Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Τι τραγικό! Μιλούν για "Προδρόμους" οι πρόδρομοι του Οικουμενισμού και του Αντιχρίστου!

Δημητριάδος Ιγνάτιος: 


«Έχουμε ανάγκη από προδρόμους»

    Στην προδρομική αποστολή που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος αναφέρθηκε στο κήρυγμά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, που χοροστάτησε στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Αγιάς, με αφορμή τον εορτασμό της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού.

  Όπως μας ενημερώνει η Ι. Μ. Δημητριάδος: «Παρουσία πλήθους προσκυνητών, ο Σεβασμιώτατος κάλεσε να μιμηθούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο που αποτελεί πρότυπο ζωής για τον καθένα μας: «Ο Πρόδρομος είχε πλήρη συνείδηση της αποστολής του. Ήξερε γιατί ο Θεός τον ήθελε. Ήξερε ποιο ήταν το έργο που έπρεπε

Ο επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασ. Νικόπουλος καταδικάζει την ΨευδοσύνοδοΟ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΒΑΣ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σὲ ὁμολογιακὴ καὶ θαρραλέα ἐπιστολή του πρὸς τὸν π. Θεόδωρο Ζήση

12 Ἰουλίου 2017

Πρὸς
Τὸν Αἰδεσιμολογιώτατον
Πρωτοπρεσβύτερον
Πατέρα Θεόδωρον Ζήσην
Περαία Θεσσαλονίκης
Σεβαστὲ Πατέρα Θεόδωρε,
πὸ πολλοῦ χρόνου ἤθελα νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί Σας διὰ τηλεφώνου, ἀλλὰ δὲν κατέστη δυνατόν, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀποφάσισα νὰ Σᾶς γράψω τὴν παροῦσαν ἐπιστολή. Ὁ λόγος εἶναι ἡ μεγάλη ὑποχρέωση ποὺ αἰσθάνομαι στὸ σεβαστὸ πρόσωπό Σας, νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω ὡς ἁπλὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας Τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἀναλάβατε μὲ πρωτοχριστιανικὸ ζῆλο καὶ ἁγιοπατερικὸ θυσιαστικὸ πνεῦμα ὑπὲρ τῆς διαφυλάξεως ἀλωβήτου καὶ ἀκεραίας τῆς ἀμώμητης ὀρθόδοξης πίστεώς μας, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν σύγκληση τῆς δῆθεν πανορθόδοξης ψευτοσυνόδου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο παρά «ὀρθόδοξη» ἀπεδείχθη, ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκε τῆς ὀρθόδοξης συνοδικῆς καὶ πατερικῆς παραδόσεως, υἱοθετήσασα πλήρως τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀναγνωρίζοντας γιὰ πρώτη φορὰ τὸν παπισμὸν καὶ προτεσταντισμὸν ὡς «ἐκκλησίες», ἐνῶ οἱ πάντες γνωρίζομε ὅτι πρόκειται γιὰ αἱρέσεις, ποὺ καταδικάσθηκαν συνοδικῶς καὶ ἑπομένως εἶναι ἐκτὸς τοῦ Σώματος τῆς «Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας».

