Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Ιστορικές Μαρτυρίες για το Άγιον Φως


  Ἅγιο Φῶς 

Ἱστορικὲς μαρτυρίες


Xθὲς δημοσιεύσαμε τὴ μία ἀπὸ τὶς δύο περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀναρτήσεις ποὺ μᾶς ὑπέδειξε ὁ  φίλος Δ.Κ.
Βέβαια δὲν πρόκειται περὶ τοῦ Ἀκτίστου φωτὸς ποὺ εἶδαν οἱ μαθητὲς στὸ ὄρος Θαβώρ.
Σήμερα δημοσιεύουμε τὴ δεύτερη ἀνάρτηση
ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο impantokratoros.
Προτάσσουμε, ὅμως, τὸ γεγονὸς μὲ τὸν Ἐμίρη ποὺ εἶδε τὸ Ἅγιο Φῶς καὶ γιὰ τοῦτο θανατώθηκε ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες του καὶ ἔγινε μάρτυρας! Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν ἑορτάζει στὶς 18 Ἀπριλίου, ὡς ἅγιο Τούνομ τὸν Ἐμίρη!
Ἄραγε καὶ αὐτὸ τὸ ἀμφισβητοῦν οἱ συνήθεις ἀμφισβητίες;

 

Ὁ ἅγ. Τοῦνομ, ὁ Ἐμίρης

Το Άγιος Φως και ο

Άγιος Τούνομ ο Εμίρης.

Ο Χότζας που έγινε Μάρτυρας!

Τό Ἅγιο Φῶς ἐμφανίζεται μέ τήν ἐπίκληση Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως (τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἤ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του). 

Ὁσάκις ἐπεχείρησαν νά τό ζητήσουν ἑτερόδοξοι (αἱρετικοί), παπικοί καί Ἀρμένιοι ἀπέτυχαν. 
Συγκεκριμένα τό ἔτος 1101μ.Χ., οἱ Λατίνοι τότε πού οἱ Ἅγιοι Τόποι εἶχαν περιέλθει στούς Σταυροφόρους δέν μπόρεσαν νά λάβουν τό Ἅγιο Φῶς, παρά τίς προσευχές καί τίς τελεσθεῖσες λιτανεῖες πού ἔκαμαν ἀπό τό Μεγάλο Σάββατο, μέχρι τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. 
Τό Ἅγιο Φῶς « ἐμφανίσθηκε» ὅταν ἀπεχώρησαν αὐτοί, στούς ἐναπομείναντες Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι προσευχήθηκαν μέ πίστη καί ἐγέμισαν ὅλο τό Ναό.  
Τότε, μέ ἀλλαλαγμούς ἔτρεξαν οἱ Λατῖνοι καί το πῆραν ἀπό τούς Ἕλληνες, ταπεινωμένοι. Ἕκτοτε, ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός καί ἐπί τῶν Σταυροφόρων ἀκόμη, παρέμεινε ὡς καθαρά