Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΣΟΚ!!! ΠΑΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΗΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ"
Δεῖτε ἐδῶ: https://www.youtube.com/watch?v=rBxVwpuhUrs
 
Ὁ Παπικὸς ἱερέας μπαίνει στὸ Ιερὸ καὶ στὴ συνέχεια ὁ Προτεστάντης!

Ἐπίκειται η Αγιοποίηση του γ. Παϊσίου


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ γ. Ἐφραίμ Βατοπεδινοῦ
στην Παραμυθιά.
«π’ ὅ,τι πληροφοροῦμαι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἑτοιμάζεται κι αὐτὸν (σ.σ. τὸν γ. Παΐσιο) νὰ τὸν καταγράψει ἐπισήμως εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας...

Καὶ ἐνθυμοῦμε, ὅταν τὸν ρώτησα γιὰ τὸ φῶς τὸ Ἄκτιστον, τὸν π. Παΐσιον, καὶ μοῦ λέγει: Παιδί μου, εἶναι μιὰ ὑπερφυσικὴ κατάστασις. Κι ἐγὼ δὲν θὰ ξεχάσω, πὼς ὁ ἴδιος μοῦ ἐνθύμισε ἕνα μεγάλο γεγονὸς στὴ ζωή μου. Ὅταν ἔμενα στὸ κελὶ τοῦ Ἐσταυρωμένου, κοντὰ στὴν Μονὴ Σταυρονικήτα, κι ἔτυχε νὰ φύγω μετὰ τὴν δύση τοῦ ἡλίου καὶ μὲ συνάντησαν μιὰ ὁμάδα παιδιῶν ποὺ πῆγαν εἰς τὸ κελί μου καὶ δὲν μὲ βρῆκαν, κι ἐκάθησα ὅταν τοὺς συνάντησα ἐκάθισα καὶ τοὺς μίλησα· εἶδα ὅτι εἶχαν μεγάλη δίψα γιὰ τὸ Χριστό. Ἀλλὰ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω, ἐνῶ αὐτοὶ ἦταν κοντὰ εἰς τὴν Μονὴ Σταυρονικήτα (ποὺ θὰ πήγαιναν μέσα γρήγορα), ἐγὼ ἔφυγα μέν, ἀλλὰ μετά, ἐβάδισα περίπου 100 μέτρα καὶ ἀπὸ τὸ σκοτάδι δὲν μποροῦσα νὰ περπατήσω. Δὲν ἔβλεπα πλέον. Καὶ τότε λέω, θὰ πεθάνω ἐδῶ ἀπόψε.

Γονατίζω ἐκεῖ στοὺς θάμνους ποὺ ἤμουνα, προσεύχομαι εἰς τὴν Παναγία, καὶ τότε ἀμέσως βγαίνει ἕνα φῶς ἀπὸ μέσα μου, τὸ ὁποῖο ἦταν σὰν προβολέας, κι αὐτὸ μοῦ ἔδειξε τὸ δρόμον καὶ πῆγα στὸ κελί μου! Καὶ μόλις βρῆκα τὸ κλειδὶ κι ἄνοιξα τὴν πόρτα, αὐτὸ τὸ φῶς σταμάτησε νὰ ὑπάρχει ἀπέξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου!

Γιατί σᾶς τὸ εἶπα αὐτό; Γιὰ νὰ σᾶς πῶ πὼς ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶναι κεκαθαρμένος, ὅταν ἔχει καρδίαν καθαράν, τότε βιώνει τὸ ἄκτιστον φῶς, βιώνει τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ, βιώνει τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ».

