Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «π. Γεώργιος Μεταλληνός: Ἕνας ἐρευνητής θεολόγος καί ἐκφραστής τῆς Ρωμηοσύνης»


    Νὰ συγχαροῦμε τὸν π. Γεώργιο γιὰ τὴν ἐρευνητικὴ καὶ ἐπιστημονική του δουλειά, γιὰ τοὺς ἀγῶνες του καὶ ὅλα ὅσα ἀναφέρονται στὴν βιογραφία του. Κι ἐγὼ προσωπικὰ τοῦ ὀφείλω πολλά.
    Μόνο ποὺ στὰ τελευταῖα χρόνια ἀρνήθηκε τὸν πρακτικό-ὁμολογιακὸ ἀγώνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κι ἔμεινε μόνο στὸ “χαρτοπόλεμο”, ὅπως τοῦ καταλόγισε ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Κορναράκης. Κι ὄχι μόνο, ἀλλὰ ἀντιτάχθηκε μὲ πεῖσμα ἀδικαιολόγητο στὴν ἁγιοπατερικὴ παράδοση, ποὺ διδάσκει τὴν διακοπὴ μνημοσύνου καὶ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, μὲ ἀστεῖα ἐπιχειρήματα! Συμβάδισε πράγματι μὲ τὸν μητροπολίτη Ναυπάκτου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ π. Γεωργίου, εἶπε: «Θὰ σημειώσω τὴν κοινὴ πορεία μου μὲ τὸν π. Γεώργιο σὲ πολλὰ θέματα»! Καὶ πράγματι, εἶχαν κοινὴ θετικὴ πορεία σὲ ἄλλα θέματα, ἀλλὰ δυστυχῶς στὸ καίριο καὶ κρίσιμο αὐτὸ σημεῖο, τῆς ἀποτροπῆς τοῦ κοινοῦ ἔμπρακτου ἀγώνα κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δὲν ἀκολούθησαν τὸν Ὀρθόδοξη Παράδοση!

      Εὐχόμαστε μετὰ τὶς κοσμικὲς ἐπιτυχίες καὶ τιμές, νὰ ἔχει τὴν οὐσιαστικὴ ἐπιτυχία καὶ οὐράνια τιμή: Νὰ κατανοήσει ὅτι ὁ Κύριος ἐντέλλεται τὸν ἐν τοῖς πράγμασι ὁμολογιακὸ ἀγώνα, ποὺ κερδίζεται μὲ τὴ θυσία τῶν γήϊνων τιμῶν, καὶ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ μαρτυρικοῦ Εὐαγγελικοῦ δρόμου «τῶν δεδιωγμένων».     Π.Σ.Ναυπάκτου: «Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός είναι ένας πρωτότυπος Ακαδημαϊκός ερευνητής»

ORTHODOXIA.INFO | Σπύρος Παπαγεωργίου
        Για την προσωπικότητα του πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνού μίλησε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος κατά την παρουσίαση της βιογραφίας του π. Γεωργίου, με τίτλο «Ονομάζομαι Γεώργιος Μεταλληνός» των εκδόσεων ΠΟΡΦΥΡΑ που πραγματοποιήθηκε Στο Σπίτι της Κύπρου.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός είναι ένας πρωτότυπος Ακαδημαϊκός ιστορικός ερευνητής, ένας εκφραστής της πατερικής μας παραδόσεως κι ένας γνήσιος άνθρωπος με όλη την σημασία της λέξεως», ενώ υπογράμμισε πως «την δεκαετία του ’70 ως νέος κληρικός

Ο π. Αθανάσιος ομιλεί προς τους Λαρισαίους και όλους μας: Νά, γιατί θα σας διοικήσουν άχρηστοι εκκλησιαστικοί και πολιτικοί ηγέτες!
   Μιὰ σκιαγράφηση-σκίτσο τῶν κακῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς μας, καὶ τὸ γιατί!

