Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Με αφορμή του περί Ομολογίας κηρύγματος "χωρίς ομολογία" του π. Ιωήλ Κωστάνταρου (του κ. Ν. Πανταζή)Λάβαμε καὶ δημοσιεύσαμε ἕνα ἀκόμα ἄρθρο-ἀπάντηση πρὸς τὸν π. Ἰωήλ, ἀπὸ τὸν κ. Νικόλαο Πανταζῆ. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀναγνωσθεῖ καὶ ὡς μιὰ πρώτη, ἔμμεση ἀπάντηση πρὸς ἄλλον ἀδελφό μας, ὁ ὁποῖος δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο γεμᾶτο ἀντιφάσεις, ὑποθέσεις, φαντασιώσεις, δυστυχῶς ἀκόμα καὶ ψεύδη καὶ συκοφαντίες. Βέβαια τὴν εὐθύνη τὴν φέρουν καὶ οἱ πνευματικοί του Πατέρες, οἱ ὁποῖοι τὸν παρότρυναν σὲ αὐτή του τὴν ἐνέργεια τόσο, ὥστε νὰ πεῖ κανείς γι’ αὐτούς: «ἡ μὲν φωνή, φωνὴ Ἰακώβ, αἱ δὲ χεῖρες, χεῖρες Ἡσαῦ»! Εὐχόμαστε νὰ βρεῖ τὴν ἠρεμία ψυχῆς, γιὰ νὰ ἑορτάσει εἰρηνικά Χριστούγεννα.Ἐκ τῶν λόγων σου κρινῶ σε πονηρὲ δούλε..."
(Λουκ. 19, 22)

του Αποτειχισθέντος θεολόγου Ν. Πανταζή

Αυστραλία

π. Ιωήλ,
Μην περιμένεις να σε προσφωνήσω με τίτλους, δεν είμαι αυλοκόλακας και ούτε κολλώ σε βαρύγδουπες, εύηχες εκφράσεις. Ο σεβασμός δεν είναι μόνο στις λειτουργικές προσφωνήσεις ούτε στους "ευρωπαϊκούς πληθυντικούς ευγενείας". Ένα "π" μικρό ειν' αρκετό να μας κρατήσει και τους δυό στον ασφαλή της ταπεινώσεως χώρο.
Σέβομαι την ιερωσύνη σου. Θα πρέπει και συ να σεβαστείς τη δική μου. Ποιά είναι αυτή; Από τον ανώτατο βαθμό του Πατριάρχου, μέχρι και του άκρως κατωτάτου βαθμού, μα ουδόλως περιφρονητέου, της Χειροθεσίας του Αναγνώστου, η οποία αποτελεί και τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης, μπροστά στο Μόνο Δεσπότη Χριστό είμαστε όλοι ίσοι.
Στην Ορθοδοξία, ακόμη και ένας "καντηλαναύτης, ένας καθαριστής που αγαπά την ευπρέπεια του Οίκου του Θεού, δύναται ορθώς να αρθρώσει λόγον ομολογιακόν υπέρ της Αληθείας του Χριστού όταν αυτή βλασφημείται. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσοστόμος τονίζει πως αυτή η ευπρέπεια δεν είναι μόνο η των δαπέδων καθαρκτική αλλ' η ευπρέπεια
της Πίστεως και της Ορθής Λατρείας η συνεκτική, οια πρέπει τοις Αγίοις".
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ενώ σπουδάζει και σπαράζει για την ευπρέπεια του περιβαλλοντολογικού οίκου, καταπατεί και δολιοφθορεί τον Οικουμενικό Οίκο της Ορθοδοξίας, εισαγάγων στον Πατριαρχικό Οίκο του Οικοδεσπότου Χριστού τον Παναιρετικό, δολιοφθορέα και Αντίχριστο Πάπα ως κανονικό Επίσκοπο της Εκκλησίας, ποιών επίκληση και Αίτηση εν πλήρη καταστολή, δηλώνοντας πλήρη υποταγή, υποτασσόμενος έτσι στο "Πρωτείο" του Πάπα, σχίζοντας τον Άραφο Χτώνα του Χριστού και προκαλώντας απροκάλυπτη φθορά στο Ναό του Θεού.
Όμως, μη πλανάσθε, "ει τις τον Ναόν του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός!" (1 Κορ. 3, 17). Και πάλιν ο Χρυσόστομος τον χρυσούν κανόνα επεξηγεί: "Ου μόνον περί τον του σώματος ναού τούτο λέγει, αλλά και περί της φρικώδους φθοράς του Σώματος του Χριστού, περί του φθείροντος την Πίστιν αποφθέγγεται."

π. Ιωήλ,
Δεν θα υπεισέλθω στους παντελώς υπόπτους λόγους που σε ώθησαν να θολώσεις τα νερά, να φθείρεις και εσύ τον Απόστολο της ΙΑ' Κυριακής του Λουκά, διαστρέφοντας τον Ανόθευτο Λόγο του Θεού ώστε να αρπάξεις της ευκαιρίας για αήθη επίθεση

Ερωτήματα. Πέμπτη ανάρτηση προς Επισκόπους και ιερείς που δεν συγκινούνται και δεν απαντούν!


