Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

"Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ", οι "aktines" και η τακτική να διαμαρτύρεσαι κατόπιν εορτής!


Διαβάσαμε στὸ Ἱστολόγιο «Κατάνυξις» τὴν ἀνάρτηση ποὺ στὴν συνέχεια δημοσιεύουμε, γιατὶ δείχνει τὸ ἦθος τῶν συμβιβασμένων μὲ τὴν αἵρεση ἀντι-Οἰκουμενιστῶν (σιγονταρο-οικουμενιστῶν, ὅπως τοὺς βάπτισε ἱστολόγος).
Πρόκειται γιὰ διαμαρτυρία τοῦ ἱστολογίου «Καιομένη Βάτος», διότι τὸ μπλόγκ "aktines" ἀρνήθηκε νὰ δημοσιεύσει σχόλιό τους γιὰ τὴν ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποκάλυπταν τὴν τακτικὴ τῶν θεσμικῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν (π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, μέλος τῆς «Συνάξεως», “Ἀκτίνες”…) νὰ ἐξαπολύουν ἀναποτελεσματικὸ χαρτοπόλεμο, ἢ νὰ διαμαρτύρονται κατόπιν ἑορτῆς! Καὶ ἐπίσης, γιατὶ ἔθαψαν (οἱ "aktines") τὸ ἔντυπο:
"Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης)!

Πηγή: «Κατάνυξις»

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:

" .. βασικός σκοπός [..] για την «Μεγάλη Σύνοδο» του 2016, είναι να προωθηθεί σ᾽ αυτήν το θέμα της πλήρους κοινωνίας με τους παπικούς.."


http://www.dimokratianews.gr/sites/default/files/liakos4545.jpg?1351882735


ν κάρτα πολίτη καί οκουμενισμός ξεκάθαρα μς λώνουν, τό παρασκήνιο δέν εναι ξεκάθαρο! Καί τό σχόλιό μας πού δέν δημοσιεύθηκε. Γιατί ραγε;...


Διαβάσαμε στό μπλόγκ "aktines" τήν παρακάτω δημοσίευση τοῦ περιοδικο ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ πού θά δεῖτε καί στείλαμε τό σχόλιό μας, τό ποο θεωρομε τι πρέπει χριστιανικός κόσμος νά διαβάσει. φορ τήν ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ. κ το ποτελέσματος, μως, τν πνευματικν δρώμενων ( τς δράνειας.........), ς θεωρήσει κόσμος τι μιά πό τά ἴδια σχύουν καί γιά τό θέμα το Οκουμενισμο πού ργώνει κι λωνίζει, ς γνωστόν.
Τό σχόλιό μας δέν χει δημοσιευθε κόμη....... Τό στείλαμε Παρασκευή 22/5/15 4 φορές, πίσης καί μέηλ στό συγκεκριμένο site! Σς τό γνωστοποιομε στό παρόν μπλόγκ μας, μετά τήν παράθεση τοῦ ρθρου, γιατί τό θεωρομε σημαντικό νά γνωρίζετε καί βγάλτε μόνοι σας τά συμπεράσματά σας!

κολουθε τό ρθρο το κτίνες πό δ:  http://aktines.blogspot.gr/2015/05/blog-post_468.html
κάρτα ρθε «πό τό παράθυρο»...
 (ξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό και θρησκευτικό πίπεδο)