π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, ὁμιλία εἰς τὰς “Πράξεις τῶν Ἀποστόλων” (ἀρ. 15)

   «Θέλετε, θέλετε νὰ καθρεπτιστεῖ ἡ ἐποχή μας στὸν προφητικὸ λόγο καὶ νὰ δεῖτε ὁμοιότητες; Ἂν θὰ εἴχατε τὴν περιέργεια νὰ μάθετε, τὸ ἂν στὴν ἐποχή μας ἔχουμε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἂν Θέλετε νὰ τὸ δεῖτε, ἀκούσατε».

    Οἱ τρεῖς παῖδες, ποὺ βρέθηκαν στὴ Βαβυλώνα καὶ μέσα στὴν καιομένη κάμινο, «ἀνέπεμψαν προσευχὴ πρὸς τὸν Θεό. Ἐκεῖ λέγουν στὴν προσευχή τους μεταξὺ τῶν ἄλλων “Καὶ οὐκ ἔστι ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων καὶ προφήτης καὶ ἡγούμενος“. Δηλαδή, αὐτὴ τὴν ἐποχή, αὐτὸν τὸν καιρό, ποὺ ὁ λαός μας εἶναι σὲ κατάσταση αἰχμαλωσίας καὶ πολλῶν δεινῶν ἐθνικῶν συμφορῶν, δὲν ὑπάρχει -λέγει- τοῦτο τὸν καιρὸ οὔτε ἄρχοντας, οὔτε προφήτης, οὔτε ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἡγῆται· ὅλα αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν. Ὥστε λοιπόν, ἡ παρουσία ἄρχοντος, προφήτου καὶ ἡγουμένου, εἶναι παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἀπουσία αὐτῶν;  Ἂν πᾶτε στὸν ἀπόστολο Παῦλο (στὸ 12ο  κεφάλαιο πρὸς τὸ τέλος Α΄ Κορινθίους), ἐκεῖ ποὺ ἕνα ἀπὸ τὰ χαρίσματα εἶναι καὶ οἱ “κυβερνήσεις”, δηλαδὴ οἱ διοικήσεις· τὸ νὰ ἔχει κανεὶς τὸ χάρισμα νὰ κυβερνᾶ, νὰ διοικεῖ.  Ὄχι βέβαια, ἡ κυβέρνηση ἑνὸς λαοῦ ἁπλῶς μόνο, ἀλλὰ καὶ  ἐπιμέρους κυβερνήσεις. Δηλαδή, νὰ διευθύνει καὶ νὰ κυβερνᾶ κανεὶς τὴν ἐνορία του, τὴν πόλιν του, ἕνα μέρος, ἕνα τομέα ἀνθρώπων. Εἶναι αὐτὸ χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Εἶναι ἀγαπητοί μου, χάρισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
    Ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε, ἄνθρωποι ποὺ πάντα στὴν ἱστορία κυβερνοῦν, ναί, καὶ ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὅλοι αὐτοὶ Νέρωνες καὶ Διοκλητιανοί, τύραννοι τῶν ἀνθρώπων καὶ σφαγεῖς ἀνελέητοι, δὲν εἶχαν χάρισμα ἀπὸ τὸ Θεό. Ἂν δὲν ἔχεις τὸ χάρισμα νὰ διοικήσεις

Οι φλόγες δεν την αγγίζουν!


Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.
Ρουμανία: Οι πυροσβέστες σβήνοντας τη φωτιά στην ρουμανική μονή κλαίνε βλέποντας ως θαύμα την εικόνα της Παναγίας που στέκεται στη σοφίτα, δεν καίγεται, αλλά οι φλόγες την παρακάμπτουν από κάθε πλευρά...
Πηγή: trelogiannis

Ομιλία για τον νέο Επίσκοπο Λαρίσης Ιερώνυμο και για τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη


Ομιλία π. Ευθ. Τρικαμηνά - Λάρισα (Άγιος Γεράσιμος)