Ἐσεῖς, ἐχόμενος τῶν «πατρικῶν παραδόσεων», μὲ τὸ ἀκαδημαϊκό Σας κῦρος, τὶς ἀκένωτες ἁγιοπατερικὲς γνώσεις Σας καὶ προπάντων τὴν ἀταλάντευτη ὀρθόδοξη πίστη Σας, ἀγωνίζεσθε γιὰ τὴν τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τὴν κανονικὴ εὐταξία στὴν Ἐκκλησία, ὡς ἐξέχων ἱερεὺς αὐτῆς, προβάλλοντας τὰ ἱερατικά Σας στήθη, ὥστε νὰ μὴν περάσουν στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας οἱ ἀντορθόδοξες καὶ ἄκρως αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς ὡς εἴρηται ψευτοσυνόδου, φθάνοντας μέχρι τῆς διακοπῆς τῆς μνημόνευσης τοῦ ἐπιχωρίου μητροπολίτη, ὡς αἱρεσιάζοντος, λόγω τῆς υἱοθετήσεως ἐκ μέρους του τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευτοσυνόδου τῆς Κρήτης, ὅπως ἐπιτάσσουν οἱ ἱεροὶ κανόνες, τοὺς ὁποίους μετ᾽ εὐλαβείας πιστῶς ἐφαρμόζετε, ὅπως πιστῶς καὶ ἀκλινῶς τοὺς ἐδιδάσκατε ἀπὸ τῆς πανεπιστημιακῆς ἕδρας, τιμώντας ἔτσι τὴν ἀκαδημαϊκή Σας ἰδιότητα. Τὸ σθένος Σας, ἡ σύνεση καὶ μετριοπάθεια, ἡ διάκριση, ἡ σταθερότητα καὶ ἡ ἀταλάντευτη προσήλωσή Σας στὶς ἁγιογραφικὲς καὶ ἁγιοπατερικὲς παραδόσεις εἶναι αὐτὰ ποὺ Σᾶς διακρίνουν στοὺς ἀγῶνες Σας γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ποὺ ἐμπνέουν σὲ μᾶς τοὺς ἁπλοὺς πιστοὺς αἰσιοδοξία καὶ πίστη.
Ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ χριστιανοὶ αἰσθανόμαστε προδομένοι ἀπὸ τήν «Διοικοῦσα» Ἐκκλησία, ἐννοῶ τὰ διοικητικά της ὄργανα, ὅπως τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ἐπιλήσμονες τῆς ἱερωσύνης τους, «μεριμνῶντες καὶ τυρβάζοντες περὶ πολλά» ἄλλα, τὰ ὁποῖα ὅμως δυστυχῶς δὲν εἶναι  μόνο ἁπλῶς περιττά, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνα καὶ πνευματικῶς θανατηφόρα, ἀφοῦ εἶναι αἱρετικὰ καὶ ἀντορθόδοξα. Ἀντὶ οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πατριάρχη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νά «ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας» τοῦ Θεοῦ, ἀντὶ νὰ πολεμοῦν μὲ κάθε μέσον καὶ ἐν παντὶ καὶ πάντοτε τὶς ποικιλώνυμες αἱρέσεις, καὶ κυρίως τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, αὐτοὶ ἀφήνουν ἐγκαταλελειμμένα τὰ ποίμνιά τους «εἰς βοράν» τῶν αἱρετικῶν λύκων, ἀσχολούμενοι μὲ τά «φαγοπότια» καὶ «τσιμπούσια», τοὺς βδελυροὺς ἐναγκαλισμοὺς καὶ πομπώδεις φαρισαϊκοὺς ἀσπασμοὺς μετὰ τῶν αἱρετικῶν ἐκπροσώπων τοῦ πάπα καὶ τῶν προτεσταντῶν, ἀναλισκόμενοι σὲ ἐπιδεικτικοὺς ἀτέρμονες διαλόγους ὑπὲρ δῆθεν «τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», καταπατώντας ἔτσι ἀπροκάλυπτα ὄχι μόνο τοὺς ἀπαγορευτικοὺς ὅλων αὐτῶν τῶν βδελυρῶν ἐκδηλώσεων θείους καὶ ἱεροὺς κανόνες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ Ἅγιον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον παραγγέλλει ρητῶς «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει...» (Τίτ. γ´ 10). Καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, λέγει ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀθετεῖ τὴ διδασκαλία τοῦ

Η μεταπατερική "νέα Εκκλησία" εδραιώνεται, και ουδείς Ποιμένας μιλά!

Αρτοκλασία  με  αιρετικούς!


    Στις 27.05.2017 τελέσθηκε στο Βερολίνο, με αφορμή την ετήσια εορτή των Προτεσταντών (!),  "ορθόδοξος" εσπερινός στον οποίον έλαβαν μέρος 2.000 άτομα,  όλων των δογμάτων-αιρέσεων. Στον εσπερινό αυτόν τελέσθηκε και αρτοκλασία,  μετά την οποία μοιράσθηκε ο άρτος στα άτομα αυτά εις ανάμνηση του θαύματος του Ιησού.
      Η "παράδοση" αυτή άρχισε από τους "ορθόδοξους" στο Μόναχο το 2010 και μέλλεται να συνεχισθεί. Στον εσπερινό έψαλλαν χοροί Ψαλτών της Σερβικής και Ελληνικής Εκκλησίας καθώς και των Αιθιόπων, Σύρων καί Κοπτών Μονοφυσιτών(!!!!), οι οποίοι μάλιστα πήραν τά εύσημα από τον διοργανωτή π. Κωνσταντίνο Μύρων.
Ότι έκαναν δηλ. ο "όρθόδοξοι" στη Σερβία, οι "ορθόδοξοι" Πατριάρχες Θεόδωρος και Βαρθολομαίος με τον Πάπα στο Κάϊρο κ.λπ., το κάνουν τώρα και οι αυλικοί τους παντού.
   "Καλώς" να μας ...έρθει η παράδοση αυτή στα πλαίσια της μεταπατερικής "νέας Εκκλησίας" και στην Ελλάδα.
Δ.Π.

