Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν απάντηση


    Οἱ ἀμφιταλαντεύσεις, οἱ ἀμφιβολίες, ἡ δειλία καὶ ὁ φόβος, ὁ φανατισμός, ὁ ἄκριτος “ἡρωϊσμός”, ἡ διαστροφὴ ἢ ἡ διαβολὴ τῶν Ἁγίων, ἡ ἐκμετάλλευση γιὰ προσωπικὴ προβολή, ἡ ἀναγωγὴ ἑαυτῶν σὲ ἀναντίρρητους εἰδήμονες καὶ Πάπες, ἡ ἀρχομανία, ἡ δράση “πεμπτοφαλαγγιτῶν” καὶ μιὰ γενικευμένη καὶ καθημερινῶς αὐξανόμενη σύγχυση, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ συναντᾶ κανεὶς στὸ χῶρο ὅσων ἔχουν συνειδητοποιήσει τὸν κίνδυνο τῆς πλήρους πλέον ἐπικρατήσεως τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ θέλουν νὰ ἀγωνιστοῦν ἢ ἀγωνίζονται ἐναντίον της. Ὁ ἕνας ἐπιρρίπτει στὸν ἄλλον κάποια ἀπ’ αὐτὲς τὶς κατηγορίες, ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔχει διάθεση νὰ συζητήσει ὅλα αὐτὰ σὲ μιὰ  Σύναξη ΟΛΩΝ  τῶν ἀγωνιζομένων πιστῶν,  ὅπως πολλάκις προτείναμε.
     Ὅλα αὐτὰ ἔχουν κουράσει καὶ ἀπογοητεύσει τοὺς πιστοὺς ποὺ ἔχουν καλὴ προαίρεση καὶ θέλουν νὰ ἀγωνιστοῦν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ οἱ Ποιμένες ἀδυνατοῦν νὰ ἀφουγκραστοῦν τὴν ἀγωνία τους καὶ συνεχίζουν νὰ κάνει ὁ καθένας τὸ παιχνίδι του μὲ τὴν Πίστη. Καὶ ἡ εὐθύνη τους θὰ εἶναι αἰώνια!
    Γιὰ τὴ στάση καὶ τὶς θέσεις τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ τοῦ π. Νικολάου Μανώλη γράψαμε σὲ ἄλλη ἀνάρτηση. Σήμερα θὰ κάνουμε μερικὲς ἐπισημάνσεις στὰ τελευταῖα βίντεο καὶ δημοσιεύσεις, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν δράση καὶ τὶς κινήσεις τοῦ π. Σάββα καὶ τῶν συνοδοιπόρων του. Καὶ τοῦτο μὲ τὴν ἀγαθὴ
ἐλπίδα ὅτι ὁ π. Σάββας θὰ ἀπαντήσει πρὶν τὴν Ἡμερίδα ποὺ προανήγγειλε γιὰ τὴν 12η Μαΐου.
    Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ στὴν Ἀνακοίνωση γιὰ τὴν Ἡμερίδα τῆς 12ης Μαΐου ὁ π. Σάββας γράφει: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟ ΚΛΗΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ». Γιὰ νὰ μὴ μᾶς κατηγορήσει, λοιπόν, γιὰ κακοπροαίρετους, ἂν δὲν παραστοῦμε, πρέπει νὰ διαλύσει τὶς ἀπορίες μας αὐτές.

