Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

«Όσο πιο πολύ κοιτάζουμε στο παρελθόν τόσο πιο ικανοί γινόμαστε να κοιτάξουμε στο μέλλον»

Εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἀπεχθάνονται οἱ ἐθνομηδενιστὲς καὶ οἱ Οἰκουμενιστές! Γιατὶ εἶναι ἀνίκανοι νὰ κοιτάξουν ὑπεύθυνα  τὸ μέλλον!Αποτέλεσμα εικόνας για Στην προκρούστεια κλίνη των εθνομηδενιστών η εκπαίδευση


Στην προκρούστεια κλίνη των εθνομηδενιστών η εκπαίδευση

Γράφει η Νεφέλη Λυγερού

«Όσο πιο πολύ κοιτάζουμε στο παρελθόν τόσο πιο ικανοί γινόμαστε να κοιτάξουμε στο μέλλον», είχε πει κάποτε ένας από τους πιο γνωστούς καθηγητές αρχαίων ελληνικών και λατινικών της Βρετανίας. Δεν φαίνεται να συμφωνούν μαζί του, όμως, οι τρεις διαδοχικοί υπουργοί Παιδείας της κυβέρνησης Τσίπρα.

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ Π. ΕΥΘ. ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ"


ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ (6)
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος π. Ευθύμιε!Με λύπη μας και πάλιν διαπιστώνουμε ότι συνεχίζετε να είσθε άστοχος εις τις διαπιστώσεις σας.

Γράφετε:

«Νομίζω, ἀδελφοί, ὅτι ἀποφεύγετε νὰ γράψετε τὴν ἀλήθεια. Διότι ἐμεῖς δὲν σᾶς ἀναφέραμε ὅτι δὲν μᾶς ἐκάλυψαν οἱ ἀπαντήσεις σας, ἀλλὰ ὅτι δὲν ἀπαντήσατε κἂν ἐπὶ τῶν ἐρωτήσεων. Ἁπλῶς ἀπαντήσατε λέγοντας ἄλλα ἀντὶ ἄλλων... Ἐφ’ ὅσον συμφωνήσαμε νὰ γίνη ὁ διάλογος μὲ συγκεκριμένες ἐρωτήσεις κάθε πλευρᾶς, καὶ ἐμεῖς δὲν παίρνωμε ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν ἐρωτήσεών μας, τί θὰ πρέπη νὰ σᾶς ἀναφέρωμε; «Εὐχαριστοῦμε πολὺ ποὺ δὲν μᾶς ἀπαντήσατε»; Τί εἴδους διάλογος εἶναι αὐτός, πόση εἰλικρίνεια ἔχει καὶ ποῦ ἀποσκοπεῖ;»

Εφ΄ όσον κατ' εσάς π. Ευθύμιε δεν γράφουμε την αλήθεια διότι δήθεν την αποφεύγουμε, τότε γράφουμε ψεύδη, δηλαδή είμασθε ψεύτες! Το ορθόν βέβαια είναι όχι ότι γράφουμε ψεύδη, αλλά ότι γράφουμε όσα εσείς δεν αποδέχεσθε! Λέτε ότι δεν λαμβάνετε απαντήσεις επί των ερωτήσεών σας· μήπως όμως η αλήθεια είναι ότι οι απαντήσεις που δίνουμε δεν ταιριάζουν εις το δικό σας φρόνημα; Μήπως οι απαντήσεις που δίνουμε (τις οποίες εσείς χαρακτηρίζετε ως ''ἄλλα ἀντὶ ἄλλων'') δεν ήταν οι αναμενόμενες προς εσάς; Μήπως νομίζατε ότι θα λαμβάνετε τις γνωστές ΓΟΧ-ικές απαντήσεις αναλύοντας ώρες, ημέρες, χρόνους και καιρούς και και..... ωσάν να είμασθε αστροθεάμονες; Εμείς π. Ευθύμιε στις απαντήσεις μας κεντράρουμε απ΄ ευθείας εις την ουσία των πραγμάτων και όχι εις το να αποδείξουμε ποιός έχει το λάθος και ποιός όχι, ποιός έχει επιχειρήματα και ποιός όχι κ.λπ. Εδώ δεν κάνουμε ανταγωνισμό ώστε να λάβουμε κάποιο βραβείο επιχειρημάτων, αλλά συνομιλούμε μαζί σας για την ουσία των πραγμάτων! Εδώ και πολλά έτη βλέπουμε τέτοιους διαλόγους που ζητάτε, με αντικρουόμενα επιχειρήματα, διαμάχες, εχθρότητες κ.λπ. με αποτέλεσμα την πλήρη διάσταση μεταξύ μας! Θα σας λυπήσουμε αλλά εμείς δεν θα πράξουμε ότι κατά καιρούς πράττουν οι υπόλοιποι, αλλά και εμείς παλαιότερα το έχουμε πράξει με μηδαμινό αποτέλεσμα!