Διώκτες και θεομάχοι Δεσποτάδες!

ΘΕΟΜΑΧΟΙ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ  ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ!

  Θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ ἐνεργητικοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους διώξεις κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἱερωμένων καὶ πιστῶν ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς κακοδοξίας. Ὅμως μὲ ἔκπληξη παρατηροῦμε ὅτι μεταξὺ τῶν πρώτων διωκτῶν Ἐπισκόπων, εἶναι Ἐπίσκοποι ποὺ ἐθεωροῦντο εὐσεβεῖς ἢ συντηρητικοί. Ἔτσι τὶς τελευταῖες ἡμέρες βλέπουμε
  α) τὸν μὲν «Σωτηρικὸ» μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ νὰ διώκει τὸν μοναχὸ Νεκτάριο (ἐδῶ), ἐπειδὴ ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τὸν Δεσπότη, ποὺ ἀποδέχτηκε τὴν κακόδοξη καὶ ληστρικὴ ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου,

   β) τὸν δὲ μητροπολίτη Ἠλείας Γερμανὸ νὰ ἐκφοβίζει δύο μοναχὲς μὲ ἀστυνομία καὶ σεκιουριτάδες καὶ τελικὰ νὰ τὶς ἐκδιώκει ἀπὸ τὸ σπίτι τους, τὴν Ἱ. Μονή  Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, νὰ τὶς πετᾶ δηλαδὴ στὸ δρόμο, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ δεχθοῦν (ὅπως ὁ Δέσποτας), τὴν κακόδοξη Σύνοδο καὶ ἀποφάσισαν διωκόμενες, νὰ βαδίσουν τὴν ἁγιοπατερικὴ ὁδὸ τῆς ἀποτειχίσεως!
   Μάλιστα χθὲς μᾶς ἐστάλη μὲ e-mail ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Μητροπόλεως Ἠλείας (ἐδῶ), ἕνα ἄσχετο μὲ τὴν ὑπόθεση, προπέρσινο δημοσίευμα τοῦ μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο σπιλώνει τὴν προσωπικότητα τῆς ἀνυπεράσπιστης μοναχῆς (τὴν κατηγορεῖ 10 φορὲς -ὡς ταπεινὸς αὐτὸς Δεσπότης καὶ Κριτὴς πάντων- γιὰ ἐγωπάθεια καὶ ἴδιον θέλημα), δὲν ἀναφέρει δὲ …οὔτε λέξη γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς κακόδοξης Κολυμπάριας Συνόδου καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, αἰτία τῆς ἀποτειχίσεώς της! (Βλέπετε μεθοδεύσεις! Τρέμουν νὰ πάρουν δημόσια-ἐπίσημα θέση ὑπὲρ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, γιατί φοβοῦνται τὸ Λαό, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει συνειδητοποιήσει τὴν δύναμή του, τὰ δικαιώματά του καὶ τὴν δειλία τους· καλύπτονται δὲ λέγοντες ὅτι ἔτσι ἀποφάσισε ἡ Ἐκκλησία, ἀποκρύπτοντας ὅτι ἔτσι ἀποφάσισαν οἱ Οἰκουμενιστές, καὶ ἂν αὐτοὶ καταδίκαζαν τοὺς Οἰκουμενιστές, ἡ Σύνοδος θὰ κατέρρεε σὰν χάρτινος πύργος! Ἔτσι τώρα, μὲ τὴ στάση τους γίνονται συνένοχοι τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν).

