Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Απίστευτη ασέβεια και λαϊκισμός Μητροπολίτου!

 Ο Δεσπότης κ. Ιερώνυμος Λαρίσης προς τους Μαθητές είπε: 

«…Το Ευαγγέλιο του αγιασμού των σχολείων είναι το Ευαγγέλιο της κοπάνας του Χριστού …. την κοπάνησε ο Χριστός… τρεις ημέρες… κοπάνα…» Αποκαλυπτικός Λαϊκισμός !!!     Ο νέος Δεπότης κ. Ιερώνυμος Λαρίσης στον αγιασμό του Μουσικού  Σχολείου απευθυνόμενος προς τους Μαθητές είπε: «…Το Ευαγγέλιο του αγιασμού των σχολείων είναι το Ευαγγέλιο της κοπάνας του Χριστού, …την κοπάνησε ο Χριστός… τρεις ημέρες… κοπάνα…»!  Αποκαλυπτικός Λαϊκισμός.
   Ο κ. Ιερώνυμος Λαρίσης  αν και είναι καλός χειριστής του λόγου, κατά αντιπαιδαγωγικό τρόπο απευθύνθηκε στους  μαθητές ως λαϊκιστής. Νομίζουμε ότι δεν είναι ο ενδεδειγμένος

Αλίμονο! Συνταρακτικά τα επιχειρήματα εναντίον της αγιοποιήσεως του Σμύρνης, κι όμως οι Επίσκοποι σιωπούν!

   Ενημέρωση για τον Οικουμενιστή "άγιο" Χρυσόστομο Σμύρνης

(ε΄ μέρος)

            πόσπασμα ἀπὸ βιβλίο τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ γιὰ τὸν Ἐθνομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης καὶ ἀπὸ τὸ κεφάλαιο:


Ἡ "ἁγιοποίησις" τοῦ Χρυσοστόμου 

Καλαφάτη καὶ τὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς

 (Σελ. 300-303)

Ο Σμύρνης συμπεριλαμβάνεται στο βι-
βλίο με επιφανείς Μασώνους
   Κλείνοντας αὐτό τό κεφάλαιο συνοψίζουμε τά ὅσα ἐλέχθησαν σέ αὐτό:
           1. Η Ορθόδοξος Ἐκκλησία δέν «ἁγιοποιεῖ» κάποιον, ὅπως ὁ Παπισμός, ἀλλά διακηρύττει τήν ἁγιότητά του, συμφωνοῦσα μέ τήν φανέρωσι τοῦ Ἁγίου ὑπό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐμπειρία αὐτῆς τῆς φανερώσεως στήν συνείδησι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐκφράζουσα ἔτσι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν συνείδησι τοῦ λαοῦ.
         2. Ἀπαγορεύεται οἱ ἐπίσκοποι νά καθοδηγοῦν καί κατευθύνουν τήν συνείδησι τοῦ λαοῦ σύμφωνα μέ τά «πιστεύω» των, ὅταν αὐτά μάλιστα ἀντιτίθενται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί ἐπιβάλλεται νά καθαρίζουν καί διατηροῦν ζωντανή καί εὐαίσθητη, εἰδικά στά θέματα τῆς Πίστεως, τήν συνείδησι τοῦ λαοῦ.
3. Στήν περίπτωσι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης οὔτε ὁ Θεός ἔδειξε τό παραμικρό δεῖγμα περί ἁγιότητος, οὔτε ὁ λαός εἶχε αὐτή τήν συνείδησι, οὔτε ἀκόμη καί οἱ ἐπίσκοποι πού τόν «ἁγιοποίησαν» εἶχαν συνείδησι τῆς ἁγιότητός του.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΩΝ

  Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

 Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου

Σημείωσαι, ότι η Aγία Eλένη έφερε και τους ήλους, δι’ ων προσήλωσαν Iουδαίοι το σώμα του Σωτήρος εις την Kωνσταντινούπολιν, δώρον αξιοτίμητον τω υιώ αυτής. Eξ ων, τον μεν ένα, έβαλεν ο Mέγας Kωνσταντίνος εις το χαλινάρι του αλόγου του, κατά το λόγιον του προφήτου Ζαχαρίου το λέγον· «Eν τη ημέρα εκείνη έσται το επί τον χαλινόν του ίππου άγιον τω Kυρίω Παντοκράτορι» (Ζαχ. ιδ΄, 20). Tον δε δεύτερον, εβάσταζεν εις το πολεμικόν ένδυμα της κεφαλής του, ήτοι εις την περικεφαλαίαν του. Tον δε τρίτον, λέγει ο θείος Aμβρόσιος, ότι η Aγία Eλένη

