Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Το ΠΕΙΡΑΜΑ της "ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ στη ΣΥΡΟ είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!

0df11a110c5b1e8083571826e98263e5.jpg
Πηγή: "Κατάνυξις"
Συνέντευξη του νέου Καθολικού Επισκόπου Σύρου
  “Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα η συνύπαρξη Ορθόδοξων και Καθολικών”
Απόσπασμα από την συνέντευξη που παραχώρησε στην “Κοινή Γνώμη” ο Καθολικός Επίσκοπος Σύρου Σεβ. Πέτρος Στεφάνου
· Στη Σύρο συνυπάρχουν αρμονικά τα δύο δόγματα των Ορθοδόξων και των Καθολικών. Ποια κρίνετε ότι πρέπει να είναι η σχέση και η περαιτέρω πορεία των δύο Εκκλησιών;
“Όπως ακριβώς ήταν μέχρι σήμερα και ακόμη καλύτερα. Έτσι, όπως είπα και στην ομιλία μου στον εορτασμό της Παναγίας της Φανερωμένης. Θέλω, όπως θέλει και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Δωρόθεος Β΄ και το έχει αποδείξει, να συνεχίσει αυτή η αρμονική συνύπαρξη και να προσπαθήσουμε εκεί που μπορούμε, σε πολλούς τομείς να είμαστε μαζί. Ακόμη και για τις οικογένειες μπορούμε να είμαστε μαζί, για τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς αλλά και για τη νεολαία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα καθώς όλοι οι κάτοικοι ζουν μαζί και πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε ότι ο άλλος είναι Ορθόδοξος ή Καθολικός, αλλά ότι είναι αδελφός. Έτσι ζούμε αρμονικά. Ελπίζω αλλά και είμαι σίγουρος γι αυτό, πως σίγουρα θα προχωρήσουμε στην αρμονική συμβίωση με ακόμη μεγαλύτερα βήματα”.
· Πιστεύετε ότι η συνύπαρξη Καθολικών και Ορθοδόξων, ως πλεονέκτημα της Σύρου, μπορεί να αποδώσει καρπούς στο νησί, ακόμη και σε επίπεδο ανάπτυξης θρησκευτικού Τουρισμού;
“Βεβαίως και είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πρώτα απ΄ όλα βοηθά εμάς τους Καθολικούς αλλά και τους Ορθοδόξους, να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Και άρα, να εμπλουτίζεται ο ένας από τον άλλον. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πολύ μεγάλο πλούτο και στη λατρευτική ζωή και στην πνευματική ζωή που συχνά τον αξιοποιούμε. Όσον αφορά στον Τουρισμό, βεβαίως και πιστεύω πως μπορεί να βοηθήσει αυτό το πλεονέκτημα. Ήδη γίνονται κάποια βήματα και κάποιες προσπάθειες και όποτε έχουμε φιλοξενούμενους και από την Ιταλία, λαϊκούς και ιερείς, πάντοτε επισκεπτόμαστε τους ναούς καθώς ενδιαφέρονται να γνωρίσουν. Νομίζω λοιπόν, ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε πιο οργανωμένο επίπεδο και ίσως να πάρουν πρωτοβουλία και κάποια τουριστικά πρακτορεία”.
· Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, ποιο μήνυμα αλλά και ποια ευχή απευθύνετε;
“Για τη Σύρο γενικότερα δεν εύχομαι κάτι άλλο από αυτό που νομίζω ότι επιθυμεί κάθε Συριανός. Μία αρμονική συμβίωση των δύο δογμάτων που να γίνεται όλο και πιο ορατή με βήματα προς τα εμπρός και πράξεις. Αυτό θα βοηθήσει βέβαια τους Χριστιανούς και των δύο δογμάτων και θα τους δώσει ελπίδα στην καρδιά τους και θα τους δείξει ότι μπορούν να στηρίζονται σε εμάς, γιατί πρώτα από όλους εμείς προχωράμε μαζί. Θα βοηθήσει όλους τους Χριστιανούς, να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μετρά στη ζωή τους είναι να έχουν μία πίστη συνειδητή. Γιατί η συνειδητή πίστη είναι αυτή που σε κάνει να ανοιχτείς προς τον συνάνθρωπό σου και να τον αγαπήσεις πραγματικά. Κι αυτό φέρνει την αγάπη, τη συμφιλίωση, την ομόνοια, την κατανόηση και όλα αυτά που είναι τόσο αρεστά σε όλους μας και τόσο πολύ τα επιθυμούμε στη ζωή μας, αλλά και που τόσο δύσκολα τα βρίσκουμε”.

Οικουμενιστικό ήθος!

Πηγή: Ἰδιωτικὴ Ὁδὸς"
"Ὁ κόσμος ἀνήκει στὶς γυναῖκες" 
(R. Ormonde) 
"Ἡ ζωή μας θά ‘ταν φτωχότερη χωρὶς τὶς γυναῖκες" 
(M. Rouff) 
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 
Ἡ λέξις μεταμόρφωσις προέρχεται ἐκ τοῦ μετὰ καὶ τῆς μορφῆς. Ἔμμορφος ἢ ὄμορφος ἐκ τοῦ ἐν μορφῇ τ.ἔ. ἐκ τοῦ ἔχοντος μορφὴν ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἄ-μορφος τ.ἔ. ἄσχημος, ἀνέκφραστος, τοιχοειδῆς. 
Αὔριον ἑορτάζομεν τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Γνωστὴ ἡ ἀφήγησις τῆς Ἁγ. Γραφῆς (Ματθ. 17, 1-6). Ὁ Κύριος παρέλαβεν τοὺς τρεῖς ἠγαπημένους μαθητάς του Πέτρον, Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην καὶ ἀνῆλθε εἰς ὄρος ὑψηλὸν καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν. Καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἶπεν: "Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου" (Ἰω. 8, 12). Τί λαμπρὸν καὶ ἐξαίσιον θέαμα καὶ ἐκτυφλωτικόν, ἀπὸ ἀπόψεως αἰσθητικῆς, ὅμως καὶ δυσερμήνευτον διὰ τῶν φυσικῶν νόμων. Καὶ οἱ ἄνθρωποι ποθοῦν τὸ φῶς, οἱ φωτεινοί, ἐνῶ οἱ σκοτεινοὶ τὸ σκότος "τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ" (Ματθ. 25, 41), οἱ ἀπατεῶνες, κλέπται, ψεῦσται καὶ λησταί. Ἂς στρέψωμεν τὰ βλέμματά μας πρὸς τὸν κόσμον, καὶ δὴ τὴν κοιτίδα τῆς μεσογειακῆς φωτεινότητος στὸ πνεῦμα καὶ τὴν τέχνη, τὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς ὑπέροχες φυσικὲς καὶ πολιτισμικές της καλλονές, τὶς ὁποῖες ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι καταστρέφομεν ἀνηλεῶς. Ἂς κυττάζομεν τὴν Συρίαν, τὴν Παλαιστίνην, τὴν Λιβύην καὶ τὴν Οὐκρανίαν. Παντοῦ ἐρείπια, φωτιά, ὅπου διαπράττονται ἀπαράδεκτα καὶ εἰς χιλιάδας διαθρησκειακὰ ἐγκλήματα, τῆς Χριστιανικῆς Δύσεως καὶ τῆς ὑπερποντίου κάστας σιωπούσης καὶ μακρὰν "ἐστώσης καὶ θερμαινομένης" (πρβλ. Ἰω. 18, 18), τῆς διακηρυσσούσης καὶ "ὑπεραμυνομένης" τῶν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὰ ὁποῖα ἰσχύουν δι’ αὐτὴν ἐφ’ ὅσον δὲν πλήττονται τὰ συμφέροντά αὐτῆς! Καὶ οὕτω συνεχίζονται αἱ μεσαιωνικαὶ σφαγαὶ ἀμάχων καὶ ἀθώων ἀνθρώπων, γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν πλήρει εἰκοστῷ πρώτῳ αἰῶνι. 
Αὐτῶν τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν τὴν νέαν γενεὰ καὶ τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖαι στολίζουν τὴ ζωή μας μὲ τὴν ὀμορφιά, τὴν πολύπλευρη προσφορά, καὶ τὴν μεταμορφωτικότητά τους, τὶς περιποιημένες ποὺ μᾶς ἑλκύουν διότι πρῶτον συνιστοῦν τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ τὴν ὅλη ἐμφάνισή τους, μὲ τὸ εἶναι τους, μὲ τὴν διαφορετικότητά τους ἀπὸ τραχύγραμμους ἄνδρας, τὶς καμπυλότητες2 καὶ τὴν συμμετρία τους. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουν νὰ φροντίζουν γι’ αὐτές, νὰ τὶς ἐφοδιάζουν μὲ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ νὰ εἶναι δυνατὲς πρὸς τεκνογονία, τὸν ἀπώτερό τους σκοπόν. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα ἐρευνῶν διαπρεπῶν ἐκπροσώπων τῆς κοινωνιο- ἢ ἐξελικτικῆς βιολογίας. 
Καὶ αὐτὲς διαρκῶς μεταμορφώνονται ὅπως π.χ. 1- μὲ τὶς διορθωτικὲς αἰσθητικὲς ἐπεμβάσεις 2- τὶς ποικίλες κομμώσεις (μακρυές, κοντές, πρὸς τὰ ἄνω ἢ κάτω, πλεξοῦδες κλπ.) καὶ 3- τὶς διάφορες ἐνδυμασίες μορφολογικὰ καὶ χρωματικὰ καὶ τὰ ἀξεσουάρ, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πολυγαμικότητα τοῦ ἀνδρὸς ἔστω καὶ ἐνίοτε ἐξαπατητικῶς. Ἔτσι διαρκῶς ἀλλάζουν, ἰδίως κατὰ τὴν ἐποχήν μας τὴν "μανιο-ἀλλακτικήν". 
Ὁ Churchill ἐχαρακτήριζε τὴν Ρωσσίαν τὸ 1939 ὡς "ἓν αἴνιγμα ἐντὸς ἑνὸς μυστικοῦ εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Μυστηρίου". Τὸ αὐτὸ δύναται νὰ λεχθεῖ καλῶς καὶ διὰ τὰς γυναῖκας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἥμισυ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ αἱ ὁποῖαι ὡς ἰδιαιτέρως μυστηριῶδες ἀποδεικνύουν τὸ σῶμα των, λόγῳ τῆς ἰδιομόρφου σεξουαλικῆς των διαφορετικότητος. 
Συνεχίζετε λοιπόν, κυρίες, νὰ ὀμορφαίνετε τὴ ζωὴ μὲ τὰς "μεταμορφώσεις" σας χάριν τῆς ταλαίπωρης ἀνθρωπότητος. Διότι δὲν ὑπάρχει ἑτέρα διέξοδος, καὶ κυρίως Σεῖς οἱ Ἕλληνίδες, αἱ ὁποῖαι ἐδώσατε τὰ αἰώνια πρότυπα εἰς τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη, τὴν κλασικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη.
Χρόνια πολλὰ 
__________________________ 
1- Λόγος ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τὸν παλαιὸν ἱ. ναὸν Θείας Μεταμορφώσεως Κραθίου Αἰγιαλείας (6.8.2014). 
2- D. P. Barasch – J.E. Lipton, Wie die Frauen zu ihren Kurven kamen. Die rätselhafte Evolutionsbiologie des Weiblichen, Ἁϊδελβέργη 2010. M. Rouff, La philosophie de l’ élégance, Παρίσι 1942. R. Ormonde, Geheimnis Frau, Βίσμπαντεν 1959.