    γ) Τέλος, ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος (ὁ διάδοχος τοῦ φλογεροῦ ἀντιπαπικοῦ καὶ ἀντιοικουμενιστῆ Καντιώτη) ἔγινε ὁ πρῶτος «Θεομάχος Ἐπίσκοπος, ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» (ἐδῶ):

«Ο πρώτος Θεομάχος Δεσπότης;

      Σχόλιο αναγνώστη που μας απεστάλη με email:
    “Ντροπή στον Φλωρίνης που έκοψε παράνομα τον μισθό στον π. Παΐσιο Παπαδόπουλο πριν ακόμη καταδικασθεί τελεσίδικα και καθαιρεθεί (με τα δικά τους τα μέτρα) και γίνεται έτσι ο πρώτος θεομάχος. Βγήκε μπροστά και από τον Θεσσαλονίκης. Ντροπή!».

   Ἀλήθεια, κ. Κοσμᾶ, κ. Γερμανέ, κ. Θεόκλητε. Ἡ Πατερικὴ Παράδοση καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες δίδουν τὸ δικαίωμα (γιὰ ἕνα πιστὸ εἶναι ὑποχρέωση) τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου, γιὰ λόγους Πίστεως. Ποιός Ἱερὸς Κανόνας δίδει τὸ δικαίωμα στὸν Ἐπίσκοπο νὰ καταφεύγει σὲ διώξεις, νὰ διακόπτει τὸν μισθὸ κάποιου Ἱερωμένου ποὺ ἐπικαλεῖται λόγους Πίστεως, χωρὶς μάλιστα νὰ γίνει δίκη καὶ νὰ ἀποδειχθεῖ, ἂν δικαίως ἢ ἀδίκως ἐφάρμοσε τὸν ἐν λόγῳ Ἱερὸ Κανόνα, ἂν ἰσχύουν οἱ λόγοι Πίστεως ποὺ ἐπικαλεῖται;


Οι Επίσκοποι γνωρίζουν για την προδοσία, αλλά ...σιωπούν!


Υπογραφές ορθοδόξων και αιρε-
τικών: Αποδεχόμαστε κοινό βάπτισμα

     
Το 2007 υπογράφθηκε στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας η αναγνώριση του Βαπτίσματος των αιρετικών καθώς και η μοναδικότητα και μη επανάληψη του από 11 «Εκκλησίες», δηλαδή όλες οι «ορθόδοξες» Επισκοπές της Γερμανίας μαζί με τις αιρετικές ομάδες που οι «ορθόδοξοι» Οικουμενιστές αποκαλούν Εκκλησίες!
       Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους αγνοούν τα γεγονότα και νομίζουν ή υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αίρεση, όλα είναι γέννημα της φαντασίας μερικών «ζηλωτών» ή περιμένουν το κοινό ποτήριο για να αντιδράσουν (όπως ο Πειραιώς Σεραφείμ) και αφιερωμένο στον «ορθόδοξο πατέρα» κ. Φραγκουλάκη που διαρρηγνύει τα ιμάτια του, ότι υπερασπίζεται –αυτός και οι συναγωνιστές του στην αίρεση– την Ορθοδοξία στο εξωτερικό.

Και μια ερώτηση: Θα τολμήσουν οι ως άνω να υποστηρίξουν ότι η αναγνώριση του βαπτίσματος των αιρετικών, αποτελεί αναγνώριση μόνο με την ιστορική του σημασία; Ποιόν δουλεύουν οι Οικουμενιστές και οι πεμπτοφαλαγγίτες «αντι-οικουμενιστές»;

Παραθέτουμε μεταφρασμένο απόσπασμα από την «Αλληλοαναγνώριση του Βαπτίσματος»  «ορθοδόξων»  και «αιρετικών “εκκλησιών”.