Παραπονεθήκαμε για τις ''εκφράσεις'' σας και εσείς μας γράψατε:

«Κατ’ ἀρχὰς οἱ ἐκφράσεις αὐτὲς εἶναι ἀπολύτως σοβαρὲς καὶ ἁπλῶς ἐκφράζουν τὴν πραγματικότητα. Ἂν δὲν τὴν ἐξέφραζαν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρετε δευτερολογώντας τὸ ὅτι οἱ ἀπαντήσεις σας δὲν ἦσαν ἐκτὸς θέματος, καὶ κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον «ἄλλα ἀντ’ ἄλλων», ἀλλὰ ὅτι ἀπαντήσατε ἐπὶ τῶν συγκεκριμένων ἐρωτήσεων καὶ μάλιστα νὰ προσκομίσετε ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς ἀπαντήσεις σας, ὥστε νὰ ἀποδείξετε ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἄδικοι καὶ δὲν κατανοήσαμε τὰ λεγόμενα ἀπὸ σᾶς. Δηλαδὴ μὲ ὅσα ἀναφέρετε, ἀποδεικνύετε ὅτι ἀποδέχεσθε τὶς παρατηρήσεις μας ὡς ἀληθινές ».

Κατ΄ εσάς, και επειδή δεν απολογηθήκαμε-δευτερολογήσαμε, αλλά και επειδή δεν αποδείξαμε ότι εσείς είσθε άδικοι ή ότι δεν κατανοήσατε, θεωρήσατε ότι αποδεικνύεται έτσι ότι δεχόμαστε τις παρατηρήσεις σας ως αληθινές!!! Και ποιός σας είπε π. Ευθύμιε ότι στον διάλογο αυτόν θέλουμε να αποδείξουμε ότι είσθε άδικοι ή ότι δεν κατανοείτε; Τονίζουμε και πάλιν ότι το πρόβλημα και η αλήθεια, δεν είναι ότι οι απαντήσεις μας είναι δήθεν άσχετες ή ότι εσείς δεν τις κατανοείτε ή ότι είσθε άδικοι, αλλά ότι δεν είναι οι απαντήσεις που εσείς περιμένατε!

Γράφετε:

«Ἐπὶ πλέον δέ, σχολιάζοντας τὶς παρατηρήσεις μας δὲν ἀσχολεῖστε οὐδόλως μὲ τὴν οὐσία τῶν παρατηρήσεών μας, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἀναφέρετε ὅτι «ἐμεῖς σᾶς ἐγράψαμε ὅπως ἀκριβῶς μᾶς πληροφορεῖ ἡ καρδιά μας κλπ». Δηλαδὴ μᾶς ἀναφέρετε, ἀδελφοί, ὅτι ἡ καρδιά σας σᾶς ἐπληροφόρησε νὰ μὴ δώσετε ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν ἐρωτήσεων, οἱ ὁποῖες σᾶς ἐτέθησαν, ἀλλὰ νὰ μᾶς παραπλανήσετε, καθὼς βεβαίως καὶ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ ἱστολογίου σας...»

Όταν εμείς σας γράψαμε το τι μας πληροφορεί η καρδία μας, εννοούσαμε ότι δεν γράφαμε ούτε με πνεύμα ''διγλωσσίας'' ή ''παραπλανητικά'' όπως μας κατηγορήσατε, αλλά ούτε να μην δώσουμε δήθεν απαντήσεις επί των ερωτήσεών σας, αλλά ότι γράφαμε με πνεύμα χαράς που συνομιλούμε μαζί σας (και όχι μόνον μαζί σας, αλλά με οποιονδήποτε φέρει ειδικά το αγγελικό σχήμα που εμείς τιμούμε), με ειλικρίνεια, αλλά και με την αλήθεια που εμείς γνωρίσαμε ως μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού. Και από την στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό τότε γνωρίσαμε και την Αλήθεια!

