Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Το μεγάλο ΨΕΜΑ των Γ.Ο.Χ.
Τὸ «Κρυφὸ Σχολειὸ» καὶ τὸ «Scripta manent» δημοσίευσαν ἕνα ἄρθρο διάτρητο θεολογικὰ καὶ λογικὰ τοῦ κ. Κ. Γεωργίτση (Κ.Γ.) καί, βέβαια, τὸ ἐπαίνεσαν καὶ υἱοθέτησαν τὶς θέσεις του· καὶ στὴν παρατήρησή μας (ἐδῶ) ὅτι μὲ τὴ δημοσίευσή του ἀποδέχονται τὶς θέσεις του, δὲν τὸ ἀρνήθηκαν, ἁπλῶς ἀπάντησαν μὲ ὕβρεις!
Τὸ συμπέρασμα τοῦ ἄρθρου ἦταν ὅτι γύρω ἀπὸ τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο οἰκοδόμησαν ἕνα πρωτοφανὲς δόγμα περὶ ἑνότητας  στὴν Ὀρθοδοξία. Ἕνα δόγμα ποὺ ἄρχισαν νὰ χτίζουν οἱ ΓΟΧ τὸ 1924. Καὶ μάλιστα τὸ “λανσάρουν” καὶ τοῦ δίνουν τὴν σημασία ὕψιστου δογματικοῦ θέματος ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας! Ὡς ἐκεῖ ἔφτασαν!
Παρόμοιες θέσεις μὲ τὸν Κ.Γ. (καὶ τοὺς Γ.Ο.Χ.), τώρα πιὰ «ξεκάθαρα!» διασπείρουν μὲ τὸ βιβλίο τους καὶ ἐξορμήσεις ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ Βαλκάνια οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες Σάββας, Χαρίτων, Ἀλύπιος ποὺ συμμάχησαν μὲ τὸν ἐμμένοντα σὲ βασικὲς Γοχικὲς θέσεις Παλαιοημερολογίτη π. Εὐγένιο.
Ὅλα αὐτὰ ὅμως, ποὺ διασπείρουν ὁ Κ.Γ. καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες ἀποτελοῦν ἐσκεμμένο ψεῦδος καὶ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας. Διότι:
Ἄλλα μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἐκκλησιαστική μας Παράδοση. Ἡ διαφορὰ στὸν ἑορτασμὸ τῶν ἑορτῶν, ἀκόμα καὶ τοῦ Πάσχα, ἀκόμα καὶ ὁ συνεορτασμὸς μὲ τοὺς Λατίνους, λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, δὲν εἶναι ἔγκλημα. Τὸ νὰ κάνεις ὅμως ΣΧΙΣΜΑ γι’ αὐτὴ τὴν διαφορὰ ἑορτασμοῦ, αὐτὸ εἶναι ἔγκλημα ἀσυγχώρητο!!! Οἱ παραπάνω ὑπερασπιστὲς τοῦ ἡμερολογίου ποτὲ δὲν ἀναφέρουν στὶς ὁμιλίες τους αὐτὴ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου. Οἱ δὲ Γ.Ο.Χ. ποὺ κόπτονται γιὰ τὸν «μεγάλο» καὶ «πολὺ» Ἅγιο Νικόδημο, γιατί τὸ ξεχνοῦν αὐτό; Γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:
«Τὸ νὰ κάνει τις τὸ Πάσχα μετὰ τὴν 21η Μαρτίου ὡς κάμνομεν ἐμεῖς οἱ Γραικοὶ ἢ μετὰ τὴν 11ην Μαρτίου ὡς κάμνον οἱ Λατῖνοι δὲν εἶναι ἔγκλημα. Τὸ νὰ σχίση ὅμως τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητον». (Ρίζου Ἰ.Ἀδ. Τσακίρογλου, «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες», β΄ ἔκδ., σελ. 44-45).
Τὰ ἴδια μὲ τὸν ἅγιο Νικόδημο διδάσκει καὶ ὁ ὁσιακοῦ βίου Φιλόθεος Ζερβᾶκος, γιὰ τὸν ὁποῖο παρομοίως κόπτονται πάλι οἱ Γ.Ο.Χ., παρουσιάζοντας μόνο ὅσα τοὺς συμφέρουν ἀλλὰ «ξεχνώντας» τὴν διδασκαλία του, ποὺ τοὺς καταδικάζει. Γράφει:
 «Ὁ πιστεύσας εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον σωθήσεται, ὄχι εἰς τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον. Πλανῶνται δεινὴν πλάνην πολλοὶ τῶν φανατικῶν καὶ ζηλωτῶν παλαιοημερολογιτῶν πιστεύοντες ὅτι χωρὶς τὸ ἡμερολόγιον δὲν σώζεται ὁ ἄνθρωπος...λατρεία, τὴν ὁποίαν ἀπονέμουν πολλοὶ τῶν παλαιοημερολογιτῶν εἰς τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον καὶ κατήντησαν ἀληθεῖς χρονολάτραι, ἡ ἔλλειψις τῆς πραγματικῆς, τῆς

