Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Ιδού γιατί οι Οικουμενιστές απαγόρευσαν στον πατέρα Νικ. Μανώλη να ομιλεί! (Βίντεο)     "Π.Π.": Τότε, γιατί να διακινδυνεύουμε την σωτηρία μας, παραμένοντας σε κοινωνία με αυτούς που μας παρασύρουν στην κόλαση;

11-6-2014 Απόσπασμα Ομιλίας
Από την τελευταία Ομιλία του π. Νικολάου Μανώλη εντός του Ιερού Βυζ. Ναού Προφ. Ηλιού, στον οποίο υπηρετεί ως εφημέριος και μάλιστα την εποχή εκείνη ήταν διορισμένος ως υπεύθυνος του πνευματικού, κηρυκτικού και κατηχητικού έργου.

Μετά από αυτήν την Ομιλία, ο νέος προϊστάμενος του Ι.Ν., αναρμοδίως εκδίωξε από το Ναό τον π. Νικόλαο, με την απαγόρευση να Ομιλεί εντός αυτού. Είχε την κάλυψη όμως της Ι.Μητροπόλεως όπως αποδείχτηκε αργότερα!
Στους επόμενους μήνες έφτασε και η εντολή φιμώσεως από την Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με την οποία ο πατήρ Νικόλαος απαγορεύεται να Ομιλεί, να κατηχεί ή να κηρύττει στην ενορία του!  Η εντολή ισχύει μέχρι σήμερα!
Παρακολουθείστε το βίντεο:

      Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ π. Νικολάου:
          «Μία εἶναι ἡ ἀλήθεια· μία εἶναι ἡ Πίστη·  ἡ Ὀρθόδοξη. Ὁ Διάβολος θέλει νὰ πλανέψει τὸν κόσμο ὅλο. Δυστυχῶς, ἔχει παρασύρει στὴν κόλαση τοὺς Οἰκουμενιστές, τοὺς ἔχει δεμένους χειροπόδαρα,  ἔχουν πιαστεῖ στὴν παγίδα καὶ προσπαθεῖ τώρα μὲ αὐτοὺς ὡς δολώματα, νὰ παρασύρει ὅλους τοὺς Χριστιανούς...
Ὁ Διάβολος βρῆκε τὸν τρόπο  μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ νὰ πάρει τοὺς ἀνθρώπους στὴν Κόλαση. Θὰ ἀντισταθοῦμε. Θὰ στηλώσουμε τὰ πόδια μας μὲ πεῖσμα ─ἐδῶ χρειάζεται τὸ ἱερὸ πεῖσμα─ κι ἂς μᾶς ποῦνε ἐγωϊστές… Νὰ μὴ παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὴν φωνὴ τῶν σειρήνων τῆς Ν. Ἐποχῆς καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν. Δὲν θὰ χαθοῦμε ἂν εἴμαστε ἑνωμένοι, κι ἂν εἴμαστε ὑπάκοοι στὰ λόγια τῶν Πατέρων.
Σᾶς ἔμαθα ἐφέτος νὰ ἀνοίγετε τὸν Συναξαριστή.  Ὅ,τι σᾶς λέγουν ἔξω ἀπὸ τὰ βιώματα τῶν Πατέρων· ὅ,τι δὲν ὑπάρχει στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, μὴ τὸ δεχθεῖτε. Θὰ δεχόμαστε μόνο τὰ λόγια τῶν Ἁγίων Πατέρων. Μπορεῖ στὸ μέλλον νὰ μὴν ἔχουμε ἱερεῖς Ὀρθοδόξους νὰ μᾶς διδάξουν. Μπορεῖ νὰ καταφέρουν καὶ νὰ μᾶς κλείσουν τὸ στόμα τῶν ἱερέων. Νὰ φωνάζουν, ὅμως, τὰ γονίδια ποὺ ἔχετε μέσα σας· νὰ διαλαλοῦν καὶ νὰ ἀντιλαλοῦν τὸν ὀρθόδοξο λόγο».

