Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Στο Βατικανό ο Βαρθολομαίος για την ...κοινή «χριστιανική ατζέντα»!

Πόσο Κοντά Είμαστε στην «Πλήρη Ενότητα»;

Του Μανώλη Κείου
   Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα μιλήσει για «Κοινή χριστιανική ατζέντα για το κοινό καλό» στο Βατικανό….

Πριν αλέκτωρ φωνήσαι έρχεται η επιβεβαίωση για το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ. Λίγες ημέρες πριν γράφαμε πως έρχονται οικουμενιστικές εξελίξεις με τις πιέσεις Βαρθολομαίου και Φραγκίσκου στην κατεύθυνση της πλήρους ενότητας. Χθες ήρθε και η είδηση που επιβεβαιώνει αυτά τα σχέδια.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει ως επί τιμή προσκεκλημένος στο ετήσιο συνέδριο του ιδρύματος Centesismus Annus. Θα είναι η όγδοη συνάντηση με τον Πάπα.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν αποδέχτηκε την πρόσκληση να

Εισβολή Νεορθοδόξων στις Θεολογικές Σχολές


Αποτέλεσμα εικόνας για ορθοδοξοσ τυποσ


ΕΙΣΒΟΛΗ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ

-Αλλαγή «φύλου» εις το Τμήμα Κοιν. Θεολογίας Αθηνών: Οι Καθηγηταί εζήτησαν να γίνη Τμ. Θρησκειολογίας!
-Ο Σεβ. Βρανιτσέβου κ. Ιγνάτιος Midic έδωσε την χαριστικήν βολήν εις την Ορθόδοξον Δογματικήν. Το προπύργιον του Σεβ. Περγάμου, η Ακαδημία του Βόλου, εισχωρεί εις το Τμ. Θεολογίας Αθηνών δια του εισηγητού των νέων συγκρητιστικών θρησκευτικών κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου.
Του κ. Παύλου Τρακάδα

Η πρόνοια του Θεού ποτέ δεν εγκατέλειψε τους ανθρώπους. Η έναρξις της πορείας του Ορθοδόξου Τύπου την ιδίαν εποχήν που εθεμελιώθη ο Οικουμενισμός η «Αθηναγορισμός», όπως ευφυώς προσφάτως ωνομάσθη από τον σεβαστόν πρωτ. π. Β. Βολουδάκην, ασφαλώς και οφείλεται εις αυτήν. Την ιδίαν εκείνην δεκαετίαν ήρχισε να αναφαίνεται και η λεγομένη «θεολογία του ’60» με εμβληματικάς προσωπικότητας τον κ. Χρ. Γιανναράν και τον Σεβ. Περγάμου κ. Ι. Ζηζιούλαν. Δυσ­τυχώς, ενώ ο Οικουμενισμός μετά από διενέργειαν σφοδρού αγώνος εκάμφθη και συντηρείται λόγω της πολιτικής υποκινήσεως αυτού, αι θεολογικαί παραγωγαί των κ. Γιανναρά – Ζηζιούλα εύρον πρόσφορον έδαφος και εισεχώρησαν εις τας Θεολογικάς Σχολάς, αρχικώς εις την Θεσσαλονίκην, όπου εδίδαξεν ο Σεβ. Περγάμου, και προσ­φάτως εις Αθήνας δια της εκλογής του εγκωμιαστού αυτού κ. Στ. Γιαγκάζογλου. Η εισχώρησις

Το ΧΡΕΟΣ της απομακρύνσεως από τους Οικουμενιστές!