Θεολογικὴ κριτική, Εισηγήσεως Δημητριάδος Ιγνατίου σε Παπική Ημερίδα, ο οποίος ομιλεί ως "κοπέλλιν τοῦ Πάπα"! Γ΄ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΙ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΕΙΟ ΣΥΝΟΔΟ
Γράφει ο Πρωτοπρεσβ. π. γγελος γγελακόπουλος,
φημ. . Ν. γίας Παρασκευς Νέας Καλλιπόλεως Πειραις
«σύ εσαι κοπέλλι (τσιράκι) το Πάπα
καί σάν κοπέλλι το Πάπα μιλες».
(γιος Μρκος Εγενικός)

(ΜΕΡΟΣ Γ΄)

εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς
ΣΤ) Ἡ Β΄ Βατικάνεια ψευδοσύνοδος

Στίς ἡμέρες μας ἐπιδιώκεται νά ἐμφανισθεῖ τό ληστρικό ψευδοσυνέδριο τοῦ Βατικανοῦ (1962-1965), η 24η «οἰκουμενική σύνοδος» τῶν Λατίνων, πού ἐπικαιροποίησε καί ἀνέπτυξε στά χρόνια μας τίς αἱρέσεις καί κακοδοξίες τοῦ ἐκπεσόντος Πατριαρχείου τῆς Δύσεως μέ τούς 16 ὅρους καί διατάγματά του, ἐκκοσμικεύοντας πλήρως τόν παπισμό, ὡς δῆθεν πνευματικό ἐφαλτήριο γιά τήν κατανόηση τοῦ συγχρόνου κόσμου καί ὡς δῆθεν ἔκφραση τῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Σ’ αὐτή τους τήν προσπάθεια οἱ παπικοί, χρησιμοποιοῦν ὡς ὄργανά τους τούς παπόφιλους καί λατινόφρονες κληρικούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί πλέον συγκεκριμένα, ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τόν Σεβ. κ. Ἰγνάτιο. Εἶναι ὄντως τραγικό τό γεγονός ὅτι ὁ Σεβ. κ. Ἰγνάτιος προσθέτει στό ἐνεργητικό του μία ἀκόμη θλιβερή πρωτιά καί καινοτομία. Εἶναι ὁ πρῶτος καί μοναδικός Ἱεράρχης στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος, ἐκτελώντας διατεταγμένη ὑπηρεσία, ἀνέλαβε τό ἔργο τοῦ ὑμνητοῦ, τοῦ ὑπερασπιστοῦ καί προωθητοῦ τῆς Β΄ Βατικάνειας Συνόδου στον Ἑλλαδικό χῶρο. Ποιόν λόγο ἔχει ἕνας «ὑπεύθυνος ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» νά ἐξυμνήσει μία σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, ἡ ὁποία

Σεβαστιανέ, θείας συναυλίας ἀξιωθεῖς, φαιδρύνεις τοὺς βοώντας σοι...

Ο άγιος Σεβαστιανός

& οι άγιοι που μαρτύρησαν μαζί του!

18 Δεκεμβρίου


Είναι γνωστό σε πολλούς το μαρτύριο του αγίου Σεβαστιανού, που τον έδεσαν και τον βασάνισαν τοξεύοντάς τον! 
Με τον ίδιο τρόπο έχουν μαρτυρήσει κι άλλοι άγιοι, φυσικά, όπως ο άγιος Έντμουντ, ορθόδοξος βασιλιάς της ανατολικής Αγγλίας, που θανατώθηκε από τους Βίκινγκς το 869 μ.Χ. Μάλιστα, 10-20 χρόνια αργότερα, οι κατακτητές Βίκινγκς (ίσως εξαναγκασμένοι να τον αναγνωρίσουν, λόγω των πολλών θαυμάτων του) έκοψαν νομίσματα αφιερωμένα σ' αυτόν!
Τα βιογραφικά των αγίων είναι από εδώ & εδώ.


 Ο άγιος Σεβαστιανός

Ο Άγιος Σεβαστιανός γεννήθηκε στα Μεδιόλανα της Ιταλίας, το 250 με 256 μ.Χ. [Μεδιόλανα = Μιλάνο. Μιλάμε για αρχαία εποχή, όπου δεν υπήρχε ακόμη ο καθολικισμός και όλη η Ευρώπη ήταν ορθόδοξη]. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν με μεγάλη χριστιανική επιμέλεια. Καθώς ήταν και από γένος διακεκριμένο, είλκυσε την εύνοια του αυτοκράτορα Καρίνου, που γρήγορα τον ανέδειξε σαν στρατιωτικό. Έπειτα, ο Διοκλητιανός τον έκανε αρχηγό του πρώτου συντάγματος