ΣΧΟΛΙΟ: Κρίμα πάτερ. Ἀγωνίζεσθε, ἐπισημαίνετε σωστά, ὅτι πρέπει νὰ "εἴμαστε ἑνωμένοι γιὰ νὰ μὴ χαθοῦμε". Λέτε στὰ πνευματικά σας παιδιά, ὅτι πρέπει νὰ "ἀκολουθοῦμε τὰ βιώματα τῶν Πατέρων". Κι ὅμως, ἐμᾶς ποὺ προσπαθοῦμε (τὸ κατὰ δύναμιν καὶ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας) νὰ ἀκολουθοῦμε τὰ βιώματα τῶν Πατέρων ἐκείνων ποὺ ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς κάθε ἐποχῆς, μᾶς θεωρεῖτε τῶν ἄκρων καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Μᾶς βαπτίσατε ἐχθρούς σας. Μέχρι καὶ τὰ σχόλιά μας ἀποκλείσατε ἀπὸ τὰ ἱστολόγιά σας. Μᾶς ἀναγκάσατε νὰ ἐλέγχουμε τὴν ἀντιπατερική σας τακτική, ὡς πρὸς τὸ σημεῖο τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου!
Καὶ τώρα μᾶς λέτε ὅτι τοὺς Οἰκουμενιστές (ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀπομακρυνθήκαμε) «τοὺς ἔχει ὁ Διάβολος δεμένους χειροπόδαρα»! Τοὺς «ἔχει παρασύρει στὴν κόλαση»!  Πὼς "μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ (ὁ Διάβολος θέλει) νὰ πάρει τοὺς ἀνθρώπους στὴν Κόλαση"Κι ἀντὶ νὰ χαρεῖτε, ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ μας ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ ἐκείνους ποὺ παρασύρουν ἀνθρώπους στὴν Κόλαση· ἀντὶ νὰ χαρεῖτε ποὺ διαλαλοῦμε μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις μας (καὶ παρὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ ἁμαρτίες μας) «τὸν ὀρθόδοξο λόγο», μᾶς κατακρίνετε (διὰ τοῦ ἱστολογίου σας)! Ζητήσατε νὰ μᾶς κλείσετε ἐσεῖς τὸ στόμα!
Μήπως εἶναι καιρὸς νὰ ἀναθεωρήσετε ταπεινὰ τὴν θέση σας; 

Θαυμάσια, θεοφώτιση ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ. Μακάρι να τους ξυπνήσει από την χρόνια σιωπή τους!

νοικτὴ Ἐπιστολὴ πρς τνερν Κοινότητα
τοῦ Ἁγίουρους κατν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας


Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἅγιε Καθηγούμενε, εὐλογεῖτε.
Εἴμαστε ἰδιαιτέρως σκανδαλισμένοι καὶ προβληματισμένοι ἀπὸ τὴν ἐν γένει στάση σας στὰ θέματα τῆς Πίστεως, τὰ τελευταῖα χρόνια.
Ἐνῷ τὸ Ἅγιον Ὄρος θεωρεῖται κάστρο, προπύργιο καὶ κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐντούτοις ὄχι μόνο σιωπᾶ, ἀλλὰ κρατᾶ ἀποστάσεις καὶ κάποτε ἀπειλεῖ τοὺς διαμαρτυρομένους στὶς ἐπιχειρούμενες νοθεῖες τῆς Πίστεως, ἀναπαυμένο κάτω ἀπὸ μία ἀντὶ-Ὀρθόδοξη καὶ ἀντὶ-Πατερικὴ ψευδο-ερμηνεία τῆς Ὑπακοῆς καὶ τῆς Ἑνότητας. Ξεχάσατε τοὺς Ἁγίους ποὺ δίδαξαν «Κρείσσων γὰρ ἐμπαθοῦς ὁμονοίας, ἡ ὑπὲρ εὐσεβείας διάστασις».
Ἐνῷ εἶστε διαχειριστὲς τῆς μοναστικῆς Ἁγιορειτικῆς Παραδόσεως, ἐντούτοις ἐμφανίζεστε στὸν κόσμο ὄχι μόνο κατώτεροι τῶν περιστάσεων, ἀλλὰ καὶ ὕποπτοι γιὰ τὸ τί καὶ ποιὸν ἐκπροσωπεῖτε.
Ἁγιορεῖτες Πατέρες αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ κινδυνευόμενο εἶναι ἡ Πίστη, ποὺ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴ «Λερναία Ὕδρα» τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ ἐσεῖς ἀναπαύεστε φυλάσσοντες τοὺς φίλους σας, τὰ ντουβάρια καὶ τοὺς τίτλους;
∆ὲν εἴδατε ἢ δὲν μάθατε πώς, ὁ κ. Βαρθολομαῖος εὑρισκόμενος στὴ Φλωρεντία μέσα σ’ ἕνα Παπικὸ «ναό», προσκύνησε καὶ φίλησε ἕνα πράσινο πανὶ ποὺ βρισκόταν πάνω στὴν ὑποτιθέμενη ἁγία Τράπεζα. Τί συμβολίζει αὐτὸ τὸ πανὶ ἆραγε;
Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ σωρεία Ἐπισκόπων, τούς ὁποίους ἐσεῖς τιμᾶτε, μνημονεύετε καὶ προβάλλετε στοὺς πιστοὺς ὡς «Τύπον Χριστοῦ», ξεπέρασαν πολλὲς «κόκκινες γραμμὲς» ποὺ ἔθεσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ συνεχίζουν ἀπτόητοι «Θεὸν μὴ φοβούμενοι καὶ ἀνθρώπους μὴ ἐντρεπόμενοι», νὰ διασύρουν καὶ νὰ ἐξευτελίζουν τὴν παναμώμητο νύμφη τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μιᾶς καὶ δὲν συναντᾶ καμία σοβαρὴ καὶ σθεναρὴ ἀντίδραση ἐκ μέρους τῆς Ἁγιορειτικῆς Κοινότητας. «Ἀλλοίμονο σὲ ὅσους μολύνουν τὴν Ἁγία Πίστη μὲ αἱρέσεις ἢ συγκαταβαίνουν στοὺς αἱρετικοὺς» προειδοποιεῖ ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος. Καὶ «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει [τοῖς αἱρετικοῖς] ἀνάθεμα», ἐπιτάσσει ἡ Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος.
Ἀλήθεια δὲν σᾶς διακατέχει ντροπή;∆ὲν ἐπαναστατεῖ ἡ Ὀρθόδοξή σας συνείδηση, ὅταν μαθαίνετε πώς, ἔγγαμοι κληρικοὶ διώκονται γιὰ θέματα Πίστεως καὶ ἐσεῖς ἄγαμοι καὶ ἀκτήμονες διῶκτες ἀναπαυόμενοι;
Λυπούμαστε  βαθύτατα,  σεβαστοὶ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας καὶ ἅγιε καθηγούμενε τῆς Μεγίστης Λαύρας, διότι  μᾶς ἀπογοητεύετε ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μ’ αὐτὴ τὴν σιωπή σας, ποὺ κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο εἶναι «δαιμονικὴ εὐσέβεια».
Τροφοδοτεῖτε τὴν λύπη καὶ ἀπογοήτευση  τοῦ  κόσμου  γιὰ  ἐσᾶς ἀκόμα  περισσότερο,  διότι  ὅπως μαθαίνουμε  ἀπὸ  δημοσιεύματα στρέψατε τὸ θυμὸ καὶ τὰ βέλη σας ὄχι ἐναντίον -ὡς ὀφείλατε- ἐκείνων ποὺ  θὰ  ἔπρεπε  (πατριαρχῶν, ἀρχιεπισκόπων κ.τ.λ.), ἀλλὰ ἐναντίον τοῦ ἀγωνιστοῦ Γέροντος Σάββα τοῦ Λαυριώτη.
