Αποτέλεσμα εικόνας για ο σωστος ηγετης κατα τους αγιους

       Μια και έχουμε εκλογές, να δούμε πως πρέπει να είναι ο σωστός ηγέτης κατά τα βυζαντινά και ορθόδοξα πρότυπα. Μακάρι να αξιωθούμε σαν Έθνος να μας στείλει ο Θεός έναν τέτοιο ηγέτη, που να είναι θεοσεβής και δίκαιος κατά τα πρότυπα του Αγίου Ιωάννη του Βατάτζη και του Ιωάννη του Καποδίστρια.

~Το μυστικό όπλο των Βυζαντινών, με το οποίο ο ηγέτης καταξιώνεται την αποστολή του και επιτυγχάνει το έργο του, είναι η θεοσέβεια και η εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού. Ο Θεός ευλογεί τις προσπάθειες των θεοσεβών ηγητόρων.
Γι’ αυτό ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός, γνωρίζοντας ότι οι ευθύνες του ηγέτη συνεχώς αυξάνονται, και μάλιστα σε κρίσιμες ώρες ή καταστάσεις, κατά τις οποίες αισθάνεται την ανάγκη να τον φωτίσει και να τον δυναμώσει ο Θεός, ενθέρμως σύστηνε:
«Προ παντός άλλου, στρατηγέ, πρώτη εντολή μας και παραίνεση προς εσένα είναι να επιμελείσαι της δικαιοσύνης και της αγάπης του Θεού, έχοντας διαρκώς προ οφθαλμών σου τον Θεό. Να προσεύχεσαι και να επιζητείς, φιλικά, τη σωτηρία. Γιατί είναι αψευδής αυτός που είπε: ″Ο Κύριος θα ποιήσει το θέλημα αυτών που φοβούνται τον Κύριο και θα εισακούσει την προσευχή τους και θα τους σώσει» (Λέοντος, 448-461).
«Να γνωρίζεις ότι, όταν βρίσκεσαι έξω από τη θεία ευμένεια, τότε δεν μπορείς να σκέπτεσαι και να ενεργείς σωστά, έστω και αν νομίζεις ότι είσαι φρόνιμος, ούτε μπορείς να νικήσεις τους αντιπάλους σου, έστω και αν νομίζεις ότι είναι ασθενείς,γιατί τα πάντα εξαρτώνται από την πρόνοια του Θεού, η οποία εξουσιάζει ακόμα και εκείνα που εσύ θεωρείς ελάχιστα« (Λέοντος 462-467).
«Όπως ο κυβερνήτης πλοίου, όταν έχει την εύνοια των ανέμων και χρησιμοποιεί σωστά και την τέχνη του, οδηγεί το πλοίο με ασφάλεια, έτσι και ο άριστος στρατηγός, εάν αξιωθεί της εύνοιας του Θεού και εφαρμόζει με επιμέλεια και επιμονή την ευταξία και τη στρατηγική, τότε και το στράτευμα, που του έχει εμπιστευθεί, θα διοικεί αποτελεσματικά, και με επιτυχία θα εκστρατεύσει εναντίον των εχθρών. Γιατί η θεία Πρόνοια και θα διδάξει τα κατάλληλα για το συμφέρον και θα συνεργήσει για να έχει αίσιο τέλος η αποστολή. Όταν λοιπόν είσαι τέτοιος, ευσεβής στη πίστη και δίκαιος στις πράξεις, τότε θα οικοδομείς πάνω σε ασάλευτα θεμέλια την επιτυχία και την πρόοδο της διοικήσεώς σου» (Λέοντος, 468-481).

από το βιβλίο: «Ηγέτες και Ηγεσία» του Γ. Σ. Κουγιουμτζόγλου – Πρεσβυτέρου Ταξίαρχου ε.α. (Θεσ/νίκη 2012).

*****

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: «Οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν υψηλή νοημοσύνη, να μιλούν με παρρησία, να περιφρονούν τα βιοτικά, να μισούν την πονηρία, να είναι ήπιοι και φιλάνθρωποι». Έχουν χρέος «να παραβλέπουν τα δικά τους συμφέροντα και να φροντίζουν για τα προβλήματα του λαού τους».

Μέγας Βασίλειος: «Οι άρχοντες πρέπει να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του Θεού, να τιμωρούν τους παραβάτες».

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Οι άρχοντες πρέπει να ξεπερνούν κατά πολύ τους άλλους, να γίνονται καθημερινά ανώτεροι, να έχουν αξία και αρετή ανάλογη με το αξίωμά τους