    Σὲ ὁμιλία τοῦ π. Ἀλυπίου (ἡ ὁποία χθὲς μᾶς ἀπεστάλη καὶ τμῆμα της παραθέτουμε στὴ συνέχεια), μαζὶ μὲ σωστὲς θέσεις –τὶς ὁποῖες ἀσφαλῶς καὶ δεχόμεθα– ἀνακατεύει καὶ λανθασμένες τοποθετήσεις τοῦ βιβλίου τοῦ π. Χαρίτωνος, ἀλλὰ καὶ θέσεις τῶν Γοχικῶν παρατάξεων, τέτοιας ἀκρότητας, ποὺ καὶ κάποιοι Γ.Ο.Χ. θὰ τὶς ἀπέρριπταν! Καὶ τοῦτο, παρότι, ὅλες αὐτὲς τὶς θέσεις τὶς ἔχουμε καταγγείλει καὶ ἀνασκευάσει πολλάκις.
    Κι ὅμως ὁ π. Σάββας, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ὡς ἐκπρόσωπος τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, δὲν ἐκπροσωπεῖ ὀνομαστικά, παρὰ αὐτοὺς τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες· τοὺς πατέρες Ἐπιφάνιο, Χαρίτωνα καὶ Ἀλύπιο, μετὰ τῶν ὁποίων πραγματοποιεῖ ὁμιλίες καὶ διοργανώνει Ἡμερίδες καὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιπλέον δὲν δέχονται τὴν ἁγιότητα τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Παΐσιου καὶ Πορφύριου!     
    Ἐπίσης, διατηρεῖ τὸ βιβλίο τοῦ π. Χαρίτωνος (ποὺ περιέχει τὶς θέσεις τοῦ π. Ἀλύπιου καὶ Ἐπιφάνιου) στὸ ἱστολόγιο τοῦ ὁποίου ἔχει τὴν πνευματικὴ εὐθύνη καὶ δίνει ἐντολὲς γιὰ τὸ τί θὰ δημοσιεύεται. (Ὅπως μοῦ ἀποκάλυψε πέρυσι ἡ διαχειρίστρια τοῦ ἱστολογίου «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κρητῶν», κ. Ἄννα, πῆρε ἐντολὴ νὰ μὴ δημοσιεύει ἄρθρα ποὺ δημοσιεύει ἡ «Πατερικὴ Παράδοση», οὔτε …κατ’ ἐπιλογήν! Καὶ ἐκτὸς ἐλαχίστων περιπτώσεων, τὸ τήρησε). Ἐνῶ λοιπόν, ἀποτελεῖ «ὁμάδα» μετ’ αὐτῶν τῶν Ἁγιορειτῶν, διαβεβαιώνει ὅτι δὲν ἀποβλέπει νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, ὅπως σαφῶς πιστεύουν οἱ παραπάνω Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι οἱ ἐρωτήσεις πάνω σὲ παρόμοια θέσεις ποὺ ἐξέφραζε τὸ κείμενο τῶν τριῶ πατέρων (Ἐπιφάνιου, Χαρίτωνος καὶ Ἀλυπίου) θέσεις διὰ τῶν ὁποίων ἀμφισβητοῦντο ὀρθόδοξες ἐκκλλησιολογικὲς θέσεις σχετικὲς μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο, δὲν ἔχουν ἀκόμα ἀπαντηθεῖ ἀπὸ τοὺς τρεῖς πατέρες. Πρέπει λοιπόν, ὁ π. Σάββας νὰ ἀποκηρύξει τὶς θέσεις τους, γιατὶ διαφορετικὰ δὲν εἶναι πιστευτὲς οἱ διαβεβαιώσεις του περὶ ἑνότητος στὸν ἀγώνα, καὶ περὶ τοῦ ὅτι αὐτὸς δέχεται τὴν ἁγιότητα τῶν Παϊσίου-Πορφυρίου καὶ δὲν θέλει νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ Παλαιό.
     Ἕνα ἄλλο θέμα εἶναι τὸ ὅτι συμμετέσχε (μὲ πρωταγωνιστικὸ ρόλο) σὲ πρόσφατη Σύναξη στὴ Σερβία. Ἐκεῖ διεκήρυξε ὅτι ἐκπροσωπεῖ τοὺς ἀποτειχισμένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες. Ὅμως γνωρίζουμε ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες, ἀκριβῶς γιὰ τὶς παραπάνω θέσεις τῶν συμμάχων του τριῶν πατέρων, δὲν τὸν ἐμπιστεύονται. Ἀκόμα καὶ ὁ π. Γαβριήλ, τοῦ ἔδωσε εὐλογία πέρυσι σὲ μιὰ προσπάθεια γιὰ ἑνότητα στὸν ἀγώνα, ἀλλὰ στὴ συνέχεια δὲν συμφωνεῖ μὲ τὶς θέσεις τῶν τριῶν πατέρων. Ὅσο γιὰ τοὺς ἀποτειχισμένους τῆς Ἑλλάδος, ἀποροῦμε πῶς τοὺς ἀντιπροσωπεύει, ἀφοῦ κανεὶς σχεδὸν δὲν γνώριζε ἐκτὸς τῶν ὑμετέρων, ὅτι θὰ γίνει ἡ ἐκεῖ σύναξη. Πῶς, λοιπόν, τοὺς ἀντιπροσωπεύει; Ποιά ἐξουσιοδότηση τοῦ δόθηκε, ἀφοῦ αὐτοὶ δὲν γνώριζαν; Ποιά συμφωνηθέντα ἐξέφρασε, ἀφοῦ διάλογος ἐν Ἑλλάδι ποτέ δὲν ἔγινε;
     Ποιός, πότε καὶ ποῦ ἀναγόρευσε τὸν π. Σάββα Λαυριώτη ἀντιπρόσωπο τῶν Ἑλλήνων Ἀποτειχισμένων, ὥστε νὰ ἐμφανίζεται ὡς τέτοιος στὶς περιοδεῖες του στὸ ἐξωτερικό; Ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος δὲν τὸν στηρίζουν ἐνυπόγραφα πάνω ἀπὸ 4-5 Μοναχούς. Ὅσο γιὰ τὸν λαό –ποὺ ἀποτελεῖ τὸν φύλακα τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες– ὄχι μόνο δὲν τὸν ἀναγόρευσε ποτὲ ὡς ἀντιπρόσωπό του, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς 1300 παρόντες τῆς Ἡμερίδας τοῦ Ὡραιοκάστρου, ὑπέγραψαν τὴν "Διακήρυξη" της μόνο 250 ἄτομα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μιὰ ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἰντερνετικὸς τρόπος ψηφοφορίας (ΑVAAZ). Ἔτσι στὴν Ἡμερίδα τοῦ Ὡραιοκάστρου ποὺ ἦταν ἡ μόνη πανελλαδική  καὶ δημόσια πρόσκληση τοῦ λαοῦ στὸ θέμα τῆς Ἀποτείχισης, ὁ λαὸς ἀποφάνθηκε ἀρνητικά  στὴν κίνηση ποὺ ὀργάνωσε ὁ π. Σάββας.


    Ἀσφαλῶς καὶ ἀντιπροσωπεύει  κάποιους ἀποτειχισμένους, ὅμως δὲν πρέπει νὰ  σφετερίζεται ἀνθρώπους ποὺ δὲν τὸν ἐξέλεξαν ὡς  ἀντιπρόσωπο τῶν Ἀποτειχισμένων τῆς Ἑλλάδος.      Οἱ διοργανωτὲς τῆς Συνάξεως τῆς Σερβίας δημοσίευσαν ἕνα βίντεο. Τὸ βίντεο αὐτὸ μᾶς ἐστάλη καὶ τὸ ἀναρτήσαμε 27/4/2018 (ἐδῶ).
    Τὸ ἱστολόγιο, ὅμως, τοῦ π. Σάββα, ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κρητῶν», ἀκόμα –πέντε μέρες μετὰ τὴν Σύναξη– δὲν τὸ ἀνάρτησε. Τὸ ἴδιο κι ὅσα ἱστολόγια δημοσιεύουν συνήθως τὶς ὁμιλίες τοῦ π. Σάββα! Γιατί; Τί θέλουν νὰ κρύψουν;
    Μήπως τὸ ὅτι στὸ βίντεο αὐτὸ ὁ π. Σάββας δηλώνει ἀνακριβῶς ὅτι ἐκπροσωπεῖ τοὺς Ἕλληνες ἀποτειχισμένους; Μήπως διότι σ’ αὐτὸ ἀκούγεται 3-4 φορὲς ἡ τερατολογία, πὼς ἡ Σύναξη τῆς Σερβίας ἀποτελεῖ "μικρὴ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο", χωρὶς κανεὶς ἀπὸ τοὺς παρόντες νὰ τὸ διορθώσει; Κι ὅτι σὰν μικρὴ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, μαζὶ μὲ ἄλλες προπαρασκευαστικὲς Συνάξεις, προπαρασκευάζουν τὴν Μεγάλη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο; Αὐτὸ νὰ ἤξερε, ἄραγε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὅταν κατηγόρησε τὸν π. Σάββα ὅτι ἑτοιμάζει σχίσμα;
       Παρακαλοῦμε τὸν π. Σάββα νὰ μᾶς ἀπαντήσει σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα.


