Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Μια αξιόλογη μελέτη: "Περί αγάπης και αληθείας προς τους αιρετικούς"


Περί αγάπης και αληθείας προς τους αιρετικούς
 Η παρεμπόδιση της αιρετικής δραστηριότητος είναι έργο αγάπης, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή
Πολύ συχνά στα θέματα της Πίστεως και της προασπίσεώς της, προβάλλεται -συνήθως από νεωτεριστές, όπως λ.χ. τους οικουμενιστές κ.α.- το επιχείρημα αφ' ενός της «αγάπης» προς τους καινοτόμους, τους αιρετικούς, τους αιρετίζοντες Ορθοδόξους κ.λπ., αφ' ετέρου δε της «αποφυγής της κατακρίσεώς» τους. Σκοπός αλλά και επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα της προβολής αυτού του επιχειρήματος είναι η άμβλυνση των αποστάσεων μεταξύ των «χριστιανικών ομολογιών» και των θρησκειών.

Η παρούσα μελέτη, θα προσπαθήσει να προσεγγίσει

«Ακοινώνητος» ο λαϊκός Κωνσταντίνου, αλλά κοινωνικοί οι Οικουμενιστές Επίσκοποι!

           Ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἀντιδρᾶ καὶ πάλι μὲ περισσὴ ὑποκρισία. Ἐνοχλήθηκε (ὅπως ὅλοι οἱ πιστοί) ποὺ ὁρίστηκε ὡς ὁμιλητὴς στὴν ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Φωτίου ἕνας γνωστὸς γιὰ τὶς οἰκουμενιστικὲς του πράξεις λαϊκός· διότι ὅπως σωστὰ λέγει, ἡ «ἐπίσημη ἀνάθεση ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμητική διάκριση καί οὐσιαστική ἐπιβράβευση τῆς προσωπικότητάς του καί τῶν μέχρι τώρα ἐνεργειῶν του».
Ἐνοχλήθηκε, λοιπόν, ὁ κ. Σεραφείμ, γιὰ τὴν προβολὴ ἑνὸς λαϊκοῦ  Οἰκουμενιστῆ, ἀλλά:
Δὲν ἐνοχλήθηκε ποὺ παρευρίσκεται στὴν Θ. Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία μνημονεύεται ὁ ἀρχιαιρεσιάρχης Πατριάρχης!
Δὲν ἐνοχλήθηκε ποὺ συλλειτουργεῖ μὲ τὸν ἀμετανόητο, γιὰ τὴν περὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας», οἰκουμενιστὴ ἐπίσκοπο Χρυσόστομο Σαββᾶτο!
Δὲν ἐνοχλήθηκε ποὺ συλλειτουργεῖ μὲ τὸν μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο Γεωργακόπουλο, καὶ μάλιστα τοῦ ἐπέδωσε καὶ βραβεῖο ἀποκαλώντας τον «ἐκλεκτὸ τοῦ Θεοῦ»!
Δὲν ἐνοχλήθηκε ποὺ συλλειτουργεῖ μὲ τὸν οἰκουμενιστὴ μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο Πολυκανδριώτη!

Καὶ δραστηριοποιεῖται ἐναντίον τοῦ ὁρισμοῦ ἐκ μέρους τῆς . Συνόδου ἑνὸς οἰκουμενιστῆ ὁμιλητοῦ (ἀπόφαση ποὺ μᾶλλον δὲν θὰ καταφέρει νὰ ἀνατρέψει· μακάρι νὰ τὸ ἐπετύγχανε), παρότι ὁ οἰκουμενιστὴς καθηγητὴς δὲν πρόκειται (ἀφοῦ εἶναι λαϊκός) νὰ ...συλλειτουργήσει μὲ Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους! Ἀντίθετα,  ἀδρανεῖ, σιωπᾶ καὶ δὲν πραγματοποιεῖ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι στὴν δικαιοδοσία του· τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου ἢ ἔστω τὴν ἄρνηση νὰ συλλειτουργεῖ στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο μὲ Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, πράξη ποὺ δὲν χρειάζεται ἀπόφαση Συνόδου, ἀλλὰ ἐξαρτᾶται ΜΟΝΟ ἀπὸ τὸν ἴδιο· καὶ ἔτσι «συγκοινωνεῖ τοῖς ἀκοινωνήτοις»!
Λοιπόν, γιατὶ θεωρεῖτε «ἀκοινώνητο» ἕνας λαϊκὸ Οἰκουμενιστή, κ. Σεραφείμ, καὶ δὲν θεωρεῖτε ἀκοινώνητους τοὺς Οἰκουμενιστὲς συνεπισκόπους σας;

Κατὰ τὰ ἄλλα ἡ «Κατάνυξις» (ἀπὸ τὴν ὁποία πήραμε τὸ «Ἀνακοινωθὲν» τοῦ Πειραιῶς), προβάλλει ὡς πρωτοπόρο τοῦ ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος τὸν κ. Σεραφεὶμ καὶ ἐπισημαίνει «για άλλη μια φορά πως ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Πειραιώς εκφράζει τις αγωνίες του πιστού λαού»!
 

