Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

π. Νικόλαε Μανώλη «ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ»!


Ὁ ὅσιος πατήρ ἡμῶν Ἰουστίνος Πόποβιτς
 
Ταυτότητα δράσεων τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης

Παράδοξη ταυτότητα στ διαχείριση τν κρίσεων παρατηρεται στς μέρες μας. π τ μία, πολ φυσική μς φαίνεται πλέον πρακτικ τν μέσων μαζικς νημέρωσης (ΜΜΕ) ν ποκρύπτουν π τ κοινό τους, τ δυστυχία τς λληνικς κοινωνίας. τσι, παψαν ν προβάλουν εκόνες δυστυχισμένων νθρώπων πο ναζητον τν πιούσιο στος κάδους πορριμμάτων· δν κούγονται εδήσεις γι τος δυστυχες ατόχειρες, πο ς ποτέλεσμα τς οκονομικς Κρίσης, ριθμς τους νομίζουμε πς σταμάτησε σ κενον πο κούγαμε να χρόνο πρίν· κα λλα πολλ πο συμβαίνουν στν καθημερινότητά μας, ποκρύπτονται. Εδήσεις πραγματικς γι τν ξευτελισμ τς νθρώπινης ξιοπρέπειας ξαιτίας τς κοινωνικς ναλγησίας το Κράτους, ξαφανίζονται. Στν κατευθυνόμενη πρακτική τους ατήν, ο πεύθυνοι τς νημέρωσης, κοψαν τς νημερωτικς κπομπς γύρω π τς πιπτώσεις τν μνημονίων στν πατρίδα μας. Λίγες πο πιβίωσαν στ «μεγάλα κανάλια», εναι στν κυριολεξία, λεγχόμενες π τ σύστημα, πενδυμένες σαφς μ τ νεοταξικ τρόπο πικοινωνίας μ τ λαό, δηλαδ τ φασιστικό.
π τν λλη, στν κκλησιαστικ χρο κάτι παρόμοιο συμβαίνει. ν χθρός τς ρθόδοξης κκλησίας βρίσκεται ντς τν τειχν της, ο πεύθυνοι ποιμένες σχολονται μ λλα πράγματα καθησυχάζοντας τν λαό. μεγαλύτερη αρεση πο πολέμησε ποτ τν κκλησία, Οκουμενισμός, δρ νεμπόδιστος ρπάζοντας π τ ποίμνιο ψυχς νυπεράσπιστων

Τοῦ ἁγίου Λαυρεντίου (10 Αὐγούστου)Ο  ΑΓΙΟΣ  ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ

(Απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα δυο ομιλιών)
   
ΣHMEPA θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ ἕναν ἄνθρωπο προσευχῆς. Θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὸν ἅγιο Λαυρέντιο. Τὸ ὄνομά του εἶνε τιμημένο καὶ ἅγιο. Σημαίνει τὴ φωτιά. «Πῦρ ἦλıον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!», εἶπε ὁ Κύριος (Λουκ. 12,49). Φωτιὰ ἦρθα νὰ βάλω πάνω στὴ γῆ, ἐπανάστασι ἦρθα νὰ σηκώσω· ἐπανάστασι ὄχι μὲ ὅπλα ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης, διὰ τῆς αὐταπαρνήσεως, διὰ τοῦ μαρτυρίου, διὰ τοῦ αἴματος τῆς θυσίας. Ἦρθε ὁ Χριστὸς ν᾿ ἀνατρέψῃ τὶς πυραμίδες τοῦ Χέοπος καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἕνα νέο κόσμο «ἀγγελικὰ πλασμένο». Ὦ Χριστέ, φωτιὰ ἀνάβεις στὴν καρδιά! Αὐτὴ τὴ φωτιά, ποὺ εἶχε ὁ ἅγιος Λαυρέντιος, νὰ ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, στὴν καρδιά μας. Ὄχι κρύοι, ὄχι χλιαροί· θὰ μᾶς ἐμέσῃ ὁ Κύριος (βλ. Ἀπ. 3,16). Θερμοί, ζεστοί, ὅπως ἡ φωτιὰ καὶ ἡ λάβα. Ἡφαίστειο ἀγάπης πρέπει νὰ εἶνε ἡ ψυχή μας. Ἡ δὲ

Ο μητροπ. Σύρου και οι Άγιοι Δέκα Μάρτυρες.