Oσοι παρακολουθον τίς ξελίξεις γνωρίζουν τι μετά τό συντριπτικό ποσοστό (98%) ρνητικν σχολίων για τήν «Κάρτα το Πολίτη» στή διαβούλευση, πού γινε τόν Μάρτιο 2015, κυβέρνηση νακοίνωσε τι ποσύρει τό πίμαχο ρθρο 16 γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καί τι θα τό παναφέρει φο τό μελετήσει κ νέου.
Σ᾽ ατόν τόν γνα ναντίον τς «κάρτας» δωσε τό παρόν καί Παρακαταθήκη μαζί μέ... λλα 24 ρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεα τς Θεσσαλονίκης, καθώς ποστείλαμε τά Σωματεῖα ἀπό κοινο πιστολή πρός λους τούς ρχιερες και λους τούς βουλευτές.
Δέν γνωρίζουμε ἐάν κτός πό την παρέμβαση τν 25 Σωματείων μέ τήν πιστολή τους, πού προανεφέρθη, καί την πιστολή τς ερς Κοινότητος το γίου ρους, ποία προηγήθηκε πρξε κάτι ἄλλο σέ συλλογικό πίπεδο ς ντίδραση – παρέμβαση στό θέμα τς «κάρτας». παινετή πίσης καί στόν κατάλληλο χρόνο ταν πιστολή τς «στίας Πατερικν Μελετν», πού πέστειλε γιά το διο θέμα ρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.
Εἴπαμε λοιπόν «δόξα τ Θε», πού ἀπομακρύνθηκε πάλι κίνδυνος ατός. μως δέν χαρήκαμε γιά πολύ. Διαπιστώσαμε –χι χωρίς κπληξη– τι ατό, πού κυβέρνηση βγαλε πό τήν πόρτα (το ρθρο 16 στό πολυνομοσχέδιο το ναπληρωτ πουργο Διοικητικς Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου «Γιά την ἀντιμετώπιση τς νθρωπιστικς κρίσης»), τό ἔβαλε πό τό παράθυρο ςρθρο 10 στό ἴδιο νομοσχέδιο, πού εναι πλέον νόμος 4325 τς 11.5.2015. Οὐσιαστικά τό νέο ρθρο 10 εναι τό πρτο μισό το προηγουμένου ρθρου 16, τό ποο πλέον δημιουργε τίς προϋποθέσεις για νά προχωρήσει ἡ «Κάρτα το Πολίτη».
ντιμετώπιση τς νέας καταστάσεως, πού αφνιδιαστικά δημιούργησε κυβέρνηση, χρήζει μελέτης γιά τή σωστή ντιμετώπισή της. Πάντως σύμφωνα με τήν πρώτη γνώμη γκρίτου νομικο, το θέμα πλέον τς διαβόητης «κάρτας» μπορεῖ νά προωθηθε μέ μία πλή πουργική πόφαση καί δέν εναι νάγκη νά λθει ξανά ς νομοσχέδιο στή Βουλή!
κ. Κατρούγκαλος νακοίνωσε πίσης τι προχωρε «κάρτα σίτισης», την ποία διος χαρακτήρισε ς πιλοτική φαρμογή τς «Κάρτας το Πολίτη». Ἤδη πεγράφη συμφωνία μέ τήν θνική Τράπεζα γιά νά δοθον λεκτρονικές κάρτες σέ 150 χιλιάδες φτωχοποιημένους λληνες. Ο κάρτες ατές θά πιστώνονται με 70 € νά δικαιοχο τόν μνα (δηλ. 2,30 € μερησίως!), ν γιά κάθε προστατευόμενο μέλος θά προστίθενται 30 €. Πάντως, ἡ νίσχυση δέν θά περβαίνει τό ψος τν 200€ μηνιαίως.
Τό ἄλλο πολύ σημαντικό μέτρο πού προωθεται γιά τήν οκοδόμηση μις Big Brother κοινωνίας εναι κατάργηση τῶν μετρητν μέ πρόσχημα τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγς!
δη κυβέρνηση μελετᾶ πό ατό τό καλοκαίρι στά τουριστικά λληνικά νησιά ξόφληση λογαριασμν νω τν 70€ νά γίνεται μόνο μέ λεκτρονική κάρτα συναλλαγν!
