αυτό μαρτυρούν τα γεγονότα της ημέρας από τα οποία καλούμαστε να αντλήσουμε τα πνευματικά εκείνα μηνύματα που θα μας καταξιώσουν σε ανεβάσματα απ΄ όπου θα ατενίζουμε το χρόνο όχι ως κάτι που αφήνει στο πέρασμά του τη φθορά αλλά ως την ευκαιρία για να εισέλθουμε στην αιώνια χαρά του Κυρίου μας.
του Χριστάκη Ευσταθίου, Θεολόγου

 Πηγή: "churchofcyprus.org.cy"

"Τηρήσας αδούλωτον της ψυχής το αξίωμα"!