 
Στίς 9 Αγούστου κκλησία μας τιμ τν μνήμη τν γίων δέκα μαρτύρων τν δι τν εκόνα το Σωτρος μν ησο Χριστο, τν ν τ Χαλκ Πύλ, θλησάντων. Ατο ο γιοι ζησαν κατ τος χρόνους το Λέοντος το σαύρου το εκονομάχου. ταν δ τόση μανία το ατοκράτορα κατ τν γίων εκόνων, πο τς καιε.
Τν περίοδο κείνη Πατριάρχης ταν γιος Γερμανός, ποος δοκίμασε πολλς θλίψεις κα κακοπάθειες π τν αρετικ ατοκράτορα, διότι τν λεγχε ς σεβ κα παράνομο. πειδ πεχείρησαν Λέοντας μ τος κολούθους του ν κρημνίσουν τν σεβάσμια εκόνα το Κυρίου μν ησο Χριστο, τν προσκυνουμένη πάνω στν Χαλκ Πύλη, ο γενναοι θλητς το Κυρίου θούμενοι π θεο ζλο κατεκρήμνισαν τν Σπαθάριο το ατοκράτορα, ποος ταν τοιμος ν κρημνίση τν σεβάσμια εκόνα κα τν θανάτωσαν.
Τν δ ατοκράτορα τν καταριόντουσαν κα τν ναθεμάτιζαν. Τότε ατοκράτορας πρόσταξε ν ποκεφαλίσουν λο τ πλθος τν νθρώπων, πο σαν παρόντες στν θανάτωση το Σπαθαρίου. Τούς δ ννέα ατος μοναχος διέταξε ν τος δείρουν μ ραβδι κα κατόπιν ν τος βάλλουν φυλακή.
Καθημεριν π κτ μνες τος κτυποσαν μ πεντακόσιους ραβδισμούς. ταν πέκαμναν, δυσσεβς ατοκράτορας διέταξε ν κατακαύσουν τ πρόσωπά των μ πυρακτωμένες σοβλες κα στ τέλος ν τος ποκεφαλίσουν μαζ μ τν γία Μαρία τν Πατρικία. ταν δ τόση μανία το Λέοντα, πο διέταξε τ . λείψανα τν μαρτύρων ν ριχτον στν θάλασσα. τσι ο οίδιμοι μάρτυρες το Κυρίου λαβαν τν στέφανο το μαρτυρίου.
(«Ὀρθόδοξος Τύπος», φύλ. 1987, 9/8/2013)