Σημάτης Παναγιώτης

     Παραθέτουμε μέρος τὴς ὁμιλίας τοῦ π. Ἀλυπίου, γιὰ νὰ τὶς δεῖ καὶ ὁ π. Σάββας καὶ νὰ μᾶς πεῖ ξεκάθαρα, ἂν τὶς δέχεται ἢ τὶς ἀπορρίπτει:
ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
π. ΑΛΥΠΙΟΣ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΚΑΨΑΛΑ)

     ταν ὁμιλοῦμε γιὰ Π.Η. δὲν ὁμιλοῦμε γιὰ τίποτε ἄλλο, ἀλλὰ γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν ἀντίδραση τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς τὴν ἡμερολογιακὴν καινοτομία τοῦ 1924. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἔγινε ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ παπικοῦ ἡμερολογίου, τὸ πότε ἔγινε καὶ οἱ διωγμοὶ ποὺ ὑπέστησαν οἱ ἀντιδράσαντες, ἀποδεικνύει τὸ ἀντορθόδοξον τοῦ ἐγχειρήματος. Ἀποδεικνύεται σαφῶς ὅτι ἡ μητέρα τοῦ Νεοημερολογητισμοῦ, εἶναι ἡ σύγχρονος αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, στὴν ὁποία δυστυχῶς ἔχουν ὑποκύψει αἱ περισσότεραι ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι. Ὁ ἀγὼν λοιπόν, τῶν πιστῶν εἶναι κατὰ τῆς αἱρέσεως. Δὲν εἶναι ὁ ἀγώνας τῶν Παλαιοημερολογιτῶν γιὰ τὶς 13 ἡμέρες, ἀλλὰ γιὰ νὰ διατηρηθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι μακριὰ ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ ἐντὸς τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ θλιβερὸν εἶναι ὅτι τὸ ἱερατεῖον τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, καίτοι ἀναγνωρίζει ὅτι οἱ αἱρετικοὶ λύκοι βαρεῖς μὲ σχῆμα ἱερατικὸ λυμαίνονται τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν τούτοις διὰ ποικίλους λόγους καὶ ἁμαρτωλὰς προφάσεις παραμένει καὶ συνοδοιπορεῖ μὲ τοὺς λυκοποιμένας του…
Λόγια πιὰ δὲν ὠφελοῦν, χρειάζεται πράξις, δηλ. ἀντίστασις στὴν αἵρεση ποὺ κατορθώνεται μόνο μὲ τὴν διακοπὴ πάσης ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τοὺς κακοδόξους Ἱεράρχας. Ἡ ὑποχρέωσις συνεπῶς, ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ παραμείνουν Ὀρθόδοξοι εἶναι μία. Ἀντίστασις μέχρι θανάτου πρὸς τὴν κακοδοξίαν καὶ ἡ συσπείρωσίς τους γύρω ἀπὸ γνησίους ποιμένας ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ πάτριον ἑορτολόγιον
Τὰ πράγματα αὐτὰ δείχνουν ὅτι οἱ καινοτόμοι ἐπεδίωκον τὸν συνεορτασμὸν μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἔστω κι ἂν αὐτὸ ἀπαιτοῦσε νὰ χωρισθοῦν ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς τῶν ἄλλων Πατριαρχείων καὶ τῆς χώρας τῆς Ἑλλάδος, τοὺς ὁποίους ἐδίωκαν, ἐφυλάκιζαν, προκειμένου νὰ διατηρήσουν τὴν ἕνωσή τους καὶ τὴν ἀγάπη τους, καὶ τὸν συνεορτασμὸν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς Δύσεως Καὶ ρωτᾶμε· εἰς τί διαφέρει ἡ διαγωγὴ αὐτὴ ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους καὶ τοὺς ἄλλους αἱρετικούς; [σ.σ.: Τί ἀπάτη καὶ παραπλάνηση, ὁποία ἀντιστροφή-διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας; Πόση τραγικότης; Οἱ Ἕλληνες Παλαιοημερολογῖτες ἀπὸ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ἀποκόπηκαν ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες, ποὺ σημειωτέον διατήρησαν τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, ἐνῶ οἱ Νεοημερολογίτες διατήρησαν τὴν κοινωνία τους μὲ ΟΛΕΣ τὶς Ἐκκλησίες!].
Ἡ καινοτομία ἐγένετο καὶ κατὰ παράβασιν τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 8ης Ἰανουαρίου τοῦ 1923 τὸ ὁποῖο ἐπικυρώνει τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο καὶ γράφει ὡς ἑξῆς: Διατηρεῖται ἐν ἰσχύει τὸ Ἰουλιανὸν Ἡμερολόγιον, ὅσον ἀφορᾶ ἐν γένει τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὰς θρησκευτικὰς ἑορτάς. Ἀλλὰ καὶ συνταγματικῶς ἐν τῇ οὐσίᾳ δὲν δύναται ὁ Νεοημερολογητισμὸς νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διότι δὲν τηρεῖ τοὺς Ἱεροὺς Ἀποστολικοὺς καὶ Συνοδικοὺς Κανόνας καὶ τὰς Ἱερὰς Παραδόσεις, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα»!!! [σ.σ.: Δηλαδή, ἰσχυρίζεται ὁ π. Ἀλύπιος –χρησιμοποιώντας Νομικὸ κι ὄχι ἐκκλησιαστικὸ κείμενο– ὅτι δὲν εἶναι «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος» ἡ Ἐκκλησία μας ἀπὸ δεκαετίες (καὶ λοιπόν, τί εἴμαστε, αἱρετικὴ Ὁμολογία;) πρὶν κἂν γνωρίσουμε τὴν αἱρετικὴ Ἐγκύκλιο τοῦ 1920, πρὶν ἐνταχθοῦμε στὸ Π.Σ.Ε., πρὶν τὴν ἄρση ἀναθεμάτων τοῦ 1965, ἢ πρὶν τὸ Μπάλαμαντ, τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου!]. 
21 σχόλια:

 1. Ανώνυμος1/5/18, 9:16 μ.μ.

  ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΟΒΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ!ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ!ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ!ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ.ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΗΣΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ.ΝΕΟ Η ΠΑΛΑΙΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος1/5/18, 10:04 μ.μ.

   Ναί, πάτερ μου, αλλά δεν παίρνεις θέση στο θέμα. Εύκολο είναι να πεις ότι θα δώσουμε λόγο, δύσκολο είναι να πάρεις θέση και να γράψεις τι πιστεύεις και μάλιστα επώνυμα. Γιατί κρύβεσαι; Πάντως και για αυτό θα δώσεις λόγο.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος1/5/18, 10:58 μ.μ.