Τὸ συγκεκριμένο ἀπόσπασμα στὸ Βίντεο τῆς Ὁμιλίας ἀπὸ 26:00 και μετά, στό:

Ο σκοπός της Αγίας Γραφής

Σκοπός της Αγίας Γραφής είναι
να καταργηθεί με την εμπειρία της Θεώσεως
τού π. Ι. Ρωμανίδη


Εφ’ όσον η Αγία Γραφή δεν αποβλέπει στο να κάνη επιστήμη και να διδάξη επιστημονικές γνώσεις, τότε ποιος είναι ο σκοπός της;


Βεβαίως, οι θεόπνευστοι συγγραφείς τόσο της Αγίας Γραφής όσο και των πατερικών κειμένων, χρησιμοποιούν τον περιβάλλοντα κόσμο, αποδέχονται τις επιστημονικές και ιστορικές γνώσεις της εποχής τους, αλλά αποβλέπουν στην καθοδήγηση των ανθρώπων, για να φθάσουν στο ύψος της Πεντηκοστής και να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία του Θεού.

Η Αγία Γραφή δεν διαβάζεται για να ερευνούμε τις λέξεις για να κατανοηθή ο Θεός. Η Αγία Γραφή είναι ένα βοήθημα για να οδηγήση τον άνθρωπο στην θέωση, οπότε εκεί θα απόκτηση την γνώση του Θεού. Πρέπει να διακρίνουμε το νόημα της Αγίας Γραφής από τις λέξεις. Το νόημα έχει μεγάλη σημασία για την σωτηρία.

«Ποιος είναι ο σκοπός της Αγίας Γραφής; να την διαβάζουμε σαν φιλόσοφοι και να ψειρίζουμε τις λέξεις και με τα νοήματα τα δικά μας να κατανοήσουμε τον Θεό και να εμβαθύνουμε στο τι θέλει να πη η Καινή Διαθήκη; Ή ο σκοπός της Καινής Διαθήκης είναι να καταργηθή στην εμπειρία της Θεώσεως;».

«Το νόημα είναι το βοήθημα, το οποίο χρειάζεται για να μπορή να φθάση κανείς στην θέωση. Δηλαδή είναι ο δείκτης που μπορεί να οδηγήση τον άνθρωπο στην εμπειρία της Θεώσεως. Γι’ αυτό, η Αγία Γραφή και η πατερική θεολογία και η θεολογία των Συνόδων δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε φιλοσοφία.

Ο μοναδικός σκοπός της γλώσσης της Αγίας Γραφής, των Πατέρων και των Συνόδων είναι να χρησιμοποιούνται ως πνευματικά μέσα, μέσω των οποίων οδηγείται κανείς, υπό την καθοδήγηση Πνευματικού Πατρός, στα στάδια της τελειώσεως. Δεν έχουν κανένα άλλον σκοπό».

Χρησιμοποιούμε τα ρήματα και τα νοήματα της Αγίας Γραφής ασκητικώς για να φθάσουμε στην θέωση.

«Μερικοί νόμιζαν, μέχρι σήμερα, ότι οι θετικές επιστήμες αντιβαίνουν στην Αγία Γραφή. Αυτή η συζήτηση πρέπει να σταματήση μια και καλή, εφ’ όσον πάρουμε ως νόμο τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και καταλάβουμε τι είναι τα νοήματα τα θεόπνευστα, ποιος είναι ο σκοπός αυτός των νοημάτων. Και οι Πατέρες της Εκκλησίας μάς λένε ότι ο σκοπός τών νοημάτων δεν είναι να μάς αποκαλύψουν τα μυστήρια των κτισμάτων, εφ’ όσον το μόνο που μας εξυπηρετούν τα θεόπνευστα νοήματα είναι να τα χρησιμοποιούμε ασκητικώς, για να έχουμε την εμπειρία της Θεώσεως.

Επομένως, ο σκοπός των νοημάτων της Αγίας Γραφής είναι καθαρώς ασκητικός όχι επιστημονικός· δεν είναι να ανιχνεύσουμε από τα νοήματα της, από τι συντίθεται η ύλη και τα ουράνια σώματα και πώς λειτουργεί η δομή του σύμπαντος».

Επειδή η ασκητική συνδέεται με την θεραπευτική η οποία αποβλέπει στην θέωση του ανθρώπου, γι’ αυτό ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι θεραπευτικός, αποβλέπει στην θεραπεία του ανθρώπου, για να φθάση από το κατ' εικόνα στο καθ' ομοίωση.