Τὸ παραπάνω περιστατικὸ ἔγινε κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς Εἰκονομαχίας. Στὶς προθέσεις τῶν Εἰκονομάχων δὲν ἦταν ἡ προσβολὴ τοῦ χριστολογικοῦ δόγματος. Οἱ Πατέρες ὅμως συνειδητοποίησαν τὶς δογματικὲς παραμέτρους τῆς καταργήσεως τῶν εἰκόνων, γι’ αὐτὸ καὶ ἀντιτάχθηκαν σθεναρά.
Ο γιοι «Δέκα Μάρτυρες ν τ Χαλκ Πύλῃ», λοιπόν, λίγα χρόνια μετὰ τὶς Εἰκονομαχικὲς ἐνέργειες τοῦ Λέοντος Ἰσαύρου Γ΄, πρὶν ἀκόμα συγκροτηθεῖ σὲ «θεολογικὸ» σύστημα ἡ Εἰκονομαχία, πρὶν καταπολεμηθεῖ μὲ συστηματικὸ ἀντιαιρετικὸ λόγο καὶ πρὶν καταδικασθεῖ ἡ Εἰκονομαχία ἀπὸ τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅπως εἴδαμε, ἀντέδρασαν δυναμικά. Ὅταν ὁ Σπαθάριος τοῦ αὐτοκράτορα ἦταν ἕτοιμος νὰ κρημνίσει τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τὸν κατακρήμνισαν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πεθάνει. Δηλαδή, οἱ Ἅγιοι "Δέκα Μάρτυρες" ἁγιοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, παρόλο ποὺ συνήργησαν στὸν νὰ θανατωθεῖ ἕνας ἄνθρωπος!
Χθὲς μάθαμε τὴν διαμαρτυρία καὶ Ἀποτείχιση ἑνὸς Ἱερομονάχου ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ὄχι γιατὶ γκρέμισε κάποια εἰκόνα Επίσκοπος, ἀλλά γιατὶ ἐπὶ χρόνια ὁ Μητροπολίτης Δωρόθεος Πολυκανδριώτης (πάλαι ποτὲ πολυπράγμων Πρόεδρος φοιτητῶν στὴν θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν) γκρεμίζει, κατεδαφίζει, ὄχι κάποια εἰκόνα, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μὲ ὅλες τὶς Εἰκόνες της, μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους της.
Γκρεμίζει καὶ τὴν Κυρία Θεοτόκο, τῆς ὁποίας ἡ θαυματουργὸς Εἰκόνα φυλάσσεται στὸ νησὶ τῆς μητροπολιτικῆς του περιφέρειας καὶ τὴν ὁποία «τιμᾶ» φολκλορικά!
Γκρεμίζει καὶ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ Μία Ἐκκλησία καὶ ἕνα Βάπτισμα, ἀφοῦ ὁ κ. Δωρόθεος ἀποδέχεται ἐκκλησιαστικότητα καὶ μυστήρια στοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς, πραγματοποιώντας ἀσεβεῖς συμπροσευχὲς μαζί τους.
Γκρεμίζει στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν τὴν τεράστια διαφορὰ ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ αἱρετικὸ Βατικανό, διὰ τῆς συμπορεύσεως σὲ ἐκκλησιαστικὲς καὶ κοσμικὲς δραστηριότητες μὲ τοὺς παπικοὺς ἐπισκόπους. Καὶ ἐὰν "ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται", πόσο μᾶλλον, ὅταν κανεὶς εἶναι ἀνεβασμένος στὴ πανύψηλη σκάλα τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Καὶ ὅ,τι κάνει, τὸ κάνει συνειδητά, ἀφοῦ ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δὲν εἶναι (ὅπως τότε ἡ Εἰκονομαχία) χθεσινή, ἀλλὰ αἵρεση δεκαετιῶν. Καὶ δὲν εἶναι μιὰ αἵρεση ἁπλῆ καὶ νεοφανής (ὅπως ἡ Εἰκονομαχία), ἀλλὰ πανάρχαια καὶ πολυκέφαλος, κυριολεκτικὰ Παναίρεση!
Αὐτός, λοιπόν, ὁ κατεδαφιστὴς Ἐπίσκοπος Δωρόθεος Πολυκανδριώτης, μάθαμε χθές, ὅτι  ἀπείλησε μὲ καθαίρεση τὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Εὐθύμιο, ἐπειδὴ ἐφάρμοσε τὸν Ἱερὸ Κανόνα! Δὲν βγῆκε νὰ ἀναιρέσει τὶς κατηγορίες, πάνω στὶς ὁποῖες στηρίχτηκε ὁ π. Εὐθύμιος Χαραλαμπίδης, δὲν τὸν κάλεσε νὰ συζητήσουν καί, φυσικά, δὲν παραδέχτηκε τὶς ἐκκλησιαστικὲς παρανομίες του, δὲν δήλωσε ὅτι πιστεύει ὅ,τι καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία: Δηλ., ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση, οἱ Παπικοὶ δὲν ἔχουν μυστήρια. Ἀλλά, ὡς «μισθωτὸς ποιμήν» (ὅπως κάνει κάθε ψευδοποιμένας), ἄρχισε τὶς ἀπειλές, προσθέτοντας στὶς κακόδοξες θέσεις καὶ ἐνέργειές του καὶ τὴν ἀδικία.
Κουράγιο π. Εὐθύμιε. Στάσου ἀνδρεῖος. Ἐξάλλου γνωρίζεις τὸν ἁγιοπατερικὸ λόγο:
«ὅπου διωγμὸς καὶ θλίψις, ἐκεῖ παρευρίσκεται καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα».
Π.Σ.