Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Απίστευτες εικόνες παρακμής μέσα στην εκκλησία μας ...

Ἀπὸ τὸ Ἱστολόγιο "Ο Παιδαγωγός"


 Μητροπολίτης (Σύρου Δωρόθεος) ζωγραφισμένος σε τούρτα γενεθλίων, με 13 κεράκια όσα τα χρόνια ποιμαντορίας του (Μύκονος)..__________________________________
Παρακολουθῆστε στὴ συνέχεια καὶ ἄλλες φωτογραφίες ποὺ δημοσίευσε τὸ ἱστολόγιο "Ο Παιδαγωγός".
Ἤδη, λοιπόν, καὶ ἄλλα ἱστολόγια διαπιστώνουν οὐσιαστικὰ τὴν ἐγκαθίδρυση μιᾶς Νέας Οἰκουμενιστικῆς «Ἐκκλησίας»  καὶ καυτηριάζουν τὴν ἀνυπαρξία Ὀρθοδόξου Συνόδου, ποὺ θὰ ἐπι-σκοπεῖ τὴν δια-τήρηση τῶν Ἐντολῶν τοῦ Κυρίου!
Συναγωνιζόμαστε πλέον τὶς Παπικὲς καὶ Προτεσταντικὲς φαιδρότητες· πάψαμε νὰ ἔχουμε ἑνότητα Πίστεως· ὁ κάθε Ἐπίσκοπος κάνει ὅ,τι θέλει, ἐκφράζει κακόδοξες ἰδεολογικὲς θέσεις θεωρητικὰ καὶ πρακτικά! Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἁπλῶς ἀπαγγέλλεται ἀκόμα ὀρθόδοξα, ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζεται, ἀφοῦ δεχόμαστε πολλὲς Ἐκκλησίες καὶ πολλὰ βαπτίσματα.
Κι ὁ ἁπλὸς λαός, μὲ τὴν παρότρυνση πολλῶν Ποιμένων, παραμένουμε ἑνωμένοι μὲ τοὺς «παρδαλοὺς» στὴν Πίστη καὶ στὶς ἐνέργειες Ἐπισκόπους καὶ Πατριάρχες, παρὰ τὶς ἑκατοντάδες προτροπὲς τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἁγίων: «ἐξέρχεσθε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε»!        (Πατερικὴ Παράδοση)
 __________________________________________

Πηγή φωτογραφιών (Ιερά Μητρόπολη Σύρου!)
Μητροπολίτης συμμετέχει σε μουσικό χάπενινγκ (Αλεξανδρούπολη)

Νίκος Χειλαδάκης, Από εκκλησία τζαμί και από τζαμί πάλι… εκκλησία

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος


Μια πραγματικά καταπληκτική ιστορία γράφει ένας ιστορικός ναός στην περιοχή της Σαμψούντας του Πόντου, όπου πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών υπήρχε ένα μεγάλο και δραστήριο ελληνορθόδοξο ποίμνιο.


Ο ναός αυτός βρίσκεται στο Tekkeköy της περιοχής της Σαμψούντας και κτίστηκε, όπως αναφέρουν τα στοιχεία πού παραθέτουν τα τουρκικά ΜΜΕ, πριν από 250 χρόνια

Ο εν πολλοίς "άγνωστος" άγιος Ιωσήφ ο Μνήστωρ

Κυριακὴ μετὰ Χρ. Γέννησιν (Ματθ. 2,13-23)


ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ

«Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων…» (Ματθ. 2,13)

Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης  π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Magoi3 

ΕΟΡΤΕΣ ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, ἑορτὲς ποὺ  διαρκοῦν ὄχι μία καὶ δύο, ἀλλὰ δώδεκα  ἡμέρες, μέχρι τὰ Φῶτα.

Πρώτη ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ἡ  ἀρχὴ καὶ ἡ ῥίζα ὅλων τῶν χριστιανικῶν  ἑορτῶν. Ἤρθαμε στοὺς ναοὺς καὶ  προσκυνήσαμε τὸ Χριστὸ ὡς Θεῖο βρέφος,  ποὺ ἡ φτωχὴ μητέρα του δὲν εἶχε ποῦ νὰ τὸ  βάλῃ καὶ τὸ ἀκούμπησε στὴ φάτνη ὅπου οἱ  βοσκοὶ βάζουν τὸ χορτάρι γιὰ τὰ ζῷα.  Ποιός θὰ τὸ φανταζόταν, ὅτι τὸ παιδὶ  αὐτό, ποὺ δὲν εἶχε ποῦ νὰ σταθῇ καὶ τὸ  καταδίωκαν νὰ τὸ θανατώσουν, εἶνε ὁ  βασιλιᾶς τοῦ κόσμου;

   Προσκυνοῦμε τὸ Θεῖο βρέφος. Ἑκατομμύρια τῶν ἑκατομμυρίων  ἄνθρωποι τὸ προσκυνοῦν, καὶ θὰ  ἐξακολουθοῦν νὰ τὸ προσκυνοῦν, εἰς  πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀθέων.  Καμμία δύναμι δὲ θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ  σβήσῃ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἑορτή. Ἐφ᾿ ὅσον  ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ λάμπουν τὰ ἄστρα  καὶ τρέχουν οἱ ποταμοὶ καὶ ὑπάρχουν  καρδιὲς ποὺ πιστεύουν, δὲ᾿ θὰ παύσῃ ὁ  Χριστὸς νὰ ὑμνῆται καὶ νὰ δοξάζεται· ἀπ᾿  τὸ βορρᾶ μέχρι τὸ νότο καὶ ἀπ᾿ τὴν  ἀνατολὴ μέχρι τὴ δύσι, «πᾶσα γλῶσσα θὰ  ἐξομολογῆται ὅτι εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος,  Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.  Ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.).

Προσκυνοῦμε καὶ σήμερα τὸ Θεῖο βρέφος.  Ποιοί τὸ προσκύνησαν πρῶτοι; Πλούσιοι,  μεγιστᾶνες, στρατηγοί, βασιλεῖς, σοφοὶ  καὶ ἐπιστήμονες; Ὄχι. Βοσκοὶ ἦταν οἱ  πρῶτοι προσκυνηταί του. Αὐτοὶ πού,  ἐνῷ εὐεργετοῦν τὸν κόσμο,  περιφρονοῦνται ἀπὸ τὸν κόσμο. Ὤ  μεγαλεῖο τῆς θρησκείας μας, ποὺ ἄρχισε  ἀπὸ βοσκούς, ἀπὸ ψαρᾶδες, ἀπὸ μικρὰ  παιδιά, ἀπὸ ταπεινοὺς τῆς γῆς! Ἔχει  μεγάλη σημασία αὐτό. Δείχνει, ὅτι ὁ  Χριστὸς