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία.
    ...ταν οἱ λύκοι τριγυρίζουν κι ἔχουν μπεῖ μέσα στὸ μανδρί (στὴν Ἐκκλησία), τί θὰ περίμενε κανεὶς νὰ στείλουν (οἱ Ἐπίσκοποι) γιὰ νὰ προστατέψουν τὸ κοπάδι τὸ ἔρημο, τὸ ὀρθόδοξο κοπάδι ποὺ τὸ ροκανίζουν οἱ λύκοι; Τι θὰ περίμενε κανεὶς νὰ στείλουν; Ἕνα μαντρόσκυλο τὸ ὁποῖο θὰ γαυγίσει, νὰ τὸ φοβοῦνται οἱ λύκοι (οἱ αἱρετικοί). Ἂν λοιπόν, ἀντὶ γιὰ μαντρόσκυλο μᾶς στέλνουν ἕνα σκυλάκι ἀπ’ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε νὰ κυκλοφοροῦν μὲ τὰ μπουζάκια τους, ποὺ εἶναι κουρεμένο, ποὺ εἶναι γιὰ τὰ καλλιστεῖα, ποιός θὰ τὸ φοβηθεῖ αὐτό; Οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πολιτικάντηδες, οἱ παπικοί, οἱ Οἰκουμενιστές;
   Ὅταν ἔχουμε μιὰ ἀσθένεια, ὅπως ἦταν παλιὰ ἡ χολέρα, ἡ πανοῦκλα, ποὺ ἀποδεκάτιζε χωρία ὁλόκληρα· ὅταν ἔχουμε μιὰ τέτοια ἀσθένεια, ποὺ στὴν Ἐκκλησία μεγαλύτερη ἀσθένεια, ποὺ δὲν ὑπάρχει ἄλλη χειρότερη εἶναι ἡ αἵρεση, μὰς βγάζει ὅλους ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἅμα τὴν ἀποδεχτοῦμε τὴν αἵρεση· ὅταν ἔχουμε λοιπόν, μιὰ τέτοια ἀσθένεια καὶ μᾶς λέγανε, σᾶς φέρνουμε ἕνα γιατρὸ ποὺ εἶναι καλός, εἶναι δίκαιος, εἶναι ἐλεήμων, εἶναι, εἶναι... Θὰ τοῦ λέγαμε· ἐμεῖς ἔχουμε ἀρρώστεια, ἔχουμε πανοῦκλα, ξέρει τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα (ὁ νέος Δεσπότης); Ἔχει δείξει κανένα δεῖγμα, ἔκανε κάποια (ἀντίδραση); (Ὄχι), γιατὶ ἂν εἶχε κάνει κάτι ἀπ’ αὐτά, δὲν θὰ τὸν ἔκαναν Δεσπότη!
    Ἦρθε, λοιπόν, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ὁ νέος Δεσπότης γιὰ νὰ ἑνώσει τὰ διεστῶτα! Νὰ μείνουν ἀναπαυμένοι καὶ οἱ Ἀγωνιζόμενοι, γιὰ νὰ φανεῖ τελικὰ ὅτι δὲν ἀγωνιζόμαστε γιὰ θεσμούς, ἀλλὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ πρόσωπα. Αὐτὸ θὰ φανεῖ· θὰ μᾶς ἑνώσει, καλὸς Δεσπότης, δίκαιος κ.λπ. θὰ κάνει καὶ μνημόσυνο στὸ Θεολόγο, γιὰ νὰ ἀναπαυθοῦν οἱ ἀγωνιζόμενοι.
    Ἀφοῦ ἠρέμησαν τὰ πράγματα, οἱ Χριστιανοὶ ἐδῶ ξέχασαν γιατί πρέπει νὰ ἀγωνίζονται, (παρότι) τὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι χειρότερα, εἶναι μεγαλύτερα. Βλέπετε τί γίνεται καὶ πόσο γρήγορα προχωράει τὸ κακό… Νὰ ξέρετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ σωθεῖ καὶ πάλι στὶς κατακόμβες. Εἶναι προφητευμένο αὐτό.
Πρέπει νὰ βγοῦμε μέσα ἀπ’ αὐτὸ τὸ σάπιο κατασκεύασμα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἀλλὰ ὁ κόσμος μὲ τοὺς πνευματικούς, μὲ τὶς Ὀργανώσεις, οἱ ὁποῖες πηγαίνουν μὲ τὸ κατεστημένο, μὲ τὴν ἐξουσία· ὅπου

Για όσους δεν θέλουν να κοροϊδεύουν εαυτούς, αλλά επιθυμούν αληθινά να είναι μιμητές των Αγίων!