  Ἐπειδὴ μερικοὶ ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ συνεχίζουν νὰ ὑποστηρίζουν θέσεις ποὺ δὲν διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς, δημοσιεύουμε ἀπὸ σχετικὴ ἐργασία-ἱστορικὴ μελέτη  τὴν ἑρμηνεία τῶν Ὀρθόδοξων Κανονολόγων γιὰ τὴν πρέπουσα ὀρθόδοξη στάση μας ἀπέναντι στοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ τὰ σχόλια τοῦ συγγραφέα κ. Τσάλλου Παναγιώτη.
     Σημειωτέον ὅτι στοὺς Κανονολόγους αὐτοὺς στηρίζεται ὄχι μόνο ὁ ἅγιος Νικόδημος, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀείμνηστος καὶ σεβαστὸς  πατὴρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη οἱ διάφοροι Τελεβάντοι εὐτελίζουν. Ὅπως κι ἄλλες φορὲς ἔχουμε ἀναφέρει δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὴν "ἄχρι καιροῦ" θεωρία του, ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἐπιφυλάξεις καὶ οἱ ἐνστάσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου, τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς δεκαετίας τοῦ 60-70, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων θεολόγων, ἐστρέφοντο (εἶχαν ὑπ' ὄψιν τους) ὄχι τόσο κάποιους ἀποτειχισμένους, ἀλλὰ κυρίως αὐτοὺς τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς ποὺ προσχωροῦσαν στὸ Παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.
     Στὰ παρακάτω ἀποσπάσματα τῶν Κανονολόγων, διὰ τῶν ὁποίων ἑρμηνεύουν τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου, φαίνεται καθαρὰ ὅτι οὐδεὶς λόγος γίνεται γιὰ στρατηγούς, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ χρέους κάθε Ὀρθοδόξου πιστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς.
     Ἀναμφίβολα ἡ ὕπαρξη πραγματικῶν στρατηγῶν-Ἁγίων θὰ διευκόλυνε τὰ πράγματα καὶ θὰ λιγόστευε τὸ βάρος καὶ τὴν εὐθύνη, ὅσων ἐπιτελοῦν τὸ χρέος τους ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ στὴν Πίστη

«Ερυθρός Σταυρός» χωρίς σταυρό!!!

O Ερυθρός Σταυρός απαιτεί τα παραρτήματά του να αφαιρέσουν τους Σταυρούς!

     Εθελοντές επέκριναν την φιλανθρωπική οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού αφότου έλαβαν μια ανακοίνωση που τους έλεγε να απομακρύνουν τους σταυρούς από τους τείχους των παραρτημάτων τους, καθώς η οργάνωση φαίνεται να γίνεται πιο κοσμική.
   Τα υποκαταστήματα του οργανισμού διεθνούς βοήθειας στο Βέλγιο έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Επαρχιακή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λιέγη να αφαιρέσουν όλους τους σταυρούς. Ο André Rouffart, πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού στο Verviers, δήλωσε: «Μας ζητήθηκε να σεβαστούμε τις αρχές του Ερυθρού Σταυρού» και να μην διακρίνουμε ανάλογα με τις φυλετικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Ο κ. Ρούφαρτ δήλωσε ότι υπήρξαν πιέσεις από εθελοντές και άλλα

Αμβρόσιος: Απαντώ στον αγράμματο Πολάκη -Προσθέσαμε ειδική ικεσία «υπέρ των ασεβεστάτων και απίστων Αρχόντων ημών»
      Πάλι ἐντυπωσίασε ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος μὲ τὶς ἄστοχες ἀναφορές του, στὴν προσπάθειά του νὰ ἀπαντήσει σὲ Ὑπουργό. Γιατὶ ἐνῶ γράφει κάποιες ἀλήθειες, τοῦ διαφεύγει ἡ Ἀλήθεια. Κατηγορεῖ ἄλλους, γιὰ νὰ ἀποσείσει τὶς δικές του εὐθύνες, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὁμοίων του. Καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει καὶ ὅτι καινοτομεῖ, προσθέτοντας ἱκεσίες στὴν Θ. Λειτουργία. Νά, ὅμως, ποὺ εὔστοχα τοῦ ἀπάντησε σχολιαστὴς στὸ ἱστολόγιο «Ὁμολογία» (ἐδῶ):
 (Οἱ θέσες τοῦ Ὑπουργοῦ Παύλου Πολάκη
καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβρόσιου  ἐδῶ).

