Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Μητρόπολη Πειραιώς για απόφαση για τα Θρησκευτικά:


Η κυβέρνηση σαν μαρξιστικό καθεστώς τοποθετεί εαυτήν «υπεράνω της δικαιοσύνης» και του ΣυντάγματοςΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Η ελληνική Δικαιοσύνη έδειξε για μια ακόμα φορά ότι στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και συνεχίζει να αναδεικνύεται στους εσχάτους χρόνους που ζούμε το βάθρο της διάσωσης της εθνοθρησκευτικής μας ιδιοπροσωπίας και παραδόσεως. Αποτελεί το αποκούμπι και το καταφύγιο των εξαθλιωμένων πολιτών από τις άφρονες πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών όλων των κομματικών αποχρώσεων και τις ποικιλότροπες επιθέσεις κατά της ελληνικής κοινωνίας από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Ο λόγος για την πρόσφατη ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την υπ’ αριθμ. 14375/Δ2/7-9-2016 απόφαση του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη με τίτλο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο». Όπως είναι

Χαρά ή λύπη; Και πάλι ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος μας ...εκπλήσσει με την διφορούμενη και αμφιλεγόμενη "θεολογία" του!

Ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος:
Το Άγιο φως ανατινάζει τις αποφάσεις της «ληστρικής», δήθεν «Αγίας και μεγάλης συνόδου»!!!   Ὁ κ. Ἀμβρόσιος, προβάλλεται συνεχῶς ἀπὸ τὴν "Κατάνυξη" ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστής! Αὐτός, ὁ ὁποῖος παλαιότερα (τὸ 2001) εἶπε ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ καὶ ἀθεολογήτως ὅτι
«δὲν θὰ σᾶς διδάξω ποτὲ ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση· εἶναι Ἐκκλησία! μὲ ἱερωσύνη! καὶ μυστήρια!» (ἐδῶ
    Καὶ μετά (τὸ 2017) εἶπε καὶ πάλι ΜΕΓΑΛΟΦΩΝΩΣ καὶ ἀθεολογήτως ὅτι:
   «"Προσωπικώς, ως άτομο και ως πιστός, πιστεύω και διακηρύσσω, ότι οι Παπικοί είναι αιρετικοί! ΕΠΙΣΗΜΩΣ όμως ως Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δύναμαι ει μη να ακολουθήσω την άποψη της Εκκλησίας μας, ότι οι Παπικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, αλλά σχισματικοί»!!!·
    Πού, ἐπίσης, χθὲς μόλις συλλειτούργησε στὸ Αἴγιο μὲ τὸν γνωστὸ γιὰ τὶς οἰκουμενιστικές του πράξεις Σύρου κ. Δωρόθεο!