   Ναι πάτερ, αλλά ο π. Αλύπιος δεν λέει αυτό. Λέει να ακολουθήσουμε όλοι το Παλαιό. Γιατί ρίχνεις στάχτη στα μάτια μας; Μας λες ότι είμαστε ελεύθεροι αλλά σμυπορεύεσαι με αυτούς που λένε την εκκλησία μας λόγω ημερολογίου αιρετική. Μετά διαμαρτυρόσαστε γιατί αντιδράει ο κόσμος.

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος1/5/18, 10:52 μ.μ.

  Κ. Σηματη,
  1. στο ερωτημα γιατι δεν αναρτηθηκε ολοκληρο το βιντεο η ευθυνη ανηκει σε μενα καθοτι μου εσταλη για να το ανεβασω αλλα ηταν κατι ωρες οποτε ανεβασα αποσπασματα τα οποια επελεξα στο προφιλ του youtube μου λιγες μερες μετα https://youtu.be/vdEml95GXZg. Οποτε δεν ισχυει το περι αποκρυψης...
  2. Στα υπολοιπα λιγο πιο σοβαρα ερωτηματα που θετετε προσωπικη μου γνωμη ειναι οτι αδικειτε ανθρωπους του Ορθοδοξου φασματος οι οποιοι αγωνιζονται υπο αντιξοες συνθηκες. Θα ήταν πιο οφελιμο αν δεν εισασταν καχυποπτος εναντιον τους.
  3. Παλαιο και νεο ημερολογιο μπορουν να εχουν κοινωνια υπο Ορθοδοξες προυποθεσεις. Το που θα πρεπει να καταληξουμε δεν ειναι θεμα δικο μας αλλα μιας Ορθοδοξης Συνοδου ειναι η θεση των γερονταδων απ οτι εχω διαβασει κατα το παρελθον σε απαντηση που εχουν δωσει.
  4. Στο αν οι γεροντες Παισιος Πορφυριος ειναι Αγιοι αυτο που ξερω ειναι οτι αποδεχονται την Αγιοτητα τους αλλα οχι την σταση του Παισιου εναντι της αιρεση και του Βαρθολομαιου. Προσωπικα επιεικης θεση μιας και τα Ιερα Λειψανα δεν εχουν μιλησει ακομη. Γνωριζετε και σεις καλυτερα το γεγονος της εκμεταλλευσης του γ. Παισιου απο πολλες αποψεις στις μερες μας και καλο θα ηταν να μην δινουμε κυρος αλαθητου υπο τον τιτλο ΑΓΙΟΣ την ωρα που σπερνεται νεα αιρεση ΑΝΑΛΑΜΠΙΣΜΟΣ στο ονομα του γ. Παισιου και που θεμελιονεται η μνημονευση του αιρετικου επισης στο ονομα του. Αλλωστε το ειχε πει και ο ιδιος οτι οταν φυγει ο Παισιος θα ερθει ο Πλανησιος.
  5. Σχισμα... Αυτη την κατηγορια δεν περιμενα να την αποδωσετε εστω και με ερωτηματικο. Τα πεπυρωμενα βελη του πονηρου δεν πρεπει να ερχονται απο τα μετοπισθεν (Ισχυει ακομη και για μεριδα των ΓΟΧ).
  Στο μονο που σας καταλαβαινω και θα σας εδινα δικιο αν ευθαρσως το θετατε θα ηταν ο διαχωρισμος των απο του π. Ευθυμιου Τρικαμηνα ο οποιος βαιβαια με τη σειρα του διεχωρησθη και αντιμαχεται μεριδα των ΓΟΧ οι οποιοι εχουν αγωνιστει πριν και ουτω καθ εξης.
  Ο αγωνας για την Εκκλησια δεν εξυπηρετειται οταν κανεις αγωνιζεται για τον εαυτο του. Η συλλογικοτητα και η ενοτητα πρεπει να γινει στοχος μας αν θελουμε να υπαρξει προοδος.
  Αν η διχονοια δεν εκλειψει το σκηνικο θα γινει τελειως παρανοια οπου ο ενας θα διαχωριζεται απο τον αλλο ακομη και για ερωτηματικα του τυπου τι θα απογινουν τα μερμυγγια..
  Λοιζος Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κ. Λοΐζο, απαντώ σε κάθε μια παράγραφο του σχολίου σας, αριθμώντας με τον ίδιο αριθμό.
   1α. Το ιστολόγιο που εκφράζει τον π. Σάββα είναι το «Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών». Εκεί, λοιπόν, ακόμα, δεν ανέβασαν το επίμαχο βίντεο για μια Ημερίδα που έγινε στην Σερβία και μας αφορούσε, ενώ ανέβασαν και παρέμεινε ως μοναδική ανάρτηση η πληροφορία για μια Ημερίδα της 12ης Μαΐου, που ακόμα δεν έγινε! Δεν μπορούσαν να το πάρουν από μας το βίντεο, που το έχουμε αναρτήσει τόσες μέρες; Και τέλος, αφού το αναρτήσατε εσείς γιατί δεν το αναρτά έστω και τώρα η «Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών»; Κι αφού εμείς χωρίς τις δικές σας τεχνικές δυνατότητες, μπορέσαμε να το έχουμε πλήρες εδώ και μέρες, εσείς πως είχατε τεχνικά προβλήματα;
   1β. Είδα την ανάρτηση που μου υποδεικνύετε, στο δικό σας προφίλ, και διεπίστωσα ότι τα κρίσιμα σημεία του βίντεο της Ημερίδας στη Σερβία, στα οποία μιλούν για προετοιμεσία ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ Οικουμενικῆς Συνόδου έχουν …αφαιρεθεί!
   2α. Την παρουσίαση της αλήθειας και τα εύλογα ερωτήματα, εσείς τα ονομάζετε καχυποψία. Δεν συμφωνώ, και δεν φαίνεται ότι θα πεισθείτε για τις προθέσεις μου. Δεν αμφιβάλλω για τον αγώνα τους, αλλά η αγωνία μας είναι ο αγώνας αυτός να γίνεται με αγιοπατερικὲς προϋποθέσεις, συνοδικό πνεύμα και όχι με αποκλεισμούς και εκπροσώπηση όσων δεν έδωσαν τέτοιο δικαίωμα εν λευκώ.
   2β. Έπειτα, μου λέτε ότι αδικώ, αλλά επιχειρήματα δεν μου φέρνετε. Είναι για εσάς οι εύλογες ερωτήσεις αδικία; Αν εγώ απορώ, απαγορεύεται να ρωτήσω; Και δεν ξενίζει το γεγονός ότι απαντάτε εσείς αντί για εκείνους που έπρεπε να απαντήσουν;
   3α. Αυτό ακριβώς καυτηριάζουμε. Ότι δεν θέλουν την κοινωνία υπό ορθόδοξες προϋποθέσεις, αλλά υπό Γοχικές. Προτείναμε πολλάκις: αγώνας κατά της Παναιρέσεως ο καθένας στο Ημερολόγιο που βρέθηκε. Κι αυτοί θεωρούν ότι το Ημερολόγιο είναι αίρεση. Αν δεν πάμε με το Παλαιό -ας είμαστε κατά τα άλλα Ορθόδοξοι- δεν θεωρούμαστε Ορθόδοξοι! Η γνωστή δογματοποίηση του Ημερολογίου.
   3β. Εσείς σε πολλές εκπομπές σας (του προηγούμενου έτους) καταφερθήκατε εναντίον των Γ.Ο.Χ. και κάθε προσπάθειας επαναφοράς του Παλαιού. Τώρα πώς αλλάξατε; Γιατί, ο π. Αλύπιος, είναι τουλάχιστον αληθινός· τα λέει ξεκάθαρα, αποκαλύπτει τις παλαιοημερολογίτικες θέσεις του: ὅτι ο αγώνας πρέπει να γίνεται υπό την ευλογία ιερέων του Πατρώου. Ότι το Νέο Ημερολόγιο εστίν αίρεσις! Εσείς νιώθετε αιρετικός, γιατί -από ότι γνωρίζω- είστε με το Νέο; Ή αλλάξατε πρόσφατα και ημερολόγιο;
   (Συνεχίζεται)

