Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι αίρεση, αλλά δεν έχουν ...συνειδητοποιήσει ότι ο Κύριος, οι Απόστολοι, οι Άγιοι διδάσκουν άπαντες την απομάκρυνση εκ των αιρετικών!


Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι συγκρητιστικὴ παναίρεση

Γράφει ο Ενορίτης- Ομοθυμαδόν

  
   Ὁ Οἰκουµενισµός, ὡς θεολογικὴ ἔννοια, ὡς ὀργανωµένο κοινωνικὸ κίνηµα καὶ ὡς θρησκευτικὴ πράξη, εἶναι καὶ ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη αἵρεση τῶν αἰώνων καὶ τὴν περιεκτικότερη παναίρεση εἶναι αἵρεση αἱρέσεων καὶ παναίρεση παναιρέσεων· εἶναι ἡ ἀμνήστευση ὅλων τῶν αἱρέσεων, πραγματικὰ καὶ ἀληθινὰ παναίρεση· εἶναι ὁ πλέον ὕπουλος ἀντίπαλος τῶν κατὰ τόπους ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅπως καὶ ὁ περισσότερο ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐφ᾿ ὅσον μέσα στὸ συγκρητιστικό του πλαίσιο ἀδυνατοῦν νὰ ὑπάρξουν μὲ ἀδιάσπαστη σωτηριολογικὴ ἑνότητα ἡ ἐν Χριστῷ Ἀλήθεια καὶ Ζωή.
  Ὁ Οἰκουμενισμὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν προτεσταντικὸ κόσμο  καί

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ…

 Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Πρόβα τζενεράλε η συνάντηση Πάπα, Πατριάρχου και Αρχιεπισκόπου στη Λέσβο εν όψει της "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου"  
Ναι, πάτερ Ἄγγελε, ἐπικαλεῖσαι τὸν Μ. Ἀθανάσιο ποὺ λέγει πὼς «συμφέρει, εἶναι καλύτερα, χωρὶς ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς νὰ γίνονται οἱ συνάξεις στοὺς ναούς, παρὰ νὰ ριφθοῦν οἱ πιστοὶ μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο καὶ τοὺς ἱερεῖς στὴν κόλαση», ἀλλὰ βρίσκεσαι σὲ κοινωνία μὲ αὐτοὺς ποὺ κατηγορεῖς. Τότε γιατί καὶ γιὰ ποιούς ἐπικαλεῖσαι αὐτὸ τὸ «συμφέρει»;

Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελου Ἀγγελακόπουλου, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»
  