Συνεχίζετε και λέτε:

«Εἰλικρινά, ἀδελφοί, δὲν δύναμαι νὰ κατανοήσω αὐτὴ τὴν λογική, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ἕναν εἰλικρινὴ διάλογο, ὡς ἐμπαθὴς καὶ ἐσκοτισμένος, νὰ διαπιστώσω τὴν ἁγνότητα τοῦ λόγου σας καὶ τὸ κατὰ πόσο πηγάζει ἀπὸ ἐντός σας».

Δηλαδή π. Ευθύμιε επειδή εσείς είσθε καχύποπτος (το ''εμπαθής και εσκοτισμένος'' εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε), φταίμε εμείς επειδή δεν δύνασθαι να κατανοήσετε-διαπιστώσετε την αγνότητα που γράφουμε αλλά και αν πηγάζει από εντός μας ή όχι; Ας γνωριστούμε τότε κατ΄ ιδίαν ώστε να μας πείτε το τελικό πόρισμά σας!

«Ἐν κατακλείδι ἀναφέρω ὅτι καὶ μόνο τὸ ὅτι ἀπαντᾶτε χωρὶς νὰ ἀναφέρετε τὶς ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες σᾶς ἐτέθησαν, ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ κρίνη τὸ κατὰ πόσο εἶστε ἐντὸς ἢ ἐκτὸς θέματος, ἀποδεικνύει ὄχι ἁγνὲς προθέσεις, θυμίζει δὲ ἔντονα τὶς μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπὸ διαφόρους αἱρετικούς, χωρὶς τὴν παρουσίασι τοῦ πρωτοτύπου ἀρχαίου κειμένου».

Και πάλι είσθε καχύποπτος και μάλιστα βγάζετε και ειδικό πόρισμα λέγοντας ότι δεν αναφέρουμε τις ερωτήσεις διά να μην μπορεί να κρίνει ο αναγνώστης!!! Εμείς οι ταλαίπωροι δεν βάζαμε τις ερωτήσεις μόνον για έναν λόγον, και αυτός είναι διότι δημοσιεύουμε όλους τους διαλόγους στις σελίδες μας! Εσείς θεωρήσατε ότι δεν έχουμε αγνές προθέσεις αλλά μάλιστα μιμούμαστε και τους αιρετικούς!!! Ε λοιπόν π. Ευθύμιε για να σας ικανοποιήσουμε θα δημοσιεύουμε και τις ερωτήσεις σας. Αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όταν ξεκινήσαμε τον διάλογο μαζί σας, δεν είχαμε στον νού μας τι θα πεί ο κόσμος, ενώ εσάς το μέλημά σας συνεχώς είναι ''οι αναγνώστες''! Λησμονείτε όμως ότι ο καθένας κρίνει βάση των όσων έχει εσωτερικά μέσα του. Εμείς ενθυμούμενοι το: «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες·» (Ψαλ. 126,1) δεν μας ενδιαφέρει ο κάθε αναγνώστης, και ούτε σκοπό έχουμε να πείσουμε κανέναν, διότι ο Κύριος είναι Αυτός που φωτίζει κάθε άνθρωπο και όχι εμείς! Η εν λόγω σελίδα μας είναι καθαρά ενημερωτική και προσωπική, εκφράζοντας προσωπικές μας σκέψεις και αγωνίες!

«Φαίνεται ὅτι σᾶς δυσκολεύει ὁ τρόπος αὐτὸς τοῦ διαλόγου, δι’ ἐρωτήσεων καὶ συγκεκριμένων ἀπαντήσεων ἐπὶ τῶν τεθέντων ἐρωτήσεων, καὶ δι’ αὐτὸ δίδετε ἀπαντήσεις, ἁπλῶς διὰ νὰ φανῆ στοὺς ἀναγνῶστες ὅτι ἀπαντᾶτε, ἐπαναλαμβάνοντας αὐτὰ διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἐρωτᾶσθε».
Και πάλιν οι αναγνώστες στο προσκήνιο! Τελικά π. Ευθύμιε γράφετε ώστε να κάνετε διάλογο μαζί μας ή γράφετε μόνον και μόνον δια τους αναγνώστες; Με εμάς κάνετε διάλογο ή με τους αναγνώστες;

Ενώ σας δώσαμε την απάντηση την οποία θεωρήσατε ως ''άσχετη'' μας λέτε:

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας και οι αρνητές της αγιότητάς του