Μαγδεμβούργο 2007

«Σαν ένα σημάδι της ενότητας όλων των Χριστιανών ενώνει το Βάπτισμα με το Θεμέλιο αυτής της ενότητας, τον Ιησού Χριστό. Παρά τις διαφορές μας στην κατανοήση του τί εστι Εκκλησία, υπάρχει μεταξύ μας μία θεμελιώδης κατανόηση περί του Βαπτίσματος.
Γι’  αυτόν τον λόγο αναγνωρίζουμε κάθε Βάπτιση, που τελείται με βάση την Εντολή του Χριστού στον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είτε με τη σημαδιακή πράξη της κατάδυσης είτε με ράντισμα και χαιρόμαστε για κάθε άνθρωπο που βαπτίζεται. Αυτή η αλληλοαναγνώριση του Βαπτίσματος είναι έκφραση  της βασισμένης στον Χριστό ενότητας (Εφ. 4, 4-6. Αυτό το αναγνωρισμένο Βάπτισμα είναι μοναδικό και δεν μπορεί να επαναληφθεί.
Ομολογούμε με το έγγραφο της Λίμα: Το ένα Βάπτισμα μας είναι «μία κλήση στις Εκκλησίες, να ξεπεράσουν τον χωρισμό τους και να κοινοποιήσουν ορατά την ενότητά τους» (Επιτροπή του Π.Σ.Ε. για την πίστη και το εκκλησιαστικό πολίτευμα, βάπτισμα, Ν. 6)»

Υπογράφουν:
Αιθιοποική-ορθόδοξη Εκκλησία της Γερμανίας
Αγγλικανική-επισκοπική Εκκλησία της Γερμανίας
Αρμένικη-Αποστολική Εκκλησία της Γερμανίας
Ευαγγελική-Παλαιομεταρρυθμισμένη Εκκλησία της Γερμανίας
Ευαγγελική-Αδελφότητα Χερρχουτερ της Γερμανίας
Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας
Ευαγγελική-Μεθοδική Εκκλησία της Γερμανίας
Παλαιοκαθολική Εκκλησία της Γερμανίας
Επιτροπή των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Γερμανίας (Πατριαρχεία Κων/πόλεως, Μόσχας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αντιοχείας, Σερβίας, Γεωργίας, Εκκλησία της Ελλάδος.)
Ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Γερμανίας
Αυτόνομη ευαγγελική-Λουθηρανική Εκκλησία της Γερμανίας

Οι υπογραφές:


Στο επόμενο έγγραφο η «Εργασιακή Ομάδα Εκκλησιών της Γερμανίας» λυπάται για το γεγονός «ότι Κουάκεροι, αντβεντιστές, Μεννονίτες και άλλες μη βαπτισματικές Εκκλησίες δεν συμμετείχαν στην αναγνώριση» αλλά ελπίζει ότι θα βρεθεί λύση στο μέλλον!

Στο καταστατικό της «Εργασιακής  Ομάδας Εκκλησιών της Γερμανίας» διαβάζουμε επίσης τα ακόλουθα:
Από το καταστατικό της εργασιακής ομάδας χριστιανικών εκκλησιών Γερμανίας http://www.oekumene-ack.de/:
«Στην εργασιακή ομάδα χριστιανικών εκκλησιών της Γερμανίας συμμετέχουν οι εκκλησίες και οι εκκλησιαστικές κοινότητες, οι οποίες αναγνωρίζουν τον Χριστό με κριτήριο την Αγία Γραφή ως Θεό και σωτήρα και επιθυμούν μαζί, να εκπληρώσουν την αποστολή τους προς τιμήν του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κέντρο βάρους της εργασίας τους είναι η κοινή προσευχή (οικουμενική πνευματικότητα), η θεολογική ανάκλαση και ο θεολογικός συλλογισμός , η πρακτική της πίστης (η κινητοποίηση για την δικαιοσύνη, την ειρήνη και την προστασία του περιβάλλοντος), όπως και η επαφή με άλλες οικουμενικές οργανώσεις. »  Το διοικητικό συμβούλιο αποτελούν ... ένας ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος, ένας ορθόδοξος Πρωτοπρεσβύτερος, (ο π. Κωνσταντίνος Μύρων, σύμβουλος του Πατριάρχη στο Κολυμπάρι), δύο ευαγγελιστές επίσκοποι (και για να μην χαλάσουμε το μήνυμα ισότητας)  και μία ευαγγελική επίσκοπος (την οποία το ορθόδοξο μέλος σίγουρα λόγω καταστατικού αναγνωρίζει ως κληρικό). Στα μέλη αυτής της οργάνωσης ανήκουν ανάμεσα σε Ρωμαιοκαθολικούς και Ορθόδοξους οι Κόπτες, οι Αρμένιοι, οι κάθε είδους Προτεστάντες, οι Αγγλικανοί, οι Παλαιορωμαιοκαθολικοί, και σαν επισκέπτες μέλη ο σύνδεσμος ελευθέρων προτεσταντικών εκκλησιών, οι Μεθοδιστές, οι Πεντηκοστιανοί, οι Αντβεντιστές, οι Κουακέροι κλπ.».
............................................................................................
Δ.Π.