Ἐν Πειραιεῖ 13-4-2016

Γεμάτο λύπη, πικρία καί ἱερή ἀγανάκτηση παρακολουθεῖ τὸ θεοσεβὲς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τίς, ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ παναιρετικοῦ συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔσχατες, σκανδαλώδεις καί ἀντικανονικές ἐνέργειες τόσο τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς πατρίδας μας, δηλ. τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου καί τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλεξίου Τσίπρα, ὅσο καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς τοιαύτης, δηλ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος  κ. Ἱερωνύμου Β΄ καί τῆς ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σχετικά μέ τίς πρόσφατες ἐπίσημες προσκλήσεις τους πρός τόν ἐκλαμπρότατο αἱρεσιάρχη «Πάπα» κ. Φραγκῖσκο νά ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως στίς 16 τ.μ. τή νῆσο Λέσβο, γιά νά συναντηθεῖ μέ τούς ἐκεῖ μουσουλμάνους πρόσφυγες, καθιστώντας ἔτσι τήν Ἑλλάδα κέντρο τοῦ παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος καί συμβάλλοντας στήν ἀνάδειξη καί λύση τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος, πού ἀντιμετωπίζει ἡ χῶρα μας.
Εἶναι πολύ αὐστηρά, ἀλλά ρεαλιστικά, τά ὅσα ἔγραψε το 1971 ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς[1] γιά τόν Πατριάρχη κυρό Ἀθηναγόρα, τά ὁποῖα κατ’ἀναλογίαν ἰσχύουν καί γιά τόν κ. Βαρθολομαῖο: «Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Αὐτός, μέ τήν νεοπαπιστική συμπεριφορά του στούς λόγους καί στίς πράξεις, σκανδαλίζει ἐπί μία ἤδη δεκαετία τίς ὀρθόδοξες συνειδήσεις, ἀρνούμενος τήν μοναδική καί πανσωστική ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Πίστεως, ἀναγνωρίζοντας τίς ρωμαϊκές καί ἄλλες αἱρέσεις ὡς ἱσότιμες μέ τήν Ἀλήθεια, ἀναγνωρίζοντας τόν Ρωμαῖο ἄκρο Ποντίφηκα μέ ὅλη τήν δαιμονική, ἀντιεκκλησιαστική ὑπερηφάνειά του. Καί προετοιμάζει μέ αὐτοκτονική ταχύτητα καί ἐπιπολαιότητα, κατά τό παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ, αὐτή τήν δική του λεγομένη «Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο», ὄχι ὅμως μέ τό βασικό εὐαγγελικό καί ἁγιοπαραδοσιακό θέμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἀλλά μέ καθαρῶς σχολαστικο-προτεσταντική θεματολογία. Τήν προετοιμάζει μάλιστα στόν Πύργο τῆς Βαβέλ (στή Γενεύη) τοῦ συγχρόνου ἀναρχικοῦ καί μηδενιστικοῦ κόσμου, χωρίς τήν συμμετοχή τῶν πραγματικῶν Ὀρθοδόξων ὁμολογητῶν, φορέων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Θεολογίας, Παραδόσεως καί Ἐκκλησιαστικότητος. Τόν τελευταῖο καιρό αὐτός ἔχει γίνει πηγή ἀναρχισμοῦ καί μηδενισμοῦ στόν Ὀρθόδοξο κόσμο. Οἱ Ἁγιορεῖτες δικαίως τόν ὀνομάζουν αἱρετικό καί ἀποστάτη σε ἀνοικτές ἐπιστολές τους, οἱ ὁποῖες ἀπευθύνονται σ’ αὐτόν μέσῳ τοῦ Τύπου». Δυστυχῶς, τόν ὀλισθηρό αὐτό δρόμο καί τήν κατά κρημνῶν αὐτή πορεία, πού χάραξαν οἱ Ἀθηναγόρας, Δημήτριος καί Βαρθολομαῖος, ἀκολουθοῦν πλεῖστοι ὅσοι ἀνώτατοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.
Ἐν ὄψει, λοιπόν, τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», τῆς ὁποίας κύριος στόχος εἶναι νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς αἱρέσεις τῆς Δύσεως (Παπισμό καί Προτεσταντισμό) ὡς «ἐκκλησίες», ὁ κ. Βαρθολομαῖος παρουσιάζει τὸν αἱρεσιάρχη «Πάπα» Φραγκῖσκο» γι’ ἀκόμη μία φορά ὡς «ἀγαπητὸ ἀδελφὸ ἐν Χριστῷ καὶ συνεπίσκοπο» καί ὡς «κανονικὸ καὶ νόμιμο ἐπίσκοπο» Ρώμης ἐνώπιον τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, γιὰ νὰ ἀμβλυνθοῦν οἱ ἀντιδράσεις τῶν παραδοσιακῶν καί ἀντιοικουμενιστῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, ποὺ ἐξακολουθοῦν ὀρθῶς νὰ θεωροῦν τὸν Παπισμὸ ὡς αἵρεση. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ κ. Βαρθολομαῖος κάνει λήψη τοῦ ζητουμένου στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» ἀπό πρίν (a priori) καί καταφέρνει ἡ συνάντηση τῆς Λέσβου νά ληφθεῖ ὡς προοίμιο τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.
Ἡ συνάντηση βεβαίως προπαγανδίζεται μέ τόν καλύτερο τρόπο καί ἀπό τίς τρεῖς πλευρές, ἐξαίροντας τήν σπουδαιότητα τῆς συναντήσεως τῶν πολιτικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν γιά τήν προώθηση τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς καί τῆς ἑνότητος τοῦ Χριστιανικοῦ καί μή κόσμου.
Ποιός, ὅμως, ἐξουσιοδότησε τούς ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες νά προβοῦν στίς παραπάνω ἐνέργειες καί ποιά Πανορθόδοξη Σύνοδος τίς ἐνέκρινε; Μήπως ὑπῆρξε συγκατάθεση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ πιστοῦ καί δογματικά εὐαίσθητου λαοῦ τοῦ Θεοῦ; Δυστυχῶς, ὅλα ἔγιναν ἀντικανονικῶς καί μονομερῶς. Ὅπως ἔγραψε ὁ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, «ἡ ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς 5ης Ἀπριλίου 2016, διά τῆς ὁποίας συγκατατίθεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ ἀντικανονικῶς διακατέχοντος τόν πάλαι ποτέ περίπυστον Πρεσβυγενή Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Παλαιᾶς Ρώμης καί τῆς Δύσεως κ. Φραγκίσκου Μπεργκόλιο, στήν μαρτυρική μας Πατρίδα, ἐξεδόθη κατά πρόδηλον ὑπέρβασιν τῶν ὁρίων τῆς διακριτικῆς της εὐχέρειας καί κατά παράβασιν τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος… ἡ ἀποδοχή τῆς ἐπισκέψεως ἑνός τοσοῦτον προβληματικοῦ καί κακοδόξου προσώπου διά τήν Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἀπαιτεῖ τήν διαγνώμην ὅλου τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας»[2].
Τό ἐνσυνείδητο ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας λυπᾶται βαθύτατα καί ἀγανακτεῖ γιά τήν συνεχῆ καταστρατήγηση τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καί θεολογίας ἐκ μέρους τῶν ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν. Τήν διαχρονικὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν στάση ὅλων τῶν πιστῶν καὶ τῶν λαϊκῶν ἀπέναντι τῶν ἐπισκόπων καὶ τῶν πρεσβυτέρων σὲ περίπτωση, ποὺ δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ ἐνισχύουν τὴν αἵρεση καὶ τὴν πλάνη, μᾶς τήν ὑπενθυμίζει ὁ μέγας ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ, ἅγιος Ἀθανάσιος. Γράφει ὅτι στὴν περίπτωση, ποὺ ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, συμπεριφέρονται κακῶς καὶ σκανδαλίζουν τὸν λαό, πρέπει νὰ ἐκδιώκονται, ἔστω καὶ ἂν ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μείνουν οἱ πιστοὶ χωρὶς ποιμένα. Εἶναι καλύτερα, συμφέρει, χωρὶς ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς νὰ γίνονται οἱ συνάξεις στοὺς ναούς, παρὰ νὰ ριφθοῦν οἱ πιστοὶ μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο καὶ τοὺς ἱερεῖς στὴν κόλαση, ὅπου πῆγαν οἱ Ἑβραῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ μαζὶ μὲ τοὺς