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πατριάρχης του εαυτού του ο Πατριάρχης - Έχει καθαιρεθεί στη συνείδηση των πιστών.
Του Γαβριήλ Θ. Λαμψίδη

   lampsidis@gmail.com

Πήρε έκταση δυσανάλογη του ενδιαφέροντός της η …αμήχανη αντίδραση του Δημητρίου Αρχοντώνη ( Βαρθολομαίου ), περί του ποιος είναι …ιδιοκτήτης των «Νέων Χωρών»! Κανονικά, θα έπρεπε να είχε ήδη απαντήσει, όχι η Διαρκής Σύνοδος, αλλά η Ιεραρχία, μετά από κατεπείγουσα σύγκλησή της από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Αλλά αυτόν κάποιος πρέπει να τον ξυπνήσει από τον πνευματικό λήθαργό του. Να συγκληθεί η Ιεραρχία και να πει στον Δημήτριο Αρχοντώνη ότι είναι πατριάρχης του εαυτού του! Και ότι με αυτά που κάνει και τα άλλα που έχει

"Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει"!


 

Νίκος Χειλαδάκης

Πως «βαπτίζουμε» το άσπρο, μαύρο και το ιστορικό …ανιστόρητο

Κυριακή πρωί πριν πάμε στην εκκλησία έτυχε να παρακολουθήσουμε την γνωστή τηλεοπτική εκπομπή ιεράρχη μητρόπολης της κεντρικής Ελλάδας, που υποτίθεται πως προωθεί τις παραδοσιακές μας αξίες. Πρώτη δυσάρεστη έκπληξη. Στην εκπομπή απαγορεύεται ο όρος και ο χαρακτηρισμός «λαθρομετανάστης». Όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι που κατά εκατοντάδες εισέρχονται καθημερινά βάσει συγκεκριμένου σχεδίου στην χώρα μας, ταυτίζονται με τους Έλληνες μετανάστες που πήγαιναν μετά από εξονυχιστικούς ελέγχους στην Γερμανία την δεκαετία του πενήντα και του εξήντα για να δουλέψουν στις γερμανικές φάμπρικες. Μάλιστα αναφέρθηκε πως δεν θα πρέπει όλοι αυτοί να αισθάνονται κανένα... «κόμπλεξ κατωτερότητας» από τους γηγενείς και ότι θα πρέπει να τους τονίζουμε πως και αυτά που πιστεύουν, (όπως ίσως και οι… Τζιχαντιστές), έχουν μεγάλη αξία και ότι θα πρέπει και εμείς να τα… γνωρίσουμε από αυτούς.

Δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη. Η οθωμανική κατοχή βαφτίζεται… πολυπολιτισμός και τονίζεται, ακούστε, πως την εποχή εκείνη οι χριστιανοί ζούσαν αρμoνικά με τους μουσουλμάνους, ότι όταν γιόρταζαν οι χριστιανοί γιόρταζαν μαζί τους και οι μουσουλμάνοι και ότι όταν γιόρταζαν οι μουσουλμάνοι γιόρταζαν μαζί τους και οι χριστιανοί.
Έστω και να συνέβαινε αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή για να μην τρελαθούμε τελείως, όλοι αυτοί που μαρτύρησαν στην σκοτεινή εκείνη εποχή, τα εκατομμύρια των άγριων γενοκτονιών της Ανατολής, είναι απλά μυθεύματα γιατί υπήρχε ένας.. «όμορφος» και «χαριτωμένος» πολυπολιτισμός, που πρέπει και σήμερα να τον μιμηθούμε για να πάμε μπροστά στον εκσυγχρονισμό της ιστορίας μας. Ακόμα και η γνωστή σε όλους μας

"Τετύφλωκεν αυτων τους οφθαλμούς". Ένα "Παραμύθι" -- Ή-- "Αντι-Οικουμενιστών" εκπληκτική αυτοπεριγραφή!
Σχόλιο:
Ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης εἶναι ὁ βασικὸς συντάκτης τοῦ περιοδικοῦ "Παρακαταθήκη" (στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ ὁποίου δημοσιεύτηκε τὸ παραπάνω "Παραμύθι") καὶ βασικὸ μέλος τῆς «Συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», τῶν γνωστῶν «Ἀντι-Οἰκουμενιστῶν», οἱ ὁποῖοι δίδαξαν, ἀποφάσισαν, ὅρισαν ἡμερομηνία ἀποτειχίσεως ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λύκους! Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἀπεῖχε χρονικὰ ἀπὸ τὴν σημαδιακὴ ἡμέρα τῆς φρικτῆς Μνημονεύσεως τοῦ Πάπα μέσα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ ἐσβεσμένου Φαναρίου (2006), καὶ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἱ. Μονὴ Μελισσοχωρίου ὑπὸ τὰ χειροκροτήματα τῶν παρισταμένων (μαζὶ καὶ τοῦ γράφοντος).
Αὐτοί, λοιπόν, στὴν συνέχεια, «ἀνέκρουσαν πρύμναν» καὶ ἔκαναν, καὶ κάνουν ὅ,τι περιγράφει τὸ «Παραμύθι» τοῦ περιοδικοῦ «Παρακαταθήκη»! Ἀνακόπτουν δηλαδὴ τὴν ἁγιοπατερικὴ πρακτικὴ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου μὲ ποικίλες δικαιολογίες καὶ ὄχι μόνο "ἐπιτρέπουν στὸν λύκο νὰ μπαίνει στὸ μαντρὶ ἐλεύθερα", ἀλλὰ καὶ κοινωνοῦν μὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς "φύλακες" ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὸ λύκο! Καὶ ὁ λύκος τρίβει τὰ χέρια του. Γιατὶ νομίζει, πὼς ἀπομόνωσε ἐκείνους ποὺ κυρίως φοβόταν, μὲ τὴν κατηγορία ὅτι "ἔχουν ἀκραῖες καὶ ρατσιστικὲς ἀπόψεις"! Ὅσο γιὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν "ἀντι-Οἰκουμενιστῶν· πότε ἕνας λύκος φοβήθηκε τὸν χαρτοπόλεμο;
Ἐκπληκτική, λοιπόν, ἡ αὐτοπεριγραφή!
Ἢ μήπως ὑποσυνείδητη αὐτοκριτικὴ διαδικασία; Ἐλπίζουμε τὸ δεύτερο.

Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο, Παγκοσμιοποίση και Πανθρησκεία, Οικουμενισμός και ΙσλάμΣυ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

Πρν με­ρι­κς δε­κα­ε­τί­ες δι­ε­θνς προ­βλή­θη­κε μα­ζι­κ ­πό­σχε­ση τς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως, ­ποί­α πα­ρου­σι­ά­σθη­κε ς πα­νά­κει­α γι­ τν ε­η­με­ρί­α κα τν ε­ρή­νη το κό­σμου·
­νς κό­σμου χω­ρς σύ­νο­ρα, χω­ρς «­λο­κλη­ρω­τι­κς» ­δε­ο­λο­γί­ες κα «­κρα­ες» θρη­σκευ­τι­κς πί­στεις, χω­ρς δι­ε­νέ­ξεις κα συγ­κρού­σεις κα πο­λέ­μους·
­νς κό­σμου φι­λί­ας κα συ­νερ­γα­σί­ας, κα­τα­νο­ή­σε­ως κα λ­λη­λεγ­γύ­ης με­τα­ξ τν ­θνν κα τν λα­ν·
­νς κό­σμου ­γά­πης με­τα­ξ τν ν­θρώ­πων, ­νε­ξαρ­τή­τως ­θνους κα χρώ­μα­τος, πί­στε­ως κα ­δε­ο­λο­γί­ας, δο­ξα­σί­ας κα φι­λο­σο­φί­ας, σ ­να πο­λυ­πο­λι­τι­σμι­κ πε­ρι­βάλ­λον·
­νς κό­σμου ε­η­με­ρί­ας γι­ ­λους, χω­ρς ο­κο­νο­μι­κς κρί­σεις κα κα­τα­στρο­φές, χω­ρς φτώ­χει­α κα πεί­να κα ­ξα­θλί­ω­ση.­..
Α­τ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση θ ­ταν τ παγ­κό­σμι­ο κα­θε­στς τς Νέ­ας ­πο­χς το ­δρο­χό­ου, ­ποί­α θ γ­κα­θί­δρυ­ε τν Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των πά­νω σ τρες πυ­λ­νες: τν παγ­κό­σμι­α Κυ­βέρ­νη­ση κα δι­α­κυ­βέρ­νη­ση· τν παγ­κό­σμι­α (­νο­ποι­η­μέ­νη) Ο­κο­νο­μί­α· τν παγ­κό­σμι­α Θρη­σκεί­α (τν Παν­θρη­σκεί­α)­.­..
Κα ­λα α­τ τ πολ­λ κα ­ρα­α θ συ­νέ­βαι­ναν, ­φ’ ­σον —κα στν βαθ­μ πού— ο λα­ο κα τ ­θνη θ ­πέ­βα­λαν τν ­θνι­κ κα πο­λι­τι­σμι­κ ­δι­ο­προ­σω­πί­α τους, θ ­χα­ναν τν ­στο­ρι­κ μνή­μη τους, θ ξε­χνο­σαν τν πο­λι­τι­σμό τους, θ γ­κα­τέ­λει­παν τ θρη­σκευ­τι­κ πί­στη τους, θ ρ­νον­ταν τ ­ε­ρ κα τ ­σι­ά τους, θ πε­ρι­ό­ρι­ζαν τ ν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τά τους κα τς πο­λι­τι­κς ­λευ­θε­ρί­ες τους· ­φό­σον τ κυ­ρί­αρ­χα κρά­τη θ δέ­χον­ταν τν κα­τάρ­γη­ση τς ­θνι­κς ­νε­ξαρ­τη­σί­ας τους κα τν ρ­ση τς ­θνι­κς κυ­ρι­αρ­χί­ας τους!­.­..
Δη­λα­δή, ­φ’ ­σον ο ν­θρω­ποι σ πλα­νη­τι­κ κλί­μα­κα θ ­φί­σταν­το ­λο­κλη­ρω­τι­κ πο­λι­τι­σμι­κ λο­βο­το­μ τς ­δι­ο­προ­σω­πί­ας τους· τν ­ποί­αν ­πι­με­λς κα μ κά­θε μέ­σον ­περ­γά­ζε­ται Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­α· ­πι­δι­ώ­κον­τας τν ­μο­γε­νο­ποί­η­ση κα πολ­το­ποί­η­ση στν χο­ά­νη τς Νέ­ας ­πο­χς λα­ν κα ­θνν, πο­λι­τι­σμν κα πί­στε­ων, δο­ξα­σι­ν κα ­δε­ο­λο­γι­ν, φι­λο­σο­φι­ν κα βι­ο­αν­τι­λή­ψε­ων, τς ­στο­ρι­κς μνή­μης κα τν ­θνι­κν πα­ρα­δό­σε­ων· κα­ταρ­γών­τας τν πο­λυ­μορ­φί­α, τν πο­λυ­χρω­μί­α, τν πο­λυ­φω­νί­α κα τν πλου­ρα­λι­σμ το κό­σμου.
Γι­ ν κα­ταν­τή­σει ν­θρω­πό­τη­τα στν γκρί­ζα κα μο­νο­δι­ά­στα­τη ­πο­τα­γή της στ σι­ω­νι­στι­κ Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­α κα ν τέ­λει στν ­πώ­λει­ά της ν­τς τς Παν­θρη­σκεί­ας το ν­τι­χρί­στου ―πο ε­ναι πραγ­μα­τι­κς κα τε­λι­κς στό­χος τς ­ω­σφο­ρι­κς Νέ­ας ­πο­χς!­.­..
­π δε­κα­ε­τί­ες α­τ σι­ω­νι­στι­κ προ­πα­γάν­δα κα­ται­ο­νί­ζει τν ν­θρω­πό­τη­τα παν­τοι­ο­τρό­πως· στή­θη­καν κρυ­φο κα φα­νε­ρο μη­χα­νι­σμοί: πο­λι­τι­κο κα ο­κο­νο­μι­κοί, στρα­τι­ω­τι­κο κα ­στυ­νο­μι­κοί, κοι­νω­νι­κο κα φι­λαν­θρω­πι­κο/ν­θρω­πι­στι­κο (ΜΚΟ.­.­.­), πο­λι­τι­σμι­κο κ.π.. γι­ ν προ­ω­θή­σουν α­τ τ σχέ­δι­α· κ­πο­νή­θη­καν ­πει­ρά­ριθ­μα προ­γράμ­μα­τα κα δι­α­τέ­θη­καν τε­ρά­στι­α πο­σά· ­ξα­γο­ρά­σθη­καν συ­νει­δή­σεις, ­κμαυ­λί­στη­καν προ­σω­πι­κό­τη­τες, κ­βι­ά­σθη­καν κα­τα­στά­σεις, πα­γι­δεύ­θη­καν ε­ρε­ες κοι­νω­νι­κς δυ­νά­μεις.­..
Κα ­πά­τη ­πέ­δω­σε: ο λα­ο ­νέ­δω­σαν στ σι­ω­νι­στι­κ σχέ­δι­α, λ­λοι σ μι­κρό­τε­ρο κα λ­λοι σ με­γα­λύ­τε­ρο βαθ­μό, ­στό­σο ­λοι ­πη­ρε­ά­στη­καν.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