   Διαγραφή
  2. (Συνέχεια)
   4α. Για την αγιότητα του γέροντος Παϊσίου-Πορφυρίου δεν ζητήσαμε απάντηση από εσάς, κύριε, αλλά από τον π. Σάββα, αφού αυτός εκπροσωπεί-εκπροσώπησε τους αποτειχισμένους.
   4β. Αν εσείς ξέρετε ότι αποδέχονται την ΑΓΙΟΤΗΤΑ του γ. Παϊσίου και Πορφυρίου, εμείς ξέρουμε (οι πηγές μας είναι και από μια Σύναξη πατέρων που έγινε στο Άγιο Όρος) ότι οι τρείς συγκεκριμένοι πατέρες δεν την αποδέχονται. Και να σκεφθεί κανείς ότι, όταν ο Άγιος Παΐσιος χαρακτήρισε τον Οικουμενισμό τρίτο κέρατο του Διαβόλου, οι εν λόγω μοναχοί δεν γνώριζαν καν ότι υπάρχει. Αντί να κοιτάμε την δική μας αδυναμία αμφισβητούμε την αγιότητα ατόμων που στήριξαν την πίστη και κατήχησαν τόσο κόσμο, παρότι δεν ήταν αλάνθαστοι.
   5α. Αναρωτιέμαι αν, τα σχόλια για το σχίσμα, είναι δικά σας· διότι εμείς δεν έχουμε επικοινωνήσει ποτέ για να λέτε ότι δεν το περιμένατε από εμένα. Με γνωρίζετε και μιλάτε έτσι; Εσείς μάλιστα που είστε άλλης άποψης από την δική μου πότε την εκφράσατε και πού, για να μάθω κι εγώ τι πρεσβεύετε; Ωστόσο, δεν αποδίδω ούτε έμμεσα την κατηγορία για σχίσμα. Αντίθετα, όταν απέδωσε αυτήν την κατηγορία ο π. Θεόδωρος, δεν την δέχτηκα και το έγραψα δημοσίως. Όμως, μετά τα όσα ακούστηκαν στην Σερβία προβληματίστηκα, σκεπτόμενος ότι κάτι παραπάνω ξέρει, ίσως, ο π. Θεόδωρος, γιατί στο βίντεο αποκαλύφθηκε ότι οι συζητήσεις προχωρούν ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ και κρυφίως και των άλλων Πατέρων και του ποιμνίου.
   5β. Αυτά που γράψατε για τον π. Ευθύμιο, είναι τελείως ανυπόστατα. Έχω να επισκεφθώ το Βόλο και να μιλήσω με τον π. Ευθύμιο από την Μ. Εβδομάδα και απορώ ποιός σας «συμβούλεψε» να τον εμπλέξετε, αφού ουδεμία αναφορά κάνω σε αυτόν. Άρα, δικαιούμαι να εκλάβω την αιχμή σας αυτή, ως χτύπημα κάτω από τη μέση.
   5γ. Μας κάνετε μάθημα για «ό και ενότητα» κ. Λοΐζο, την στιγμή που σας παρουσιάζουμε την πραγματικότητα ότι, ο π. Σάββας παρουσιάζεται ως εκπροσωπών ανθρώπους που δεν τον εξέλεξαν να εκπροσωπήσει; Διχόνοια παράνοια δεν φέρνει όποιος αγωνίζεται για την ενότητα, όποιος θέλει ενωμένους όλους να αποφασίζουν, αλλά όποιος από μόνος του προσπαθεί να επιβάλει ή ανέχεται άλλους να επιβάλουν Παλαιοημερολογίτικες πρακτικές.
   Επαναλαμβάνω το ενωτικό κήρυγμα του π. Ευθυμίου: Αγώνας κοινός εναντίον της Παναιρέσεως άσχετα από Ημερολόγια.
   5δ. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο: Εσείς νιώθετε περήφανος που γνωρίζατε γι΄ αυτήν την σύναξη ενώ οι αδελφοί σας αποτειχισμένοι δεν ήξεραν απολύτως τίποτα ούτε για το μέρος αλλά ούτε και για την θεματολογία; Εσείς σαν δημοσιογράφος υποστηρίζετε ή αποδέχεστε τέτοιες τακτικές; Μπορείτε να μας τις τεκμηριώσετε με αγιοπατερικά κείμενα αναλόγων πράξεων. Διότι οι Πατέρες της Εκκλησίας ενημέρωναν με τις επιστολές τους όλους τους αγωνιστές, ανεξαρτήτως συμπαθείας ακριβώς για να μην σκανδαλίζουν. Δυστυχώς εσείς ακολουθείτε πρόσωπα κι όχι το παράδειγμα της Εκκλησίας.
   Συλλογικότητα, λοιπόν, και ενότητα με μυστικές συναντήσεις, ύβρεις κατά συρροήν κατά ατόμων (κι εσείς έχετε αποκλείσει –όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω– πολλούς χωρίς λόγο και εξήγηση· κι ο νοών νοείτω), αδιευκρίνιστες θέσεις και αποχή από τον διάλογο δεν μπορεί να υπάρξει.
   Σημάτης Π.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος2/5/18, 12:49 π.μ.