Παράλληλα μέ αὐτά, πού μεθοδεύονται καί πιταχύνονται ς ξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό ἐπίπεδο, ἐξ σου σημαντικέςξελίξεις δρομολογονται σε θρησκευτικό ἐπίπεδο. Καθώς μαθαίνουμε ἀπό σοβαρούς νθρώπους, ο ποοι μετέχουν στόν διάλογο ρθοδόξων και παπικν, χωρίς μως νά συνευδοκον στίς ποχωρήσεις σέ θέματα πίστεως, βασικός σκοπός γιά τόν ὁποο βιάζονται νά κάνουν τήν «Μεγάλη Σύνοδο» τοῦ 2016, εναι νά προωθηθε σ ατήν τό θέμα τς πλήρους κοινωνίας μέ τούς παπικούς, δηλαδή τό κοινό ποτήριο.
«γκέφαλος» τς προωθουμένης (ψευδος) νώσεως Μητροπολίτης Περγάμου κ. ωάννης Ζηζιούλας θεωρε τι τό θέμα τς νώσεως δέν ἔχει σχέση μέ τά δόγματα (!), δηλαδή μέ τήν πίστη, λλ εναι πλς να θέμα διευθέτησης το πρωτείου. φ σον λοιπόν δημιουργήσουν ναν Πρτο (μέ πρωτεο μως ξουσίας) στήν ρθόδοξη νατολή (στήν παπική Δύση πάρχει πάπας), δρόμος προς τό κοινό ποτήριο εἶναι εκολος. τσι σκέπτονται, βλέποντας βέβαια τά πράγματα μόνον κοσμικά, πως, λλωστε, το συνηθίζουν.
φο λοιπόν γίνει (ψευδής) νωση, μετά συζητομε τά «θεολογούμενα». ς θεολογούμενα νοονται ο διαφορές, ο ποες θεωρονται ς νόμιμες ποικιλίες στήν ἐν τόπ καί χρόν πραγμάτωση το Χριστιανισμο. Γι ατό μιλον για «νότητα μέσα στήν ποικιλία». Μή λησμονομε τι ο οκουμενιστές ναγνωρίζουν τόν πάπα ς πίσκοπο Ρώμης, τον προσφωνον γιώτατο δελφό καί την «Ρωμαιοκαθολική κκλησία» ναγνωρίζουν ὡς κκλησία μέ ποστολική διαδοχή, ερωσύνη καί γιαστικά μυστήρια. ρα λοιπόν τί μς χωρίζει; Μόνον διευθέτηση το πρωτείου.
Τά πράγματα φαίνεται νά εἶναι πιο σοβαρά καί δύσκολα π σο συνήθως τά θεωρομε. π. Σεραφείμ Ρόουζ, πού κοιμήθη σιακά στίς ΗΠΑ τό 1982, συνήθιζε νά λέγει —προκειμένου νά ἀφυπνίσει πνευματικά τούς κροατές του— τι «εναι πιό ργά π σο νομίζετε». Καιρός λοιπόν μς «δη ξ πνου γερθναι... νύξ προέκοψεν, δέ μέρα γγικεν» (Ρωμ. 13, 11-12). Ατό μως εναι τό λπιδοφόρο: τι « μέρα γγικεν». Καί, ς γνωστόν, λίγο πρίν ξημερώσει, τό σκοτάδι γίνεται πιό πηχτό. μως εναι σίγουρο τι μέρα θά νατείλει. νίκη εναι το Χριστο. Ατό μήν τό ξεχνομε ποτέ!
πως λέγει σέ μιλίες του τόν τελευταο καιρό καί Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου τῆς Κύπρου κ. Νεόφυτος «χουν δρομολογηθε προφητευμένα γεγονότα». «στωσαν [ον] μν α σφύες περιεζωσμέναι καί ο λύχνοι καιόμενοι…» (Λουκ. 12, 35). Δηλαδή: Καλούμεθα να αξήσουμε τό πίπεδο τοιμότητος και γωνιστικότητος, προθυμίας πνευματικῆς, φιλοτιμίας καί θερμς προσοχς γιά να φωτίσει Θεός.
μήν. Γένοιτο.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΑΚΤΙΝΕΣ
"Εἴπαμε λοιπόν «δόξα τ Θε», πού πομακρύνθηκε πάλι κίνδυνος ατός. μως δέν χαρήκαμε γιά πολύ. Διαπιστώσαμε –χι χωρίς κπληξη– τι ατό, πού κυβέρνηση βγαλε πό τήν πόρτα (το ρθρο 16 στό πολυνομοσχέδιο τοῦ ναπληρωτ πουργο Διοικητικς Μεταρρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου «Γιά την ντιμετώπιση τς νθρωπιστικς κρίσης»), τό ἔβαλε πό τό παράθυρο ς ρθρο 10 στό ἴδιο νομοσχέδιο, πού εναι πλέον νόμος 4325 τς 11.5.2015. Οὐσιαστικά τό νέο ρθρο 10 εναι τό πρῶτο μισό το προηγουμένου ρθρου 16, τό ποο πλέον δημιουργε τίς προϋποθέσεις για νά προχωρήσει «Κάρτα το Πολίτη»".