«Η ουσία της Αγίας Γραφής είναι η θεραπευτική αυτή αγωγή που αναποφεύκτως προκαλεί και τα αποτελέσματα που θα ήθελε κανείς από την Αγία Γραφή».

Η Αγία Γραφή περιλαμβάνει κατηχητικά και θεραπευτικά βιβλία που έχουν θεόπνευστα ρήματα και νοήματα, επειδή κάνουν ορθή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως και μας θεραπεύουν, δηλαδή μας οδηγούν στην θέωση. Δεν είναι ρήματα και νοήματα φιλοσοφικά, αλλά κατ' εξοχήν θεολογικά.

«Στον φωτισμό έχουμε νοερά λατρεία. Στην Αγία Γραφή έχουμε την ερμηνεία του φωτισμού και της Θεώσεως, όταν όμως έλθη η θέωση, η ερμηνεία καταργείται, γιατί έχουμε την πραγματικότητα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι καταργείται η Αγία Γραφή, ως κατηχητικό βιβλίο, ως θεραπευτικό βιβλίο, ως θεόπνευστο. Όπως δεν καταργούνται ούτε τα πατερικά συγγράμματα, ούτε οι αποφάσεις των Συνόδων. Όλα αυτά έχουν μόνιμη σημασία για την Εκκλησία και δεν μπορεί να αντικατασταθούν. Δεν αντικαθίστανται, αλλά υπερβαίνει κανείς αυτά, μόνο εκείνος όμως που φθάνει στην Θέωση και μόνο κατά την διάρκεια της Θεώσεως. Και, όταν επανέλθη στον φωτισμό, πάλι προσεύχεται αδιαλείπτως, πάλι κάνει την λογική λατρεία, πάλι λειτουργεί, πάλι ερμηνεύει την Αγία Γραφή, πάλι κατηχεί, πάλι διδάσκει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η Αγία Γραφή, τα πατερικά συγγράμματα και οι αποφάσεις των Συνόδων είναι τα Σύμβολα της πίστεως».

Από πλευράς μεθοδολογίας, τα ρητά και τα νοήματα της Αγίας Γραφής αποβλέπουν στο να θεραπεύουν τους πνευματικά ασθενείς. Η Αγία Γραφή διδάσκει πώς θα θεραπευθούμε, πώς θα ελευθερωθούμε από τα πάθη, πώς θα φύγη ο παλαιός Αδάμ, ο παλαιός άνθρωπος από μέσα μας.
Πηγή: "Tρελογιάννης" Από "Πατερική Δογματική". Σεβ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ …ΚΑΦΡΟΙ !

Ἐκκλησία καὶ Θεολογικὲς Σχολές

Πηγή: "Τρελογιάννης"

.         Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐντονότατες ἀντιδράσεις γιὰ τὴν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ ἀκούσθηκαν ποικίλες γνῶμες καὶ ἀπόψεις ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς δασκάλους. Ὅσοι ὑποστήριξαν τὴν ἵδρυση ἑνὸς τέτοιου Τμήματος, ποὺ ἄφησε ἄναυδο τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸ λύπησε βαθύτατα, ἐπικαλέσθηκαν διάφορες δικαιολογίες. Μεταξὺ αὐτῶν διατυπώθηκε καὶ ἡ ἀκόλουθη ἄποψη ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος κ. Χρυσόστομο Σταμούλη: «Τὸ Πανεπιστήμιο» εἶπε, ἀπαντώντας στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, «δὲν εἶναι τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι ἐλεύθερο, δημόσιο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα καὶ λειτουργεῖ μὲ βάση τὶς ἀκαδημαϊκὲς ἀνάγκες» (ἐφημ. «Δημοκρατία» 12-3-2014, σελ. 22).
.         Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ προξενεῖ εὔλογη ἀπορία καὶ γεννᾶ μελαγχολικὲς σκέψεις γιὰ τὴν πορεία τῶν Ὀρθοδόξων Σπουδῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Βεβαίως τὸ Πανεπιστήμιο δὲν εἶναι τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τυπικὰ καὶ διοικητικὰ ἀνεξάρτητο Ἵδρυμα. Ἀλλὰ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ διαφέρει οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὶς ἄλλες Πανεπιστημιακὲς Σχολές. Οἱ ἄλλες Σχολές,

Η ΦΟΒΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΩΝΟΥ Δαβίδ Μπίλντ!!