  Άρα κ. Λοίζο συμφωνείτε με τον π. Αλύπιο "συσπείρωσις γύρω ἀπὸ γνησίους ποιμένας ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ πάτριον ἑορτολόγιον". Τότε γιατί εκκλησιάζεστε με το Νέο;
  Γ.Ζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος2/5/18, 1:07 π.μ.

  K. Λοίζο
  1. Καλό θα είναι αφού έχετε αναλάβει να ενημερωνετε σαν δημοσιογράφος που είσαστε τους εν Ελλάδι πιστους για τις κινήσεις των εν λογω Αγιορειτων, να προσθετετε και μία περιγραφη στην εν λογω αναρτηση για το ποτε εγινε η επισκεψη στη Σερβία, και ποιοι συμμετείχαν, μιας και απο το επισημο site τους δεν εχουμε καμια ενημερωση. Δηλαδη αν δεν ήταν και η Π.Π. δε θα ειχαμε ιδεα οτι ελαβε χωρα τετοια συναντηση!!! Τόσο ασήμαντη ηταν λοιπον; Δεν νομιζω αφου ο π.Σαββας την ονομασε "Μικρή Οικουμενική Σύνοδο" (!!!)
  2. Γίνετε λιγάκι πιο συγκεκριμένος κ. Λοΐζο, πώς αδικεί ανθρωπους του Ορθοδοξου φάσματος ο κ. Σημάτης; Με το να μας ενημερώνει για τις κινησεις που επιμελως αυτοι κρύβουν; Με το να μας επισημαίνει τις θέσεις τους που τις έχουν δημοσιεύσει και σε βιβλια; Με το να παραθέτει αυτουσια κομμάτια απο τις ομιλίες τους; Μα νομιζα ως δημοσιογράφος εσεις θα χαιρόσασταν για τα τεκμηρια αυτα που παραθέτει ο κ. Σηματης για να υποστηρίξει τα λεγόμενά του. Οσο για την καχυποψία ολων μας, γεννάται ευλογως απο τα πεπραγμενα των εν λογω πατέρων. Δεν τρελαθήκαμε ολοι ομαδικώς ξαφνικά και ψυχανεμιζόμαστε συνωμοσίες, έλεος πια!
  3. Παλαιο και Νέο έχουν κοινωνια μεταξύ τους εδώ και χρόνια, δεν διέκοψαν ποτε. Τι εννοείτε "που θα καταλήξουμε"; Έχουμε καταλήξει ήδη αγαπητε, αλλοι εχουν το παλαιο, άλλοι το νέο αλλα έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Δεν εξαναγκάζει κανενας κανέναν να αλλαξει ημερολογιο, δεν ειναι προαπαιτούμενο σωτηρίας του Ορθοδοξου Χριστιανου να ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο ημερολογιο από τα δύο...έχετε σύγχυση στο θέμα καλο θα είναι να ενημερωθείτε περισσοτερο επ'αυτου.
  4. Εδώ ειλικρινα δεν καταλαβα τίποτα απο τα λεγόμενα σας...λέτε "αποδέχονται την Αγιότητά τους αλλα όχι και την στάση τους έναντι της αίρεσης"; Μη μου πείτε οτι θεωρούν οτι οι άγιοι Παΐσιος και Πορφύριος σιγοντάρισαν τον Οικουμενισμο! Κύριε Ελέησον! Και τι σχέση έχει ο π. Παΐσιος με τους "αναλαμπιστές"; Αυτό μας έλειπε να κατηγορησουμε τον Αγιο τώρα επειδή κάποιοι έχουν βλαμμένα μυαλά και ερμηνεύουν τα λεγόμενά του κατά το δοκούν!
  5. Οι Γ.Ο.Χ. κύριε Λοΐζο είναι σχισματικοι. Όσοι υιοθετούν τις ιδιες θέσεις ή συνεργάζονται με αυτους, καλώς αντιμετωπίζονται με καχυποψία ως εν δυναμει σχισματικοι. Και καλό είναι κι εμεις οι πιστοι να ενημερωνόμαστε απο εσάς και απο τον κ. Σημάτη για το ποιοι έχουν σχεσεις και κοινωνία με αυτους για να απομακρυνόμαστε εγκαίρως.
  Και ναι θέλουμε όλοι οι πιστοί ενότητα αλλα εν Αληθεία.
  Συγχωρέστε με,
  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος2/5/18, 8:22 π.μ.

  Τι σχέση έχει ο π.Αλυπιος που έχει γοχικες θέσεις με τον π. Σάββα που δημόσια έχει πει τα αντίθετα;Παίζεται κάτι; Ο π. Ευστράτιος στην Αθήνα έχει άλλη γραμμή τουλάχιστον κι από ότι γνωρίζω είναι ο πνευματικός του π.Σαββα. Συγνώμη αλλά ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑ πρόσφατα και τώρα αρχίζω να μπερδευομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος2/5/18, 8:39 π.μ.

   Φίλε, η αποτείχιση, το ξέρεις, είναι απομόνωση, θυσία και διωγμός. Κάτι που άλλοι μεν προσπαθούν να ξεπεράσουν κάνοντας ανεπίτρεπτες οικονομίες που ακυρώνουν ουσιαστικά την αποτείχιση, άλλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν την απομόνωση με το σχέδιο της ένταξης στις οργανωμένες παρατάξεις των Παλαιοημερολογιτών, οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο και μόνο να δικαιώσουν τον αγώνα τους, αδιαφορώντας για το αν έτσι αρνούνται ένα κοινό αγώνα κατά της Παναιρέσεως. Ο Θεός μας, σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη ζητά την απομάκρυνση από τους αιρετικούς, το μόλυσμα της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού. Αυτή είναι η Εντολή Του. Αυτό κάνουμε, αρνούμενοι να ενταχθούμε σε παρατάξεις ή να συζητήσουμε άλλα θέματα, που είναι δουλειές των Συνόδου.

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος2/5/18, 9:28 π.μ.