Ἐνοχληθήκατε,  ἐπειδὴ  ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ πράξετε ἐσεῖς. Σᾶς φαίνονται παράξενες καὶ ἐξοργιστικὲς οἱ ὁμολογιακὲς ἀντιδράσεις τῶν Μοναχῶν, γιατί ἔχετε ἀποξενωθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ τὴν διδασκαλία τους περὶ τὰ τῆς Πίστεως.   Ὁ Γέρων Σάββας ἔπραξε τὸ  αὐτονόητο.  Ἐφήρμοσε  τὴν ἐντολὴ καὶ παραγγελία τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου   τοῦ   Στουδίτου: «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Ὥστε ὅτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐγὼ τὶς εἰμί;  Ἱερεύς;  ἀλλ’  οὐδαμοῦ. Ἄρχων; Καὶ οὐδ’ οὕτως. Στρατιώτης; Καὶ ποῦ; Γεωργός; Καὶ οὐ δ’αὐτὸ τοῦτο. Πένης; Μόνον τὴν ἐφήμερον τροφὴν ποριζόμενος,  οὐδείς  μοι  λόγος  καὶ φροντὶς περὶ τοῦ προκειμένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι, καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφροντις;».
Καὶ ὁ Κύριός μας δὲν εἶχε πεῖ ἐκεῖνα τὰ περίφημα στοὺς Φαρισαίους ὅτι, ἐὰν οἱ ἄνθρωποι σιωπήσουν  καὶ  δὲν  ὁμολογήσουν  τὴν ἀλήθεια,  «οἱ  λίθοι  κεκράξονται»; Ἔτσι καὶ ὁ Γέρων Σάββας ὡς προϊστάμενος καὶ ἁπλὸς στρατιώτης βγῆκε καὶ ὁμίλησε καὶ εἶπε τὴν ὠμὴ ἀλήθεια. Ποῦ εἶναι τὸ μεμπτό; Μήπως,  ἐπειδὴ  τὸν  κατηγόρησε  ὁ Οἰκουμενικὸς  Πατριάρχης  γιὰ ἀντιεκκλησιαστικὴ  συμπεριφορά, ἐσεῖς σπεύσατε νὰ τόν ἱκανοποιήσετε προσπαθώντας νὰ φιμώσετε τὸν Γέροντα Σάββα; Ἡ ἀντιεκκλησιαστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κ. Βαρθολομαίου δὲν ἔχει οὔτε ἀρχὴ οὔτε τέλος, ὅσον ἀφορᾶ τὴν προδοσία τῆς Πίστεως ἐκ μέρους του.
Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν μᾶς συμβουλεύει, πὼς σὲ περιόδους αἱρέσεων καὶ προδοσίας τῆς Πίστεως, χρέος νὰ ἀγωνίζεται ἔχει ὄχι μόνον αὐτὸς ποὺ ὑπερέχει σὲ κάποιο βαθμὸ ἢ καὶ θέση ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ καὶ ὁ «ἔχων» θέση μαθητοῦ, ὀφείλει νὰ ὁμιλεῖ καὶ νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας;
Μαθαίνουμε,  πὼς  θέλετε  νὰ ἐκφοβίσετε τὸν Γέροντα Σάββα (καὶ μέσῳ αὐτοῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἁγιορεῖτες).   Σᾶς   ὑπενθυμίζουμε εὐθαρσῶς ὅτι ἔχετε βαδίσει κατὰ τὸ ἥμισυ τὴν ὁδὸ τοῦ ἀνακριτῆ Τρωίλου, ὅταν ἀνέκρινε τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή. Εὐχόμαστε νὰ μὴ βαδίσετε καὶ τὸ ἄλλο μισό. 
Ἁγιορεῖτες διοικητές, μὴ «κλείετε τὴν  βασιλείαν  τῶν  οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», καὶ ἂν ἐσεῖς χάσατε τὸν δρόμο ἀφῆστε τοὺς ὑπολοίπους νὰ συνεχίσουν τὸν δρόμο ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος καὶ ὑπέδειξαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι.
Πληροφορηθήκαμε ἐπίσης, πὼς τὸν ἐπέπληξε καὶ ἡ ἱερὰ μονὴ του λέγοντας πώς, «δὲν πρέπει νὰ κατακρίνεται ὁ Πατριάρχης».