Ανακοίνωση Σχετικά με τη Διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2019-2020


Γιά ἄλλη μιά φορά ἡ σχολική χρονιά ξεκινᾶ μέ ἀναβρασμό στόν ἐκπαιδευτικό κόσμο καθώς συνεχίζεται ἡ παραβίαση τοῦ Συντάγματος καί τῶν δικαιωμάτων τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀναφορικά μέ τή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἡ ἀκυρωθεῖσα ἀπό τήν Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση Φίλη, παραμένοντας ἴδια καί ἀπαράλλακτη, μετασχηματίστηκε πραξικοπηματικά ἀπό τήν ἀπελθοῦσα Κυβέρνηση σέ ὑπουργική ἀπόφαση Γαβρόγλου ὥστε τεχνικά νά θεωρεῖται νέο πρόγραμμα σπουδῶν καί νά διαλάθει τοῦ ἐλέγχου τῆς Δικαιοσύνης! Πρόκειται γιά τεχνάσματα πού θυμίζουν πρακτικές μικροαπατεώνων καί πού σέ καμία περίπτωση δέν τιμοῦν τούς πολιτικούς θεσμούς τῆς Χώρας μας. Μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή γονεῖς καί θεολόγοι καθηγητές προσέφυγαν ἐκ νέου στό Συμβούλιο

«Εδώ στη γη, όλα τα καλά και τα κακά κάποτε τελειώνουν»

 Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος      Κοίτα, πόσα κάστρα και παλάτια βασιλιάδων, ηγεμόνων και αρχόντων είναι σωριασμένα σε ερείπια! Σκέψου, πόση δύναμη και πόσο πλούτο είχαν κάποτε!

Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης:

    Είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστὸς δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας! Τα παιδιὰ είναι άγραφες κασέτες ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή Βυζαντινὴ μουσική. Το έργο του δασκάλου είναι Ιερό! Έχει μεγάλη ευθύνη και αν προσέξει, μπορεί να πάρει μεγάλο μισθὸ απὸ τον Θεό. Να φροντίζει να διδάσκει στα παιδιὰ, τον φόβο του Θεού

Λόγος εις την ύψωσιν του τιμίου Σταυρού και εις την Αγίαν Ανάστασιν

 Αγ. Σωφρονίου Αρχιεπ. Ιεροσολύμων

   Σταυρού πανήγυρης και ποίος να μην σκιρτήσει; Αναστάσεως διακήρυξις και ποίος χαρούμενα να μην γελάση; Ναι, ανασκίρτησις διά τον Σταυρόν: Διότι όταν αυτός ενεπήχθη εις τον τόπον του Κρανίου έχοντας καρφωμένο επάνω του τον Δεσπότην της κτίσεως, έσχισε το εις βάρος μας χρεωστικόν έγγραφον, το οποίον είχεν υπογράψει ο προπάτωρ μας ο Αδάμ, όταν παρέβη τας εντολές του Θεού. Ούτως ο Σταυρός μας ελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας κάμνοντάς μας να αναπηδούμε με εύθυμα σκιρτήματα σαν μικροί μόσχοι που έχουν λυθεί από κάποια δεσμά. Διότι όπου η αμαρτία πλεόνασε, εκεί περίσσευσε η χάρις του Θεού.
     Διά δε την Ανάστασιν γέλως χαράς: Διότι αυτή εξόρισε την φθοράν του θανάτου και εξεδίωξε το ζοφερόν σκότος του Άδου και ανέστησε τους νεκρούς από τους τάφους. Εξήλειψε το δάκρυον από κάθε πρόσωπον, όπως λέγει ο προφήτης, και αντ’ αυτού χάρισε την πραγματικός ατελείωτον χαράν εις κάθε

Όποιος σκάβει τον λάκκο του άλλου, πέφτει μέσα ο ίδιος!


    

    Είναι κακός ο γείτονάς σου. Στους άλλους έκανε κακό, μα στον εαυτό του μεγαλύτερο. Απαγόρευσε σ’ αυτούς που μετέφεραν νερό, να περάσουν από τη συνηθισμένη διαδρομή, μέσα από τα δικά του οικόπεδα. Όταν είδε ότι αυτό δεν βοηθά, έφτιαξε περίφραξη.


    Αλλά οι άνθρωποι που μετέφεραν το νερό, πηδούσαν πάνω από την περίφραξη, επειδή ο άλλος δρόμος ήταν πολύ μακρύς. Τότε αυτός βάζει μεταλλική παγίδα στον φράκτη της εισόδου και τη σκεπάζει με ξερά χόρτα και καλάμια.