   
   Τώρα (χωρὶς νὰ ζητήσει -βέβαια- ποτὲ συγγνώμη γιὰ τὶς πρῶτες βλάσφημες καὶ αἱρετικὲς θέσεις του), μᾶς χαροποιεῖ ὀλίγον διακηρύσσοντας ὅτι ὁ Παπισμός, ἀλλὰ καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση!
     Συγκεκριμένα ὁμιλεῖ 
«για την δήθεν “Αγία και Μεγάλη Σύνοδο” των πλανηθέντων Ιεραρχών Συνέδρων εκεί κάτω στο Κολυμπάρι της Κρήτης (Καλοκαίρι του 2016)»! Δηλώνει μάλιστα, γιὰ τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο: «Άρα η Απόφασις της δήθεν “Αγίας και Μεγάλης Συνόδου” των Ορθοδόξων στο Κολυμπάρι της Κρήτης ελέγχεται ως λανθασμένη! Είναι 100% αιρετική!  …Εκεί κάτω, λοιπόν, οι συνελθόντες Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, όσοι βεβαίως εψήφισαν και υπέγραψαν την σχετική πεπλανημένη Απόφαση της Ληστρικής εκείνης Συνόδου, απεφάνθησαν ότι είναι ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ(!!!!) όλες οι μέχρι σήμερα αποκαλούμενες «χριστιανικές Ομολογίες»! Οι άγιοι Πατέρες, οι συγκροτήσαντες την Σύνοδον εκείνην, επλανήθησαν!  Ναί,  υπέπεσαν  σε  αίρεση!
    τσι, αὐτὴ ἡ χαρὰ τῆς καταδίκης τῆς Κολυμπαρίου Στυνόδου σκιάζεται, διότι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει ὅτι ἕνας πεπλανημένος στὶς θέσεις του ἐπὶ δεκαετίες, καὶ πείσμων κῆρυξ στὸ Ποίμνιό του τῆς κακοδοξίας ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ εἶναι Ἐκκλησία μὲ Μυστήρια, καὶ ὅτι ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ἕνα «φαινόμενο» πρὸς ἐξέταση, τότε μόνο συγχωρεῖται, ὅταν ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ ὅσους τόσα χρόνια παραπλάνησε. Διότι ἀνεπίτρεπτα γιὰ Ποιμένα, δίδασκε τόσες δεκαετίες πεπλανημένες θέσεις καὶ δὲν γνώριζε –αὐτὸς ὁ Ἐπίσκοπος ψυχῶν– ὅτι τὸν μὲν Παπισμὸ ἀπὸ δεκάδων αἰώνων ἡ Ἐκκλησία τὸν ἔχει καταδικάσει ὡς αἵρεση, τὸν δὲ Οἰκουμενισμό, Ἅγιοι ἄνδρες καὶ θεολόγοι ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἀποτελεῖ αἵρεση! Καὶ ὅσο δὲν ζητάει συγγνώμη γιὰ τὸ λάθος του αὐτό, ὅ,τι λέγει εἶναι λόγια τοῦ ἀέρα, χωρὶς τὴν βαρύτητα καὶ τὴν ἐγκυρότητα τοῦ μετανοοῦντος.
    Ἐπίσης, ὁ κ. Ἀμβρόσιος, ἄγευστος καὶ ξένος τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἀγνοεῖ ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος πιστός, πόσῳ μᾶλλον ὁ Ἐπίσκοπος, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κοινωνία μετὰ τῶν συμμετασχόντων σὲ Σύνοδο ποὺ ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ «αἱρετικὴ» καὶ «ληστρική». Δὲν ἐπιτρέπεται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες νὰ ἔχει κοινωνία μετὰ τῶν ὑπογραψάντων τὰ (κατ’ αὐτόν) «αἱρετικὰ» κείμενα τῆς «ληστρικῆς» Συνόδου καὶ τὴν «οἰκτρὰ Κολυμπάριο πλάνη» (ὅπως ὁ ἴδιος γράφει)!
     Νὰ ἐλπίσουμε ὅτι, ὅσα γράφει, δὲν τὰ γράφει γιὰ λόγους ἐντυπώσεων, ἢ γιὰ νὰ ἀποσείσει ἁπλῶς ἀπὸ πάνω του τὴν κατηγορία τοῦ Οἰκουμενιστῆ; Τὸ εὐχόμαστε· γρήγορα νὰ ἀκολουθήσει μὲ ταπείνωση τὴν ὀρθόδοξη πρακτικὴ τῆς ἀπομακρύνσεως καὶ μὴ κοινωνίας μὲ τοὺς συμμετασχόντας σὲ «ληστρική», «πεπλανημένη», «οἰκτρά» καὶ «αἱρετικὴ» Σύνοδο. Τὸ ἐλπίζουμε, παρὰ τὰ ἕως τώρα διαφορετικά …δεδομένα!

