Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ, Μητρ. Νέας Σμύρνης Συμεών
Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
Του Μητρ. Νέας Σμύρνης Συμεών

«Όταν δε νηστεύητε, μη γίνεσθε ώσπερ οι υποκριταί σκυθρωποί». ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ χριστιανική ζωή χωρίς άσκηση. Χωρίς, δηλαδή, την προσπάθεια εκείνη που αναλαμβάνουμε οι πιστοί, εμπνεόμενοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ν’ απαλλαγούμε από τον ζυγό της αμαρτίας. Ν’ αποτινάξουμε την κυριαρχία των παθών. Να ακολουθήσουμε με αυταπάρνηση το θέλημα του Κυρίου. Να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού ως ζωντανά μέλη του σώματος Του, που είναι η Εκκλησία.
Στην ασκητική αυτή προσπάθεια ιδιαίτερα σημαντική θέση κατέχει και η

ΞΙΦΟΥΛΚΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ "ΠΡΟΣΚΥΝΑ" ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ!

Ὁ Μητροπολίτης Ἱερεμίας, ποὺ -ὡς Δεσπότης- διατηρεῖ πελατειακὲς σχέσεις μὲ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος καὶ τοὺς δημόσιους ἄρχοντες, θύμωσε σήμερα ποὺ οἱ «συμπαῖκτες» του τὸν ἔστησαν, αὐτόν, ἕνα Δεσπότη, καὶ οὐσιαστικὰ τοὺς «ἐξύβρισε» μέσα στὴν Ἐκκλησία στὴν ...«διαπασῶν», ἐπειδὴ δὲν ἦσαν ἀκριβεῖς στὴν ὥρα τους! «Εἶστε παραβάτες τοῦ προγράμματός σας! Καθορίσατε τό Μνημόσυνο ὥρα 10:00, ἐμεῖς ἀρχίσαμε μετά τίς 10:00 καί ὅμως ἤλθατε μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου. Θά ἔλεγα ὅτι ἔπρεπε νά ἔλθετε καί πολύ πρίν ἀπό τό Μνημόσυνο, γιά νά λειτουργηθεῖτε».
Δικαιολογώντας στὴν συνέχεια διὰ κάποιων παρόντων πιστῶν τὸ θυμό του, δάνεισε τὴν γραφίδα καὶ τὸ ὕφος του σ’ αὐτοὺς γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν οἱ Πανέλληνες ὅτι ἡ ἐνέργεια του αὐτὴ προερχόταν ἀπὸ ἱερὴ ἀγανάκτηση!
Βλέπετε δὲν ζεῖ στὴν Ἑλλάδα ὁ κ. Ἱερεμίας, δὲν γνωρίζει αὐτὸ τὸ αἶσχος ποὺ γίνεται δεκαετίες, νὰ προσέρχονται οἱ ἄθεοι ἄρχοντες στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ κοινωνικὴ ὑποχρέωση καὶ ξεπλήρωμα πελατειακῶν ἐκλογικῶν γραμματείων.
Δηλαδή, ὅταν ἀποφάσισε νὰ πάει σὲ Μνημόσυνο ποὺ θὰ ἦταν παροῦσα ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς βουλευτὴς τοῦ Σύριζα καὶ ἄλλοι πολιτικοί, δὲν γνώριζε τὴ σχέση τους μὲ τὴν Ἐκκλησία; Τὴ γνώριζε, καὶ παρὰ ταῦτα πῆγε! Ὁ Δεσπότης ἐξεμάνη ἐπειδὴ δὲν ἦρθαν στὴν ὥρα τους! Ἂν ἐρχόντουσαν στὴν ὥρα τους ἢ καὶ λίγο πρὶν τὸ Μνημόσυνο, «ὅλα καλὰ κι ὅλα ὡραῖα»! Ἂς ἔχουν πάρει διαζύγιο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ναούς, στοὺς ὁποίους (ὅπως καλὰ γνωρίζει) τὸ ἐκκλησίασμα δὲν ὑπερβαίνει τὸ 1-2%!
