Οι μάσκες πέφτουν στην Ουκρανία… Το Κίεβο αναλαμβάνει δράση σε πολιτικό επίπεδο παρεμβαίνοντας εξόφθαλμα και σε εκκλησιαστικά θέματα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας έχει θέσει την 26η Απριλίου, ανήμερα Μεγάλη Παρασκευή για την Ορθοδοξία, ως την καταληκτική προθεσμία για την κανονική Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (UOC) να μετονομαστεί.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αριθ. 5309 που ψηφίστηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Poroshenko τον Δεκέμβριο, όλες οι θρησκευτικές οργανώσεις που