Ἅγιε Καθηγούμενε, αὐτὴ ἡ δήλωσή σας εἶναι τελείως ἀντιπατερική. Ξένα πράγματα μᾶς λέτε. Ὁ Γέροντας Σάββας δὲν ἔκρινε τὸν πατριάρχη,  ἀλλὰ  τὸν  ἤλεγξε.  Τὸ πρῶτο δὲν ἐπιτρέπεται, τὸ δεύτερο ἐπιβάλλεται γιὰ κάθε χριστιανό, γιατί γίνεται πρὸς διόρθωση καὶ ὄχι πρὸς διαπόμπευση.  Γιὰ ψάξτε καὶ διαβάστε τί λέει ἐπ’αὐτοῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος! Τὸ «μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε» εἶναι γιὰ τὸν βίο, γιὰ τὴν πολιτεία καὶ γιὰ τὸ ἦθος τοῦ καθενὸς καὶ δὲν ἰσχύει γιὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς ἀλήθειας τῆς Πίστεως. Τὰ ἴδια μᾶς ἀναφέρει καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἂν ὁ προεστός σου εἶναι σφαλερὸς εἰς τὴν πολιτείαν καὶ τὰ ἔργα του, μὴ περιεργάζεσαι. Ἂν ὅμως εἶναι σφαλερὸς κατὰ τὴν πίστιν,  φεῦγε καὶ παραίτησέ τον, ὄχι μόνο ἂν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανόν».
Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος: «Τὸ νὰ ἐφησυχάζει κανεὶς, ὅταν τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτο εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τὸ δὲ νὰ ἐλέγχει εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής».
Ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας, ἐσεῖς δὲν ἐκφωνήσατε γιὰ λογαριασμὸ ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τὸν χαιρετισμὸ στὴ λαοσύναξη τῆς Ἀθήνας, στὴν ἐπικείμενη  ἐπίσκεψη  τοῦ  Πάπα στὴν Ἑλλάδα; Ἐσεῖς δὲν διαβεβαιώσατε  πὼς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐμμένει στὴν πατροπαράδοτη Πίστη καὶ Θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ Ὁμολογητῶν  καὶ  χάριτι  Χριστοῦ οὐδέποτε θὰ ἀναγνωρίσει τὸν Παπισμὸ  ἐμμέσως  ἢ  ἀμέσως  ὡς ἀληθῆ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ;
Πῶς ἀνέχεσθε καὶ σκύβετε τὸ κεφάλι τώρα, στὴν προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ κ. Βαρθολομαῖος νὰ ἀποδεχθοῦμε ἀμέσως κι ὄχι ἐμμέσως τὸν  Παπισμὸ  ὡς  Ἐκκλησία;  Καὶ πῶς ἀπαιτεῖτε νὰ σᾶς ἀκολουθήσουν ἐν Ὑπακοῇ καὶ Ἀγάπῃ καὶ οἱ ἄλλοι ὑποτακτικοί σας στὴν Κόλαση;
Μ’ αὐτὴ τὴ στάση σας δὲν κατατάσσεσθε σύμφωνα μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο στοὺς ἀρνητὲς τῆς Πίστεως;
Λοιπόν, ἐσεῖς ἅγιε Καθηγούμενε, καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότητα νὰ ζητήσετε συγγνώμη πρῶτα ἀπὸ τὴν Παναγία  γιὰ  τὴν  συμμετοχή  σας στὴν διάδοση τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ στὴν ὑποστήριξή  σας  στὸν  ἀρχηγὸ  τῶν Οἰκουμενιστῶν κ. Βαρθολομαῖο καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὸν λαὸ ποὺ ἔχετε κατασκανδαλίσει, μήπως ἔτσι προλάβετε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.
Τὸν γέροντα Σάββα, ποὺ προσπάθησε νὰ σᾶς ἀφυπνίσει, πρέπει νὰ τὸν συγχαρεῖτε καὶ νὰ τὸν ἀγκαλιάσετε κι ὄχι νὰ τὸν τιμωρήσετε καὶ νὰ πάρετε μέτρα ἐναντίον του.
Σύγχυση καὶ σκανδαλισμὸς δημιουργεῖται, ὅταν ἀκούγεται ἡ μνημόνευση τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Αὐτὸ εἶναι «ἡλίου φαεινότερον». Τὸ ξέρετε πὼς ὑπάρχουν ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ, ποὺ κλείνουν τὰ αὐτιά τους, ὅταν μνημονεύεται ὁ κ. Βαρθολομαῖος;
Κλείνοντας αὐτὴ τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολή, θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ ἀνακαλέσετε ὅσα τιμωρητικὰ ἐπιβάλατε στὸν γέροντα Σάββα, διαφορετικὰ θὰ θεωρήσουμε, πὼς δυστυχῶς κι ἐσεῖς συμπλέετε μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο, καὶ ἐν τέλει ἀσπασθήκατε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θεὸς φυλάξοι!!

Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξων Πολιτῶν
Ἠμαθίας – Πτολεμαΐδας
Ἰάκωβος Καραβασιλείου,
Ἰωάννης Ρίζος
Ἀραβέλλα Καραβασιλείου
Ἀλέξανδρος Γουλίδης κ.ἄ.

Πηγή: "Ὀρθόδοξος Τύπος", φ. 2096, 11/12/2015

Η νάρκωση, ισοπέδωση και διάλυση των κοινωνιών, προωθείται μέσω της επιβολής της ομοφυλοφιλίας σε «πολιτικό δικαίωμα»!

Βρισκόμαστε υπό το κράτος της τρομοκρατίας της «κουλτούρας των γκέι». Μια ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία που επιχειρεί να επιβάλει το «αφύσικο» ως «φυσικό», το «ανώμαλο» ως «ομαλό», το «πολιτικό δικαίωμα» των διαστροφών ως «πρόοδο»…
Το «οπλοστάσιο» και αυτής της τρομοκρατίας παράγεται, όπως κάθε τρομοκρατικό «όπλο», στις πολεμικές βιομηχανίες της Νέας Τάξης: Στους πλανητικούς μηχανισμούς της χρηματιστηριακής κακουργίας, του σύγχρονου φασισμού (4ο Ράιχ). Τα «πεδία μαχών»: Τα κανάλια των «νταβάδων», οι σύγχρονες αυτές ιδεολογικές εστίες της πλύσης του εγκεφάλου, του τρόμο-θεάματος και του κανιβαλισμού κάθε άποψης που αμφισβητεί την ιδεολογία και την «κουλτούρα» των γκέι: τα ιδεολογήματα και την «κουλτούρα» των μαφιόζων του χρήματος… Οι «επίλεκτες ομάδες», οι «ομάδες κρούσης»: Οι οργανικοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες της Παγκοσμιοποίησης (σήμερα το σύνολο σχεδόν των διανοουμένων και των καλλιτεχνών είναι οικότροφοι του καθεστώτος και των «νταβάδων»), οι «επαγγελματίες» του είδους («αριστερών» αποχρώσεων), πληθώρα ΜΚΟ, καθώς και οι «χρήσιμοι ηλίθιοι»: «αριστεροί» κάθε φυράματος και «αριστεριστές»…
ΟΛΟΙ αυτοί, αν ξεμυτίσει κάποιος και αντιταχθεί στην «κουλτούρα» των γκέι και την ιδεολογική της τρομοκρατία, χιμούν επάνω του με πρωτοφανή αγριότητα και τον κατακρεουργούν… Όλοι αυτοί δεν συζητούν, δεν επιχειρηματολογούν, δεν νοιάζονται για την αλήθεια, δεν ερευνούν την αλήθεια, απλώς σκούζουν, βρίζουν, αφορίζουν, στιγματίζουν, τρομοκρατούν…
Η μέθοδός τους είναι δόλια, προβοκατόρικη, «απόσταγμα» της «κουλτούρας» των γκέι: Πιάνονται από κάποιες «ακρότητες» και «γραφικότητες» για να πετάξουν έξω από τη σκάφη, μαζί με τις σαπουνάδες και το παιδί… Πιάνονται, π.χ. από το «γραφικό» και «παραληρηματικό» Αμβρόσιο των Καλαβρύτων, για να αφορίσουν και να στιγματίσουν κάθε άποψη που αμφισβητεί την «κουλτούρα» των γκέι και αποκαλύπτει τους παραγωγούς, τους σπόνσρες και τις σκοπιμότητες αυτής της «κουλτούρας».
Με τέτοιες ταχυδακτυλουργίες παρακάμπτουν όλα τα ΟΥΣΙΩΔΗ ζητήματα της ομοφυλόφιλης ιδεολογίας και της «κουλτούρας», παρακάμπτουν και εξαφανίζουν την ΠΟΛΙΤΙΚΗ διάσταση του ζητήματος: Αυτή της νάρκωσης, ισοπέδωσης και διάλυσης των κοινωνιών που προωθείται μέσω της επιβολής της ομοφυλοφιλίας σε «πολιτικό δικαίωμα» (το αναλύουμε στο προηγούμενο άρθρο μας). Ύπουλη και προβοκατόρικη μέθοδος…: Ταχυδακτυλουργικά κατασκευάζουμε αντίπαλο έναν «γραφικό» ή «υστερικό» (τον Αμβρόσιο π.χ.) για να μην απαντήσουμε σε τίποτα και παράλληλα να αφορίσουμε, να στιγματίσουμε και να τρομοκρατήσουμε κάθε σοβαρή και πολιτική αντίληψη επί του θέματος.
Ας αφήσουν λοιπόν τον Αμβρόσιο (το «σκιάχτρο» τους) και ας απαντήσουν όλοι αυτοί οι φωνακλάδες της «κουλτούρας» και των «δικαιωμάτων» των γκέι, στις τεκμηριωμένες απόψεις και τους πολιτικούς προβληματισμούς που έχουν τεθεί από πολλούς και από το ΡΕΣΑΛΤΟ…
Όποιος θέλει διάλογο και δεν τον τρομάζει η ΑΛΗΘΕΙΑ «ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα». Φτάνουν πια οι υπεκφυγές και οι μονομαχίες σε μια σκάφη νερό με προβοκατόρικες ατάκες τύπου Αμβρόσιου…
    Και κάτι τελευταίο.