Η νέα "εκκλησία" είναι εδώ! Ένας-ένας αποκαλύπτουν το οικουμενιστικό τους πρόσωπο!


sidirokastroy4
    Ιστορικές διαστάσεις αναμένεται να λάβει η επίσκεψη του Πάπα Φαγκίσκου και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Λέσβο, στο τέλος της εβδομάδα μετά από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, την οποία ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
    Εκτιμάται ότι η επίσκεψη μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας συνεργασίας μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών με κοινές δράσεις, μέσω των φιλανθρωπικών τους οργανώσεων, για τους πρόσφυγες.
Για την επίσκεψη του Παπά Φραγκίσκου και του Πατριαρχή Βαρθολομαίου αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου:
   «Ἐμεῖς λάβαμε τὶς ἀποφάσεις στὴν συνεδρίαση τῆς Δ. Ἱ. Συνόδου... Ναί, δεν εἶναι κάτι ἁπλό, διότι ὁ Πάπας εἶναι καὶ ὁ ἀρχηγὸς μιᾶς πολυαρίθμου Ἐκκλησίας καὶ ἡ παρουσία του πάντοτε ἔχει μιὰ βαρύτητα, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τοῦ δικοῦ μας…».

Ο "Αυγουστίνος Καντιώτης" για την επίσκεψη στη Φλώρινα του Προύσης Ελπιδοφόρου:

    ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΣ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
   ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ ΠΑΠΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΔΩΝ.
 Γιατί:

Όταν οι δεσποτάδες φοράνε ... κουστούμια,

όταν "θυμιατίζουν" τον Πάπα,

έρχεται η οργή του Θεού... ("Ο Παιδαγωγός" ἐδῶ)

  Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΗ Ο ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ, ΕΛΕΓΕ· «ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΣΟ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΔΩ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝA

 Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ -ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΜΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ- ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ!
  ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΗ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΟ ΔΕΣΠΟΤΗ!!! ΝΤΡΟΠΗ! ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ! ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΧΑΝΕΙ!