Ανώνυμος
   Βούηξε τὸ διαδίκτυο καὶ οἱ τηλεοράσεις ἀπὸ τὶς τεκμηριωμένες ἀναφορὲς εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ὅτι οἱ ἀνθρώπινες παρεμβάσεις στὰ ρέματα καὶ στὰ δάση ἦταν ἡ αἰτία τῶν καταστροφῶν καὶ πλημμυρῶν (ἐδῶ). 
   Φταίει ὅμως κατὰ τὸν σεβασμιώτατο Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιο ὁ Θεός, διότι, λέει, γιὰ νὰ τιμωρήσῃ τὴν "ἄθεη" Κυβέρνησι (προσέξατε, ὄχι τὴν ἐκκλησιαστικὴ διοίκησι) ἔστειλε φονικὴ "θεομηνία" ὄχι βέβαια στὰ πλούσια προάστια, ὄχι στὶς πολυτελεῖς ἐπαύλεις ἐνίων ἐπισκοπικῶν κτιρίων, ὄχι σὲ πλούσιες συνοικίες καὶ σὲ πολυτελῆ παλάτια ἐνίων πολιτικῶν καὶ κεφαλαιοκρατῶν, ἀλλὰ στὶς φτωχογειτονιές τοῦ ἐργατικοῦ λαοῦ! Καὶ τοὺς πλημμύρισε καὶ κατέστρεψε τὰ φτωχικά σπιτάκια τους καὶ κατὰ τὸν ἅγιο Καλαβρύτων, τοὺς "ἔπνιξε", ὁ Θεός τοὺς ἀθώους 23 ἀδελφούς μας, τοὺς πεινασμένους πτωχούς ἐργατικούς καὶ ἀνέργους, γιὰ νὰ ἐκδικηθῆ (λέει ὁ ἅγιος Αἰγιαλείας) τὴν "ἄθεη" κυβέρνησι (!!!)
    Στὸ Θεό λοιπόν ρίχνει τὶς εὐθῦνες ὁ δεσπότης. Ναὶ ἢ οὔ;
Δὲν φταῖνε λοιπὸν κατὰ τὸν ἐπίσκοπο ὅσοι ἔκλεισαν τὰ ποτάμια καὶ τοὺς χειμάρρους καὶ μπάζωσαν τὰ ρέματα.
Δὲν φταῖνε λοιπὸν κατὰ τὸν ἐπίσκοπο ὅσοι ἔκτισαν αὐθαιρέτως (παρανόμως) σπίτια, ἐργοστάσια, ἄμαξοστάσια, μέσα στὰ μπαζωμένα καὶ κλεισμένα ῥέματα.
Δὲν φταῖνε λοιπὸν κατὰ τὸν ἐπίσκοπο ὅσοι ἐκαμαν κακοτεχνίες σὲ δημόσια ἔργα, στενὲς γέφυρες, ἐμπόδια στὴ ροή τῶν χειμάρρων καὶ

Ανε, με το καλό, να διαμαρτυρηθούν όχι μόνο για το ΚΛΑΔΙ, αλλά και για το ΔΕΝΤΡΟ: τους Οικουμενιστές Αρχιερείς!

 Ψήφισμα διαμαρτυρίας των Συλλόγων Γονέων Περαχώρας και Λουτρακίου ενάντια στα νέα θρησκευτικά


  Αποτέλεσμα εικόνας για Συλλόγων Γονέων Περαχώρας 
    
        Περαχώρα, 7 Νοεμβρίου 2017
                                                            ΠΡΟΣ: 1. τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας                   
                                                                            και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου
                                                                        2. Αρχιεπίσκοπο και Ιερά Σύνοδο
                                                           
                                                             ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών

                           ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Κύριοι, είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί όπως και το παιδιά μας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ.2, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και το νόμο 1566/1985 (άρθ. 1 παρ.1), η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρέχει παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών και ειδικά για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές να φροντίζει ώστε, όπως επί λέξει ορίζεται : "Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη". Παρά την ύπαρξη αυτής της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας και

Ο Δαίμων των Χριστουγέννων φθονεί τη Γέννηση του Σωτήρος

 

katanixis.gr: Από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε την νέα εκτροπή που έλαβε χώρα στη Μητρόπολη Ζακύνθου, με την προσωπική φροντίδα του οικείου Μητροπολίτου. Όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ, το "δαιμονικό πνεύμα των Χριστουγέννων", που φθονεί την Ορθόδοξη Γέννηση του Σωτήρος, επιβάλλει ακόμη και σε Ορθόδοξους Μητροπολίτες, να υιοθετείται η πραγματοποίηση συναυλίας μετά μουσικών οργάνων εντός Ορθοδόξου Ιερού Ναού.

Προτού αρχίσουν οι αυτόκλητοι υπερασπιστές του Φαναριώτικου

Νέα πρόκληση!