Ἀλλὰ δὲν θὰ ἀσχολούμασταν μὲ τὶς γραφικότητες τοῦ κ. Ἱερεμία, ἂν δὲν θέλαμε νὰ τονίσουμε κάτι ἄλλο. Οἱ πολιτικοί, ἄθεοι ἢ ἀδιάφοροι, μὲ ἄλλο τρόπο πλησιάζονται ἢ ἐλέγχονται, ἀπὸ κάποιον ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ψυχή τους. Εἶναι γνωστό, ὅμως, ὅτι σήμερα οἱ Ἐπίσκοποι δὲν θέλουν νὰ ἐλέγξουν καὶ δὲν γνωρίζουν τὴν ταυτότητα ἐκείνων ποὺ ἐκκλησιάζονται, οὔτε ἐκείνων ποὺ κοινωνοῦν! Ἐνημερώνονται (Ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς) γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μαθητὲς Μωαμεθανοὶ κοινωνοῦν κατὰ τὸν ἐκκλησιασμό τῶν σχολείων, καὶ ἀδιαφοροῦν πλήρως γιὰ τὴν διευθέτηση τοῦ προβλήματος! Δὲν γνωρίζουν τὴν ταυτότητα καὶ τὸ θρήσκευμά τους ἢ τὴν ἀθεΐα ὅσων πολιτῶν ἢ πολιτικῶν εἰσέρχονται στὴν Ἐκκλησία.
Γνωρίζουν ὅμως πολὺ καλὰ τὴν «ταυτότητα» τῶν ...συνεπισκόπων τους! Γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι κάποιοι ἀπ’  αὐτοὺς εἶναι αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστές! Κι ὁ κ. Ἱερεμίας γνωρίζει κι ἔχει πολλάκις καταδείξει καὶ καταγγείλει αὐτὴ τὴν παναίρεση. Ἐπίσης γνωρίζει ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες ἀπαγορεύουν τὴν κοινωνία μὲ αὐτούς. Γνωρίζει ὅτι Ἅγιοι σὰν τὸν Μ. Ἀθανάσιο, Μ. Βασίλειο, Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο καὶ Μ. Φώτιο διδάσκουν ὅτι «οὔτε μιὰ ὥρα νὰ μὴν ἐπικοινωνοῦμε ἐκκλησιαστικὰ μὲ ἀμετανόητους αἱρετικούς».
Ὕψωσε λοιπόν "φωνὴ Ἱερεμία" κατὰ ἀδιάφορων Πολιτικῶν, ἀλλὰ παρακαλοῦσε ἱκευτικὰ μὲ Ἐπιστολὴ τὸν γνωστὸ ἡγέτη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κ. Βαρθολομαῖο, νὰ ἐπισκεφτεῖ καὶ νὰ εὐλογήσει τὸ Ποίμνιό του! Ἐπειδὴ οἱ πολιτικοὶ δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἀκόμα κάτι στὸν κ. Ἱερεμία, ξιφούλκισε ἐναντίον τους! Κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν συνεπισκόπων του, ὅμως, δὲν τολμᾶ νὰ βγάλει φωνή. Κι ἔφτασε στὸ κατάντημα, νὰ πλέξει τὸ ἐγκώμιο τοῦ εἰσηγητῆ τῆς κακοδοξίας περὶ «διηρημένης» Ἐκκλησίας κ. Χρυσοστόμου, ὅταν παραβρέθηκε σὲ ἀκολουθία στὴν μητρόπολη Μεσσηνίας! Τὸν δὲ αἱρεσιάρχη Πατριάρχη ὅμως, ἀντὶ νὰ ἐλέγξει, παρακαλοῦσε νὰ τοῦ δώσει τὴν εὐλογία του!
Δὲν ξέρει ὁ ἀντι-Οἰκουμενιστὴς κ. Ἱερεμίας ὅτι τὶς «εὐλογίες» τῶν αἱρετικῶν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τὶς ἀποκαλοῦν «ἀλογίες» καὶ κατάρες;


Επεισόδιο ανάμεσα σε Μητροπολίτη Ιερεμία και Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Μεγαλόπολη

Επεισόδιο είχαμε σήμερα το πρωί ανάμεσα στον Μητροπολίτη Ιερεμία και τους επισήμους που είχαν πάει... στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Μεγαλόπολη για την επιμνημόσυνη δέηση για τους 212 εκτελεσθέντες πατριώτες.
Κατά την είσοδο των επισήμων στον ναό ο Δεσπότης τους έκανε παρατήρηση γιατί άργησαν για λίγα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Καφενείου της Μεγαλόπολης ο Μητροπολίτης Ιερεμίας δεν αρκέστηκε σε μια απλή παρατήρηση αλλά σε πολύ έντονο ύφος έκανε μακροσκελείς

Πού μας οδηγεί ο κ. Βαρθολομαίος; ....Εκεί που του επιτρέπουμε!


Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Ζερβός, ὅσο τοῦ ἐπέτρεπαν οἱ διοικοῦντες τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», ἔλεγε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὅπως καὶ στὸ παρακάτω ἄρθρο, στὸ ὁποῖο παρουσιάζει γυμνὴ τὴν πραγματικότητα: Αἱ «δοξασίαι τοῦ Πατριάρχη, εἶναι ἀλλότριοι πρός την Ὀρθόδοξον πίστιν», ἡ διαπίστωση ὅλων εἶναι ὅτι συντελεῖται ἀπὸ τὸ Φανάρι «μεθοδικὴ καὶ σταδιακὴ προδοσία τῆς Πίστεώς μας».

Καὶ τὸ ἐρώτημα κάθε ἁπλοῦ πιστοῦ: Ποιός ἐπιτρέπει στὸν Πατριάρχη νὰ ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία ἀνεμπόδιστα στὴν αἵρεση;
ς μᾶς ἀπαντήσουν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ ἐκ τοῦ μακρόθεν καὶ ἐν ἀσφαλείᾳ καὶ βωμολοχίᾳ ἀμπελοφιλοσοφοῦντες δοκησίσοφοι τιμητὲς τῶν πάντων, ἀλλὰ κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν.

ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ;
τοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ

Ἡ κατάστασις μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δὲν ἔχει προηγούμενον. Ἀπὸ παντοῦ ἔρχονται πληροφορίαι ὅτι νοθεύει τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν πρὸς χάριν τῆς ψευδοενώσεως μετὰ τὰς αἱρετικὰς «Ἐκκλησίας». Δὲν ὑπολογίζει τίποτα εἰς τοὺς σχεδιασμούς. Οὔτε ἀπολογεῖται εἰς κάποιαν συνοδικὴν ἢ ἄλλην ἀρχήν.
Μητροπολῖται καὶ κληρικοὶ ἀπ̓ ὁλόκληρον τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν διαπιστώνουν ὅτι πράγματι αἱ δοξασίαι του, εἶναι ἀλλότριοι πρός την Ὀρθόδοξον πίστιν. Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν τοῦ ἀπέστειλεν ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Κάποιοι ἄλλοι ἐνεθυμήθησαν τὸν σημερινὸν Ἐπίσκοπον Ζιμπάμπουε κ. Σεραφεὶμ Κυκκώτη, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἔχει τάσεις οἰκουμενιστικάς, διεκήρυξεν ὅτι, ἐὰν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι κομπάρσος εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ἢ αἱρέσεων), τότε δὲν ἔχει οὐδεμίαν θέσιν εἰς αὐτό, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ προωθημένον ὄργανον τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Ἀνάλογον θέσιν διατυπώνει καὶ ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου κ. Γεώργιος Παπαθανασόπουλος διὰ τὸ Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρώπης. Εἰς αὐτὸ διαπιστώνει πὼς ὄχι μόνον εἴμεθα κομπάρσοι ἀλλὰ καὶ προσχωροῦμεν εἰς τὴν Προτεσταντικὴν νοοτροπίαν, ἀφοῦ γίνονται συμπροσευχαὶ κ.λπ. «Σφακιανοὶ» κληρικοὶ σέβονται μὲν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον (ὅπως ὅλοι μας), διαβλέπουν ὅμως μεθοδικὴν καὶ σταδιακὴν προδοσίαν τῆς Πίστεώς μας.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν διερωτώμεθα πῶς οἱ Φαναριῶται Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης συνεχίζουν αὐτὴν τὴν ὑπονόμευσιν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν νόθευσιν τῆς Πίστεως;
Ἔχομεν φθάσει εἰς τὸ σημεῖον ὥστε πολλοὶ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνῖδες, οἱ ὁποῖοι ὑπεστήριζον τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κατὰ τὴν κρίσιν μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου, νὰ λέγουν ὅτι ὁ μακαριστὸς τελικῶς εἶχε δίκαιον. (Ἂν καὶ ὁ μακαριστὸς εἶχε τὰ ἴδια βήματα μὲ τὸν Πατριάρχην, ἀφοῦ ἔφερε τὸν Πάπαν διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν Ἑλλάδα, μετέβη εἰς τὸ Βατικανόν, ἔφερε διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων, μεθόδευε τὴν λειτουργικὴν ἀναγέννησιν καὶ τὴν ἐκκοσμίκευσιν τῆς Ἐκκλησίας κ.λπ.).
Φοβούμεθα πὼς ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς αἱ ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς διαφόρους Ἱερὰς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ εἶναι καὶ τόσον εἰρηνικαί. Διότι ἡ ἀγανάκτησις διὰ τὴν νόθευσιν τῆς Πίστεως εἶναι μεγάλη. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἔχει μόνον συναισθηματικὸν ἱστορικὸν σύνδεσμον μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Δὲν θεωρεῖ ὅτι τὸ Φανάρι ὑπερασπίζεται καὶ διαφυλάσσει τὴν Πίστιν.
Γεώργιος Ζερβός
«Ὀρθόδοξος Τύπος», τ. 1985, 26/7/2013