του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου - συγγραφέα

ΓΕΝΙΚΑ: Είναι γεγονός ότι η στάση των ιστορικών απέναντι στο Μέγα Κωνσταντίνο είναι αντιφατική. Για άλλους υπήρξε δολοφόνος και καιροσκόπος, για άλλους, το θαύμα της ιστορίας. Αυτό συμβαίνει διότι επικράτησαν ιδεολογικές εκτιμήσεις χωρίς επισταμένη έρευνα των πηγών. 'Έται όμως, η Ιστορία χρησιμοποιείται διασκευέασμένη κατά το δοκούν, για να “αποδειχθούν” πράγματα που δεν θεμελιώνονται, ενώ επιχειρείται να ερμηνευθούν ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα μέσα από το πρίσμα των συνθηκών που σήμερα επικρατούν.
Οι άμεσες πηγές που αντιστοιχούν στην περίοδο των χρόνων του Μ. Κων/νου είναι ο ιστορικός της Εκκλησίας Ευσέβιος, που ήταν, όμως, προσωπικός φίλος του Κων/νου, ο ιστορικός Λακτάντιος, που ήταν με τη σειρά του φίλος του γιου του Κων/νου, Κρίσπου, και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πέρα από τις πηγές αυτές, έχουμε τον ειδωλολάτρη ιστορικό Ζώσιμο (425-518) που έγραψε την Ιστορία του 150 χρόνια μετά το θάνατο του Κων/νου, βασιζόμενος όμως σε πηγές άλλων ειδωλολατρικών έργων.


Μάλιστα οι περισσότερες πληροφορίες του δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διασταυρωθούν με καμιά άλλη πηγή. Έτσι παρ' όλο που ζει αρκετά χρόνια μετά τον

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ


Τοῦ  Μοναχοῦ Μακαρίου Κουτλουμουσιανοῦ

     Επειδή πολύς ο λόγος στις ημέρες μας περί φωτισμένων γερόντων και όχι μόνο, οι οποίοι  “φωτισμένοι” γέροντες διδάσκουν κάποιες αντιπατερικές και ανορθόδοξες διδασκαλίες του μυαλού τους  εις βάρος των Ορθόδοξων ψυχών, οφείλουμε συν Θεώ να κάνουμε ορισμένες διευκρινήσεις.

Σύμφωνα με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας φωτισμένος δεν είναι αυτός που γνωρίζει πολλά γράμματα ούτε βέβαια αυτός που έχει πολλές γνώσεις Πατερικών κειμένων και διδαγμάτων, αλλά είναι αυτός που σε στιγμή που δεν περίμενε έχοντας για ανάξιο και αμαρτωλό τον εαυτό του  φανερώθηκε και εγκαταστάθηκε η βαπτισματική του Χάρη-Φως στην ψυχή και στο σώμα του.

Τρία χαρίσματα λέγουν οι Θεοφόροι Πατέρες μας, δίνει αμέσως η Θεία Χάρη όταν φανερωθεί και κατοικήσει μόνιμα στον άνθρωπο.

"Θάρθει εποχή που οι τρελοί θα λένε τους γνωστικούς τρελούς"!

  Οι Οικουμενιστές είναι ανυποχώρητοι και αδίστακτοι στην εφαρμογή των κακοδόξων αποφάσεων της Κολυμπαρίου ψευδοσυνόδου και προετοιμάζουν κλίμα για τις διώξεις, όσων δεν σέβονται –τάχα- τις θεόπνευστες αποφάσεις της ληστρικής Συνόδου τους.

Ζιμπάμπουε Σεραφείμ:


Οσοι κακολογούν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο μας θυμίζουν τους Φαρισαίους

   Στη Ευαγγελική Περικοπή αυτής της Κυριακής η Εκκλησία μας αναφέρεται σε ένα από τα σημαντικά θαύματα του Ιησού Χριστού, στη θεραπεία του εκ Γενετής τυφλού.

Το γεγονός μάλιστα ότι ο Χριστός από πηλό δημιουργεί νέον οφθαλμό στον ταλαιπωρημένο τυφλό αποδεικνύει τη πίστη της