____________________
     Σημείωση:    φιλοπαπισμὸς τοῦ Καλαβρύτων, ἡ ἀδιαφορία του καὶ ἡ ἄγνοιά του περὶ τῆς δογματικῆς τῆς Ἐκκλησίας, φαίνεται ἀπὸ πολλά, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς ἔχουμε δημοσιεύσει. Ἀκόμα καὶ τὸ 2012, ἔδειχνε πὼς «εἶχε» μεσάνυχτα περὶ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μιλοῦσε περιφρονητικά, καὶ λοιδοροῦσε ὡς ἀκραῖα στοιχεῖα, ὅσους πιστούς, ἐξ  αἰτίας τῆς συμπορεύσεως τῶν Ἐπισκόπων μὲ τὴν παναίρεση, προχώρησαν στὴν πράξη τῆς ἀποτείχισης. Ἤδη ἐν ἔτει 2012 –μετὰ τὴν ἀποτείχιση πιστῶν διαφόρων Μητροπόλεων καὶ τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας– δὲν γνώριζε, ὄχι μόνο ἂν ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση ἢ ἁπλῶς σχίσμα, ἀλλ’ οὔτε ἂν ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση! Τὸ ἀποκαλοῦσε «φαινόμενον»!!!
            Ἔγραφε στὸ ἱστολόγιό του (ἐδῶ):
    «Εις την εκκλησιαστικήν μας ζωήν κατά τα τελευταία έτη εμφανίζεται συνεχώς ογκούμενον το φαινόμενον «Οικουμενισμός», ένεκα του οποίου οι πιστοί διαχωρίζονται εις δύο παρατάξεις: των οικουμενιστών και των αντι-οικουμενιστών, η των Ορθοδόξων και των Υπερ-ορθοδόξων!
Υπό τα δεδομένα ταύτα θεωρούμεν   όλως αναγκαίαν -συγχρόνως δε και όλως επείγουσαν- την σύγκλησιν μιας εκτάκτου Συνελεύσεως της Ιεραρχίας με μοναδικόν θέμα την Οικουμενικήν Κίνησιν προς  επανατοποθέτησιν της Εκκλησίας της Ελλάδος  εις τον Θεολογικόν Διαλογον, την συμμετοχήν της Εκκλησίας μας εις τα διάφορα Όργανα της Οικουμενικής Κινήσεως κλπ. …Δεν πρέπει, υπαιτιότητι ημών,  να μονοπωλήται η Ορθοδοξία από εκκεντρικά τινά στοιχεία-Μέλη της Εκκλησίας, τα οποία κατέφυγον ήδη και εις την διαδικασίαν της «Αποτειχίσεως».
     Επικρέμαται, φρονώ ταπεινώς, υπεράνω της κεφαλής ημών η απειλή ουχί απλώς ενός σχίσματος, αλλά περισσοτέρων τοιούτων, καθ’ όσον άλλοι μεν θεωρούν ως αίρεσιν την λεγομένην οικουμενικήν κίνησιν, έτεροι δε την θεωρίαν της μεταπατερικής Θεολογίας...»!


Από http://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_862.html


 Το Άγιο φως ανατινάζει τις αποφάσεις της δήθεν «Αγίας και μεγάλης συνόδου»


ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤHΜΕΝΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...

.... ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΝΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΛΑΝΗΙ ΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ  ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ! (16-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

   Η Ανάστασις του Κυρίου για μια ακόμη φορά μας έφερε μπροστά στο κατ΄έτος επαναλαμβανόμενο υπερφυές και ανεξήγητο θαύμα της εξ ουρανού αποστολής του Αγίου Φωτός και της αφής αυτού από τό κενό Μνημείο, δηλ. από τον τάφο του Αναστημένου Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, εκεί κάτω στα Ιεροσόλυμα!

Για την αναξιότητά μας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη το γεγονός, ότι οι Εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καί «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» της Κυριακής του Πάσχα είχαν ένα ειδικό αφιέρωμα στο γεγονός αυτό! Τους υπευθύνους της εκδόσεως αμφοτέρων των εφημερίδων συγχαίρουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας για την ωραία αυτή πρωτοβουλία τους! Όλως ιδιαιτέρως μας εχαροποίησεν η ανάγνωσις του άρθρου του κ. Μιλτιάδου Βιτάλη «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ, το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον Τάφο του Χριστού» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, σελ.8-9)
΄Ετσι, λοιπόν, ανακαλείται στην μνήμη μας ένα επαναλαμβανόμενο - καταπληκτικό θαύμα, το οποίον, δυστυχώς, μερικοί -τυφλοί και στο σώμα και στην ψυχή-, (ή για να το εκφράσουμε με τη γλώσσα των αρχαίων ημών προγόνων «τυφλοί τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματ᾽ εἰσίν»), αδυνατούν να κατανοήσουν, γι' αυτό δε ακριβώς και το εμπαίζουν!  Ιδού π.χ. το σχόλιο, ενός τέτοιου τυφλού συναθρώπου μας, που ακούει στο όνομα Λεωνίδας, στο διαδίκτυο:
«Λεωνίδας
08/04/2018, 03:07
Γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Τρομάρα μας !!».
*****
Απάντηση: 
Κι' εμείς γελάμε με σένα και ξεκαρδιζόμαστε,
 αγαπητέ Λεωνίδα!  
****
Εμείς, λοιπόν, για τους καλής θελήσεως ανθρώπους θα γράψουμε εδώ δυο λόγια γι' αυτό τούτο το θαύμα και έπειτα θα κάνουμε και το καυστικό σχόλιό μας για την δήθεν «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» των πλανηθέντων Ιεραρχών Συνέδρων εκεί