Σή­με­ρα, σχε­δν ­λοι ο λα­ο το κό­σμου κα ­δι­αι­τέ­ρως λ­λη­νι­κς λα­ς —­χι μό­νον βλέ­που­με λ­λ καί— βι­ώ­νου­με στ πετ­σί μας α­τ τν Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση κα τ ­πο­τε­λέ­σμα­τά της. Μό­νον πο δν ε­ναι ­πε­σχη­μέ­νος πα­ρά­δει­σος· λ­λ πρό­κει­ται ­κρι­βς γι­ τ ν­τί­θε­το· τν κό­λα­ση, ­π τν ­ποί­αν τά­χα θ μς «­σω­ζε»­!.­..
ν­τ ε­ρή­νης, κό­σμος βρί­σκε­ται στ χε­λος τς ­βύσ­σου το γ΄ παγ­κο­σμί­ου πο­λέ­μου, μ τν ­λε­θρο τς πλα­νη­τι­κς πυ­ρη­νι­κς κα­τα­στρο­φς ν κρέ­με­ται­πει­λη­τι­κς ­σο πο­τέ— πά­νω ­π τν ν­θρω­πό­τη­τα. Μά­λι­στα γ’ παγ­κό­σμι­ος πό­λε­μος σ ο­κο­νο­μι­κ ­πί­πε­δο ­χει ­δη κη­ρυ­χθε· ­ν ν θερ­μ σο­βε μ πο­λε­μι­κς συγ­κρού­σεις κα συρ­ράγ­ξεις σ πολ­λ μέ­ρη το πλα­νή­τη ―­πι­σή­μως ­χι― στ Μέ­ση ­να­το­λή, στ Βό­ρει­ο ­φρι­κή, στ φ­γα­νι­στάν, στ ­ράκ, στ Συ­ρί­α, στν Ο­κρα­νί­α κ..­.­..
ν­τ ε­η­με­ρί­ας, ν­θρω­πό­τη­τα πέ­νε­ται ―­κτς ­νς ­λα­χί­στου πο­σο­στο, πο νέ­με­ται τν παγ­κό­σμι­ο πλο­το― κα στα­θε­ρ βαί­νει πρς μί­αν ­προσ­δι­ο­ρί­στου δι­αρ­κεί­ας πε­ρί­ο­δο φτώ­χει­ας κα ­ξα­θλι­ώ­σε­ως, πο πα­ρό­μοι­ά της ­λά­χι­στες φο­ρς


­στο­ρί­α ­χει κα­τα­γρά­ψει:
τρί­τος κό­σμος, ­πως πάν­τα, ­φαι­μάσ­σε­ται κα λη­στεύ­ε­ται ­π τς πο­λυ­ε­θνι­κές· ο πό­λε­μοι κα ­ξα­θλί­ω­ση ­θον τε­ρά­στι­ες μά­ζες ν με­τα­να­στεύ­ουν μ κά­θε τρό­πο ­π χ­ρες τς ­σί­ας κα τς ­φρι­κς λ­λ κα τς Ε­ρώ­πης, μ κύ­ρι­ον πό­λο λ­ξε­ως α­τ τού­τη τν Ε­ρώ­πη.­..
Ε­ρώ­πη (Ε­Ε) α­το­χει­ρι­α­ζο­μέ­νη ­ξα­θλι­ώ­νε­ται πα­γι­δευ­μέ­νη με­τα­ξ τς νε­ο­να­ζι­στι­κς γερ­μα­νι­κς ­πι­κυ­ρι­αρ­χί­ας κα το νέ­ου ­με­ρι­κα­νοσιωνιστικο ψυ­χρο πο­λέ­μου.­..
­με­ρι­κ (Η­ΠΑ), τ προπύργιο το Σιωνισμο στν κόσμο, ν­τας στν ­πι­θα­νά­τι­ο ρόγ­χο της ς μό­νη ­περ­δύ­να­μη στν πλα­νή­τη, βρυ­χ­ται κα σεί­ε­ται ­κτρέ­φον­τας κα σκορ­πών­τας στν κό­σμο τν τρο­μο­κρα­τί­α κα τν πό­λε­μο, προ­βάλ­λον­τας κα ­πι­βάλ­λον­τας τν πι­ δι­α­στρο­φι­κ κα γ­κλη­μα­τι­κ ­ψη τς P­ax A­m­e­r­i­c­a­na.
―Ταυ­το­χρό­νως κα πα­ραλ­λή­λως νέ­ες ο­κο­νο­μι­κς δυ­νά­μεις ­να­δύ­ον­ται στν κό­σμο (Ρω­σί­α, Κί­να, ‘Ιν­δί­α κ..­), χω­ρς ν ε­ναι ­κό­μη σα­φές, ­ν θ ν­σω­μα­τω­θον στν νε­ο­ε­πο­χί­τι­κη κα σι­ω­νι­στι­κ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση ­ν θ ν­τι­στα­θον σ α­τήν! Προσώρας φαίνεται ν ντιστέκονται...
ν­τ τς ­ξα­λεί­ψε­ως τν ­λο­κλη­ρω­τι­κν ­δε­ο­λο­γι­ν κα τν ­κραί­ων θρη­σκευ­τι­κν πί­στε­ων, κο­ρυ­φώ­νε­ται ­ω­σφο­ρι­κ μι­σαλ­λο­δο­ξί­α· κα σα­τα­νι­κ γ­κλη­μα­τι­κό­τη­τα τς μι­σαλ­λο­δο­ξί­ας δι­αρ­κς α­ξά­νε­ται, κα γί­νε­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο δι­α­στρο­φι­κ —κυ­ρί­ως το σ­λμ (I­S­IL, I­S­IS κ..­), λ­λ κα το Σι­ω­νι­σμο ―κα ­χι μό­νον α­τν!
ν­τ τς ­πι­κρα­τή­σε­ως τς ­λευ­θε­ρί­ας κα τς δη­μο­κρα­τί­ας, ­λο­κλη­ρω­τι­σμς σή­με­ρα ­πι­κρα­τε κα ­ξα­πλώ­νε­ται ς ψευ­δε­πί­γρα­φη «δη­μο­κρα­τί­α» σι­ω­νι­στι­κς κο­πς· ν­σω­μα­τώ­νει κα ­περ­βαί­νει ­λους τος ­λο­κλη­ρω­τι­σμος τς ­στο­ρί­ας: και­σα­ρο­πα­πι­σμό, ρο­βε­σπι­ε­ρι­σμ (τρο­μο­κρα­τί­α τς Γαλ­λι­κς ­πα­να­στά­σε­ως, 1789), βο­να­παρ­τι­σμό, φα­σι­σμό, να­ζι­σμό, κομ­μου­νι­σμ-στα­λι­νι­σμό, σ­λα­μι­σμ κ.π.. λι­γό­τε­ρο γνω­στος κα­τ τ ­στο­ρι­κ γί­γνε­σθαι ν­σκύ­ψαν­τες ­λο­κλη­ρω­τι­σμούς.­..
Στ δι­α­βό­η­τα «Πρω­τό­κολ­λα τν Σο­φν τς Σι­ών» ―πο μ ­πι­μο­ν κα μ­μο­ν ­πο­ποι­ε­ται μν Σι­ω­νι­σμς λ­λ πει­σμα­τι­κ ­στο­ρί­α κα ζ­σα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μ ­κρί­βει­α ­πι­βε­βαι­ώ­νουν― ο σι­ω­νι­στς ­χουν δι­α­τυ­πώ­σει μ ­πό­λυ­τη σα­φή­νει­α τος σκο­πούς τους κα τς με­θο­δεύ­σεις τους γι­ ν ­πι­βλη­θον κα κυ­ρι­αρ­χή­σουν στν ν­θρω­πό­τη­τα. Λ.χ. γε­νι­κευ­μέ­νη ο­κο­νο­μι­κ κρί­ση ―πο κ νέ­ου τ τε­λευ­τα­α χρό­νι­α (­π τ 2008) σι­ω­νι­στι­κ Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­α δι­ τν τρα­πε­ζι­τν κα το­κο­γλύ­φων προ­κά­λε­σε, ­πέ­βα­λε κα δι­α­τη­ρε σ πλα­νη­τι­κ κλί­μα­κα― ε­ναι ν­τε­ταγ­μέ­νη στος σχε­δι­α­σμος το Σι­ω­νι­σμο, κα μ σα­φή­νει­α ­χει δι­α­τυ­πω­θε κα πε­ρι­γρα­φε ­π τος ­δί­ους πρν 120 χρό­νι­α πε­ρί­που στ «Πρω­τό­κολ­λα».
­κε ­να­φέ­ρε­ται ­τι:
―Συγ­κεν­τρώ­νουν τν παγ­κό­σμι­ο πλο­το, τν χρυ­σ κα τ χρ­μα στ χέ­ρι­α τους, στς τρά­πε­ζες τν Ρότ­σιλντ, τν Ροκ­φέ­λερ κ.. δι­α­βο­ή­των σι­ω­νι­στν τρα­πε­ζι­τν κα το­κο­γλύ­φων·
―Δα­νεί­ζουν τ κρά­τη ―κυ­ρί­ως τ χρι­στι­α­νι­κ κρά­τη― ες τ ­πο­α μ τν δι­α­φθο­ρ πο δο­λί­ως καλ­λι­ερ­γον κα τος κ­βι­α­σμος πο ­μ ­σκον, φορ­τώ­νουν τε­ρά­στι­α χρέ­η·
­ταν τ κρά­τη ­χουν δα­νει­στε τό­σο, πο δν μπο­ρον ν ­ξυ­πη­ρε­τή­σουν τ ­πα­χθ κα ­πε­χθ χρέ­η τους, τό­τε ο σι­ω­νι­στς ­πι­βάλ­λουν τν μό­νι­μη ­πι­κυ­ρι­αρ­χί­α τους πά­νω σ α­τά, μέ­σ τν δι­ε­θνν χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κν κα πο­λι­τι­κο­στρα­τι­ω­τι­κν θε­σμν κα φο­ρέ­ων, πο ­κρι­βς γι’ α­τν τν σκο­π ­χουν δη­μι­ουρ­γή­σει (Ε­Ε, Ε­ΚΤ, ΔΝΤ κ.π..­)­!­.­..
Α­τ τ σκη­νι­κ ­φί­στα­ται γι­ πολ­λο­στ φο­ρ στν νε­ώ­τε­ρη ­στο­ρί­α του κα σή­με­ρα, κα πο­λ κα­λ τ γνω­ρί­ζει, λ­λη­νι­κς λα­ός!­.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