Πρός Παρακαταθήκη,
Πολύ ἀργά τό διαπιστώσατε λο ατό, ταν κάποιοι φωνάζουμε δ καί μνες τι κάρτα πολίτη χει δη περάσει διά τς πλαγίας δο μέσα πό λλα ρθρα (χι μόνο το 10 πού ναφέρετε, πάρχει καί τό 3) καί μάλιστα ΠΡΙΝ τή διαβούλευση- βαλβίδα κτόνωσης γιά ψυχολογικούς λόγους τς μαζικς ντίδρασης το κόσμου!
ταν πρότειναν τά σωματεῖα κάποιους πό μς καί μάλιστα συμφώνησαν νθουσιωδς νά γραφτον στήν πιστολή τά πράγματα περί κάρτας πολίτη  μέ τό νομά τους -πως παρουσιάσθηκαν νώπιόν τους καί νώπιόν σας- (χάραγμα, ντίχριστος, 666, ρνηση παραλαβς, χαλί το τελικο σφραγίσματος κ.λ.π.), κάποιοι ἀπό μς γνωρίζαμε τι τό Κράτος μς δουλεύει ψιλό γαζί καί ν μες θέλουμε νά λέμε τήν λήθεια μέ τό νομά της, σες προτιμήσατε νά γράψετε μόνο γιά προσωπικά δεδομένα καί νά μήν σχοληθετε οσιαστικς ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ μέ τό θέμα -πργμα πού συνεχίζετε νά κάνετε ἀκόμη καί στήν παροσα νακοίνωσή σας- θεωρώντας αολα, τι ν λόγ πιστολή, πως τελικς συντάχθηκε, θά ποσύρει τά σχέδια το Κράτους καί τς Νέας Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων γιά χάραγμα "ν ψήφ ντριβ" (δηλαδή πλακίδιο-κάρτα), κατά τόν Ἅγιο ρέθα καί τόν γιο φραίμ τόν Σύρο!
Στήν πορεία δέ, βλέπουμε μία ἐκκωφαντική ποσιώπηση το ντύπου: "Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" εσαγωγή το σφραγίσματος (γιος Παΐσιος γιορείτης) ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 πό κάποιους πό σς, γιά τό ὁποο ξακολουθετε νά μήν βγάζετε χνα καί το ποίου τήν Α΄ ΕΚΔΟΣΗ (ξαντλήθηκε, παρά τατα, κατά τό θέλημα το  Θεο κατά χιλιάδες μέσα σ' να μνα περίπου κι χουμε στά χέρια μας καί τήν Β΄ ΕΚΔΟΣΗ πού θά δημσιεύσουμε σονούπω) θά βρετε δ (καί χι μόνο ἐδ):
ν συνεχίσετε νά μήν λέτε στόν κόσμο τά πράγματα μέ τό νομά τους ξ ρχς καί νά μήν συνεργάζεστε μέ τούς κατάλληλους Ὀρθόδοξους Χριστιανούς πού δέν παραπαίουν πό δ κι πό κε καί πού στηρίζονται σέ Ἁγίους, ποδείξεις καί γεγονότα πού δη χουν συμβε, τόσο ὅσον φορ τήν κάρτα πολίτη, σο καί τόν οκουμενισμό, καθώς καί ν συνεχίσετε νά μήν προβαίνετε ποτέ τελικῶς στίς δέουσες νέργειες καί σ’ να ριστικό διά τατα ξεκαθαρίσματος, φοβούμαστε πώς θά καταλήγετε πάντα ν κπλήξει. Τά πόλοιπα λόγια εναι περιττά. Νά' χαμε νά λέγαμε!...
[ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΟΥ]
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ:
Εἴπαμε νά μήν μιλήσουμε, λλά τελικά εναι χρέος μας νά ξέρετε.
λλο τό φαίνεσθαι κι λλο τό παρασκήνιο.
ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
Ποιοί τό θέλουν αὐτό;
 Τά συμπεράσματα δικά σας...

