Ο γέροντας, σε συζήτησή του όπως αναφέρεται με έναν άθεο, συνέτριψε τα επιχειρήματά του σχετικά με τα όσα αφορούν στην Ανάσταση του Κυρίου.

    Ενα πρωινό συζητά ο γέροντας με δυο-τρεις επισκέπτες στο σπίτι του. Ο ένας είναι ιδεολογος κομμουνιστής……
Όλο το οικοδόμημα του Χριστιανισμού στηρίζεται στο γεγονός της Αναστάσεως. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ει Χριστός ουκ εγήγερται, ματαία η πίστις ημών» (Α΄ Κορ. ιε΄ 17). Αν ό Χριστός δεν ανέστη, τότε όλα καταρρέουν. Ό Χριστός όμως ανέστη, πράγμα το όποιο σημαίνει ότι είναι Κύριος της ζωής καί του θανάτου, άρα Θεός.
– Εσείς τα είδατε όλα αυτά; Πώς τα πιστεύετε;