Σχόλια και ερώτηση στην ομιλία του π. Σάββα Λαυριώτη (Πτολεμαΐδα 25-1-2019):

Τοῦ Ἀδαμάντιου ΤσακίρογλουὉ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ἔναντι τῶν αἱρέσεων (ἐδῶ) 

πὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀποτειχίσεώς μας δηλώσαμε ὅλοι ὅτι δὲν δημιουργοῦμε σχίσματα, μένουμε στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν προσχωροῦμε ἢ συμβαδίζουμε μὲ κάποια παράταξη τῶν Γ.Ο.Χ. ἢ μὲ τοὺς γλυκοκοιτάζοντες αὐτές. Καθῆκον μας, λοιπόν, εἶναι ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ τηρήσουμε τὴν δήλωσή μας αὐτή, ἀλλὰ καὶ νὰ καταδείξουμε κάθε προσπάθεια ποὺ φανερὰ ἢ κρυφὰ θὰ ἔστρεφε, θὰ προωθοῦσε ἐμᾶς ἢ ἄλλους ἀδελφοὺς σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
Πολλοὶ τήρησαν μέχρι τώρα αὐτὴ τὴν ὑπόσχεση. Ἄλλοι ἀνακάλυψαν ξαφνικὰ τὴν «γνήσια ἐκκλησία» καὶ προσχώρησαν στοὺς Γ.Ο.Χ. Καὶ ἄλλοι μιλοῦν μὲν ἐναντίον τους, ἡ ἐπιχειρηματολογία τους ὅμως δείχνει τὸ ἀντίθετο, καθὼς αὐτὰ ποὺ διδάσκουν εἶναι πανομοιότυπα μὲ αὐτὰ τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ ἔτσι εὐλόγως γεννιοῦνται ἐρωτήματα ποὺ

Περίεργα πράγματα στην Βουλή - Βρήκαν μία ψήφο ακόμη για να δημιουργήσουν «ουδετερόθρησκο» κράτος!

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Βουλή καθώς βρέθηκε ξαφνικά μία ακόμη ψήφος με συνέπεια να περάσει με οριακή πλειοψηφία 151 ψήφων το άρθρο 3 που καταργεί την χριστιανικό ορθόδοξο χαρακτήρα της χώρας και φέρνει «ουδετερόθρησκο» κράτος.