Σημαντικό Ομολογιακό κείμενο


Ομολογία Πίστεως - Δήλωσις Αποτειχίσεως

Τοῦ Ἰωάννη Μακαρούνη
Εν Τριπόλει, τη 15η Απριλίου, 2018

Πρός
τον Σεβ/τατον Μητροπολίτην
Μαντινείας και Κυνουρίας
κ. Αλέξανδρον

Κοιν.: π. Νικόλαο ................ 
π. Ιωάννη ................................

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν
     Σεβασμιώτατε,
     Με όλον τον ειλικρινή και πηγαίο σεβασμό προς το Χαρισματικό Μυστήριο της Ιερωσύνης το οποίον φέρετε, αλλά και με βαθύτατο πόνο ψυχής, είμαι υποχρεωμένος απέναντι στην συνείδησή μου, μα κυρίως απέναντι στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να σας απευθύνω αυτήν την επιστολή.
Σεβασμιώτατε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό που Χαριτώνει τον ιερέα δεν είναι το ράσο από μόνο του, αλλά όταν ο ιερεύς ορθοτομεί τον λόγο της του Χριστού Αληθείας.  Αυτό που νομιμοποιεί τον Επίσκοπο δεν είναι ο Επισκοπικός θρόνος από μόνος του, αλλά μόνον εφόσον ο Επίσκοπος είναι και «τρόπων μέτοχος»[1].  Αυτό που μας κάνει όλους «επομένους τοις Αγίοις Πατράσι» δεν είναι το όνομα του Αγίου που παίρνουμε κατά την βάπτιση, την κουρά ή την χειροτονία, αλλά η μίμησις του ζήλου και της ομολογίας των.  Αυτό που κάνει ευλαβή τον κάθε πιστό δεν είναι η απροϋπόθετη υπακοή σε κάποιον Παπικού τύπου «αλάθητο» Επίσκοπο, αλλά η όντως απροϋπόθετη υπακοή στον μοναδικό, και όντως αλάθητο και όντως Δεσπότη, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.
Και αυτό που μας κάνει όλους Χριστιανούς, μέλη της Εκκλησίας και Σώμα Χριστού δεν είναι η ιεραρχία από μόνη της, αλλά η μέθεξη κληρικών, μοναχών και λαϊκών, στην ενότητα της ακριβούς ομολογίας των δι΄ αποκαλύψεως αληθειών, δηλαδή της Ορθοδόξου Πίστεως.  Οι ελάχιστες παρεκκλίσεις από αυτήν την ομολογιακή ενότητα (σχίσματα, αιρέσεις, κακοδοξίες, καινοτομίες, κακοπραξίες, κοκ), καθώς και τα ανθρωπογενή μεταφυσικά αποκυήματα (λοιπές θρησκείες) είναι πλάνες του Πονηρού και οδηγούν μετά βεβαιότητος στην αιώνια απώλεια.
Οφείλουμε λοιπόν όλοι να «"Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας", ἣν παρελάβομεν ἄδολον παρὰ τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμὸν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ διαβόλου· ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλιπῆ τὴν κεκηρυγμένην ὀρθόδοξον πίστιν»[2].
Για να μετέχετε όμως Σεβασμιώτατε είς την ενότητα της ομολογίας (Εκκλησία), ώστε να είστε «επόμενος τοις Αγίοις Πατράσι», «τρόπων μέτοχος», μέλος της Εκκλησίας και Σώμα Χριστού, έπρεπε να έχετε κάνει προ πολλού κάποια πράγματα αυτονόητα για ποιμένα και δη αρχιερέα.
Έπρεπε να έχετε καταδικάσει την πιο ύπουλη και πιο