Ο Βούλγαρος Πατριάρχης έστειλε εκπρόσωπο σε λειτουργία των σχισματικών της “Μακεδονικής Εκκλησίας”

    Φουντώνει το θέμα της…μητρικής αγκάλης του Βουλγαρικού Πατριαρχείου προς τους σχισματικούς των Σκοπίων. Ο Βούλγαρος Πατριάρχης έστειλε έναν εκπρόσωπο στην πόλη Strumica της πΓΔΜ την ημέρα που οι σχισματικοί γιόρτασαν την μνήμη των τοπικών Αγίων Πεντε και δεκα Ιερομαρτύρων της Τιβεριούπολης στις 11 Δεκεμβρίου (28 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο).
  Ο επίσημος εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, Επίσκοπος Βελίκης Σιώνιος, ηγούμενος της Μονής Troyan, ανέγνωσε μήνυμα του Πατριάρχη Νέοφυτου που μιλάει ανοιχτά για Μακεδονική Εκκλησία.
     «Σε αυτή την εορταστική μέρα οι προσευχές μας προς τον Θεό είναι μαζί σας και είθε η εκκλησία στη Μακεδονία στο εγγύς μέλλον να είναι σε ενότητα και ευχαριστιακή κοινωνία» αναφερόταν στον επίσημο χαιρετισμό του Βούλγαρου Πατριάρχη Νεόφυτου.
    Ο Βούλγαρος απεσταλμένος έγινε αποδέκτης πολύ θερμής υποδοχής από τον τοπικό Επίσκοπο Ναούμ, τους επισκόπους της σχισματικής Ιεράς Συνόδου, και τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος έλαβε μέρος στην εορταστική Θεία Λειτουργία αλλά και πλήθος πιστών.
   Στο τέλος της λειτουργίας, εξ ονόματος της MOC-ΟΑ οι Επίσκοποι Τιμόθεος και Ναούμ ευχαρίστησαν θερμά τον Πατριάρχη Νεόφυτο για τα ενθαρρυντικά λόγια και για την ευλογία του αλλά και τη δέσμευση και προσπάθειά του μετά το αίτημα των Σκοπιανών για την αναγνώριση του αυτοκεφάλου.

     Για πρώτη φορά, ένας εκπρόσωπος του BHC συμμετέχει επίσημα σε εορτασμό της “Μακεδονικής Εκκλησίας” μετά την απόφαση της Συνόδου της βουλγαρικής εκκλησίας να απαντήσει θετικά στην πρόταση των Σκοπιανών για αναγνώριση της κανονικής κατάστασης της MCC και την αποδοχή της στην οικογένεια των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών.

ΜH XANEIΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!

Τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος


Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΜH XANEIΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι,
ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν,
ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφ. 5,15-16)

ΧΡΙΣΤΟΣ ἤ χαοςΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁ­γίου Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Καὶ στὴν ἀκολουθία τῆς ἡμέρας ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται μία περικοπὴ ἀ­πὸ τὴν ἐπιστολὴ πρὸς Ἐφεσίους, τὴν ὁποία μέσα ἀπὸ τὴ φυλακὴ ἔγραψε ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος στὴν ἐκκλησία τῶν Ἐφεσίων καὶ δι᾽ αὐ­τῆς πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων.
Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων, λέει· «Βλέπετε πῶς ἀ­κριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σο­φοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡ­μέ­ραι πονηραί εἰσι» (Ἐφ. 5,15). Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά; Ἂς δώσουμε μία σύντομη ἑρμηνεία βο­η­θούμενοι ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη.

* * *

Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ἑξῆς. Στὸν κόσμο αὐτὸν οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε «σὰν πρόβα­τα ἀνάμεσα σὲ λύκους» (Ματθ. 10,16). Νὰ προσέχουμε λοι­πόν, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς, νὰ μὴν τοὺς δίνουμε ἀφορμὴ γιὰ ἔχθρα καὶ μῖσος. Μόνο σὲ ζητήματα ὀρθοδόξου πίστεως νὰ εἴ­μαστε ἀνυποχώρητοι· στὰ ἄλλα ἂς εἴμαστε εἰ­ρηνικοὶ καὶ ἄκακοι. Αὐτὸ εἶνε γνώρισμα τῆς φρο­νι­μάδας τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔτσι θὰ συμ­περιφέρων­ται ὄχι «ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί».