­ω­σφο­ρι­κ Νέ­α ­πο­χή, σα­τα­νι­κ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση, ­ σιωνιστικ κα γ­κλη­μα­τι­κ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των κα τ ­πο­τε­λέ­σμα­τα τς ­πι­βο­λς τους στν κό­σμο, ε­ναι σχε­δι­α­σμο κα ρ­γα, ­πι­δι­ώ­ξεις κα στό­χοι το Σι­ω­νι­σμο· ­πο­ος ­πο­σκο­πε στν ­πό­λυ­τη κα ­λο­κλη­ρω­τι­κ κυ­ρι­αρ­χί­α του ­π ­λο­κλή­ρου το κό­σμου: τν γε­ω­στρα­τη­γι­κ κα τν γε­ω­πο­λι­τι­κή, τν κυ­βερ­νη­τι­κ κα τν ο­κο­νο­μι­κή, τν πο­λι­τι­σμι­κ κα ν τέ­λει τν θρη­σκευ­τι­κή, μ τν ­πι­βο­λ τς Παν­θρη­σκεί­ας το ν­τι­χρί­στου, πο ε­ναι κα τε­λι­κς στό­χος του κα γι­ τν ­πο­ον γί­νον­ται ­λα τ λ­λα!­.­.. Α­τ ε­ναι τ ­π’ α­ώ­νων δό­λι­α κα ­πι­κυ­ρι­αρ­χι­κ σχέ­δι­α το Σι­ω­νι­σμο κα­τ τς ν­θρω­πό­τη­τος..
Στ ση­με­ο α­τό, ­μως, πρέ­πει ν κά­νου­με μί­αν ­ξαι­ρε­τι­κ σο­βα­ρ ­πι­σή­μαν­ση· ­πει­δ δο­λι­ό­τη­τα τν σι­ω­νι­στν συ­στη­μα­τι­κ με­τα­θέ­τει τν ­ναν­τί­ον τους κρι­τι­κ κα κα­ταγ­γε­λί­α στς πλά­τες το ­βρα­ϊ­κο λα­ο, ­στε ο ν­τ-σι­ω­νι­στς ν κα­τη­γο­ρη­θον ς ρατ­σι­στς κα ­χθρο τν ­βραί­ων κα τ­σι ε­κο­λα ν φι­μω­θον μ ­ώ­λους κα ­νε­λευ­θέ­ρους νό­μους, πο ο σι­ω­νι­στς ­πι­βάλ­λουν κ­βι­α­στι­κς κα ­πι­τη­δεί­ως στς χ­ρες πο ―μα­ζ μ τ δά­νει­α― ­χουν ­να­λά­βει δου­λε­ες ­πο­τε­λεί­ας ­ναν­τι το Σι­ω­νι­σμο.­..
Ε­θς λοι­πν λέ­με, ­τι ­βρα­ϊ­κς λα­ς ε­ναι τ πρ­το κα δι­α­χρο­νι­κ θύ­μα το Σι­ω­νι­σμο, ­πο­ος ­χει πα­γι­δεύ­σει τος ­π δύ­ο χι­λι­ά­δες χρό­νι­α παν­το­ει­δς δει­νο­πα­θον­τες κα ν ­ξο­ρί­ πε­ρι­φε­ρο­μέ­νους ­βραί­ους. Ο σι­ω­νι­στς φρον­τί­ζουν ν δι­α­κρα­τον τς ­βρα­ϊ­κς κοι­νό­τη­τες ­ξω ­π τς κοι­νω­νί­ες ­που ζον, τς μ­πο­δί­ζουν ν ν­σω­μα­τω­θον σ α­τς τς κοι­νω­νί­ες κα ν πολ­λος ε­θύ­νον­ται γι­ τ δει­ν κα τος δι­ωγ­μος πο ο ­βρα­οι κα­τ και­ρος σ δι­ά­φο­ρες χ­ρες ­φί­σταν­ται· δει­ν κα δι­ωγ­μος πο ο σι­ω­νι­στς ­πο­δαυ­λί­ζουν κα προ­κα­λον, ­νί­ο­τε δ κα χρη­μα­το­δο­τον, ­πως ­πρα­ξαν χρη­μα­το­δο­τών­τας τν χι­τλε­ρι­σμό· ­στε πολ­λα­πλς ν ­λέγ­χουν τ­ν ­βρα­ϊ­κ λα­ό, ν τν ­κμε­ταλ­λεύ­ον­ται κα ν τν χρη­σι­μο­ποι­ον στ ­ω­σφο­ρι­κ σχέ­δι­ά τους κα στ σα­τα­νι­κ ρ­γα τους.
­βρα­ϊ­κς λα­ς χρή­ζει τς ­με­ρί­στου συμ­πα­θεί­ας μας κα τς ­νερ­γο συμ­πα­ρα­στά­σε­ώς μας στν ­γ­να του κα­τ το Σι­ω­νι­σμο! Δι­ό­τι πρέ­πει ν γνω­ρί­ζε­τε, ­τι με­γά­λο μέ­ρος το ­βρα­ϊ­κο λα­ο ­πο­στρέ­φε­ται κα γυ­ρί­ζει τν πλά­τη του στ σχέ­δι­α κα στ ρ­γα το Σι­ω­νι­σμο. Ση­μαν­τι­κ πο­σο­στ ­βραί­ων, ­κό­μη κα ν­τς το σ­ρα­ήλ, ­νερ­γς ­ναν­τι­ώ­νον­ται. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κ ε­ναι τ γε­γο­νς ­τι προ­σφά­τως 134 ­βρα­οι, ­πι­βι­ώ­σαν­τες τν να­ζι­στι­κν στρα­το­πέ­δων κα σ βα­θει­ γε­ρά­μα­τα πλέ­ον ν­τες, ­πέ­γρα­ψαν δη­μο­σί­α κα­ταγ­γε­λί­α ­ναν­τί­ον τς σι­ω­νι­στι­κς θη­ρι­ω­δί­ας κα τς να­ζι­στι­κο τύ­που γε­νο­κτο­νί­ας κα­τ τν Πα­λαι­στι­νί­ων, κα­τα­δι­κά­ζον­τας τν σι­ω­νι­στι­κ σ­ρα­η­λι­ν Κυ­βέρ­νη­ση. Κα α­τ ε­ναι ­να ­π τ πολ­λ γε­γο­νό­τα τν ­γώ­νων το ­βρα­ϊ­κο λα­ο κα­τ τν σι­ω­νι­στν κα το Σι­ω­νι­σμο, τ ­πο­α ­μως δν προ­βάλ­λον­ται ­π τ πλή­ρως ­λεγ­χό­με­να ξ α­τν Μέ­σα Μα­ζι­κς ­νη­με­ρώ­σε­ως· ­πως τ γε­γο­νς ­τι ­βρα­οι κα Πα­λαι­στί­νι­οι ­νώ­νον­ται κα ­γω­νί­ζον­ται ­π κοι­νο γι­ τν ­σό­νο­μη κα δί­και­η κα δι­αρ­κ ε­ρή­νη με­τα­ξ τν δύ­ο λα­ν!.­..
Γι’ α­τ χρει­ά­ζε­ται προ­σο­χή: Κα­τα­δι­κά­ζου­με τος σι­ω­νι­στς κα ­ναν­τι­ω­νό­μα­στε στν Σι­ω­νι­σμό! λ­λ δν ε­μα­στε ν­τ-Ση­μί­τες! Δν μι­σο­με κα δν λοι­δω­ρο­με τν ­βρα­ϊ­κ λα­ό· τν σε­βό­μα­στε κα τν τι­μο­με, ­πως σε­βό­μα­στε κα τι­μο­με ­λους τος λα­ος το κό­σμου! Συμ­πά­σχου­με στ δει­νά του κα συμ­πα­ρα­στε­κό­μα­στε στν ­βρα­ϊ­κ λα­ό· ­πως συμ­πά­σχου­με στ δει­νά του κα συμ­πα­ρα­στε­κό­μα­στε στν Πα­λαι­στι­νι­α­κ λα­ό!
λ­λω­στε σι­ω­νι­στς δν ε­ναι μό­νον ­βρα­οι, λ­λ ­ξου­σι­ο­λά­γνοι κα ­ξου­σι­ο­κρά­τες κά­θε φυ­λς κα ­θνους, ­δι­ο­τε­λες κα προ­δό­τες κά­θε ­δε­ο­λο­γί­ας κα πί­στε­ως, πο σ ­λον τν κό­σμο κα σ ­ποι­ον­δή­πο­τε βαθ­μ ­κα­στος ξ α­τν ν­στερ­νί­ζον­ται κα ­πη­ρε­τον τ σχέ­δι­α κα τος στό­χους το Σι­ω­νι­σμο κα­τ τς ν­θρω­πό­τη­τος!­.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

