Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Το ΠΕΙΡΑΜΑ της "ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ στη ΣΥΡΟ είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!

0df11a110c5b1e8083571826e98263e5.jpg
Πηγή: "Κατάνυξις"
Συνέντευξη του νέου Καθολικού Επισκόπου Σύρου
  “Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα η συνύπαρξη Ορθόδοξων και Καθολικών”
Απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στην “Κοινή Γνώμη” ο Καθολικός Επίσκοπος Σύρου Σεβ. Πέτρος Στεφάνου
· Στη Σύρο συνυπάρχουν αρμονικά τα δύο δόγματα των Ορθοδόξων και των Καθολικών. Ποια κρίνετε ότι πρέπει να είναι η σχέση και η περαιτέρω πορεία των δύο Εκκλησιών;
“Όπως ακριβώς ήταν μέχρι σήμερα και ακόμη καλύτερα. Έτσι, όπως είπα και στην ομιλία μου στον εορτασμό της Παναγίας της Φανερωμένης. Θέλω, όπως θέλει και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δωρόθεος Β΄ και το έχει αποδείξει, να συνεχίσει αυτή η αρμονική συνύπαρξη και να προσπαθήσουμε εκεί που μπορούμε, σε πολλούς τομείς να είμαστε μαζί. Ακόμη και για τις οικογένειες μπορούμε να είμαστε μαζί, για τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς αλλά και για τη νεολαία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα καθώς όλοι οι κάτοικοι ζουν μαζί και πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε ότι ο άλλος είναι Ορθόδοξος ή Καθολικός, αλλά ότι είναι αδελφός. Έτσι ζούμε αρμονικά. Ελπίζω αλλά και είμαι σίγουρος γι αυτό, πως σίγουρα θα προχωρήσουμε στην αρμονική συμβίωση με ακόμη μεγαλύτερα βήματα”.
· Πιστεύετε ότι η συνύπαρξη Καθολικών και Ορθοδόξων, ως πλεονέκτημα της Σύρου, μπορεί να αποδώσει καρπούς στο νησί, ακόμη και σε επίπεδο ανάπτυξης θρησκευτικού Τουρισμού;
“Βεβαίως και είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πρώτα απ΄ όλα βοηθά εμάς τους Καθολικούς αλλά και τους Ορθοδόξους, να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Και άρα, να εμπλουτίζεται ο ένας από τον άλλον. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πολύ μεγάλο πλούτο και στη λατρευτική ζωή και στην πνευματική ζωή που συχνά τον αξιοποιούμε. Όσον αφορά στον Τουρισμό, βεβαίως και πιστεύω πως μπορεί να βοηθήσει αυτό το πλεονέκτημα. Ήδη γίνονται κάποια βήματα και κάποιες προσπάθειες και όποτε έχουμε φιλοξενούμενους και από την Ιταλία, λαϊκούς και ιερείς, πάντοτε επισκεπτόμαστε τους ναούς καθώς ενδιαφέρονται να γνωρίσουν. Νομίζω λοιπόν, ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε πιο οργανωμένο επίπεδο και ίσως να πάρουν πρωτοβουλία και κάποια τουριστικά πρακτορεία”.
· Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, ποιο μήνυμα αλλά και ποια ευχή απευθύνετε;
“Για τη Σύρο γενικότερα δεν εύχομαι κάτι άλλο από αυτό που νομίζω ότι επιθυμεί κάθε Συριανός. Μία αρμονική συμβίωση των δύο δογμάτων που να γίνεται όλο και πιο ορατή με βήματα προς τα εμπρός και πράξεις. Αυτό θα βοηθήσει βέβαια τους Χριστιανούς και των δύο δογμάτων και θα τους δώσει ελπίδα στην καρδιά τους και θα τους δείξει ότι μπορούν να στηρίζονται σε εμάς, γιατί πρώτα από όλους εμείς προχωράμε μαζί. Θα βοηθήσει όλους τους Χριστιανούς, να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μετρά στη ζωή τους είναι να έχουν μία πίστη συνειδητή. Γιατί η συνειδητή πίστη είναι αυτή που σε κάνει να ανοιχτείς προς τον συνάνθρωπό σου και να τον αγαπήσεις πραγματικά. Κι αυτό φέρνει την αγάπη, τη συμφιλίωση, την ομόνοια, την κατανόηση και όλα αυτά που είναι τόσο αρεστά σε όλους μας και τόσο πολύ τα επιθυμούμε στη ζωή μας, αλλά και που τόσο δύσκολα τα βρίσκουμε”.