Ὁμιλία τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Περί μετανοίας καὶ περὶ ἐξορίας τοῦ Ἀδὰμ.Αδελφοί και πατέρες. Είναι καλόν πράγμα η μετάνοια και η ωφέλεια που προέρχεται από αυτήν. Αυτό γνωρίζοντας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας, ο οποίος όλα τα γνωρίζει εκ των προτέρων, είπε: «Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών». Θέλετε δε να μάθετε ότι χωρίς μετάνοια, και μάλιστα μετάνοιαν από το βάθος της ψυχής και τοιαύτην όπως ο Λόγος την ζητεί από εμάς, είναι αδύνατον να σωθούμε; Ακούστε τον ίδιον τον Απόστολο που λέγει «…πάσα αμαρτία εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει…». Και πάλιν. «Παραστήναι δει ημάς έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ίνα απολήψεται έκαστος τα διά του σώματος προς ει έπραξε, είτε αγαθά είτε φαύλα». Ημπορεί λοιπόν πολλές φορές λαμβάνοντας κάποιος αφορμήν από αυτά να ειπή: «ευχαριστώ τον Θεόν, διότι δεν εμόλυνα κανένα μέλος του σώματός μου με κάποιαν πονηρά πράξη», και έχει δήθεν παρηγορία από αυτό, επειδή είναι ξένος από σωματικήν αμαρτία. Αλλά αποκρίνεται ο Δεσπότης λέγοντας την παραβολήν περί των δέκα παρθένων, και δεικνύει σε όλους μας και μας βεβαιώνει ότι καθόλου δεν ωφελούμεθα από την καθαρότητα του σώματος, εάν δεν συνυπάρχουν σ’ εμάς και οι υπόλοιπες αρετές. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο ίδιος πάλιν ο Παύλος μαζί με τον Δεσπότην φωνάζει: «Ειρήνην διώκετε μετά πάντων και τoν αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψεται τoν Κύριον».
Γιατί όμως είπε «διώκετε»; Διότι δεν είναι δυνατόν σε μίαν ώρα να γίνωμε και να είμεθα άγιοι, αλλά πρέπει αρχίζοντας από τα μικρά, να φθάσωμε προοδευτικώς στον αγιασμόν και την καθαρότητα, και διότι ακόμη και χίλια χρόνια εάν ζήσωμε στην ζωήν αυτήν, ουδέποτε θα ημπορέσωμε να τα αποκτήσωμε αυτά σε τέλειον βαθμό, αλλά βάζοντας αρχήν καθημερινώς, οφείλουμε να αγωνιζώμεθα συνεχώς. Αυτό εφανέρωσε πάλιν ο ίδιος λέγοντας,