Να μας απαντήσουν όλοι αυτοί, οι ποικιλόχρωμοι κατασκευαστές των διαστροφικών «δικαιωμάτων», το πού οδηγεί η συνέπεια των απόψεών τους, η τελική τους κατάληξη; Το έχουν σκεφτεί αλήθεια; Η τελική κατάληξη, δηλαδή η πολιτική επιβολή της γκέι «κουλτούρας» είναι ο ΘΑΝΑΤΟΣ της Φύσης και του Ανθρώπου. Η νέκρωση της ΖΩΗΣ, δηλαδή της αναπαραγωγής της ζωής… Αυτό θέλουν οι ληστές και οι δήμιοι της υφηλίου: Νεκροταφεία ζωής, νεκροταφεία της Φύσης και των Ανθρώπων, για να κατασκευάσουν υποζύγια και ρομπότ, μέσα στους σωλήνες της τεχνολογίας: Αυτή είναι η ΛΟΓΙΚΗ των ομοφυλόφιλων ιδεολογημάτων, στην τελική της κατάληξη…

πηγή

Οι αιρετικοί, πλέον, εκλαμβάνονται ως Ορθόδοξοι! Ο Οικουμενισμός μπήκε από τις χαραμάδες και τα παράθυρα, αλλά οι χαρτοπολεμιστές-Οικουμενιστές διακηρύσσουν ότι φυλάγουν Θερμο-πύλες!

 "Κατάνυξις", ντοκουμέντο:

Ο οικουμενιστικός μοχλός

της Ορθοδοξίας στον Καναδά,

αλωνίζει ανεξέλεγκτα

Βέβαια, ἡ παραπάνω παρουσίαση (ὡς τάχα μετάφραση) δὲν ἀνταποκρίνεται  κυριολεκτικὰ στὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ οὐσιαστικά, ἀφοῦ οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ Οἰκουμενικές Συνόδους, ὅπως ἔχουν καταδικαστεῖ καὶ οἱ ἄλλοι αἱρετικοί, τοὺς ὁποίους προσθέσαμε γιὰ νὰ βοηθήσουμε νὰ συνειδητοποιήσουν (ὅσοι πιστοί) τὴν νοθεία καὶ ἀλλοίωση τῆς Πίστεως ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν!
Ἡ πραγματικὴ μετάφραση τῶν ὅσων συμβαίνουν στὸν Καναδά, εἶναι ἡ ἑξῆς, ὅπως τὴν παρουσιάζει τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις»:

Σημείωση των διαχειριστών του Ιστολογίου Κατάνυξις:
Η ανακοίνωση είναι από Αρμένικη εκκλησία στο Τορόντο του Καναδά. Η μετάφραση για ευκολότερη κατανόηση είναι σειρά-σειρά. Ευχαριστούμε για το ντοκουμέντο τους απλούς ανθρώπους, που κρατάνε τις παραδόσεις ζωντανές,  φίλους του ιστολογίου μας στον Καναδά και τις Η.Π.Α. Για την άμεση ανταπόκριση και τη μετάφραση ευχαριστούμε την Α.Χ.
 
Η συντονιστική επιτροπή των Προχαλκηδονίων - Ανατολικών Ορθόδοξων Κληρικών
σας προσκαλεί
στην απογευματινή λειτουργία του Εσπερινού
στην Αρμένικη Παράδοση
αφιερωμένη στην 100η επέτειο της Αρμενικής Γενοκτονίας
1915-2015
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015 στις 7:30μμ
Στην Αρμένικη Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδος
920 Progress Avenue, Toronto, ON MIG 3T3, Τηλ: 416.431.3001
Με την φιλοξενία
Του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Abgar Hovakimian
Αρχιεπισκόπου της  Επισκοπής της Αρμένικης Αγίας Αποστολικής Εκκλησίας του Καναδά
με προσκεκλημένο ομιλητή
Τον Εξοχότατο Μητροπολιτικό Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο
Αρχιεπίσκοπο της Ελληνική Ορθόδοξης Μητρόπολης του Καναδά
και πρόεδρο της Καναδικής Σύσκεψης των Ορθοδόξων Επισκόπων
Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στην αίθουσα της Εκκλησίας
Όλοι οι πιστοί είναι εγκαρδίως προσκεκλημένοι

Ο Οικουμενισμός αποτελεί ήδη καθεστώς. Η "νέα Ἐκκλησία" των Οικουμενιστών (και όσων από συμφέρον, δειλία ή φόβο τους σιγοντάρουν) είναι εδώ!