Επιστολή του Πειραιώς Σεραφείμ, για την παράξενη τιμή στον “εμψυχωτή” Κοσμήτορα της Θεολογικής Α.Π.Θ.

482366-peiraivw serafeim.PNG


...Λάβαμε επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Σεβασμιώτατος καθηκόντως απευθύνεται στην Ιερά Σύνοδο για ένα θέμα που έχει προκαλέσει τον σκανδαλισμό του πιστού λαού.
Εμείς υπενθυμίζοθμε στην αγάπη σας πως στη παρελθούσα συνεδρίαση της Δ.Ι.Σ. (9/12/2014) εκδόθηκε επίσημο ανακοινωθέν που μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα:
Οι αποφάσεις της πρώτης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ.
.. Συνήλθε σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Δεκέμβριο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου..
.. Επίσης για την εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Μεγάλου, Προστάτου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όρισε ως κύριο ομιλητή στην εόρτια κοινή Συνεδρία των Καθηγητών των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετά των Μελών της Δ.Ι.Σ. τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλογιμώτατο κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου..
Επισημαίνοντας για άλλη μια φορά πως ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Πειραιώς εκφράζει τις αγωνίες του πιστού λαού, ευχόμαστε η παρέμβασή του να πετύχει το σκοπό της.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραις κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, πρός τήν ερά Σύνοδο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Εν Πειραιε τ 15 Δεκεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραις κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ πέστειλε πρός τήν ερά Σύνοδο τς κκλησίας τς λλάδος τήν κόλουθη πιστολή.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ριθμ. Πρωτ. 1485
ν Πειραιε τ 11 Δεκεμβρίου 2014
Πρός Τόν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον θηνν
καί πάσης λλάδος Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος
καί τούς Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους
Ες ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Πάνυ ελαβς καί εσεβάστως προάγομαι νά ποβάλω στήν ερά Σύνοδο τό ελογο ρώτημα πού ναφύεται πό τό νακοινωθέν τς 9ης δεύοντος μηνός Δεκεμβρίου .. μέ τό ποο γνωστοποιεται πόφαση τς ερς Συνόδου κατά τόν κοινό ορτασμό μέ τίς Θεολογικές Σχολές τς Χώρας, τς μνήμης το ν γίοις Πατρός μν Φωτίου το Μεγάλου καί σαποστόλου, προστάτου τς  . Συνόδου νά νατεθε εσήγηση στό Διορθόδοξο Κέντρο τς . Μονς Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης στόν λλογιμώτατο Κοσμήτορα τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, πρωτοστατούντα στήν δρυση στό Θεολογικό Τμμα τς Θεολογικς Σχολς το ΑΠΘ, κατεύθυνσης σλαμικν Σπουδν καί πομένως άν πευλογετε καί συμφωνετε μέ τήν νέργεια το συγκεκριμένου κ. Κοσμήτορος, γιατί πίσημη νάθεση σέ ατόν τς εσηγήσεως στόν κοινό ἑορτασμό τς ερς Συνόδου καί τν Θεολογικν Σχολν, εκολα ντιλαμβάνεσθε, τι ποτελε διαίτερη τιμητική διάκριση καί οσιαστική πιβράβευση τς προσωπικότητάς του καί τν μέχρι τώρα νεργειν του.
Μακαριώτατε,
                Σεβασμιώτατοι,
ντίχριστη λεγομένη «Νέα ποχή» καί «Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων»,

ΦΡΙΧΤΟ ΒΙΝΤΕΟ απο ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ: ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΠΛΕΑΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ


Ισλαμιστές θεώρησαν Έλληνα τοξικομανή
αμαρτωλό και τον αποκεφάλισαν!


     Αποτρόπαιο ισλαμιστικό έγκλημα ήταν η δολοφονία του Έλληνα τοξικομανούς που βρέθηκε αποκεφαλισμένος στο λιμάνι του Πειραιά. Ο άτυχος νέος δολοφονήθηκε τελετουργικά όπως δείχνουν τα στοιχεία από ισλαμιστές γιατί τον θεώρησαν αμαρτωλό και ξέσπασαν το μίσος τους πάνω του.
    Είναι η πρώτη φορά που έχουμε στην Ελλάδα τέτοιο έγκλημα, θρησκευτικού μίσους και μάλλισατα από αλλοδαπούς λαθρομετανάστες εναντίον Έλληνα πολίτη, τον οποίο όχι μόνο αποκεφάλισαν αλλά και τον διαμέλισαν, πετώντας στο λιμάνι του Πειραιά τα κομμάτια του.
     Αναρτήθηκε και φριχτό για τα ελληνικά δεδομένα