Χριστούγεννα με Χριστό ή χωρίς Χριστό

Ηλίας Θεοχαράκης
-Ο Άγιος Παϊσιος έλεγε:
«Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε αγίας ημέρας και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή.»

Να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε εορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα στις Ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψέλνονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται.
Ήδη από τις 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η νηστεία της Μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων προς τιμήν της γεννήσεως του Χριστού μας που απετέλεσε σταθμό στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Η σπουδαιότητα της εορτής των Χριστουγέννων είναι δεδομένη για τους πατέρες της εκκλησίας, αφού όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι «η πασών των εορτών σεμνοτάτη και φρικωδεστάτη….. Από γάρ ταύτης τα θεοφάνεια και το Πάσχα το Ιερόν και η Ανάληψις και η Πεντηκοστή την αρχήν και την υπόθεσιν έλαβον», δηλ. η γέννηση του Χριστού ήταν η αρχή μιας σειράς σπουδαίων γεγονότων στην πορεία της Θείας Οικονομίας.
Στις μέρες μας όμως εμείς οι Βαπτισμένοι στο Όνομα του Χριστού πως γιορτάζουμε αυτήν την εορτή και πια η στάση μας και η πορεία μας όλο το τεσσαροκονθνήμερο της νηστείας. Δυστυχώς τόσο πολύ αλλοτριωθήκαμε που οι περισσότεροι αγνοούν ότι των Χριστουγέννων προηγείται νηστεία. Τα Χριστούγεννα ταυτίζονται με στολίδια , λαμπιόνια, ετοιμασίες, δώρα, πνεύμα καταναλωτικό, ένας εορτασμός που δυστυχώς ήρθε από την Δύση που έχει πλήρως εκκοσμικευθεί, και έχει χάσει μετά το σχίσμα του 1054 μ.χ. την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας έναν Θεό στα μέτρα των συμφερόντων της.
Ο Δυτικός Πολιτισμός αγνόησε και περιφρόνησε το ταπεινό και ασκητικό πνεύμα της αληθινής πίστεως, του Μίας Αγίας Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας και θεοποίησε το χρήμα, την τεχνολογία και την σοφία του κόσμου, γι’ αυτό και λησμόνησε ότι ακριβώς γιορτάζουμε, με την Γέννηση του Θεανθρώπου. Στην Ευρώπη, δυστυχώς, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται χωρίς Θεό. Αυτό σιγά – σιγά τείνει να επικρατήσει και την πατρίδα μας, την Μητρόπολη της Ορθοδοξίας. Βλέπουμε μια όμορφη ατμόσφαιρα, χαρούμενη, πολύχρωμη, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καταναλωτικό όργιο, μια επίπλαστη χαρά , που συνοδεύεται από τα ρεβεγιόν, με εξεζητημένα φαγητά, με ωραία εύγευστα ποτά και ξενύχτι. Η υποκριτική συνήθεια των δώρων της Ευρώπης που κρύβει κίβδηλη χειρονομία αγάπης επικράτησε τα τελευτά χρόνια και εδώ. Τα πάντα μετατρέπονται σε αριθμούς, σε έξοδα, σε χρήματα και από το πνεύμα των Χριστουγέννων απουσιάζει ο εορτάζων δηλαδή ο Χριστός. Τα χρήματα όμως και η ξέφρενη διασκέδαση, η καταναλωτική μανία των ημερών δεν γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων που όταν τελειώσουν όλα αυτά νιώθουν όπως ο άσωτος που έτρωγε τα ξυλοκέρατα, κενός δηλαδή χωρίς χαρά μόνιμη γιατί οι χαρές του κόσμου, είναι απατηλές και προσωρινές.