Οικουμενιστικό ήθος!

Πηγή: Ἰδιωτικὴ Ὁδὸς"
"Ὁ κόσμος ἀνήκει στὶς γυναῖκες" 
(R. Ormonde) 
"Ἡ ζωή μας θά ‘ταν φτωχότερη χωρὶς τὶς γυναῖκες" 
(M. Rouff) 
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 
Ἡ λέξις μεταμόρφωσις προέρχεται ἐκ τοῦ μετὰ καὶ τῆς μορφῆς. Ἔμμορφος ἢ ὄμορφος ἐκ τοῦ ἐν μορφῇ τ.ἔ. ἐκ τοῦ ἔχοντος μορφὴν ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἄ-μορφος τ.ἔ. ἄσχημος, ἀνέκφραστος, τοιχοειδῆς. 
Αὔριον ἑορτάζομεν τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Γνωστὴ ἡ ἀφήγησις τῆς Ἁγ. Γραφῆς (Ματθ. 17, 1-6). Ὁ Κύριος παρέλαβεν τοὺς τρεῖς ἠγαπημένους μαθητάς του Πέτρον, Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ ἀνῆλθε εἰς ὄρος ὑψηλὸν καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν. Καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἶπεν: "Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου" (Ἰω. 8, 12). Τί λαμπρὸν καὶ ἐξαίσιον θέαμα καὶ ἐκτυφλωτικόν, ἀπὸ ἀπόψεως αἰσθητικῆς, ὅμως καὶ δυσερμήνευτον διὰ τῶν φυσικῶν νόμων. Καὶ οἱ ἄνθρωποι ποθοῦν τὸ φῶς, οἱ φωτεινοί, ἐνῶ οἱ σκοτεινοὶ τὸ σκότος "τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" (Ματθ. 25, 41), οἱ ἀπατεῶνες, κλέπται, ψεῦσται καὶ λησταί. Ἂς στρέψωμεν τὰ βλέμματά μας πρὸς τὸν κόσμον, καὶ δὴ τὴν κοιτίδα τῆς μεσογειακῆς φωτεινότητος στὸ πνεῦμα καὶ τὴν τέχνη, τὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς ὑπέροχες φυσικὲς καὶ πολιτισμικές της καλλονές, τὶς ὁποῖες ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι καταστρέφομεν ἀνηλεῶς. Ἂς κυττάζομεν τὴν Συρίαν, τὴν Παλαιστίνην, τὴν Λιβύην καὶ τὴν Οὐκρανίαν. Παντοῦ ἐρείπια, φωτιά, ὅπου διαπράττονται ἀπαράδεκτα καὶ εἰς χιλιάδας διαθρησκειακὰ ἐγκλήματα, τῆς Χριστιανικῆς Δύσεως καὶ τῆς ὑπερποντίου κάστας σιωπούσης καὶ μακρὰν "ἐστώσης καὶ θερμαινομένης" (πρβλ. Ἰω. 18, 18), τῆς διακηρυσσούσης καὶ "ὑπεραμυνομένης" τῶν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὰ ὁποῖα ἰσχύουν δι’ αὐτὴν ἐφ’ ὅσον δὲν πλήττονται τὰ συμφέροντά αὐτῆς! Καὶ οὕτω συνεχίζονται αἱ μεσαιωνικαὶ σφαγαὶ ἀμάχων καὶ ἀθώων ἀνθρώπων, γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν πλήρει εἰκοστῷ πρώτῳ αἰῶνι. 