   Σήμερα Κυριακή, μαζί μὲ ἄλλους Ἁγίους, ἑορτάζει καὶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, προστάτης τοῦ συλλόγου μας, ποὺ ἑδρεύει σὲ Λάρισα καὶ Βόλο.

       Ἐπιλέξαμε νὰ παρουσιάσουμε τὰ τροπάρια ποὺ ψάλλονται στὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸν Ὄρθρο, προτάσσοντες τοὺς θαυμάσιους ἐγκωμιαστικοὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ ἀποδίδονται στὸν ἅγιο Θεόδωρο, γιὰ τὴν ὅλη ἀσκητικὴ καὶ ὁμολογιακὴ βιοτή του. Ὡς γνωστὸν ὁ Ὅσιος ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὁ περισσότερος ἐπίκαιρος Ἅγιος, ἀφοῦ αὐτὸς –ἀκολουθώντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ Ἁγίους– ἀντιστάθηκε στὶς αἱρέσεις τῆς ἐποχῆς του μὲ κάθε τρόπο καὶ μᾶς ἔδειξε τὸ δρόμο ποὺ κι ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε:  τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν ἱ. Χρυσόστομο, ποὺ κατὰ πόδας ἀκολούθησε ὁ ἅγιος Θεόδωρος, γράφοντας κάπου: «Ἐχθροὺς γὰρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος οὐ μόνον τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλη τ φων ἀπεφήνατο»!
Ἂν πραγματικὰ τιμοῦμε τὴν μνήμη του καὶ θέλουμε νὰ εὐαρεστήσουμε στὸ Θεό, δὲν πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε αὐτοὺς πού, τέμοντας δικοὺς μας ἀτραπούς, μᾶς ἀπομακρύνουν ὄχι ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν «βασιλικὴ» ὁδὸ ποὺ μᾶς ὑπέδειξαν οἱ Ἅγιοι. Ἐμεῖς, λιπόν, «βαδίζοντες» –κατὰ τὸν Μ. Ἀθανάσιο– «τήν ἀπλανῆ καί ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμόν μέν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα μή τόν αἰσθητόν, ἀλλά τόν νοητόν· οἷον ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζουσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἤ μετ’ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα, εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου).

Χαρακτηρίζεται, λοιπόν, ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης:
     Ὁδηγὸς Ὀρθοδοξίας,  διδάσκαλος εὐσεβείας καὶ σεμνότητος,  θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα τῶν Μοναζόντων,  λύρα τοῦ Πνεύματος,  Μακάριος,  φωστὴρ τῆς Ἐκκλησίας,    αἴτιος σωτηρίας τῶν μοναζόντων,   Πατὴρ Πατέρων,  στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,  ὁλολαμπὴς στῦλος,  μύστης τῶν ἀρρήτων,  πάνσοφος,  ἀληθείας συνήγορος,  θεοειδὴς διδάσκαλος  κ.λπ.


Τῌ ΙΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 
Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου, καὶ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Στεφανίδος, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου.  Ἦχος πλ. δ'
Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ,
εὐσεβείας Διδάσκαλε καὶ σεμνότητος,
τῆς Ἐκκλησίας ὁ φωστήρ,
τῶν Μοναζόντων θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα,
Θεόδωρε σοφέ,
ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ Πνεύματος.
Πρέσβευε Χριστῷ τῶ Θεῷ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Τροπάρια Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου

Πάτερ ἀληθῶς φερώνυμε, τὰς ὑπὲρ νοῦν δωρεάς, οὐρανόθεν δεξάμενος, εὐσεβῶς μετέδωκας, τοῖς ποθοῦσι Θεόδωρε, καὶ πλεονάσας μάκαρ