- Η Εκκλησία μας όμως που έμεινε πιστή στον τρόπο του εορτασμού των Χριστουγέννων, όπως όταν αυτός ξεκίνησε, προτείνει, εσωτερική καθαρότητα, καθαρή εξομολόγηση, νηστεία όχι μόνο τροφών, αλλά και παθών, μετάνοια και ελεημοσύνη. Η εκκλησιαστική παράδοση προβλέπει για την περίοδο αυτή την καθημερινή –«αν οι συνθήκες το επιτρέπουν»- τέλεση της Θείας λειτουργίας, του τέλεση δηλαδή σαρανταλείτουργου.
Η τέλεση του σαρανταλείτουργου αποτελεί πολύ μεγάλη ευλογία. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για βίωση της μυστηριακής και λατρευτικής ζωής, για επαφή με τον πλούτο της υμνολογίας και της ακροάσεως των Θείων Γραφών, για συχνότερη θεία κοινωνία, για συχνότερη συγκρότηση της εκκλησιαστικής κοινότητας.
Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εις ευχαριστίαν θεού και εις δόξαν. Όταν γάρ πυκνώς επί το αυτό γίνεσθε, καθαιρούνται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλεθρος αυτού», δηλαδή «Προσπαθείστε με σπουδή να έρχεσθε όλοι μαζί στη Σύναξη της Θείας Ευχαριστίας (Θεία Λειτουργία), για να ευχαριστείτε τον Θεό και να Τον δοξολογείτε. Διότι όταν συχνά έρχεσθε στη Σύναξη της Θείας Ευχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται κάθε ολέθρια ενέργειά του».
Η δύναμη της Θείας Λειτουργίας δεν είναι μαγική. Είναι η δύναμη της αγάπης και της ενότητας εν Χριστώ. Η θεία Λειτουργία μας μαθαίνει να συγχωρούμε, να αγαπούμε και να είμαστε ενωμένοι με όλους τους ανθρώπους. Έτσι στην καρδιά του πιστού γεννιέται η ανείπωτη αληθινή χαρά που του πλημμυρίζει ολόκληρο και παραμένει μόνιμα Του αγκαλιάζει η ειρήνη του Χριστού που φεγγοβολεί στο πρόσωπό του. Την μεταδίδει παντού χωρίς να στερεύει όπως ένα κερί που μπορεί να ανάβει χιλιάδες κεριά και να παραμένει αναμμένο, γιατί η πηγή είναι ο ίδιος ο Χριστός, που είναι απέραντος.
Τα γεγονότα της εορτής δεν κατανοούνται με την λογική, νιώθονται και αποκαλύπτονται, στις καρδιές, εάν αγωνιζόμαστε να βιώσουμε όσα η εκκλησία μας προτείνει.
Έτσι έγραφαν οι Άγιοι τους ύμνους με την εμπειρία, από το περίσευμα της καρδιάς και όχι με την λογική. Όταν ο άνθρωπος βιώσει την εμπειρία της ενανθρωπήσεως, νικάει το άγχος την απελπισία και την κατάθλιψη.
Ας ακούσουμε λοιπόν την φωνή της εκκλησίας για να ζήσουμε το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.
Ας υπακούσουμε στην προτροπή της πορείας της ταπεινής οδού, μακρυά από κάθε κοσμικό φρόνημα όπως μας δίδαξε με την ταπεινή γέννησή του ο Κύριός μας, για να τον συναντήσουμε στις 25 Δεκεμβρίου αφού κάνουμε φάτνη την καρδιά μας. Αμήν.
Ηλίας Θεοχαράκης

Απαράδεκτα! Επιστρέφονται:

 Ἡ ἀπάντηση τῶν γονέων πρὸς τὸν Ὑπουργὸ γιὰ τὰ νέα Βιβλία τῶν ΘρησκευτικῶνΓράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς -
 Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ

   Οἱ γονεῖς τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀρνοῦνται νὰ διδάσκονται τὰ παιδιά τους, μὲ βάση τὰ πολυθρησκειακὰ Προγράμματα καὶ Βιβλία ποὺ καθιέρωσε τὸ Ὑπουργεῖο, τὰ ἐπιστρέφουν στὸν Ὑπουργό, ὡς «ἐπικίνδυνα καὶ ἀκατάλληλα», ὅπως τὰ χαρακτήρισε, ἤδη ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος καὶ ἀπαιτοῦν νὰ διδάσκονται, σύμφωνα μὲ ἄλλα Προγράμματα καὶ Βιβλία, ποὺ νὰ περιέχουν, καθαρὴ μὴ ἀναμεμειγμένη μὲ θρησκεῖες, τὴν Ὀρθόδοξη πίστη ποὺ ἐκεῖνοι τοὺς ἔδωσαν μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