Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Με αφορμή τους πρόσφατους διωγμούς: Οι Οικουμενιστές ξεπέρασαν και τους Φαρισαίους.


Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

πὸ τὶς Πράξεις τῶν ποστόλων
(5, 34-38):
«Ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχύ τι τοὺς ἀποστόλους ποιῆσαι, εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν, ᾧ προσεκλίθη ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ τετρακοσίων· ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. Μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἐάσατε αὐτούς· ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται· εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό, μή ποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε. ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ».

         Βλέπουμε στὸ κεφάλαιο αὐτὸ τοὺς Φαρισαίους νὰ συνδιαλέγονται, γιὰ τὸ ἂν πρέπει νὰ διώξουν τοὺς Ἀποστόλους καὶ τελικὰ νὰ παίρνουν τὴν ἀπόφαση νὰ μὴν τὸ κάνουν, γιατὶ ὑπῆρχε ἡ πιθανότητα ἢ οἱ Ἀπόστολοι νὰ ἐξαφανιστοῦν ἀπὸ μόνοι τους ἢ οἱ ἴδιοι νὰ ἀποδειχθοῦν θεομάχοι. Καὶ μόνο αὐτὴ ἡ εἰκασία τῆς θεομαχίας ἦταν ἀρκετὴ νὰ σταματήσει ἀκόμα καὶ αὐτοὺς τοὺς Φαρισαίους.

Ένας παραβάτης των Ι. Κανόνων και προδότης της Πίστεως εγκαλεί -για φανταστικές παραβάσεις- τον π. Θεόδωρο Ζήση! --Οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων από τους ταγούς της νέας "Εκκλησίας" εντείνονται!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:  Τα 2 έγγραφα ντροπή του κ. Ανθίμου που τιμωρούν και ασκούν δίωξη στον π. Θεόδωρο Ζήση


«Π.Π.»: πως γράφαμε καὶ τὸ πρωΐ (ἐδῶ) κάθε Ἐπίσκοπος ποὺ ἐξυπηρετώντας ὁποιουδήποτε εἴδους «συμφέροντα» αἱρετικῶν, εἴτε ἀπὸ ἐμπάθεια, κακότητα κ.λπ., θέλει νὰ τιμωρήσει κάποιον κληρικὸ ἢ λαϊκό, χρησιμοποιεῖ ἕνα ἀριθμὸ Ἱ. Κανόνων (ποὺ κατὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο τὰ μετατρέπει σὲ «κανόνια» ἐναντίον του), οἱ ὁποῖοι Κανόνες δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὸ ὑποτιθέμενο παράπτωμά του. Τοῦτο ἐπαναλήφθηκε καὶ μὲ τὸν π. Θεόδωρο. Τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀστήρικτης καὶ ἀλλοπρόσαλλης γιὰ ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο δίωξης τοῦ π. Θεοδώρου, ἀποκαλύπτει τὸ ἱστολόγιο "Κατάνυξις":

   Επιβεβαιώθηκε η είδηση του Ιστολογίου Κατάνυξης σύμφωνα με το οποίο μέσα από τα γραφεία της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, απεστάλη σήμερα με courier, “βαρύ” επισκοπικό γράμμα με παραλήπτη τον ομολογητή ομότιμο καθηγητή πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση, που την Κυριακή της Ορθοδοξίας διέκοψε τη μνημόνευση του Επισκόπου του, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου.
   Στην πραγματικότητα πρόκειται για 2 έγγραφα. Με το πρώτο απαγορεύεται στον π. Θεόδωρο Ζήση να λειτουργεί και να κηρύττει στον Ι.Ν. αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης όπου για 24 ολόκληρα έτη διακόνησε. Η απαγόρευση επεκτείνεται και σε οποιονδήποτε άλλον Ναό των ορίων της Μητροπόλεως. Με το δεύτερο έγγραφο ασκείται κανονική δίωξη εναντίον του πατρός, για πέντε αδικήματα: 
α) σχίσμα
β) απείθεια και καταφρόνηση της προϊσταμένης εκκλησιαστικής αρχής
γ) σκανδαλισμό των πιστών
δ) εξύβριση και συκοφαντία και 
ε) φατρία και ζητείτε η εντός 5 ημερών γραπτή απολογία του πατρός Θεοδώρου.
Είναι σχεδόν τα ίδια έγγραφα με εκείνα που απεστάλησαν λίγες ημέρες πριν στον π.Νικόλαο Μανώλη. Όπως και εκεί έτσι και εδώ, σημαντικό ρόλο στις κατηγορίες παίζουν τα διάφορα σχόλια των επωνύμων και ανωνύμων που την ευθύνη αυτών την αποδίδει ο Θεσσαλονίκης στους 2 πατέρες!!!
Κατόπιν της παρακλήσεως του π.Θεοδώρου, οι διαχειριστές των 2 Ιστολογίων, Κατάνυξις και Κατήχησις, δημοσιεύουμε τα 2 σχετικά έγγραφα.
Πηγή