Πρόσεξτε ἐπίσης πς περίτεχνα γράφονται κάποια πράγματα
(σᾶς τά πογραμμίζουμε μέ πράσινο καί μέ μπλέ τά δικά μας σχόλια)
"Παράλληλα μέ αὐτά, πού μεθοδεύονται καί πιταχύνονται ς ξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό πίπεδο, ξ σου σημαντικές ξελίξεις δρομολογονται σε θρησκευτικό πίπεδο. (Ἡ Κάρτα το πολίτη καί τό τσίπ της προσφράγισμα δέν φορ δηλαδή τό θρησκευτικό πίπεδο;...). Καθώς μαθαίνουμε ἀπό σοβαρούς νθρώπους (ὄχι σάν κι μς...), οἱ ποοι μετέχουν στόν διάλογο ρθοδόξων και παπικν, χωρίς μως νά συνευδοκον στίς ποχωρήσεις σέ θέματα πίστεως(Καί ἐφόσον δέν συνευδοκον...τότε γιατί μετέχουν σέ συνέδρια νόμων; πίσης ποῦ κούστηκε γιά διαλόγους μέ τούς αρετικούς γιοπατερικς;...) ὁ βασικός σκοπός γιά τόν ποο βιάζονται νά κάνουν τήν «Μεγάλη Σύνοδο» το 2016, εναι νά προωθηθε σ ατήν τό θέμα τς πλήρους κοινωνίας μέ τούς παπικούς, δηλαδή τό κοινό ποτήριο."
ς σταματήσει τό "δούλεμα" τῆς κοινς γνώμης
τοῦ χριστιανικο κόσμου,
κατόπιν ἑορτς τετελεσμένων γεγονότων...!    
Λάβετε μαθήματα ψυχολογικῶν χειρισμν καί πλάγιων νοηματικν ντυπώσεων
στά μυαλά τῶν νθρώπων στούς ποίους πευθύνονται,
 ἀγαπητοί μου
καί μάλιστα βγαίνουν καί λάδι στά μάτια τοῦ κόσμου, κατά τό κοινόν..!
Τά συμπεράσματα πάλι δικά σας...
Τό ξέρουμε ὅτι κάποιοι χετε δημιουργήσει να "πνευματικό κατεστημένο"
κι ἔχετε φτιάξει "χριστιανικούς παδούς" πού σς κολουθον τυφλά,
λλά δέν σς φοβώμαστε καί θά λέμε τήν ΑΛΗΘΕΙΑ.
Αύτή εἶναι γιά μς κατεστημένο καί Χριστός!