Ο Μπιλντερμπέγερ Καρλ Μπιλντ, που λέγεται και Δαβίδ, (Daniel Carl Bildt), είπε πριν από τρεις ημέρες ότι η Ρωσία της δεκαετίας του '90 ήταν καλύτερη από ότι είναι σήμερα, επειδή τότε, «εμπνεόταν από τη δημοκρατία και τις δυτικές αξίες», ενώ τώρα ακολουθεί την Ορθοδοξία, η οποία είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον δυτικό πολιτισμό.

Η δήλωση του Δαβίδ Μπίλντ είναι η ακόλουθη.
«Στη σημερινή Ρωσία, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Ο Πούτιν δείχνει ότι δεν δεσμεύεται από τις διεθνείς αξίες, αλλά δεσμεύεται από την ορθοδοξία και πυροδοτεί το φόβο και το μίσος. Η υποστήριξή που προσέφερε στον Άσαντ στη Συρία μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο Άσαντ προστατεύει την Ορθοδοξία στη Συρία. Επιπλέον, ορθοδοξία είναι πιο επικίνδυνη από τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και ως εκ τούτου, αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το δυτικό πολιτισμό».

Δυτικές αξίες και δυτικός πολιτισμός, σημαίνει «ολοκαύτωμα», «ανεκτικότητα», πρέζα Σια/Αφγανιστάν, χασίσι Σια/Κοσσοβο, Λεσβιακά, Ομοφυλόφιλα, Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα και ομοφοβία, αντιρατσισμός, Μπούργκα, τζαμί, έχεις ταλέντο, κλπ. κλπ. κλπ.

Ο Τζούλιαν Ασάντζ του «WikiLeaks», έδωσε στη δημοσιότητα τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Στοκχόλμη προς το State Department, από το οποίο προκύπτει ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας «συνεργάστηκε με την αμερικανική κυβέρνηση με παράνομο τρόπο», ενώ αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Καρλ (Δαβίδ) Μπιλντ είναι πληροφοριοδότης των Αμερικανών από τα μέσα της δεκαετίας του 1970! Και μάλιστα ότι στρατολογήθηκε από τον υπεύθυνο στρατηγικής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Καρλ Ρόουβ με τον οποίο διατηρεί φιλική σχέση.
Ο Δαβίδ-Κάρλ απάντησε ότι γνωρίζει πολλούς σε όλο τον κόσμο και ότι «δουλειά ενός υπουργού Εξωτερικών είναι το να ενημερώνει τις συμμάχους χώρες για ευαίσθητα ζητήματα».

Ο Δαβίδ Μπίλντ, που εκτός από τακτικός «θαμώνας» της Λέσχης (2006, 2008, 2009, 2013), είναι και Freemason 33ου (ορόφου) και μέλος της Committee των 300, έχει δηλώσει ότι ο Τζορτζ Σόρος , που έχει κάνει πολλά για την ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ασία, είναι ένας καλός φίλος του, ενώ τούτες τις μέρες έγραψε στο Τουίτερ: «Προτείνετε η Ελλάδα να βγει από την ΕΕ... Μα δεν βλέπετε τι γίνεται στην Ουκρανία;».
Ακόμα έχει δηλώσει στο Γαλλικό πρακτορείο ότι, «η μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και από την Άγκυρα και από τις Βρυξέλλες. Απαιτεί, διαρκή διαδικασία για μεταρρυθμίσεις, στην Τουρκία, διαρκή ανοικτή συμπεριφορά της ΕΕ. Μην με ρωτάτε πότε ακριβώς, θα γίνει η Τουρκία μέλος της ΕΕ. πιστεύω πάντως ότι θα γίνει».

Τι άλλο να ειπώ εγώ; Τα είπε όλα.

ΔΕΛΤΙΟ 11 
πηγη  antipliroforisi