Μέρα με τη μέρα μας εξομοιώνουν με τους Παπικούς και Προτεστάντες! (ΦΩΤΟ)


Ποιός θα σταματήσει την βεβήλωση των Ναών μας;

 Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ Δ.Π.
   Ενώ οι ποιμένες αρνούνται να εφαρμόσουν τους Ι. Κανόνες, οι αιρετικοί Οικουμενιστές κατάντησαν πια οριστικά τους Ι. Ναούς, που έκτισαν με κόπους και το υστέρημά τους οι πιστοί, συναυλιακούς χώρους.
     Οι Οικουμενιστές πουλάνε την πίστη τους και τους ναούς για δωρεές, δηλ. για τον Μαμωνά. 
        Αψηφούν τον Θεό που δεν δέχεται τέτοια χρήματα ως θυσία.

Ιερός Ναός του Τιμίου Προδρόμου στο Βruehl της Γερμανίας,
π. Αθανάσιος Παλάσκας
       «Όπως κάθε χρόνο έλαβε χώρα η κλασική συναυλία του «Collegium Musicum», την οποία διηύθυνε ο κ. Christoph H. Meyer. Μετά το καλωσόρισμα του π. Αθανασίου απόλαυσε το κοινό τους όμορφους ήχους της χορωδίας, καθώς και της ορχήστρας. Τέλος, οι καλλιτέχνες απόλαυσαν ελληνικά εδέσματα.
     Ευχαριστούμε θερμά το «Collegium Musicum» για την δωρεά, καθώς και τις κύριες της ενορίας για την προετοιμασία».

Βλέπε και video στο
https://www.facebook.com/ProdromosOrthodoxeKirchengemeindeBruhl/videos/1681481611972125/Ο ποτέ ....Ορθόδοξος, νυν δε Νέος Βέκκος, Θεόκλητος Πασσαλής.


2008:  Αὐτὰ ἔλεγε τότε ὁ Μητρ. Φλωρίνης Θεόκλητος


Ο  αἱρετικοὶ  Οκουμενιστές  δν  εναι  μέλη  τς  κκλησίας!

    Τρεις φοβερές αιρέσεις, αδελφοί μου, λυμαίνονται στην εποχή μας την Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού: ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, και η παναίρεσις του οικουμενισμού. 
     Και οι τρεις αρνούνται την αυθεντία της Εκκλησίας.
    Η εκκλησία, αδελφοί μου, είναι όχι μόνο μία αλλά και μοναδική, διότι ο ένας και μοναδικός Θεάνθρωπος, η κεφαλή της, δεν δύναται να έχη πολλά σώματα. Η Εκκλησία είναι μια και μοναδική, διότι είναι το σώμα του ενός και μοναδικού Χριστού.
     Οι αιρετικοί και σχισματικοί έπαυσαν να είναι μέλη της εκκλησίας, είναι σε πλάνη και δεν ενεργεί εν αυτοίς το Πνεύμα το άγιον. Η αίρεσις και το σχίσμα δεν επιτρέπεται να λέγωνται Εκκλησία, αλλά αιρετικές και σχισματικές συνάξεις και παραφυάδες ή ομολογίες. 
(Ἀπὸ Ἐγκύκλιο τοῦ Φλωρίνης τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2008)


2018:  Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος
διώκει τοὺς τρεῖς ἀρχιμανδρίτες του, γιατὶ μένουν συνεπεῖς στὰ δικά του κηρύγματα τοῦ 2008 καὶ δὲν κοινωνοῦν δηλαδὴ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο καὶ μὲ ὅσους κοινωνοῦν μαζί του καὶ ὅσους ἄλλους Οἰκουμενιστές, ποὺ –κατὰ τὸν Μητροπολίτη τους–  δὲν εἶναι μέλη  τῆς  Ἐκκλησίας!!!

Ἡ πηγή τῆς πληροφορίας ἀπὸ ἐδῶ.

Οι ψευδοπροφήτες πληθαίνουν! -Και κάποιοι δεν παύουν να τους προωθούν!


Ο "Πάτριος"  π. ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
& π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Πήγα  στο  μέλλον
Ο άγνωστος/απρόσωπος Γέροντας του Κλεομένη και οι φανταστικές του ...αποκαλύψεις!