ζο­φε­ρ κα­τά­στα­ση το κό­σμου σή­με­ρα πολ­λα­πλς ­φο­ρ κα ­δι­αι­τέ­ρως ν­δι­α­φέ­ρει τν λ­λη­νι­κ λα­ κα τν λ­λη­νί­δα Πα­τρί­δα μας, τος λ­λη­νες ρ­θο­δό­ξους Χρι­στι­α­νος κα τν κ­κλη­σί­α μας, τν λ­λη­νι­σμό μας, τ Ρω­μη­ο­σύ­νη μας· γι­α­τ βρι­σκό­μα­στε στν αχ­μ τς παγ­κο­σμι­ο­ποι­η­τι­κς με­ταλ­λά­ξε­ως τς ν­θρω­πό­τη­τος κα τς σι­ω­νι­στι­κς ­πι­βου­λς κα­τ το πλα­νή­τη. Ο λ­λη­νες ­πο­τε­λο­με τ ­ξι­λα­στή­ρι­ο πει­ρα­μα­τό­ζω­ο λ­λ κα τν βα­σι­κ στό­χο τν παγ­κο­σμι­ο­κρα­τι­κν σχε­δι­α­σμν κα στό­χων τς ­ω­σφο­ρι­κς Νέ­ας ­πο­χς, τος ­ποί­ους προ­ω­θε κα ­φαρ­μό­ζει μ τν ­πι­βο­λ τς σι­ω­νι­στι­κς κα γ­κλη­μα­τι­κς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των στν κό­σμο.
Κι’ α­τ τ ­δι­ά­ζον γε­γο­νός, μό­νον τυ­χα­ο δν ε­ναι· κα μό­νον ς τυ­χα­ο δν πρέ­πει ν δι­α­λά­θει τς προ­σο­χς μας:
Δι­ό­τι δν ε­ναι μό­νον καί­ρι­α γε­ω­στρα­τη­γι­κ κα γε­ω­πο­λι­τι­κ θέ­ση τς λ­λά­δος· δι­ό­τι δν ε­ναι μό­νον ο πολ­λς κα σπά­νι­ες κα ­θρό­ες πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κς πη­γς τς ε­λο­γη­μέ­νης Πα­τρί­δος μας, πο προ­σελ­κύ­ουν τν ­κό­ρε­στη κα ­δη­φά­γο βου­λι­μί­α τν μ­πε­ρι­α­λι­στν· κα πε­ρισ­σό­τε­ρο τό­σο το σι­ω­νι­στι­κο ­με­ρι­κα­νι­κο μ­πε­ρι­α­λι­σμο ­σο κα το νε­ο­να­ζι­στι­κο γερ­μα­νι­κο μ­πε­ρι­α­λι­σμο ―κα ρε­βαν­σι­σμο [κ­δη­κη­τι­κό­τη­τος], πο μά­λι­στα ­χει πολ­λος ­νοι­κτος λο­γα­ρι­α­σμος κα­τ τν λ­λή­νων ­π τν β΄ παγ­κό­σμι­ο πό­λε­μο ν κλεί­σει!­.­..
Ε­ναι κυ­ρί­ως ­θνι­κ κα θρη­σκευ­τι­κ ­δι­ο­προ­σω­πί­α μας, λ­λη­νι­σμός μας κα ­γί­α ρ­θο­δο­ξί­α μας, Ρω­νη­ο­σύ­νη μας, Πο­λι­τι­σμός μας κα μα­κραί­ω­νη ­στο­ρί­α μας· δι­α­χρο­νι­κ ν­τί­στα­σή μας ­ναν­τί­ον ­λων τν ­λο­κλη­ρω­τι­σμν κα τς βαρ­βα­ρό­τη­τας, πο ­π τν ρ­χαι­ό­τη­τα ­ως σή­με­ρα κ τς λ­λο­τρί­ας ­να­το­λς ­πεί­λη­σαν κα ­πει­λον τν Ε­ρώ­πη.
Ε­ναι ­λες α­τς ο πα­ρά­με­τροι, πο­στο­ρι­κς κα πο­λι­τι­σμι­κς― προσ­δι­ο­ρί­ζουν κα ­πο­στα­σι­ο­ποι­ον τν κα­θο­ρι­στι­κ πα­ρου­σί­α, τν ε­ερ­γε­τι­κ κ­πο­λι­τι­στι­κ ­πί­δρα­ση κα τν δι­α­χρο­νι­κ παι­δα­γω­γι­κ ­πιρ­ρο­ το λ­λη­νι­κο ­θνους στ παγ­κό­σμι­ο ­στο­ρι­κ γί­γνε­σθαι.
Ε­ναι τ ­δή­ρι­το γε­γο­νός, ­τι ―μ τ ­γι­ον θέ­λη­μα κα τν ο­κο­νο­μί­α το Κυ­ρί­ου κα Θε­ο μας ­η­σο Χρι­στο λ­λη­νο­χρι­στι­α­νι­κ ­δι­ο­προ­σω­πί­α μας, παγ­κο­σμι­ό­τη­τα το λ­λη­νι­σμο μας κα ο­κου­με­νι­κό­τη­τα τς ­γί­ας ρ­θο­δο­ξί­ας μας, «συ­νό­και­ρη το κό­σμου» Ρω­μη­ο­σύ­νη μας, ­π τ φύ­ση τους δν ε­ναι συμ­βα­τς μ τν ­ω­σφο­ρι­κ Νέ­α ­πο­χ το ν­τι­χρί­στου· ­π τν ­δι­ο­συ­στα­σί­α τους δν ν­τάσ­σον­ται σ ­ποι­αν­δή­πο­τε σα­τα­νι­κ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση· κα ­π τ φρό­νη­μά τους δν ­πο­τάσ­σον­ται στν σι­ω­νι­στι­κ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των· δν ­μο­γε­νο­ποι­ον­ται κα δν πολ­το­ποι­ον­ται στν χο­ά­νη τς νε­ο­ε­πο­χί­τι­κης Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως. Ο σι­ω­νι­στς παγ­κο­σμι­ο­κρά­τες ―­πως πρ δε­κα­ε­τι­ν δι­α­τυ­πώ­θη­κε δι­ στό­μα­τος το δι­α­βο­ή­του σι­ω­νι­στ Χέν­ρι Κίσ­σιν­γκερ― γνω­ρί­ζουν πο­λ κα­λ τν ­στο­ρί­α μας κα τν ­δι­ο­προ­σω­πί­α μας· κα μά­λι­στα τς γνω­ρί­ζουν πο­λ κα­λύ­τε­ρα ­π ­μς, πο ­πι­μέ­νου­με ―γραι­κυ­λί­ζον­τες― ν τς ­γνο­ο­με ν τς ­πα­ξι­ώ­νου­με κα ν τς παρ­νού­με­θα. Γι’ α­τ μ κά­θε τρό­πο ­πι­χει­ρον ν μς λ­λο­τρι­ώ­σουν ­π τν ­στο­ρί­α μας, ­π τν ρ­θό­δο­ξο Πί­στη μας, ­π τ γλσ­σα μας κα τν πο­λι­τι­σμό μας, ­π τς πα­ρα­δό­σεις μας· καί, δυ­στυ­χς, σ πο­λ με­γά­λο βαθ­μ τ ­χουν κα­τα­φέ­ρει· λ­λ ­χι ­λο­σχε­ρς· τ ­στω μι­κρ λμ­μα τν λ­λή­νων ρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νν ε­ναι ­δ κα ζων­τα­νό, γρη­γο­ρε κα ­κμα­ο φυ­λάτ­τει Θερ­μο­πύ­λες!­.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κ κα ­λέ­θρι­ο φαι­νό­με­νο το γραι­κυ­λι­σμο μας ε­ναι πρα­σφά­τως ­π τς μνη­μο­νι­α­κς ―κα ­χι μό­νον!― πλει­ο­ψη­φί­ας τς Βου­λς τν λ­λή­νων ψη­φι­σθες ψευ­δε­πί­γρα­φος «ν­τι­ρατ­σι­στι­κός» νό­μος· δι­ό­τι στν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρό­κει­ται γι­ ­ναν ­κρα­ο ρατ­σι­στι­κ νό­μο κα­τ τν λ­λή­νων κα τς ­δι­ο­προ­σω­πί­ας τους, πο μς ­πέ­βα­λε Σι­ω­νι­σμός!
Ε­ναι φαι­νό­με­νο ­πα­ρά­δε­κτο κα ­ξορ­γι­στι­κό, νό­μος ­νς Κρά­τους ν ­να­φέ­ρε­ται στν γε­νο­κτο­νί­α κα­τ ­νς λ­λου λα­ο κα ν μν ­να­φέ­ρε­ται, του­λά­χι­στον τ ­δι­ο κα­θα­ρά, στς γε­νο­κτο­νί­ες το λα­ο α­το το Κρά­τους!­!! Στν ν λό­γ νό­μο ­να­φέ­ρε­ται τ ­λο­καύ­τω­μα, πο ε­ναι γνω­στ ­τι ­φο­ρ στος σ­ρα­η­λί­τες, λ­λ δν ­να­φέ­ρε­ται τ ­δι­ο κα­θα­ρ στς γε­νο­κτο­νί­ες τν λ­λή­νων το Πόν­του κα τς Μι­κρς ­σί­ας· πα­ρ μό­νον μό­λις πο τς ­παι­νίσ­σε­ται, ­να­φε­ρό­με­νος στ «γ­κλή­μα­τα γε­νο­κτο­νι­ν.­.. πο ­χουν ­να­γνω­ρι­στε μ ­πο­φά­σεις δι­ε­θνν δι­κα­στη­ρί­ων τς Βου­λς τν λ­λή­νων»­!­.­..
Ε­ναι γνω­στς ο πι­έ­σεις κα ο κ­βι­α­σμο τν σι­ω­νι­στν ­π πολ­λν ­τν γι­ ν ψη­φι­στε ­π τν Βου­λ τν λ­λή­νων τά­χα «ν­τι­ρατ­σι­στι­κός» νό­μος· λ­λ κα τ συγ­χα­ρη­τή­ρι­α, πο με­τ τν ψή­φι­σή του, ­σπευ­σε τ Παγ­κό­σμι­ο σ­ρα­η­λι­τι­κ Συμ­βού­λι­ο ν ­πι­δα­ψι­λεύ­σει στν δω­σι­λο­γι­κ Κυ­βέρ­νη­ση τν ­θη­νν ε­ναι γνω­στά. Πρό­κει­ται, βε­βαί­ως, γι­ τ ­δι­ο Παγ­κό­σμι­ο σ­ρα­η­λι­τι­κ Συμ­βού­λι­ο πο κ­βί­α­σε κα ­πέ­βα­λε στν κυ­βέρ­νη­ση Ση­μί­τη τν δι­α­γρα­φ το θρη­σκεύ­μα­τος ­π τς ταυ­τό­τη­τες τν λ­λή­νων ρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νν, ς τά­χα ρατ­σι­στι­κ ­να­φο­ρά· ­ν στς ταυ­τό­τη­τες τν σ­ρα­η­λι­νν πο­λι­τν ­να­γρά­φε­ται τ θρή­σκευ­μά τους, κα μά­λι­στα μ κόκ­κι­νο χρ­μα!­!!
λ­λ τ ­κό­μη ση­μαν­τι­κό­τε­ρο μ τ ­λο­καύ­τω­μα ―κα δι­α­τύ­πω­ση στν «ν­τι­ρατ­σι­στι­κό» νό­μο τ ­πο­δέ­χε­ται― ε­ναι ­τι ­να­φέ­ρε­ται μό­νον στ ­βρα­ϊ­κς κα­τα­γω­γς θύ­μα­τα τς να­ζι­στι­κς θη­ρι­ω­δί­ας κα ­ξαι­ρε τ πολ­λα­πλα­σί­ως πε­ρισ­σό­τε­ρα θύ­μα­τα το να­ζι­σμο, τ κα­τα­γό­με­να ­π λ­λα ­θνη κα φυ­λές: Τσιγ­γά­νους, Σλά­βους (Σέρ­βους, Πο­λω­νούς, Ρώ­σους κ..­), λ­λη­νες κ.π.., ­κό­μη κα ε­α­ρίθ­μους ­ρω­ϊ­κος Γερ­μα­νος ν­τ-να­ζι­στές!­.­.. Μά­λι­στα ­π τν ­ποι­α ­να­φο­ρ ­ξαι­ρον­ται τ θύ­μα­τα πά­σης ­θνι­κό­τη­τος τς θη­ρι­ω­δί­ας το φα­σι­σμο, πο ­δρα­σε σύμ­μα­χος κα συ­ναυ­τουρ­γς το να­ζι­σμο­σως δι­ό­τι φα­σι­σμς δν ­ξα­πέ­λυ­σε τό­σο με­γά­λο κα μα­ζι­κ δι­ωγ­μ κα­τ τν σ­ρα­η­λι­τν!­.­.. Μ τν τρό­πο α­τ ε­σά­γε­ται κα ­πι­βάλ­λε­ται ­νας ­κρα­ος κα ­πο­τρό­παι­ος ρατ­σι­σμός, πο ­πο­τι­μ ρατ­σι­στι­κ τν ν­θρώ­πι­νη ζω­ή: ­πο­δί­δε­ται ­περ­τά­τη ­ξί­α στ ζω­ το σ­ρα­η­λί­τη κα μη­δα­μι­ν ­ξί­α στ ζω­ ­ποι­ου­δή­πο­τε λ­λου, μ ­βρα­ϊ­κς κα­τα­γω­γς, ν­θρώ­που· μά­λι­στα α­τ δι­α­τί­μη­ση τς ν­θρω­πί­νης ζω­ς ―μ σι­ω­νι­στι­κος κ­βι­α­σμος κα ­πι­τή­δει­ες πι­έ­σεις― γί­νε­ται ­πο­δε­κτ μ νό­μους, ­κό­μη κα ­π τ λ­λο­ε­θν θύ­μα­τα το να­ζι­σμο, τ ­πο­α τοι­ου­το­τρό­πως ρ­νον­ται ν τι­μή­σουν τ ξ ­αυ­τν θύ­μα­τα το να­ζι­σμο κα το φα­σι­σμο, προ­κει­μέ­νου ν πε­ρά­σει στν παγ­κό­σμι­α συ­νεί­δη­ση ­τι μό­νον ο σ­ρα­η­λί­τες ­πρ­ξαν θύ­μα­τα το να­ζι­σμο!­!!
Δν ρ­νού­με­θα τ ­λο­καύ­τω­μα κα τι­μο­με τ τρα­γι­κ θύ­μα­τά του· λ­λ σ α­τ συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νου­με τό­σο τος σ­ρα­η­λί­τες ­σο κα ­λα τ θύ­μα­τα το να­ζι­σμο, κά­θε ­θνους κα φυ­λς, κά­θε πί­στε­ως κα ­δε­ο­λο­γί­ας!­.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