  Αγαπητοί αδελφοί αγωνιστές της Εκκλησίας, οφείλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου:
  Δεν κρύβω τη φιλική διάθεση ή την συμπάθεια ή καλύτερα την Αγάπη μου προς τον γ. Σάββα τον π. Χαρίτωνα π. Ευστράτιο και όσους άλλους είχα την ευλογία να γνωρίσω από κοντά διοκώμενους πατέρες. Η αγάπη μου επεκτείνεται και προς αυτούς που δεν έχω γνωρίσει όπως τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, π.Παίσιο Παπαδόδοπουλο, π. Φώτιο Τζούρα αλλά και προς τους π. Θ. Ζήση, π. Ν. Μανώλη και όλους τους Ορθοδόξους οι οποίοι αγωνίζονται κατά του συστήματος του αντιχρίστου. Εντός αυτών (αδελφών Ορθοδόξων αγωνιστών) συγκαταλέγεστε και σεις κ Σημάτη και ο κ. Ρίζος αλλά και οι αγωνιστές Ορθόδοξοι που βρίσκονται στους κόλπους του παλαιού ημερολογίου και εννοώ εντός των ΓΟΧ (οι οποίοι θεωρούνται μιάσματα δυστυχώς και από σας αν και ήταν αυτοί οι πρώτοι που πολέμησαν με εξορίες φυλακίσεις και φόνους τον Οικουμενισμό). Φυσικά και εντός του ζυγού του οικομενισμού (μνημονεύοντες) υπάρχουν Ορθόδοξοι που υποφέρουν συνειδησιακά αλλά και πρακτικά από τους ψυχανώμαλους αιρετικούς οικουμενιστές. Προς αυτούς η αγάπη μας πρέπει να είναι πιο φανερή ώστε να πάρουν το κάλεσμα να νιώσουν την αδελφοσύνη. Το ίδιο ισχύει και προς τους οικουμενιστές, τους αιρετικούς, δηλ. τους εχθρούς. Ακόμη πιο φανερή προς αυτούς ώστε αν έχουν μια ελπίδα να επανέλθουν, να επανέλθουν... Να επανέλθουν όμως που; Κάπου που δεν υπάρχει κατανόηση; Κάπου όπου ο ένας αναζητά σφάλματα στον άλλον; Κάπου όπου ο ένας θεωρεί τον άλλο αιρετικό ή σχισματικό; Αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ που πρεσβεύουμε; Και βέβαια ΟΧΙ. Δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό. Πρέπει μια Ορθόδοξη σύνοδος ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ - ΙΕΡΕΩΝ - ΜΟΝΑΧΩΝ - ΛΑΪΚΩΝ να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Μόνο έτσι η στρόφιγγα της ροής των πιστών ίσως ανοίξει και επιστρέψει ο κόσμος στην Ορθοδοξία γυρίζοντας την πλάτη στους προδότες της στους οποίους σήμερα φιλάει το χέρι. Αυτός πιστεύω ότι είναι και ο στόχος όλων άλλωστε. Σίγουρα όλοι όσοι προανέφερα με μένα πρώτιστα έχουμε κάνει λάθη που έχουν πληγώσει ή απογοητεύσει αλλήλους. Αυτά πρέπει να διορθώσουμε και να συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάσει. Η Εκκλησία επί της γης είναι η Πίστη σεσαρκωμένη, είναι η Στρατευομένη, είμαστε εμείς και δεν πρέπει να την σκίζουμε μ εγωισμούς, αντιπαραθέσεις και μικροπρέπειες που σκανδαλίζουν τους αδύναμους. Ακόμη και μέρος των ΓΟΧ αποτελεί σχίσμα της Εκκλησίας για το οποίο συνυπεύθυνοι ίσως και περισσότερο είναι οι Επίσκοποι του νέου ημερολογίου. Επιφυλάσσομαι να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος στο μέλλον, χωρίς αποκλεισμούς και δεισιδαιμονίες στον οποίο όλα θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος αναλυτικά προς διαλεύκανση. Αν κάποιος επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί μου προσωπικά agiosisidorosrodos@gmail.com. Χριστός Ανέστη.
  Λοιζος Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπολογίας το ανάγνωσμα. Καμιά απάντηση στα καταγγελλόμενα. Πλήρης αδιαφορία για τις ΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ εκείνων που μας οδηγούν στο σχίσμα. Ποιος σας είπε ότι αγωνιζόμενοι για την ένωση εν αληθεία, πως δεν αγαπάμε; Αγάπη για σας σημαίνει αποδοχή των λαθών των άλλων και μάλιστα σε θέματα πίστεως; Ποιος σας είπε ότι δεν γνωρίζουμε τις διώξεις των Παλαιοημερολογιτών; Ποιος σας είπε ότι συμφωνούμε με τις διώξεις αυτές;
   Αυτό είναι το πρόβλημα; Όχι βέβαια.
   Δεν καταλαβαίνετε ότι άλλοι Π.Η. δεν μας θεωρούν Εκκλησία με μυστήρια, άλλοι μας δέχονται μόνο αν δεχθούμε το Ημερολόγιο σαν δόγμα; Και θέλετε να αρχίσουμε από την αρχή ατέρμονες και απροϋπόθετες συζητήσεις;
   Ποιος έκανε τόσα χρόνια προσπάθεια για ενότητα και κοινό αγώνα με τους Π.Η.; Δεν είναι ο π. Ευθύμιος; Όταν εσείς δεν ξέρετε τίποτα από αυτά, αυτός αγωνιζόταν θυσιάζοντας εκατοντάδες ώρες στην προσέγγιση μαζί τους. Και στο τέλος το ευχαριστώ ήταν να τον χαρακτηρίζουν σχισματο-αιρετικό, να διαστρέφουν τα κείμενά του και τις προθέσεις του, επειδή δεν δέχεται και δεν δεχόμαστε την δογματοποίηση του Ημερολογίου, τις αλληλομισούμενες Συνόδους και τους άφαντους Αρχιερείς τους.
   Ας δηλώσουν εδώ και τώρα ότι ο εχθρός είναι η αίρεση, ότι δεν δέχονται εμπόδιο ενώσεως το Ημερολόγιο, ότι μπορούμε να ενωθούμε Νεοημερολογίτες και Παλαιοημερολογίτες με κοινό στοιχείο την Ορθόδοξη Πίστη κι όχι τις προτιμήσεις περί την πίστη εκάστης παρατάξεως.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος2/5/18, 7:29 μ.μ.