Προαναγγελία:

Ο π. Νικόλαος Μανώλης αναλύει και σχολιάζει τη νέα απαγόρευση των Ομιλιών του από τον Θεσσαλονίκης Άνθιμο


        Για ακόμα μία φορά, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος απαγορεύει τον αγωνιστή ιερέα πρωτοπρ. Νικόλαο Μανώλη, να Ομιλεί ελεύθερα στην ενορία του. Ως γνωστόν, η πρώτη φασιστική απαγόρευση των Ομιλιών, επιβλήθηκε στην προηγούμενη ενορία του πατρός, στον Ιερό βυζαντινό Ναό Προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης, με την απαράδεκτη ποινή την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.
        Στη νέα του ενορία, τον Ιερό Ναό αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας, ο πατήρ, με αίτημά του, όπως θα ακούσετε στο βίντεο που ακολουθεί, ζήτησε από τον δεσπότη του την ευλογία για να ξεκινήσει μία σειρά πνευματικών και αντιαιρετικών Ομιλιών. Ο λαός της Τριανδρίας αλλά και της Τούμπας, που γνώριζαν τον πατέρα Νικόλαο από το διαδίκτυο, αλλά και από τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο με τον διωγμό που υπέστη από την εκκλησιαστική του αρχή για τον πόλεμο που διεξάγει απέναντι στην παναίρεση του Οικουμενισμού, περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη των Ομιλιών.
        Η αναμενόμενη αρνητική απάντηση του μητροπολίτου, έφτασε στα χέρια του π. Νικολάου, 2 μήνες σχεδόν μετά από την κατάθεση της αιτήσεως. Σε λίγες ημέρες θα δημοσιεύσουμε την αποκαλυπτική συνέντευξη του πατρός, στην οποία αναλύει και σχολιάζει την επιστολή του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.  Μία συνέντευξη που θα ανάψει φωτιές στα εκκλησιαστικά πράγματα! 


Για όσους υπακούουν στους πνευματικούς και σιωπούν, συνταυτιζόμενοι με τους Οικουμενιστές, παρότι αντιλαμβάνονται ότι παραβλέπονται και καταπατούνται οι θείες Εντολές.


Πηγή: "Καιομένη Βάτος"

«Όπου πτώμα κατέλαβεν, εκεί υπερηφανία προεσκήνωσεν».

 ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ

(Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

Ὅπως ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀρρώστιες τοῦ σώματος πιό ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ κρυφή καί ἄγνωστη στόν ἄρρωστο, ἔτσι καί ἀπ᾿ ὅλες τίς κακίες, πού εἶναι ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς, ἡ πιό ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια. Γιατί ὅσο καταστρεπτική εἶναι, ἄλλο τόσο εἶναι ἀπόκρυφη στόν ἄρρωστο. Καί μάλιστα πολλοί ἄνθρωποι τοῦ κόσμου ὄχι μόνο δέν ἐλέγχονται ἀπό τή συνείδησή τους πού εἶναι ὑπερήφανοι, ἀλλά κυριολεκτικά μεθᾶνε ἀπό τήν ὑπερηφάνεια, σέ σημεῖο πού καταντᾶνε νά τήν ἔχουν γιά στόλισμα καί στεφάνωμα! Γι᾿ αὐτό καί ὁ Προφήτης τούς ἐλεεινολογεῖ, λέγοντας: «Οὐαί τῷ στεφάνῳ τῆς ὑπερηφανείας… οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου»1


Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι μιά ἄτακτη ἐπιθυμία ὑπεροχῆς τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν ὁποία μετράει τόν ἑαυτό του περισσότερο ἀπ᾿ ὅσο ἀξίζει στήν πραγματικότητα, καί θέλει οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι νά τόν ὑπολογίζουν ἔτσι. Γι᾿ αὐτό ἕνας ὑπερήφανος δέν λογαριάζει κανέναν ἄλλον ἐκτός ἀπό τόν ἴδιο. Κέντρο σ᾿ ὅλα του τά πράγματα βάζει τόν ἑαυτό του, ὅπως ἡ ἀράχνη βάζει τόν ἑαυτό της κέντρο στόν ἱστό της. Καί ὅπως ἐκείνη πλέκει τίς κλωστές τοῦ ἱστοῦ μέ κέντρο τόν ἑαυτό της, ἔτσι καί ὁ