Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Αγιορείτης Ηγούμενος: Ως αντι-Οικουμενιστές "είστε καρκίνωμα για το Μοναστήρι"!

 π. ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΗΣ_ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 27/7/2016
Τηλεφωνική Συνέντευξη του π. ΣΑΒΒΑ της Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας  Αγίου Όρους, που διέκοψε την Μνημόνευση του Οικουμ. Πατριάρχη ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ.
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναδεικνύεται ὁ μεγαλύτερος αἱρετικὸς ὅλων τῶν ἐποχῶν, διότι (μὲ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο) μόνο αὐτὸς τόλμησε νὰ ἀποδεχθεῖ-ἐπικυρώσει ὅλες τὶς αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες!


Καὶ κάποια Σχόλια ἀπὸ ἐδῶ:

Είναι φανερό, το Φανάρι και οι Οικουμενιστές βάζουν τα μοναστήρια "να εκτοπίσουν" τους μοναχούς που αντιδρούν στα σχέδια τους. Η Επιστασία του Αγίου Όρους απλά θα παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Όπως ακριβώς βάζουν τους δεσποτάδες "να εκτοπίσουν" τους ιερείς που σεβόμενοι την αποστολή και το χρέος τους, αντιδρούν στα οικουμενιστικά ολισθήματα.

 Όπως διαβάσαμε σε ορθόδοξο ιστολόγιο:
"Ἡ Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὄρους, ἁπλῶς θά παραμένει διπλωματικά βουβή  καί βεβαίως δέν θά παραδώσει μονάχη της τό κεφάλι της ἐπί πίνακει δημοσίως, ὥστε νά γίνει δημόσιο ρεντίκολο γιά τήν ἐπιτίμηση ἤ τήν ὅποια τιμωρία τῶν Μοναχῶν πού ἐξαγγέλουν πώς θά κόψουν μνημόσυνο.Θά φερθεῖ διπλωματικά καί θά τούς ἀφήσει νά τούς διώκουν οἱ Μονές τους, ὅπως ἔγινε καί μέ τούς Χιλανδαρινούς Μοναχούς  (κι ἄν τό μάθει ὁ κόσμος τό ἔμαθε...),  ἤ νά φύγουν ἀπό μόνοι τους, διότι ἐκ τῶν πραγμάτων δέν θά μποροῦν νά συνυπάρχουν μέ τούς ὑπολοίπους Μοναχούς στό Ἅγιον Ὄρος,
ἤ ἀκόμα καλύτερα νά κάνουν πίσω ὅλοι ἤ κάποιοι ἀπό αὐτούς  καί νά μήν κόψουν μνημόσυνο τελικά.


Ἔτσι, θά νίψει ἡ Ἱερά Κοινότης ὡς ἄλλος Πόντιος Πιλᾶτος τάς χεῖρας της δημοσίως στά μάτια τῶν πιστῶν."

Διαμαρτυρία του Συλλόγου Ορθοδόξων Πατμίων για τη δίωξη του π. Σάββα Λαυριώτη                        Προς: Ι.Μ.Μ. Λαύρας
                                    Κοινοποίηση: Ι. Κοινότης Αγίου Όρους
         
Πάτμος, 26 Ιουλίου 2016 (Νέο Ημερολ.)
†Παρασκευής οσιομάρτ., Ερμολάου ιερομ.
            Πανοσιώτατε και λίαν Σεβαστέ μας Γέροντα Πρόδρομε
                    Σεβαστοί Πατέρες της Γεραράς ΙΜΜ Λαύρας
                                                                       Ευλογείτε
Εν πρώτοις θα θέλαμε να Σας εκφράσουμε το βαθύτατο σεβασμό μας, όχι μόνο προς το Μοναχικό Σας Σχήμα αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ζείτε στην αρχαιότερη Μονή του Αγίου Όρους, τη Μάνδρα του Αγ. Αθανασίου!
Πιστεύουμε ότι οι δικές Σας Προσευχές εκεί στο ευλογημένο Περιβόλι της Παναγίας είναι που κρατούν την Ελλάδα και τον κόσμο όλο ακόμη ζωντανό.
Θα θέλαμε παρόλ’ αυτά να Σας εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για