Ο ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΚΑΙ ΓΡΑΒΑΤΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΔΕΣ, ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΗ

http://katanixis.blogspot.gr/2014/01/812014.html

Ὁ Γέροντας γνωρίζοντας τί θὰ κάνη ὁ ἑπόμενος δεσπότης, ἔλεγε·

«ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΣΟ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΔΩ,
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΤΗΣΗ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ»

   Καὶ πράγματι, δὲν τόλμησε νὰ πάτησε οὔτε φραγκόπαπας, οὔτε φραγκόφιλος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φλωρίνης ὅσο ἦταν ἐπίσκοπος Φλωρίνης ὁ π. Αὐγουστῖνος. Ὁ νῦν Μητροπολίτης Θεοκλητος, δὲν βαδίζει, ὅπως βλέπουμε, στὰ χνάρια του. Τὸ

«Το μέγα κατόρθωμα του Παπισμού» οικειοποιούνται οι Οικουμενιστές, υπό τις ευλογίες και την ανοχή των αντι-Οικουμενιστών!

   
«Τὸ μέγα κατόρθωμα τοῦ Παπισμοῦ εἶναι τοῦτο: Κατώρθωσε νὰ δυσφημήσῃ τὸν Χριστὸν καὶ τὸν Χριστιανισμόν, ὅσον κανεὶς ἄλλος, εἰδωλολάτρης ἢ θεομπαίκτης. Ἔσπρωξε μυριάδας ἀνθρώπων εἰς τὴν ἀθεΐαν, καὶ εἶναι ὁ κυριώτερος ὑπεύθυνος τῆς ἀθεϊστικῆς φιλοσοφίας, εἰς τὴν Εὐρώπην, διότι οἱ πολλοὶ ἐνόμισαν ὅτι Χριστὸς καὶ Πάπας εἶναι ἓν καὶ τὸ αὐτό. Ἔσπρωξε τοὺς μαύρους καὶ τοὺς ἄλλους εἰδωλολάτρες τῆς Ἀφρικῆς πρὸς τὸν μωαμεθανισμόν, διότι ἔγινεν ἓν μὲ τὴν ἀποικιοκρατίαν, ἀφοῦ εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς ἰμπεριαλιστικῆς πυραμίδος, συνδεδεμένος ἀπὸ αἰώνων μὲ τὸ ἔγκλημα, μὲ τὴν βίαν καὶ ἀπάτην πάσης φύσεως, καθὼς καὶ μὲ τὴν ὑπερδιαβολικὴν ὑποκρισίαν. Ἐξώντωσεν ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ τοὺς ἰθαγενεῖς τῆς ᾽Αμερικῆς, οἱ ὁποῖοι ἐβασανίσθησαν ἀπανθρώπως ἀπὸ τὰ παπικὰ τέρατα, τὰ ὁποῖα ἐλάτρευον τὸν χρυσὸν καὶ οὐδόλως τὸν Χριστόν, ὅπως ἔλεγον. Τέλος, ἀντὶ νὰ νὰ ἔχῃ ὁ Παπισμός, ὅστις ὑποκρίνεται ὅτι εἶναι ὁ δοῦλος καὶ ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ, τὴν πτωχείαν τὴν ὁποίαν ἔφερεν ὡς ἄνθρωπος καὶ τὴν ὁποίαν ἐδίδαξεν Ἐκεῖνος, αὐτὸς ἔγινεν ἀντιθέτως ὁ μεγαλύτερος τραπεζίτης»!
Φώτης Κόντογλου

(Τὸ εἴδαμε στὸ ἄρθρο τοῦ π. Θεοδ. Ζήση: "ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΘΕΟΙ.
ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ, ΧΑΜΕΝΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"  

Την κίνηση "απανθρωπιάς" και κατάλυσης της αγιοπατερικής και Ευαγγελικής Παραδόσεως δεν την βλέπει ο κ. Διονύσιος!

Κορίνθου Διονύσιος:

«Σημαντική η παρουσία του Πάπα στη Λέσβο»


   Όλοι οι Οικουμενιστές έχουν το ίδιο "πρόσωπο"! Ἡ «νέα ἐκκλησία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἡ «χριστιανικὴ ἡγεσία τῆς Εὐρώπης», ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ ὁ ἐξωφρενικὸς «θεολόγος» Διονύσιος Κορίνθου, ἐξισώνει ἀνώδυνα ἀλλὰ ἀθεολόγητα τὴν Μία Ἐκκλησία καὶ τὶς αἱρέσεις. Ἐμεῖς, λέγει, ὀρθόδοξοι καὶ αἱρετικοί, εἴμαστε τὸ «κάτι ἄλλο»! Καὶ ὁμιλεῖ γιὰ «ἐξαχρείωση» κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, αὐτὸς ποὺ συμμετέχει ὡς δεκανίκι στὴν Οἰκουμενιστικὴ «ἐξαχρείωσης» τῆς Πίστεως!
   «Αἰδὼς Ἀργεῖοι»! