Σε αντίθεση  οι λέξεις, Χανουκά ( εβραϊκή εορτή), ραμαζάνι (μουσουλμανική εορτή) και πολλές άλλες θρησκευτικές  δραστηριότητες  έχουν γίνει,  θέλουμε δεν θέλουμε,   μέρος της ζωής των Χριστιανών,  που «δέχονται» σωρηδόν «ενημερώσεις» για τι ακριβώς πρεσβεύουν αυτές οι εορτές , τα έθιμα και πολλά άλλα.
Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη και όλα ακολουθούν συγκεκριμένο σχέδιο αποχριστιανοποίησης ειδικά των Ευρωπαίων πολιτών αλλά