Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Περί αιρετικών και μετα-πατερικών θεολόγων από αοίδημο καθηγητή Στυλιανὸ Παπαδόπουλο
Ὁ ἀοίδιμος καθηγητὴς Πατρολογίας Στυλιανὸς Παπαδόπουλος, σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖες του συνεντεύξεις (Ἰανουάριος 2011), συζητᾶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο γιὰ τὴ σημασία τῶν Ἁγίων Πατέρων στὴ ζωή μας. Ἀποσπάσματα αὐτῆς τῆς συνέντευξης ἀπομαγνητοφωνήσαμε καὶ παρουσιάζουμε.
Ὁ Παπαδόπουλος κοιμήθηκε στὶς 15 Ιανουαρίου 2012 καὶ ἐτάφη στὴν Ἱ. Μ. Δοχειαρείου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στὴν ὁποία (πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του) εἶχε καρεῖ μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Γεράσιμος.
Ἀπὸ τὴ συνέντευξη ἐπισημαίνουμε δύο σημεῖα:
α) Ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, κατέληξαν νὰ γίνουν αἱρετικοί, γιατὶ δὲν ἀποδέχτηκαν-ἐγκολπώθηκαν ὅλη τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὸν Ἀρειανισμό, ἕως τὸν Οἰκουμενισμό, καὶ ἀπὸ τὸν Ἄρειο καὶ τὸν Νεστόριο, ἕως τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο, τὸν Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, τὸν Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο, τὸν Δημητριάδος Ἰγνάτιο, τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομο.
β) Θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἀστεῖο νὰ μιλᾶμε γιὰ μετα-πατερικὴ θεολογία.

Καὶ μὲ τὰ λόγια τοῦ Παπαδόπουλου:

Θὰ μοῦ πεῖτε ὁ Θεόδωρος Μοψουεστίας δὲν εἶχε πνευματικὴ ζωή; Βέβαια εἶχε κάποια προβλήματα, ἀλλὰ κάτι ἄλλο σπουδαῖο τοῦ ἔλειπε, ποὺ ἔλειπε σὲ ὅλους τοὺς κακόδοξους, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια. Τί; Δὲν ἐγκολπώθηκε, δὲν ἀποδέχθηκε ὅλη τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὴ διδασκαλία της, τὸ φρόνημά της. Κάτι σημαντικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ πίστευε τότε ἡ Ἐκκλησία τὸ ἄφησε στὴν ἄκρη. Καὶ ἔτσι δὲν ἔγινε δοχεῖο τῆς Χάριτος. Τὸ ἴδιο κι ὁ Ἄρειος. Τὸ ἴδιο ὁ Νεστόριος. Τὸ ἴδιο μεταγενέστεροι.
Εἶναι ἀστεῖο (νὰ μιλᾶμε) γιὰ μετα-πατερικὴ περίοδο καὶ θεολογία, νὰ ποῦμε ὅτι χρειαζόμαστε μετα-πατερική θεολογία.  Κι ἐκεῖνοι ἀκόμα ποὺ χρησιμοποιοῦν αὐτὸ τὸν ὅρο, στὴν πραγματικότητα δὲν τὸ πραγματοποίησαν. Εἶναι ἀφελέστατο, εἶναι μία φωτοβολίδα ἐντυπωσιακή, ἡ ὁποία ἀκούστηκε, ἀκούγεται, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μετα-πατερική, γιατὶ ἡ διδασκαλία, ἡ ζωὴ καὶ ἡ πίστη τῶν Πατέρων εἶναι τώρα ἐδῶ.
Ἀλλὰ θέλουμε τέτοια δοχεῖα τοῦ Πνεύματος γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε, ὄχι μὲ ἁπλὰ φληναφήματα καὶ μὲ σχήματα τοῦ κόσμου τούτου καὶ στοχασμούς.

Σ χ ό λ ι ο:
Γνωρίζετε ότι ο μακαριστός Γεράσιμος μοναχός (πρώην κ. Στυλιανός Παπαδόπουλος) όταν ήταν καθηγητής Πανεπιστημίου έκανε αγώνα για να μην αγιοποιηθεί ο Εθνομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης; Αυτό μας το κατέθεσε ο επίσης κοιμηθείς αγωνιστής κ. Νικόλαος Ψαρουδάκης με στοιχεία. Αιωνία του η μνήμη.


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:
..............................................
Καρπασίας Χριστοφόρος: Σὲ πολλοὺς ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη ὅτι οἱ Πατέρες ἐκφράζουν κάτι ἐντελῶς προσωπικό, μιὰ δική τους ἀντίληψη περὶ Θεοῦ, ἐνῶ