Παρανομίες του Δεσπότη κ. Ιω. Τασσιά, που κατακουρέλιασε το Ευαγγέλιο, όλους τους Ι. Κανόνες και κάθε έννοια δικαιοσύνης!

Ντροπή! Ο μητροπολίτης Λαγκαδά Ιω. Τασσιάς, με δεσποτοκρατία εκδικείται τον π. Φώτιο Βεζύνια


    "Π.Π.": Οἱ διωγμοὶ σκληραίνουν. Οἱ Οἰκουμενιστὲς τρίζουν τὰ δόντια τους!
    Γιὰ ν’ ἀρέσει στὸ ἀφεντικό του ὁ κ. Τασσιᾶς καὶ γιὰ νὰ μὴ χάσει τὴν μετάθεσή του στὴν μητρ. Θεσσαλονίκης ποὺ ὀρέγεται (ὅπως ἔχουμε πληροφορηθεῖ) «πέταξε» ἄνευ δίκης τὸν π. Φώτιο ἀπὸ Ναὸ καὶ σπίτι στὸ δρόμο(!), σύμφωνα μὲ τὴ παρακάτω δημοσίευση!
   Αὐτοὶ εἶναι οἱ Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἀγάπης τοῦ Ναζωραίου, ὅπως τὸ ἀποδεικνύουν ...στὴν πράξη!


    Προχθές, Κυριακή της Ορθοδοξίας, προστέθηκε στους ιερείς της Θεσσαλονίκης που διέκοψαν το μνημόσυνο του μητροπολίτου κ. Ανθίμου, π. Νικόλαο Μανώλη και π. Θεόδωρο Ζήση, και έτερος παραδοσιακός και αγωνιστής ιερέας ο π. Φώτιος Βεζύνιας της μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.     Και ενώ γνωρίζουμε ήδη τη δίωξη που ασκήθηκε κατά του π. Νικολάου από την μητρόπολη Θεσσαλονίκης και περιμένουμε να δούμε το τι μέλλει γενέσθαι με τον π.Θεόδωρο Ζήση (την υπόθεση του οποίου καλύπτουμε με ειδικό ρεπορτάζ), πληροφορηθήκαμε πως ο μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης Τασιάς, ενήργησε άμεσα διώκοντας τον πατέρα Φώτιο. Λάβαμε το εξής μήνυμα από φίλη αναγνώστρια του ιστολογίου μας που επιβεβαιώνει το δικό μας ρεπορτάζ:

        “Kαλημέρα σας,
      Ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή της Ορθοδοξίας και ο πατήρ Φώτιος Βεζυνιάς, ιερέας στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στον Ασκό Λαγκαδά, διέκοψε το μνημόσυνο του Επισκόπου του, κυρίου Τασιά.

    Εχθές ο μητροπολίτης Λαγκαδά έφτασε στον Ασκό και ζήτησε από τον πατήρ Φώτιο να παραδώσει τα κλειδιά της εκκλησίας και του σπιτιού που του είχε παραχωρηθεί, καθώς και να σταματήσει να εξομολογεί και να κοινωνεί. Ο μητροπολίτης έχει ήδη βάλει άλλον ιερέα στο ναό για την τέλεση λειτουργιών!!

Φιλικούς χαιρετισμούς, Σ. Π.”