"Αγαπητοί μας πλανηθέντες πατέρες... εσείς, οι αποκλειστικώς υπεύθυνοι γιά τά σχίσματα"!
Μία ἀποστομωτική ἀπάντηση γιά ὅλους αὐτούς πού ἰδιοτελῶς διοργανώνουν ἡμερίδες στήριξης τῶν ἀπαράδεκτων ἀποφάσεων τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου

  Ἡ ἀνωτέρω σεπτή ἱερά εἰκόνα τῶν Πατέρων καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἦλθε στήν κατάλληλη καί μοιραία ὥρα γιά τό ἔθνος μας. Τά ἱστορούμενα στήν εἰκόνα φρικτά μαρτύρια τῶν Πατέρων πού σφαγιάσθηκαν ὑπό τῶν λατινοφρόνων καί Λατίνων χτυποῦν μέ ἕνα τσεκούρι τήν ψυχή καί ὅλες μας τίς αἰσθήσεις, τίς νεκρωμένες ἀπό τήν ἀποστασία∙ γιά νά συγκλονίσουν, γιά νά μᾶς ξυπνήσουν, γιά νά μᾶς θυμίσουν πώς οἱ ὁμολογηταί αὐτοί προτίμησαν τά μαρτύρια καί τόν θάνατο ἀπό τόν ἐκλατινισμό, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, λέγοντας «ἡμεῖς βουλόμεθα ἀποθανεῖν ἤ λατινῖσαί ποτε».
   
    Σέ ὅσους ὀρθοδόξους ἔμειναν ἀκατήχητοι, ἀμόρφωτοι, ἀκόμη καί μέ masters καί ντοκτορά, σέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τόν πνευματικό τους προσανατολισμό μέσα στή σύγχυση καί τήν πολυγνωμία, πού τόν βύθισαν οἱ συντελεστές τῆς πανθρησκειακῆς δαιμονικῆς συνάξεως στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016, ἡ παραπάνω συγκλονιστική ἁγία εἰκόνα διαμηνύει τήν ἀντίθεση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν Παπισμό∙ τήν ἀπόσταση πού εἶναι τόσο μεγάλη, ὅση ἡ ἀπόσταση ἡ ὁποία χωρίζει τόν Παράδεισο ἀπό τήν Κόλαση.
    Στήν ἀέναη διαδρομή τοῦ χρόνου ἐπί αἰῶνες μακρούς ἐργάστηκε ἡ «Ἁγία Ἕδρα» μέ τό εἰρηνόφιλο προσωπεῖο της καί τούς ἐργάτες τοῦ παπικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ νὰ καθυποτάξει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία.
     Τά ὅσα λοιπόν ἀπίστευτα συνέβησαν μέ τή διεξαγωγή αὐτῆς τῆς Συνέλευσης τῶν προκαθημένων στό Κολυμπάρι, βεβαίωσαν σχεδόν ὅλο τόν λαό ὅτι «ὅλες οἱ μεγάλες αἱρέσεις πού ἐμφανίστηκαν στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὠχριοῦν μπροστά στήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ».
   Ἐσήμανε λοιπόν ἡ ὥρα, μέ τή Σύναξη αὐτήν, ἐπειδή οἱ ἐμπνευστές της καί ὀργανωτές της συνεχίζουν τό πονηρό τους ἔργο, νά φωνάξουμε «urbi et orbi», ἀφοῦ «ὁ παπικός θρόνος μερίμνησε νά μήν παραλείψει οὔτε μία ἀνήθικη, βδελυρή, ἐγκληματική ἀποτροπιαστική κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐνέργεια»∙ Πῶς πράγματι ὁ τόπος αὐτός πρίν πολλές δεκαετίες παραδόθηκε σέ μία «ἀνελέητη αἰχμαλωσία πού ἤδη μέχρι τώρα ἔκανε τόση ζημιά ὅσο καμμιά ἄλλη συμφορά στή Νεώτερη Ἱστορία»; Ὁ χῶρος δέν ἐπιτρέπει ἀνάλυση, ἡ ὁποία ἄλλωστε