Τ τε­λευ­τα­α χρό­νι­α στν Βό­ρει­ο ­φρι­κ (Σου­δάν, Α­γυ­πτο, Λι­βύ­η, Νι­γη­ρί­α κ..) κα πι­ πρό­σφα­τα στ Μέ­ση ­να­το­λ (Συ­ρί­α κα ­ράκ) ­χει γι­γαν­τω­θε σ­λα­μι­κ Τζι­χντ μ τ δι­α­στρο­φι­κ γ­κλη­μα­τι­κό­τη­τά της, πο ­π δε­κα­ε­τι­ν προ­ε­τοι­μά­ζε­ται κα καλ­λι­ερ­γε­ται στ δαι­δα­λώ­δη ­πό­γει­α τς σι­ω­νι­στι­κς ­πο­κι­νου­μέ­νης τρο­μο­κρα­τί­ας. Πρό­κει­ται γι­ ­ναν ­κό­μη βρα­χί­ο­να ―­π τος πολ­λούς― το Σι­ω­νι­σμο, πο ξε­κλει­δώ­νει τν κό­λα­ση κα ­ξα­πο­λύ­ει στν κό­σμο ­πει­ρά­ριθ­μες στρα­τι­ς δαι­μό­νων!­.­..
Μό­νον τρί­α στοι­χε­α, π πολλ λλα, ε­ναι ρ­κε­τ γι­ ν βε­βαι­ώ­σουν το λό­γου τ ­λη­θές:
σ­λα­μι­κ τρο­μο­κρα­τί­α χρη­μα­το­δο­τε­ται ­π τς ­ρα­βι­κς μο­ναρ­χί­ες τς Μ. ­να­το­λς· λ­λ ο ­ρα­βι­κς μο­ναρ­χί­ες ­λέγ­χον­ται ­π τν Σι­ω­νι­σμ κα συ­νερ­γά­ζον­ται μ α­τόν· ο δ ­ρα­βες μο­νάρ­χες ­χουν ­κό­μη κα δε­σμος α­μα­τος μ τος σι­ω­νι­στές, ν πολ­λος κα­τα­γ­με­νες ­π α­τούς!­.­..
―Πα­ρό­λο τ μί­σος τν ­ρά­βων κα­τ τν ­βραί­ων, σ­λα­μι­κ Τζι­χντ ο­δν ο­σι­­δες ­πρα­ξε κα­τ το σ­ρα­ήλ· ν­τι­θέ­τως, ­στρά­φη κα­τ τν Χρι­στι­α­νν ―κα μά­λι­στα κα­τ τν ρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νν― πο δι­α­χρο­νι­κς συμ­πα­ρα­στέ­κον­ται στος ­ρα­βες κα συμ­με­τέ­χουν στος ν­τ-μ­πε­ρι­α­λι­στι­κος κα ­πε­λευ­θε­ρω­τι­κος ­γ­νες τους! Κα δν ε­ναι τυ­χα­ο, ­τι ­κρι­βς ο Χρι­στι­α­νο ε­ναι στό­χος τν σι­ω­νι­στν!­.­..
―Τ τε­λευ­τα­α χρό­νι­α στ Β. ­φρι­κ κα πι­ πρό­σφα­τα στ Μ. ­να­το­λή, δι­ώ­κον­ται συ­στη­μα­τι­κς, βι­αί­ως ­ξισ­λα­μί­ζον­ται κα δο­λο­φο­νον­ται μ ­νή­κου­στα μαρ­τύ­ρι­α ο Χρι­στι­α­νοί· ­στό­σο τ ­λεγ­χό­με­να ­π τος σι­ω­νι­στς ΜΜΕ σ ­λο τν κό­σμο καμ­μί­αν ­λά­χι­στη ση­μα­σί­α ­δω­σαν σ α­τ τ συ­στη­μα­τι­κ γε­νο­κτο­νί­α ­κα­τομ­μυ­ρί­ων Χρι­στι­α­νν. ­ταν ­μως τέ­θη­καν ­π δι­ωγ­μ 50.000 Ζω­ρο­ά­στρες (­.­.­.) στ ­ράκ, ξε­ση­κώ­θη­κε παγ­κό­σμι­ο δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κ τσου­νά­μι γι­ τν δι­ωγ­μό τους κα τν τύ­χη τους· ­στά­λη ­μέ­σως ν­θρω­πι­στι­κ βο­ή­θει­α, ­κό­μη κα γι­ χά­ρη τους ρ­χι­σαν ­με­ρι­κα­νι­κο βομ­βαρ­δι­σμο τν θέ­σε­ων τν τζι­χαν­τι­στν πέ­ριξ το βου­νο ­που ε­χαν κα­τα­φύ­γει ο Ζω­ρο­ά­στρες.
Κα μό­νον τό­τε ο Η­ΠΑ ­πε­φά­σι­σαν ­τι πρέ­πει ν λά­βουν μέ­τρα, δι­ό­τι κα­τά­στα­ση ξέ­φευ­γε ­π τ χέ­ρι­α τους, κα­θς τ τέ­ρας τς τρο­μο­κρα­τί­ας πο δη­μι­ούρ­γη­σαν α­το­νο­μή­θη­κε κα ­πει­λε τ συμ­φέ­ρον­τά τους! Τώ­ρα ο χ­ρες τς Δύ­σε­ως, πο ­νέ­χον­ται κα ­πη­ρε­τον τ σι­ω­νι­στι­κ σχέ­δι­α, ρ­χι­σαν ν φο­βον­ται, κα­θς βλέ­πουν ­τι ο μου­σουλ­μα­νι­κο πλη­θυ­σμοί, τος ­ποί­ους­ δέ­χθη­καν θρόως στς κοι­νω­νί­ες τους, ­πο­τε­λον φυ­τώ­ρι­ο ­πο­ψη­φί­ων τζι­χαν­τι­στν κα ­στί­ες ­να­ξέ­λεγ­κτης ­να­τα­ρα­χς. Κα­τη­γο­ρο­σαν ς ρατ­σι­στς ­σους προ­ει­δο­ποι­ο­σαν ­π χρό­νι­α γι’ α­τς τς ­ξε­λί­ξεις· κα ­κα­ναν πς δν κα­τα­λά­βαι­ναν, ­τι τ φί­δι πο ­τρε­φαν στν κόρ­φο τους θ τος δάγ­κω­νε θα­να­τη­φό­ρα.
­μως α­τς κίν­δυ­νος το σ­λα­μι­κο Τζι­χντ κτυ­πά­ει κα τν πόρ­τα τς Πα­τρί­δος μας. Με­τα­ξ τν ­κα­τομ­μυ­ρί­ων μου­σουλ­μά­νων ―νο­μί­μων κα πα­ρα­νό­μων― με­τα­να­στν πο πα­ρε­πι­δη­μον στν λ­λά­δα, ­χουν πα­ρει­σφρύ­σει κα με­γά­λος ­ριθ­μς τζι­χαν­τι­στν. Δε­δο­μέ­νου μά­λι­στα ­τι τ κύ­μα τς λα­θρο­με­τα­να­στεύ­σε­ως ρ­χε­ται ­π τν Τουρ­κί­α, λ­λο­χεύ­ων κίν­δυ­νος τς δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­σε­ως στν λ­λά­δα ­ποι­α­δή­πο­τε στιγ­μ ε­α­ρίθ­μων στε­λε­χν κα μα­χη­τν τς σ­λα­μι­κς Τζι­χάντ, ­χι μό­νον ε­ναι ­παρ­κτς λ­λ κα ­να­με­νό­με­νος. Τουρ­κί­α λ­λω­στε ­πο­στη­ρί­ζει σχε­δν ­νοι­κτ τν σ­λα­μι­κ Τζι­χάντ, παν­τοι­ο­τρό­πως τν δι­ευ­κο­λύ­νει κα τν ­ξο­πλί­ζει· ­χει δ μ­φα­νες λό­γους κα συμ­φέ­ρον ν ­κμε­ταλ­λευ­τε κα ν ­ξι­ο­ποι­ή­σει τν προ­σφε­ρο­μέ­νη δυ­να­τό­τη­τα ­πο­νο­μεύ­σε­ως τς ­θνι­κς ­σφα­λεί­ας κα τς κοι­νω­νι­κς ε­ρή­νης στν λ­λά­δα (βλέ­πε τ γε­γο­νό­τα το 2008 στν ­θή­να), ­στε ν προ­ω­θή­σει τ σ­λα­μι­στι­κ-μ­πε­ρι­α­λι­στι­κ κα α­το­κρα­το­ρι­κ σχέ­δι­ά της (βλέ­πε ­να­σύ­στα­ση τς ­θω­μα­νι­κς Α­το­κρα­τό­ρι­ας)­.­..
λ­λω­στε χώ­ρα μας, λό­γ τς γε­ω­γρα­φι­κς θέ­σε­ώς της, ε­ναι κα­ταλ­λη­λό­τε­ρος τό­πος γι­ τν με­τα­φο­ρ τζι­χαν­τι­στν κα σ­λα­μι­κν ­πλων στν Ε­ρώ­πη, ­στε ν κα­τα­στε δι­α­με­τα­κο­μι­στι­κ κέν­τρο τς σ­λα­μι­κς τρο­μο­κρα­τί­ας. Α­τ ­πι­βε­βαι­ώ­νε­ται κα ­π τν συ­να­γερ­μ πο ­χει ση­μά­νει ­χι μό­νον στν λ­λη­νι­κ κα στν ­με­ρι­κα­νι­κ ν­τι­κα­τα­σκο­πεί­α, λ­λ κα στς ν­τί­στοι­χες ­πη­ρε­σί­ες ­λων τν ε­ρω­πα­ϊ­κν χω­ρν, πρά­κτο­ρες τν ­ποί­ων ­λω­νί­ζουν τν Πα­τρί­δα μας!­.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