Ως Ιστολόγιο δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση σε όλους τους διωκόμενους ιερείς για θέματα διακοπής μνημοσύνου και ιδιαίτερα στον από εχθές διωκόμενο π.Φώτιο. Όσο για τους διώκτες θεομάχους δεσποτάδες… πίσω έχει η αχλάδα την ουρά...

 http://synaksiorthodoxon.blogspot.gr/2017/03/blog-post_10.html


   Οἱ διωγμοὶ στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἀρχίζουν νὰ σκληραίνουν. Οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ συμπαρασταθοῦμε στοὺς διωκόμενους καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς ψευδεπισκόπους καὶ τοὺς κοινωνοῦντας μὲ αὐτούς.

Να, τι πιστεύει ο κ. Αμβρόσιος, που θέλει να του ...εμπιστευθούμε τα της Πίστεως "εν λευκώ"!


Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
.
ΓΙΑ ΤΗ “ΜΕΛΕΤΗ” ΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


   Μὲ ἀφορμὴ σχόλιο τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη γιὰ «μία ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ, ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΗ μελέτη» τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων,  ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἐπιτίθεται (ὡς συνηθίζει) κατὰ τοῦ ἰατροῦ κ. Νάνη, ἀπαγορεύοντας "χωροφυλακίστικα" σὲ πιστὸ νὰ ἀσχολεῖται μὲ θέματα Πίστεως τὰ ὁποῖα γνωρίζει πολὺ καλά (παρὰ τὴν ἀντίθετη γνώμη τοῦ κ. Ἀμβρόσιου), καὶ συνιστᾶ: «αφήστε τα εκκλησιαστικά σε εκείνους, οι οποίοι έχουν την σχετικήν γνώσιν!» (ἐδῶ).
    Γιὰ τὸ ποιά ἐκκλησιαστικὴ γνώση ἔχει ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως εἶναι πασίγνωστο, ἀλλὰ τὸ μαρτυρεῖ καὶ τὸ παρακάτω βίντεο.
   Ἦταν τότε, ποὺ δικαιολογοῦσε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Ἀθήνα καὶ ἔβαζε ἕνα λιθαράκι (μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπ. Χριστόδουλο) γιὰ τήν ..."πρόοδο" τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κατὰ τοῦ ὁποίου ὑποκριτικὰ τώρα, ρίχνει γιὰ τὸ “θεαθῆναι” ἄσφαιρες τουφεκιές!Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ “ΜΕΛΕΤΗ” ΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Του κ. Λυκούργου Νάνη, ιατρού  Ο μακαριστός Κωνσταντίνος Μουρατίδης, καθηγητής του Κανονικού Δικαίου στο ΕΚΠΑ, στο βιβλίο του "Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ" και αναφερόμενος στο επίμαχο κείμενο που συντάχθηκε το 1974 από τον νυν μητροπολίτη Καλαβρύτων γράφει τα εξής στις σελίδες 226 και 227: "Σε απάντηση κυρίως της μελέτης μου αυτής (πρόκειται για τη μνημειώδη μελέτη του αειμνήστου καθηγητού με τίτλο "Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ"), καθώς και σωρείας άλλων άρθρων που εδημοσιεύθυσαν την εποχή εκείνη, το αντιεκκλησιαστικό σεραφειμικό κατεστημένο, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε μία ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ, ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΗ μελέτη υπο τον τίτλο: "Η αλήθεια για το εκκλησιαστικό ζήτημα" (Ανάτυπον εκ του περιοδικού "ΕΚΚΛΗΣΙΑ" Αθήναι 1974).".

Πράγματι εις την μελέτη αυτή το σεραφειμικό κατεστημένο προσπαθεί με ΕΥΤΕΛΗ, ΑΣΥΣΤΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΩΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό και προπάντων να συγκαλύψει το μέγα ανοσιούργημα και εκκλησιαστικό έγκλημα που διέπραξε κατά των 12 Μητροπολιτών" (ἐδῶ).

    ἀφορμὴ γιὰ τὸ σχόλιο τοῦ κ. Νάνη εἶναι ἡ "ἀλληλογραφία" τοῦ μητροπολίτη Φθιώτιδος μετὰ τοῦ κ. Ἀμβρόσιου: Φθιώτιδος σε Καλαβρύτων: «Μην αλλοιώνετε την αδαμάντινη προσωπικότητα του Ιερωνύμου Α΄» (ἐδῶ) καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ Καλαβρύτων: Απάντηση Καλαβρύτων σε Φθιώτιδος: ''Δεν δέχομαι την ύβριν!'' (ἐδῶ).

