Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΤΑΝ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΕΠΛΗΤΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"!


Τὸ 2005 ὁ νῦν μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, ἦταν Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως. Δὲν εἶχε πάρει ἀκόμα τὴν περιζήτητη Μητρόπολη Πειραιῶς. Ὁπότε ἡ συμμετοχή του σὲ Οἰκουμενιστικὲς φιέστες καὶ ἡ ὑπακοὴ στὸν Οἰκουμενιστὴ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ποὺ ἔφερε τὸν Πάπα στὴν Ἑλλάδα, ἦταν δεδομένη.
Στὸ πλαίσιο αὐτό, καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Λαός μὲ  ἡγέτες πρωτοπρεσβύτερους, καθηγητὲς Πανεπιστημίου καὶ Ἁγιορεῖτες Πατέρες α) διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὸ κατόρθωμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ φέρει τὸν Πάπα στὴν Ἑλλάδα, β) διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ Συνεδρίου τοῦ Π.Σ.Ε. στὴν Ἀθήνα καὶ κατεδίκασε τὴν Οἰκουμενιστικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, ὁ κ. Σεραφεὶμ ὑπηρέτησε πιστὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο! Κι ἂν δὲν κάνουμε λάθος, ὁ Χριστόδουλος τοῦ ἐξασφάλισε τὴ θέση στὸν Πειραιά. (Ἢ μήπως ὁ διορισμός του ἦταν ἐκ Θεοῦ;). Ἔγινε μάλιστα Ἐπίσκοπος χωρὶς ποίμνιο! Ἄραγε, ὡς νομικὸς δὲν γνωρίζει τοὺς Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀπαγορεύουν τέτοιες χειροτονίες;
Στὴν προσπάθειά του αὐτὴ νὰ ἔχει τὴν εὔνοια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, καὶ ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες ἐκδουλεύσεις του πρὸς αὐτόν, τὶς ὁποῖες πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸν μακαριστὸ πρώην Ἀττικῆς Νικόδημο Γκατζιρούλη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διάφορα δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς, ἀκόμα
α) ἔστειλε ἐπιστολὴ ὡς Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ι. Συνόδου, μὲ τὴν ὁποία ἔψεγε τὴν Ἀδελφότητα τοῦ «ΣΩΤΗΡΟΣ», ἐπειδὴ αὐτὴ διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν σύγκληση τοῦ Συνεδρίου τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ποὺ ὁ Χριστόδουλος πέτυχε (μὲ ὕπουλη μεθόδευση) νὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα.
β) συμμετεῖχε ὁ ἴδιος στὸ Συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., παρὰ τὸν σάλο ποὺ εἶχε ξεσηκωθεῖ ἐναντίον τῆς διεξαγωγῆς τοῦ αἱρετικοῦ Συνεδρίου, ἀπὸ τοὺς πιστούς. Καὶ ὅπως βλέπετε στὴ φωτογραφία, στὸ Συνέδριο συμμετεῖχαν κι ἄλλοι δύο Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ὁ Δημητριάδος καὶ ὁ Σύρου!
Εἶναι φυσικό, λοιπόν, νὰ δυσκολεύεται νὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενιστικὸ δεσποτικὸ του περίγυρο, ποὺ ἱκανοποίησε τὴν δίψα του νὰ γίνει Δεσπότης. Εἶναι φυσικὸ νὰ δυσκολεύεται

Απορώ κι εξίσταμαι! Οι άρχοντες του τόπου, πολιτεία και εκκλησία, τείνουν να γίνουν επικίνδυνα ανεχτικοί....

Ξυπνήστε! Το Ισλάμ κυριεύει την... Ορθόδοξη Ελλάδα

Ξυπνήστε! Το Ισλάμ κυριεύει την... Ορθόδοξη Ελλάδα
 
Του Γιώργου Θεοχάρη

Απορώ κι εξίσταμαι!  Οι άρχοντες του τόπου, πολιτεία και εκκλησία, τείνουν να γίνουν επικίνδυνα ανεχτικοί....

Στο όνομα της δημοκρατίας και της ισονομίας που είναι η βασική αρχή της  επιχειρούν ύπουλα να μας φορτώσουν  συνανθρώπους μας από τις αραβικές  χώρες.

Μας λένε ρατσιστές, μας λένε ξενόφοβους και όλοι εδώ συγκεντρώνονται. Μελίσσι...

Μάλιστα ορισμένα πολιτικά κόμματα και Ιεράρχες κατηγορήθηκαν ότι με τη στάση τους  υπηρετούν την τουρκική στρατηγική να παραστήσει την χώρα μας ως ένα αντι-ισλαμικό κράτος, διακινδυνεύει τη θέση των Ορθόδοξων Πατριαρχείων στον Αραβικό κόσμο.

Μας υποχρεώνουν   να υποδεχτούμε τους παράνομους μετανάστες  και χωρίς χαρτιά, χωρίς να γνωρίζουμε  ποίοι είναι και από έρχονται να τους φτιάξουμε και λατρευτικούς χώρους για να προσεύχονται στον Θεό τους,  τον Μωάμεθ! Και να ήταν μόνο οι αθώες ψυχές των δύσμοιρων

Ο Αγιος (κατά τους λόγους σας) Σωτηρόπουλος, σας προτρέπει να διακόψετε τη Μνημόνευση των Οικουμενιστών, κ. Σεραφείμ!Ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, στὸ τελευταῖο «Ἀνακοινωθέν» του (ποὺ καταφέρεται κατ’ ἐκείνων ποὺ ἀποτειχίζονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς Οἰκουμενιστές) χρησιμοποιεῖ τὰ ὀνόματα κάποιων Ἁγίων καὶ σεβαστῶν ὀνομάτων, χωρὶς νὰ ἐπεξηγεῖ, γιατί τὰ χρησιμοποιεῖ. Εἶναι φανερό, βέβαια, ὅτι τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ σκέψη-συμπέρασμα πὼς οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ δὲν μίλησαν γιὰ Ἀποτείχιση καὶ ἄρα ἦσαν ...ἐναντίον τοῦ ΙΕ΄ ἱεροῦ Κανόνα!
Πονηρή τακτική,
α) Γιατὶ ἡ μὴ ἐφαρμογὴ ἑνὸς Ἱ. Κανόνα, δὲν ἀκυρώνει τὸν Κανόνα, ἀλλὰ κρίνει αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸν ἐφήρμοσαν!
β) Γιατὶ ὁ Πειραιῶς ἀποκρύπτει τὴν πραγματικότητα, ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχή –ἕως τὸ 1995 περίπου, ποὺ ἐκοιμήθησαν οἱ Ἅγιοι αὐτοί– δὲν ἐγίνετο συζήτηση περὶ ἀποτειχίσεως –μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ γίνεται σήμερα– ἀφοῦ σήμερα λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Ἱεροῦ Κανόνος: ἀποτείχιση, δηλαδή, ἀπὸ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς σύμφωνα μὲ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Τότε, κάθε σκέψη ἀντίδρασης διὰ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου καὶ Ἀποτειχίσεως, ἀνεστέλλετο, διότι ἔφερε στὴν μνήμη τὰ σχίσματα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν καὶ τὶς μεταξύ τους δικαστικὲς διαμάχες