ν μέ­σ τς μνη­μο­νι­α­κς λαί­λα­πας πο ­σο­πε­δώ­νει τ ­θνος μας, πο ­φελ­λη­νί­ζει τν Πα­τρί­δα μας, πο ­π-ρ­θο­δο­ξο­ποι­ε τν λ­λη­νι­κ λα­ό μας, μο­να­δι­κ λ­πί­δα, ­παν­το­χ κα πα­ρα­μυ­θί­α, μς ­πό­μει­νε δι­α­χρο­νι­κς σώ­ζου­σα κα πε­ρι­θάλ­που­σα τ ­θνος τν λ­λή­νων, Κι­βω­τς το Γέ­νους μας, ρ­θό­δο­ξος κ­κλη­σί­α μας· λ­πί­δα πο ­στό­σο, ­π τς ση­με­ρι­νς πε­ρι­στά­σεις, ­πο­δει­κνύ­ε­ται φρού­δα!­.­.. Κι α­τ γι­α­τ «­ε­ραρ­χί­α» τς κ­κλη­σί­ας μας, ­χι μό­νον κα­θεύ­δει ­ναν­τι τς νε­ο­να­ζι­στι­κς μ­πε­ρι­α­λι­στι­κς γερ­μα­νι­κς κα­το­χς τς Πα­τρί­δος μας, ­χι μό­νον σι­ω­π ­ναν­τι τς δω­σι­λο­γι­κς μνη­μο­νι­α­κς κυ­βερ­νή­σε­ως κα ­δι­ο­τε­λς συ­νερ­γά­ζε­ται μα­ζί της, λ­λ κα συμ­με­τέ­χει ­νερ­γς στος σχε­δι­α­σμος κα τος στό­χους τς ­ω­σφο­ρι­κς Νέ­ας ­πο­χς, τς σα­τα­νι­κς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως κα τς σι­ω­νι­στι­κς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των!­.­..
Γι­ ν ­πι­βλη­θε Παν­θρη­σκεί­α το ν­τι­χρί­στου, πρέ­πει ν ­ξου­δε­τε­ρω­θε κ­κλη­σί­α το Χρι­στο· πρέ­πει ν λ­λοι­ω­θε κα ν δι­α­στρα­φε ρ­θό­δο­ξος Πί­στη μας, ­στε ες τν ρ­θό­δο­ξο λα­τρεί­α μας ν λα­τρεύ­ου­με τν ν­τί­χρι­στο, ­ξο­βε­λί­ζον­τας τν Χρι­στ ­π τν κ­κλη­σί­α Του!­!! Κα α­τ ­πι­χει­ρε­ται μ τν πα­ναί­ρε­ση το δι­α­χρι­στι­α­νι­κο Ο­κου­με­νι­σμο κα το δι­α­θρη­σκει­α­κο Συγ­κρη­τι­σμο, ­ποί­α ε­ναι ­πι­το­μ ­λων τν α­ρέ­σε­ων, πο ­νέ­σκυ­ψαν κα­τ τν δι­σχι­λι­ό­χρο­νη π γς ­στο­ρί­α τς κ­κλη­σί­ας Του:
―Δι­ το δι­α­χρι­στι­α­νι­κο Ο­κου­με­νι­σμο, χά­ριν μι­ς πλα­στς, χω­ρς τν ­λή­θει­α το Χρι­στο, «­νό­τη­τος» τς ρ­θο­δο­ξί­ας μ τος πά­σης φύ­σε­ως α­ρε­τι­κος πα­πι­στές, προ­τε­στάν­τες, κό­πτες, ν­τι­χαλ­κη­δο­νί­ους κ.., ­νευ τς με­τά­νοί­α τους κα τς ­πι­στρο­φς τους ες ­τν ρ­θό­δο­ξο Πί­στη·
―Δι­ το δι­α­θρη­σκει­α­κο Συγ­κρη­τι­σμο, χά­ριν μι­ς ­πα­τη­λς κα νε­ο­ε­πο­χί­τι­κου τύ­που «­γά­πης», χω­ρς Χρι­στό, τν χρι­στι­α­νν μ τος λ­λο­πί­στους κα λ­λο­θρή­σκους: ­βραί­ους, μου­σουλ­μά­νους, βραχ­μά­νους, βου­δι­στές, ­κό­μη κα ε­δω­λά­τρες, πα­γα­νι­στές, σα­τα­νι­στές, ­πο­κρυ­φι­στές, μά­γους κ.π.
Ε­σά­γον­ται ες τν ρ­θό­δο­ξο Πί­στη μας ο σα­τα­νι­κς δο­ξα­σί­ες τς Μα­σω­νί­ας ―­κλε­κτο τέ­κνου κα δε­ξι­ο βρα­χί­ο­να το Σι­ω­νι­σμο­πι­βάλ­λον­τας ες τν κ­κλη­σί­α το Χρι­στο τν λα­τρεί­α το Μέ­γα ρ­χι­τέ­κτο­νος το Σύμ­παν­τος (Μ.Α.Τ.Σ.­), δη­λα­δ το ­ω­σφό­ρου-ντιχρίστου!­!!
Σ α­τ τ νε­ο­ε­πο­χί­τι­κο σχέ­δι­ο το Σι­ω­νι­σμο, γι­ τν ­πι­βο­λ τς Παν­θρη­σκεί­ας το ν­τι­χρί­στου, ­χει ­λο­ψύ­χως συν­τα­χθε κα ν­θου­σι­ω­δς συ­νει­σφέ­ρει σύσ­σω­μη ―κα­θε­μι­ μ τν τρό­πο της― ο­κου­με­νι­στι­κ κα «ν­τ-ο­κου­με­νι­στι­κή» Δε­σπο­το­κρα­τί­α, ­χον­τας ―λ­λοι ­νερ­γς κα λ­λοι μ τν ­νο­χη σι­ω­πή τους― ο «­ε­ράρ­χες» προ­δώ­σει τν Χρι­στ κα ­πο­δε­χθε τν ν­τί­χρι­στο.
Το λό­γου τ ­λη­θς μαρ­τυ­ρ κα μό­νον τ γε­γο­νς ­τι Δε­σπο­το­κρα­τί­α ε­ναι ­π τ ­δρυ­τι­κ κα ­νερ­γ μέ­λη το Παγ­κο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου τν «κ­κλη­σι­ν» (ΠΣΕ, 1948) ―στν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα Παγ­κό­σμι­ο Συμ­βού­λι­ο τν Α­ρέ­σε­ων― δη­λα­δ τς ναυ­αρ­χί­δος το Ο­κου­με­νι­σμο. ­φθα­σε μά­λι­στα Δε­σπο­το­κρα­τί­α στ ση­με­ο ν ­πο­δε­χθε τν λ­λα­γ βα­σι­κν δογ­μά­των τς ρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας, λ­λ κα ν κα­ταρ­γή­σει τ ­να­το ρ­θρο το Συμ­βό­λου τς Πί­στε­ώς μας, ­πο­δε­χο­μέ­νη ­τι ρ­θό­δο­ξος κ­κλη­σί­α μας δν ε­ναι Μί­α ­γί­α Κα­θο­λι­κ κα ­πο­στο­λι­κ κ­κλη­σί­α το Χρι­στο· λ­λ μί­α κ τν 350 πε­ρί­που τά­χα «κ­κλη­σι­ν», πο συμ­με­τέ­χουν στ Παγ­κό­σμι­ο Συμ­βού­λι­ο τν Α­ρέ­σε­ων.
­π α­τ κα μό­νον κα­τα­λα­βαί­νου­με τ κα­τάν­τη­μα κα τν προ­δο­σί­α τς ο­κου­με­νι­στι­κς κα «ν­τ-ο­κου­με­νι­στι­κς», α­ρε­τι­κς κα α­ρε­τί­ζου­σας Δε­σπο­το­κρα­τί­ας· χω­ρς κν ν ­να­φερ­θο­με στς συμ­προ­σευ­χς κα στ συλ­λεί­τουρ­γα μ τος α­ρε­τι­κος το λα­τι­νό­φρο­νος κα ο­κου­με­νι­στο κα νε­ο­ε­πο­χί­του Ο­κου­με­νι­κο Πα­τρι­άρ­χου κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου κα πλεί­στων λ­λων «κε­φα­λν» τς κ­κλη­σί­ας μας, πο συγ­γνω­στς τν ­κο­λου­θον στν α­ρε­ση ­συγ­γνώ­στως ―κα ­κό­μη χει­ρό­τε­ρα κ δει­λί­ας κα ­στε­ρο­βου­λί­ας― τν μνη­μο­νεύ­ουν.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

Πε­ρισ­σό­τε­ρο ­π κά­θε λ­λη φο­ρά, ε­ναι ­πι­τα­κτι­κ ­νάγ­κη, ­χι μό­νον ν μά­θου­με τί συμ­βαί­νει γύ­ρω μας κα τί τε­κταί­νε­ται ες βά­ρος το ­θνους μας, τς Πα­τρί­δος μας κα τς κ­κλη­σί­ας μας, λ­λ κυ­ρί­ως ν ν­τι­στα­θο­με στς παγ­κο­σμι­ο­κρα­τι­κς ­ξε­λί­ξεις, ν ­να­τρέ­ψου­με τος νε­ο­ε­πο­χί­τι­κους σχε­δι­α­σμος κα στό­χους, του­λά­χι­στον ­κεί­νους πο μς ­φο­ρον.
Δν πρέ­πει ν σκεφ­το­με ­τι ε­μα­στε μι­κροί, λί­γοι κα ­δύ­να­μοι. ­ν ­χου­με ­λη­θι­ν κα θερ­μ Πί­στη, τό­τε ­χου­με τν χά­ρη κα τ δύ­να­μη το Κυ­ρί­ου κα Θε­ο μας ­η­σο Χρι­στο. Κα ν ­χου­με τν Χρι­στ μα­ζί μας, τό­τε κα­νες δν μπο­ρε ν μς κα­τα­βά­λει!­.­.. Μ τν ­γά­πη κα τ ­λε­ος, μ τ δύ­να­μη κα τν ο­κο­νο­μί­α το Χρι­στο μπο­ρο­με ν ν­τι­με­τω­πί­σου­με κά­θε κίν­δυ­νο κα κά­θε ­χθρό!­.­.. Τ ζή­τη­μα ε­ναι ­ν ­χου­με α­θεν­τι­κ κα ­νό­θευ­τη κα ζέ­ου­σα τν ρ­θό­δο­ξο Πί­στη μας στν καρ­δι­ά μας κα στ ζω­ή μας!­.­..
Δε­τε στν πε­ρί­πτω­ση τς Σκω­τί­ας προ­σφά­τως (ν ­ψει το δη­μο­ψη­φί­σμα­τος γι­ τν ­νε­ξαρ­τη­σί­α της κα τν ­πό­σχι­σή της ­π τν Με­γά­λη Βρε­τα­νί­α [γ­γλί­α], Σεπ. 2014) πό­σο τρο­μο­κρα­τή­θη­κε Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­α· ­στε ν ­πι­στρα­τεύ­σει ­λες τς δυ­νά­μεις της κα σύσ­σω­μη Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των ―πο δν δι­στά­ζει ν δι­αι­ρε ­θνη, ν χω­ρί­ζει λα­ος κα ν ­σο­πε­δώ­νει κρά­τη― ν ­πι­πέ­σει κα­τ το Σκωτ­σέ­ζι­κου λα­ο γι­ ν τν τρο­μο­κρα­τή­σει κα ν τν ­πο­θαρ­ρύ­νει. Κα μπο­ρε, γι­ τν ­ρα, ν ­πέ­φυ­γε τν ­πό­σχι­ση, λ­λ ­πο­χρε­ώ­θη­κε ν πα­ρα­χω­ρή­σει ε­ρεί­α α­το­νο­μί­α στν Σκω­τί­α, πο ­στό­σο ν και­ρ θ λει­τουρ­γή­σει ­πρ τς ­νε­ξαρ­τη­σί­ας της!­.­..
Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­α δν ε­ναι ­κα­τα­μά­χη­τη· δε­τε λ.χ. τν ρ­γεν­τι­ν κα τν σ­λαν­δί­α.­..
δύ­να­μη τς σι­ω­νι­στι­κς Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­ας πη­γά­ζει ­π τν φό­βο μας κα ε­ναι ν­τι­στρό­φως ­νά­λο­γη μ α­τόν!...