«Συνόδου των Ορθοδόξων οδύνες και ωδίνες» αλλά και κωδεΐνες

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

  Παραθέτομεν ενδιαφέρον άρθρον του κ. Θανάση Ν. Παπαθανασίου, το οποίον εδημοσιεύθη εις την εφημερίδα «ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» της 9ης Ιουλίου 2016 και ακολούθως θέτομεν προβληματισμούς:

«Η Μεγάλη Σύνοδος των Ορθοδόξων   Εκκλησιών    πρα­γματοποιήθηκε τις μέρες της Πεντηκοστής. Προφανώς ηθελημένα, αφού η Πεντηκοστή παραπέμπει στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Όμως η γιορτή δηλώνει και κάτι άλλο: ότι το «μέσα» και το «έξω» της Εκκλησίας οφείλουν να βρίσκονται σε όσμωση. Το πως λειτουργεί η Εκκλησία στο εσωτερικό της οφείλει να

OI ΠΙΣΤΟΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ

27 Ἰουλίου


Τοῦ ἁγίου ΠαντελεήμονοςΤου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

OI ΠΙΣΤΟΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ

«Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου…»

(Λουκ. 21,17)


ΑΚΟΥΣΑΤΕ, ἀγαπητοί μου, αὐτὰ τὰ λόγια; Εἶνε προφητεία, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅ,τι εἶπε ἐκεῖνος, ἔγινε, καὶ γίνεται, καὶ θὰ γίνεται μέχρι κεραίας. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35). Ἀκοῦμε λοιπὸν τὸν Κύριο νὰ λέῃ· «Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου» (Λουκ. 21,17).
Σὲ ποιούς λέει τὰ λόγια αὐτά; Τὰ λέει στοὺς μαθητάς του στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίας δράσεώς του. Τί ἀντίθεσι μὲ τὸ Μωάμεθ, τὸν ἱδρυτὴ τῆς θρησκείας τῶν μουσουλμάνων! Αὐτὸς μὲ ἄλλο τρόπο μάζεψε ὀπαδούς. Ἐλᾶτε κοντά μου, λέει, καὶ θά ᾿χετε πλούτη, θά ᾿χετε ἀργύριον καὶ χρυσίον, θά ᾿χετε ἡδονὰς καὶ ἀπολαύσεις, θά ᾿χετε χαρέμια, θά ᾿χετε ὅλα τὰ ἐπίγεια ἀγαθά. Ἀντιθέτως ὁ Κύριος· δὲν ὑπεσχέθη οὔτε δόξες, οὔτε χρῆμα, οὔτε ἡδονάς, ἀλλὰ τί; Διωγμό! Θὰ διωχθῆτε, εἶπε, ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους, ἀπὸ

Ο Άγιος Πορφύριος, ο Παπισμός, το Άγιον Όρος (και ο κ. Νούσης)

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ πορφυριοσ


Του ιερομονάχου Δαμασκηνού

Ι. Κ. Φιλαδέλφου, Άγιον Όρος

    Ο γράφων, ως γνωρίζων εκ του σύνεγγυς τον άγιον Πορφύριον, από τα φοιτητικά του χρόνια, κατά την δεκαετίαν του 1960, ότε ούτος ήτο εφημέριος εις την Πολυκλινικήν Αθηνών της οδού Πειραιώς, και διατηρήσας την πνευματικήν επικοινωνίαν, μέχρι της κοιμήσεώς του, βεβαιώνει ότι ο άγιος Πορφύριος δεν συνεφώνει με τας μεταβάσεις του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Ρώμην ούτε με τους διαλόγους, καθ’ ον τρόπον γίνονται. Τούτο μοι ανέφερε από τηλεφώνου, και κατά μήνα Δεκέμβριον του 1987.


Αίφνης κατά την διάρκειαν της νυκτός, κατά τον Δεκέμβριον του 1987, ότε ησχολούμην, με την κατόπιν εντολής της Ι. Κοινότητος, ως Αρχιγραμματεύς, σύνταξιν του σχεδίου της επιστολής, δι’ ης ομοφώνως η Ι. Κοινότης αντέδρασεν εις την Πατριαρχικήν επίσκεψιν εν Ρώμη και τα εκεί γενόμενα εν τω ναώ του Αγίου