Ακοινωνησία, Παραπλανητική Αναφορά στους Ιερούς Κανόνες

ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑ
.
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ


«Π.Π.»: χουμε παρακολουθήσει ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια, κάθε Ἐπίσκοπος ποὺ ἐξυπηρετώντας ὁποιουδήποτε εἴδους «συμφέροντα» αἱρετικῶν, εἴτε ἀπὸ ἐμπάθεια, κακότητα, θέλει νὰ τιμωρήσει κάποιον κληρικὸ ἢ λαϊκό, χρησιμοποιεῖ ἕνα ἀριθμὸ Ἱ. Κανόνων (ποὺ κατὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο τὰ μετατρέπει σὲ «κανόνια» ἐναντίον του), οἱ ὁποῖοι Κανόνες δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὸ ὑποτιθέμενο παράπτωμά του.
Αὐτὴν τὴν ἱστορία (διώξεις γιὰ θέματα Πίστεως) τὴν εἴδαμε νὰ ἐπαναλαμβάνεται γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση λαϊκῶν, μοναχῶν καὶ κληρικῶν πανομοιότυπα στὶς μητροπόλεις Καλαβρύτων, Λαρίσης, Φθιώτιδος, Ναυπάκτου καὶ τοὺς τελευταίους μῆνες στὸ Ἅγιον Ὄρος, στὴν Κρήτη καὶ στὴν μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
  Εἴδαμε μιὰ σχετική ἀναφορὰ γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ στὸ ἱστολόγιο «Αρχιμ. Δρ. Ιγνάτιος Σταυρόπουλος» καὶ τὴν παρουσιάζουμε.


ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑ
.
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Σε έγγραφο που εκδόθηκε στις 20 Φεβρ. 2017, στη μητρόπολη Ναυπάκτου, και που αφορά σε πειθαρχική δίωξη κληρικού - ιερομόναχου, (βάσει του μεταξικού νόμου 5383/32), με εντολή του μητροπολίτη Ναυπάκτου, αναγράφεται ότι:
«…Όλα τα ανωτέρω αποτελούν παραπτώματα τα οποία σαφώς προβλέπονται και ρητώς τιμωρούνται από τους Θείους και Ιερούς Κανόνες Ι΄ και ΛΘ΄ των Αγίων Αποστόλων, Ε’ της Α΄ Οικουμενικής, κλπ κλπ …».
Αυτά, τα «παραπτώματα», σχεδόν πανομοιότυπα για κάθε κατηγορούμενο, κατάντησαν να είναι σχεδόν μόνιμα αναφερόμενα, και ανεξάρτητα από την αλήθεια κάποιων πραγματικών περιστατικών, που κανένας δεν μπαίνει στον κόπο να ελέγξει. Κυρίως, στην περιγραφή των, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις έννοιες: «καταφρόνηση, απείθεια, στρηνιασμό, ακοινώνητος, υπακοή, σκανδαλισμό».
Θα δείξουμε όμως τελικά, μέσα από τα κείμενα των Ι. Κανόνων, ότι αποτελεί μάλλον κακόβουλη παρερμηνεία και αυθαίρετη εφαρμογή στην πράξη, η επίκληση αλλά και η χρήση των ως άνω Ι. Κανόνων, και των άλλων Ι. Κανόνων, για την πειθαρχική δίωξη κατά κληρικών, βάσει του απαρχαιωμένου επί δικτατορίας νόμου του έτους 1932, που χρησιμοποιεί ακόμα σήμερα η Εκκλησία Ελλάδος, ως νπδδ.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει κανείς, παρατηρώντας ότι, η εφαρμογή αυτή των Ι. Κανόνων, γίνεται με ευκολία και ανέλεγκτα, από την εκκλησιαστική Διοίκηση, κυρίως όταν δεν μπορεί να βρεθεί κάποια σοβαρή και βέβαιη αληθινή κατηγορία, εναντίον κάποιου κληρικού, που τελικά στοχοποιείται και διώκεται άδικα, δήθεν ως ανυπάκουος - ακοινώνητος, ενώ ο αληθής και πραγματικός λόγος της δίωξης, είναι εντελώς διαφορετικός, από τον προβαλλόμενο κατά την πειθαρχική διαδικασία.