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

ν­τας λ­λη­νί­δα Πα­τρί­δα μας ­π κα­το­χν κα λ­λη­νι­κς Λα­ς σ ο­κο­νο­μι­κ ­ξα­θλί­ω­ση κα πνευ­μα­τι­κ ­κη­δί­α, ς ­κού­σου­με κα ς ­κο­λου­θή­σου­με τν προ­τρο­π το Α­σχύ­λου στν τρα­γω­δί­α του «Πέρ­σες»:
«μ­πρός, παι­δι­ τν λ­λή­νων,
­λευ­θε­ρ­στε τν πα­τρί­δα σας, ­λευ­θε­ρ­στε
τ παι­δι­ά σας, τς γυ­να­κες σας, τν πα­τρώ­ων θε­ν να­ούς,
τος τά­φους τν προ­γό­νων σας· γι­ ­λα, τώ­ρα γί­νε­ται ­γ­νας!­»­.­..[1]
Σή­με­ρα, πε­ρισ­σό­τε­ρο ­π κά­θε τ λ­λο και­νο­τό­μο κα ­ω­λο, μς χρει­ά­ζε­ται τ δι­δα­κτι­κ ­πό­σταγ­μα τν πό­νων κα τν δα­κρύ­ων, το α­μα­τος κα τς ρ­φά­νει­ας, τν θυ­σι­ν κα τν ­θλων το Λα­ο μας· μς χρει­ά­ζε­ται Δό­ξα τν λ­λή­νων κα τ Κλέ­ος το λ­λη­νι­σμο.­..
λ­λ πρω­τί­στως μς χρει­ά­ζε­ται ζ­σα κα ­νό­θευ­τη ρ­θό­δο­ξος Πί­στη τν Πα­τέ­ρων μας, λ­λη­νορ­θό­δο­ξος Πα­ρά­δο­σή μας, Δι­δα­σκα­λί­α κα ο Πα­ρα­κα­τα­θ­κες τν ­γί­ων μας· Παρ­ρη­σί­α τν ­μο­λο­γη­τν τς ­γί­ας ρ­θο­δο­ξί­ας μας, τ Α­μα τν Μαρ­τύ­ρων τς κ­κλη­σί­ας το Χρι­στο· τ α­μα κα ο θυ­σί­ες τν λ­λή­νων πο­λε­μι­στν κα τν Ρω­μη­ν ­γω­νι­στν, πο χι­λι­ά­δες χρό­νι­α κρα­τον ρ­θι­ο κα ­νί­ο­τε κα­θι­στον κρα­ται­ τ ­θνος μας!­.­..
Χρει­α­ζό­μα­στε α­θεν­τι­κ κα ­κε­ραί­α τν ­θνι­κ κα πο­λι­τι­σμι­κ ­δι­ο­προ­σω­πί­α μας· χρει­α­ζό­μα­στε ­νό­θευ­τη τν ταυ­τό­τη­τά μας ς ρ­θο­δό­ξων λ­λή­νων, ς Ρω­μη­ν!­.­..
Κα ν ο κ­κλη­σι­α­στι­κοί, ο πνευ­μα­τι­κο κα ο πο­λι­τι­κο Τα­γοί μας ε­ναι ­νά­ξι­οι ν ν­τα­πο­κρι­θον στς προ­κλή­σεις κα στς προ­σκλή­σεις τν και­ρν ―ε­τε κα­θεύ­δον­τες ε­τε προ­δί­δον­τες ε­τε α­το­μο­λον­τες― τό­τε ­μες, ο ρ­θό­δο­ξοι λ­λη­νες, ο Ρω­μη­οί —μ τ χά­ρη το Τρι­α­δι­κο Θε­ο μας, δι­ πρε­σβει­ν τς ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου κα δι’ ε­χν τν ­γί­ων κα θε­ο­φό­ρων Πα­τέ­ρων μας— πρέ­πει ν βρο­με τ θάρ­ρος κα τ δύ­να­μη ν δι­α­φεν­τεύ­σου­με α­το­βού­λως ο ­δι­οι τ Ρω­μη­ο­σύ­νη μας κα τν Πα­τρί­δα μας, τν ρ­θο­δο­ξί­α μας κα τν λ­λη­νι­σμό μας!­.­..
Δι­ό­τι κά­θε Ρω­μη­ς φέ­ρει μέ­σα του ­λό­κλη­ρη κα ­κε­ραί­α τ Ρω­μη­ο­σύ­νη· ­λό­κλη­ρη κα ­κε­ραί­α τν ε­θύ­νη τς Ρω­μη­ο­σύ­νης· ­λό­κλη­ρο κα ­κέ­ραι­ο τ κα­θ­κον ­πε­ρα­σπί­σε­ως τς Ρω­μη­ο­σύ­νης. Κα­θέ­νας μας ­χει κα­θ­κον κα δι­καί­ω­μα ν ­νερ­γή­σει ­κό­μα κα μό­νος!­!!
­ταν τ λ­λη­νι­κ Σύν­ταγ­μα ες τ ­κρο­τε­λεύ­τει­ο ρ­θρο του ­ρί­ζει, ­τι « τή­ρη­ση το πα­ρόν­τος Συν­τάγ­μα­τος ­πα­φί­ε­ται στν πα­τρι­ω­τι­σμ τν λ­λή­νων», τό­τε πο­λ πε­ρισ­σό­τε­ρο ­σχύ­ει κα ­πι­βάλ­λε­ται ς ­γρα­φος λ­λ ­πέρ­τα­τος νό­μος, ­τι δι­α­φέν­τευ­ση τς Ρω­μη­ο­σύ­νης ε­ναι ­πό­θε­ση κα κα­θ­κον κα δι­καί­ω­μα τν Ρω­μη­ν· ε­ναι κα­θ­κον κα δι­καί­ω­μα ­νς ­κά­στου Ρω­μη­ο· συλ­λο­γι­κς λ­λ κα ­το­μι­κς ­νερ­γον­τος!­!!
Δι­ό­τι, Πα­τρι­­τες κα ­δελ­φοί, «α­τεί­νη τν Πα­τρί­δα ­χο­με», ­πως μς λέ­ει στρ. Μα­κρυ­γι­άν­νης. Μο­να­δι­κ λ­λ κα ­μύ­θη­τη κλη­ρο­νο­μι­ά, πο μς ­πι­βάλ­λει ν κα­τα­στο­με ―ν ­χι δη­μι­ουρ­γι­κο συ­νε­χι­στς α­τς― του­λά­χι­στον ­κα­νο θη­σαυ­ρο­φύ­λα­κες τς Δό­ξης τν λ­λη­νν κα το Κλέ­ους το λ­λη­νι­σμο, τς α­θεν­τι­κς ρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας κα ­κε­ραί­ας τς ­π γς στρα­τευ­ο­μέ­νης κ­κλη­σί­ας το Χρι­στο· μς ­πι­βάλ­λει ν κα­τα­στο­με συ­νε­πες με­τα­λαμ­πα­δευ­τς τς Ρω­μη­ο­σύ­νης μας, στς ­περ­χό­με­νες κα ―μ ­λη τν ψυ­χή μου λ­πί­ζω― ­ξι­ό­τε­ρες ­π ­μς γε­νε­ές!­.­..

Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί,

Τ ­λά­χι­στο κα­θ­κον μας σή­με­ρα βρί­σκε­ται ες τν προ­τρο­π το στρ. Μα­κρυ­γι­άν­νη: «τν τυ­ρα­γνί­α ν μν τν ­φή­σε­τε ν φω­λι­ά­ση ες τν πα­τρί­δα, ν μν ντρο­πι­ά­σε­τε τό­σα α­μα­τα ­πο χύ­θη­καν».[2]
Δι­ό­τι, ­δελ­φοί, «α­τεί­νη τν Πί­στη» ­χο­με, τν ρ­θό­δο­ξο Πί­στη μας ες τν Κύ­ρι­ο κα Θε­ό μας ­η­σο Χρι­στό, τν Πί­στη πο μ τ α­μα τους ­πε­ρα­σπί­στη­καν κα μς πα­ρέ­δω­σαν ο παπποδες μας ο πα­τέ­ρες μας.
«­τε πα­δες λ­λή­νων», ­γερ­θε­τε·
Σπεύ­σα­τε, «νν ­πρ πάν­των ­γν»­[3],
«Δι­ το Χρι­στο τν πί­στιν τν ­γί­α κα τς Πα­τρί­δος τν ­λευ­θε­ρί­α»­[4]·

Γρη­γο­ρε­τε, «ο και­ρο ο με­νε­τοί»­[5]·
Βά­λε­τε στας καρ­δι­ας σας, «βα­ρού­την, ­δελ­φοί, βα­ρού­την, δι­α­τ χα­νό­με­θα»­[6].
Κα μν ξε­χν­τε, Συ­νέλ­λη­νες Πα­τρι­­τες κα ν Χρι­στ ­δελ­φοί:
­γ­νας πρ­τα κερ­δί­ζε­ται μέ­σα στς καρ­δι­ές μας κα με­τ κερ­δί­ζε­ται στ πε­δί­α τν μα­χν!­!!
«­τε πα­δες λ­λή­νων!­».
Κα­λ Λευ­τε­ρι­ά, «­π’ τ κόκ­κα­λα βγαλ­μέ­νη | τν λ­λή­νων τ ­ε­ρά»!­!!
­μήν.
Λαυ­ρέν­τι­ος Ντετ­ζι­όρ­τζο
[1]    « πα­δες λ­λή­νων, ­τε, | ­λευ­θε­ρο­τε πα­τρί­δ’, ­λευ­θε­ρο­τε δ | πα­δας, γυ­να­κας, θε­ν τε πα­τρ­ων ­δη, | θή­κας τε προ­γό­νων· νν ­πρ πάν­των ­γών». (Α­σχύ­λος, Πέρ­σαι, στ. 402-405· μτφρ. Θε­ό­δω­ρος Μαυ­ρό­που­λος, κδ. Ζ­τρος / Τ Β­μα, τόμ. Α΄. (i­s­bn: 978-960-442-859-5), σ. 68-69· πρβλ. «Σχό­λι­ο στ. 402-405» ες τ ­δι­ο, τόμ. Β΄. (i­s­bn: 978-960-442-459-9), σ. 384)]
[2]    Στρα­τη­γς Μα­κρυ­γι­άν­νης, Δι­α­θή­κη, 3 Σε­πτεμ­βρί­ου 1843.
[3]    Α­σχύ­λος, Πέρ­σαι, στ. 402, .π. σ. 68.
[4]    Βλ. στρ. Θε­ό­δω­ρος Κο­λο­κο­τρώ­νης .­..
[5]    «Ο και­ρο δν πε­ρι­μέ­νουν!­», φρά­ση πο Θου­κυ­δί­δης ­πο­δί­δει ες τν Πε­ρι­κλ.
[6]    Μή­νυ­μα ­πλαρ­χη­γο πρς τ ρ­χη­γε­ο κα­τ τν ­πα­νά­στα­ση το 1821 στ Σάμο.