   Κ. Λοΐζο δεν αμφισβητει κανένας οτι διακατέχεστε από πονο και ενδιαφέρον για την κατάσταση στην Εκκλησία μας, αλλα οι καλές προθέσεις από μόνες τους, χωρίς αυτές να συνοδεύονται απο μία στοιχειώδη γνώση πάνω σε δογματικά και εκκλησιολογικά θέματα, στην παρούσα φάση μπορουν να αποδειχθούν άκρως επικίνδυνες. Έχετε την εντύπωση οτι οι αποτειχισμένοι μεταξύ τους έχουν κάτι προσωπικό να χωρίσουν με αυτούς με τους οποίους διαφωνούνε; Διαφωνούνε για θέματα πίστεως. Προσωπικές συμπάθειες, αντιπάθειες και άκρατοι συναισθηματισμοί δεν χωράνε.
   Α. Να.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος2/5/18, 9:43 μ.μ.

   κ. Λοίζο μένω κατάπληκτος με τις αλλαγές σας. Μου αρέσουν οι εκπομπές σας και σας παρακολουθώ στενά από την εποχή του Κολυμπαρίου, αλλά τώρα βλέπω να ασκείστε στην κυβίστηση.
   Σας υπενθυμίζω την εκπομπή σας
   https://www.youtube.com/watch?v=U9hFLtmhr1c&sns=em
   μετά το 8:00
   στην οποία είστε ΕΝΑΝΤΙΟΝ των ΓΟΧ και του σχίσματός τους!!! προειδοποιείτε μάλιστα να μην έχουν βάση οι κατηγορίες των Οικουμενιστών ότι θα πάμε με το Παλαιό και δεν ακούγονται όπως τώρα τα μεταλλαγμένα σας λόγια και σχόλια. Υπάρχουν μάλιστα και άλλες εκπομπές σας στις οποίες επαναλαμβάνετε τα ίδια.
   Ο δε π. Σάββας μάλιστα συμφωνεί καθέτως με εσάς.
   Είχατε επιμόρφωση και αλλάξατε έτσι;
   Γιατί κατηγορείτε αυτούς που μιλούν σταθερά, όπως κι εσείς μιλούσατε πριν έναν χρόνο, δήθεν για διάσπαση;
   Επειδή αλλάζετε εσείς δια μαγείας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΥΝ και όλοι οι άλλοι; Κρίμα, και σας θεωρούσα σταθερό. Εξηγήστε παρακαλώ στους ακροατές σας πότε έγινε αυτή η αλλαγή σας.
   Σας υπενθυμίζω κ. Λοίζο και το σχόλιο που γράψατε στο ιστολόγιο "Κρυφό Σχολειό" υπέρ του βιβλίου του κ. Ρίζου για το ημερολογιακό, ένα βιβλίο που οι Αγιορείτες του κύκλου του π. Σάββα κατεδίκασαν, στο οποίο είστε σαφέστατος, ενώ τώρα δυστυχώς είστε ασαφέστατος:
   "Loizos Loizos είπε...
   Συγχαρητηρια στον κ. Ριζο για τη γενναιοτητα του να συγκρουεται με τα ακρα. Η λογικη στα επιχεηρηματα του ποναει τους αδερφους που υπεπεσαν στο σχισμα παρασυρομενοι απο τον οικουμενισμο και την μασωνια. Συνεχιστε κ. Ριζο και με ακομη ενα βιβλιο απο το 1924 και μετα ωστε να αποκαλυφθουν ή καλυτερα να συγκεντρωθουν σε ενα βιβλιο ολες οι αντικανονικοτητες και παραβασεις των ηγετων του σχισματος που οδηγησε στον ολεθρο τις πιο θερμες ψυχες των ορθοδοξων χριστιανων.
   1 Ιουλίου 2017 - 7:29 π.μ.
   Επαναλαμβάνω. Μην κατηγορείτε αυτούς που λένε τα ίδια με αυτά που εσείς λέγατε, ως δήθεν διασπαστικούς: Μην ασκείσθε στην κυβίστηση.
   Χριστός ανέστη!

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος3/5/18, 7:10 μ.μ.

   "Ακόμη και μέρος των ΓΟΧ αποτελεί σχίσμα της Εκκλησίας για το οποίο συνυπεύθυνοι ίσως και περισσότερο είναι οι Επίσκοποι του νέου ημερολογίου." Κυριε ανωνυμε... ευχομαι να καταλαβαινετε τα Ελληνικα μου. Βρειτε τις διαφορες στα πιστευω μου απο τοτε μεχρι και σημερα. Σχισμα τοτε σχισμα και σημερα της Εκκλησιας. Το αμφισβητειτε; Η υπευθυνοτητα αυτου του σχισματος διερευναται..Εαν εσεις εχετε αποφανθει και καταδικασει, προβλημα σας. Λοιζος Λ.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος3/5/18, 7:18 μ.μ.

   Κ. Σηματη απ οσα καταγγελετε στα σοβαρα εχω απαντησει αν και δεν ειμαι ο αρμοδιος εγω αλλα μια Συνοδος. Στα υπολοιπα η γραφη δεν βοηθαει. Καλυτερα τηλεφωνικα δια λογου χωρις να αποτελει υπεκφυγη αυτο ή εν κρυπτω συνεννοηση. Πορει να καταγραφή και να δημοσιευθει. Να ειστε καλα. Αληθως Ανεστη κ. Ανωνυμε και λοιποι συνομηλιτες. Υ.γ. Ευχαριστω για τη φιλοξενεια.

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος2/5/18, 8:04 μ.μ.

  Αληθινη και ξεκαθαρη η απαντηση σας .Χριστος ανεστη.Ιωαννης Δημητρουκας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος3/5/18, 7:31 μ.μ.

   Αληθως Ανεστη ο Κυριος. Καλη δυναμη. Λοιζος Λ.

   Διαγραφή
  2. Χωρίς να θέλω να σας θυξω εννοώ και αληθινή και ξεκάθαρη τις θέσεις της Πατερικής Παραδώσεις.Και πάλι Χριστός Ανέστη.

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος3/5/18, 10:37 μ.μ.

  Σηματη εισαι οργανο του διαβολου. Ολα που λες ειναι συκοφαντιες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος3/5/18, 11:53 μ.μ.

   Το ποιός είναι όργανο του διαβόλου αγαπητέ εντολοδόχε ανώνυμε θα το κρίνει ο Θεός. Ένα είναι σίγουρο. Ο κ. Σημάτης δεν φοβάται να ρωτήσει τα αυτονόητα, όποιο κι αν είναι το κόστος. Έχει αποδείξει ότι δεν τον νοιάζει η υστεροφημία του. Ενώ κάποιοι άλλοι που κρύβονται πίσω από σχόλια ποιούν την νήσσαν και δρουν μόνο στο παρασκήνιο.
   Τό έχουμε βρει τώρα, όποιος μιλάει είναι του διαβόλου. Ντροπή σας.

   Διαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.