Ανατροπή: Περίεργα πράγματα στην Βουλή - Βρήκαν μία ψήφο ακόμη για να δημιουργήσουν «ουδετερόθρησκο» κράτος! (upd)

Πιο αναλυτικά, με 151 ψήφους υπέρ πέρασε τελικά το άρθρο 3, παρ. 1 στην ψηφοφορία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Πληροφορίες από τον ΣΥΡΙΖΑ

Εκεί οδηγούν οι χουντικές πράξεις του Οικουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαίου!


gedeon1

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης


Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο "Μπορίσπολ" του Κιέβου το πρωί της Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου με πρωταγωνιστή Επίσκοπο της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Επίσκοπος Γεδεών συνελήφθη στο Κίεβο, αμέσως μετά την άφιξη από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Να αναφερθεί ότι πριν λίγες ο Επίσκοπος Γεδεών διαβίβασε επίσημη έκκληση της Εκκλησίας της Ουκρανίας του Πατριαρχείου Μόσχας, στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Μάικ Πομπέο και τα μέλη του Κογκρέσου.
Οι Κρατικές Υπηρεσίες της Ουκρανίας αναφέρουν ότι ο Επίσκοπος συνελήφθη λόγω προβλημάτων με τα έγγραφά του, και ότι δεν υπέβαλε σχετική δήλωση για την απώλεια του διαβατηρίου του.
"Με οδήγησαν ένοπλοι στο αεροπλάνο σαν εγκληματία! Αυτό είναι που λέμε για θρησκευτική πιέση" - ανέφερε σε μήνυμά του ο Επίσκοπος Γεδεών.
Το γεγονός σχολιάσε και η Ρωσική Εκκλησία τονίζοντας ότι η δίωξη του Επισκόπου Γεδεών, ωφείλεται στο ότι πρόσφατα ενημέρωσε το Κογκρέσο των ΗΠΑ σε σχέση με τις διώξεις της κανονικής Εκκλησίας.
Επίσης το Πατριαρχείο της Μόσχας ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα αγνοήσουν την απέλαση ενός Αμερικανού πολίτη, αφού ο Επίσκοπος Γεδεών έχει και Αμερικανική υπηκοότητα.
«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη με τον Επίσκοπο Γεδεών είναι πρωτίστως θέμα των ΗΠΑ, επειδή ο Επίσκοπος είναι και Αμερικανός πολίτης. Οι αρχές των ΗΠΑ είναι γνωστές για την προσοχή τους στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών τους" - αναφέρει η Ρωσική Εκκλησία.

Δείτε επίσης -> Έκκληση της Εκκλησίας της Ουκρανίας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται   «Να κυνηγάς πολύ την ''ευχή'', σαν αυτούς που ψά­χνουν να βρουν ένα μαργαριτάρι. Χωρίς ''ευχή'', δεν έχει Χριστό στην καρδιά. Αυτή θα σε μάθει να αγαπάς το Χριστό. Όποιος κυνηγάει την ''ευχή'' σαν το χρυσάφι και εκ­μεταλλεύεται και το λεπτό, όλα τα υπερπηδά, τα δέχεται και τα υπομένει. Τότε ο Θεός και η Παναγία τον σκεπάζουν…».
~Μακαριστή Γερόντισσα Μακρίνα~

Πήραν φωτιά τα τρυπάνια – ο Φαναριώτικος τρόπος εισόδου σε Εκκλησία

Στο χωριό Kulchin της επαρχίας Volyn οι κάτοικοι της ενορίας αποφάσισαν να μείνουν με την Κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας. Μόνο που οι σχισματικοί του Βαρθολομαίου είχαν άλλη άποψη…
Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε, ακτιβιστές ξηλώνουν την πόρτα του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου με τρυπάνι!

Καημένε «Χριστιανούλη νεοέλληνα που πιστεύεις ακόμη στις ανεξάρτητες Χριστιανικές ιστοσελίδες…» μόνο ντροπή!

RomfeaNews – ‘Ειδήσεις’ για την Ορθοδοξία με την στήριξη του Υπ. Εξ. Αμερικής… … για την ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης !!

polygenis tzefre

Με τον Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε η βασική ομάδα των συντελεστών του νέου Διεθνούς Εκκλησιαστικού Πρακτορείου Romfea.news.
Ο κ. Πάιατ υποδέχθηκε στην πρεσβευτική του κατοικία τον Εκδότη της Romfea.gr και σύμβουλο στρατηγικής ανάπτυξης του