Αὐτῶν τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν τὴν νέαν γενεὰ καὶ τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖαι στολίζουν τὴ ζωή μας μὲ τὴν ὀμορφιά, τὴν πολύπλευρη προσφορά, καὶ τὴν μεταμορφωτικότητά τους, τὶς περιποιημένες ποὺ μᾶς ἑλκύουν διότι πρῶτον συνιστοῦν τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὅλη ἐμφάνισή τους, μὲ τὸ εἶναι τους, μὲ τὴν διαφορετικότητά τους ἀπὸ τραχύγραμμους ἄνδρας, τὶς καμπυλότητες2 καὶ τὴν συμμετρία τους. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουν νὰ φροντίζουν γι’ αὐτές, νὰ τὶς ἐφοδιάζουν μὲ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ νὰ εἶναι δυνατὲς πρὸς τεκνογονία, τὸν ἀπώτερό τους σκοπόν. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ἐρευνῶν διαπρεπῶν ἐκπροσώπων τῆς κοινωνιο- ἢ ἐξελικτικῆς βιολογίας. 
Καὶ αὐτὲς διαρκῶς μεταμορφώνονται ὅπως π.χ. 1- μὲ τὶς διορθωτικὲς αἰσθητικὲς ἐπεμβάσεις 2- τὶς ποικίλες κομμώσεις (μακρυές, κοντές, πρὸς τὰ ἄνω ἢ κάτω, πλεξοῦδες κλπ.) καὶ 3- τὶς διάφορες ἐνδυμασίες μορφολογικὰ καὶ χρωματικὰ καὶ τὰ ἀξεσουάρ, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πολυγαμικότητα τοῦ ἀνδρὸς ἔστω καὶ ἐνίοτε ἐξαπατητικῶς. Ἔτσι διαρκῶς ἀλλάζουν, ἰδίως κατὰ τὴν ἐποχήν μας τὴν "μανιο-ἀλλακτικήν". 
Ὁ Churchill ἐχαρακτήριζε τὴν Ρωσσίαν τὸ 1939 ὡς "ἓν αἴνιγμα ἐντὸς ἑνὸς μυστικοῦ εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Μυστηρίου". Τὸ αὐτὸ δύναται νὰ λεχθεῖ καλῶς καὶ διὰ τὰς γυναῖκας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἥμισυ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ αἱ ὁποῖαι ὡς ἰδιαιτέρως μυστηριῶδες ἀποδεικνύουν τὸ σῶμα των, λόγῳ τῆς ἰδιομόρφου σεξουαλικῆς των διαφορετικότητος. 
Συνεχίζετε λοιπόν, κυρίες, νὰ ὀμορφαίνετε τὴ ζωὴ μὲ τὰς "μεταμορφώσεις" σας χάριν τῆς ταλαίπωρης ἀνθρωπότητος. Διότι δὲν ὑπάρχει ἑτέρα διέξοδος, καὶ κυρίως Σεῖς οἱ Ἕλληνίδες, αἱ ὁποῖαι ἐδώσατε τὰ αἰώνια πρότυπα εἰς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη, τὴν κλασικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη.
Χρόνια πολλὰ 
__________________________ 
1- Λόγος ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τὸν παλαιὸν ἱ. ναὸν Θείας Μεταμορφώσεως Κραθίου Αἰγιαλείας (6.8.2014). 
2- D. P. Barasch – J.E. Lipton, Wie die Frauen zu ihren Kurven kamen. Die rätselhafte Evolutionsbiologie des Weiblichen, Ἁϊδελβέργη 2010. M. Rouff, La philosophie de l’ élégance, Παρίσι 1942. R. Ormonde, Geheimnis Frau, Βίσμπαντεν 1959.