Η θεομπαιξία έχει και όρια Σεβασμιώτατοι και πανοσιολογιώτατοι!   Σήμερα (ὅπως μᾶς πληροφόρησε αὐτήκοος μάρτυς) στὸν Πειραιᾶ συλλειτούργησε μὲ τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων, ποὺ ὡς γνωστὸν ἐκδίωξε ἀπὸ τὴν Μητρόπολή ΤΟΥ(!) δύο ἱερεῖς, ἐπειδὴ εἶχαν ἀντι-Οἰκουμενιστικὴ δράση!
         Ἔτσι λοιπόν, ὁ πάλαι ποτὲ ἀντι-Οἰκουμενιστὴς κ. Σεραφείμ (ὁ προοριζόμενος ἀπὸ τοὺς "ἀντιΟἰκουμενιστὲς" καὶ γιὰ ἀρχηγός-στρατηγὸς τοῦ ἀγώνα!) καὶ ὁ Οἰκουμενιστὴς Βεροίας κ. Παντελεήμων ἔψαλαν ἀπὸ κοινοῦ τὸ Πολυχρόνιό του ...μεγάλου Ἀφέντη, Πάπα τῆς Ἀνατολῆς καὶ παναιρετικοῦ Οἰκουμενιστῆ πατριάρχη Βαρθολομαίου!!!

        Στὴν συνέχεια ὁ κ. Σεραφεὶμ ἔψαλε μεγαλοπρεπῶς τὸ Πολυχρόνιο τοῦ Οἰκουμενιστῆ Μητροπολίτη Βεροίας Παντελεήμονος, διώκτη τῶν π. Παύλου Δημητρακόπουλου καὶ π. Ματθαίου Βουλκανέσκου ποὺ μετὰ τὴν δίωξή τους ἀπὸ τὸν κ. Παντελεήμονα, κατέφυγαν στὴν μητρόπολη Πειραιῶς καὶ τιμήθηκαν (ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστές;) ἀπὸ τὸν κ. Σεραφείμ!

Δεῖτε λοιπόν, πῶς ὁ κ. Βαρθολομαῖος μαντρώνει ὅλους στὸ μαντρὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι ὁ π. Παῦλος καὶ κυρίως ὁ π. Ματθαῖος Βουλκανέσκου εἶναι τὸ δέξι χέρι καὶ συνοδοιπόροι τῶν διακοψάντων τὸ μνημόσυνο τοῦ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθιμου καὶ Λαγκαδᾶ Ἰωάννη, δηλαδή τῶν π. Θεοδώρου Ζήση, Νικολάου Μανώλη, π. Φωτίου Βεζύνια καὶ τοῦ π. Ἄγγελου Ἀγγελακόπουλου, ἐπίσης ἱερέα τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς!
Αὐτοὶ εἶναι οἱ στρατηγοὶ τοῦ Τελεβάντου, στοὺς ὁποίους πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή, καὶ μὲ τὶς ὁδηγίες τῶν ὁποίων θὰ κάνουμε συντεταγμένη ἐκστρατεία κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Αὐτὸς (ὁ Πειραιῶς) εἶναι ὁ «λέων» τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, τὸν ὁποῖο ἀκόμα ἀποδέχεται, παρὰ τὰ ὅσα ἀλλοπρόσαλλα, δίγλωσσα καὶ προδοτικὰ τῆς Πίστεως ἔχει διαπράξει!
Δὲν τὸν "ἀποχωρίζονται" οὔτε μετὰ τὴ ψηφιδωτὴ εἰκόνα ποὺ ὁ κ. Σεραφεὶμ ὡς δῶρο ἀπέστειλε, τιμώντας ἄλλη μιὰ φορὰ τὸν ἀρχηγέτη τῆς Παναιρέσεως Βαρθολομαῖο, μὲ τὸν διευθυντῆ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς μητροπόλεως Πειραιῶς κ. Λυκοῦργο Μαρκούδη (ἐδῶ)!
Καὶ ἤδη, μετὰ τὸ ψηφιδωτό, ἀκολούθησε σήμερα καὶ ἡ μνημόνευση τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη! Αὐτὸς εἶναι ὁ λέων κ. Σεραφείμ, ποὺ μᾶς παραμυθίαζε τόσα χρόνια μὲ τοὺς τάχα ὑπὲρ πίστεως ἀγῶνες του!
Ὅταν αὐτὰ τὰ λέγαμε τόσα χρόνια στοὺς πατέρες τῆς Γατζέας, μᾶς λοιδωροῦσαν. Καὶ δυστυχῶς κάποιοι, ἀκούγεται ὅτι πλησιάζουν Ἱεράρχες τῆς ποιότητος τοῦ κ. Σεραφείμ, γιὰ νὰ τοὺς θέσουν …ἀρχηγοὺς τοῦ ἀντι-Οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνα ἢ νὰ ἀγωνιστοῦν καὶ κατω ἀπὸ τὶς δικές του ..."εὐλογίες"!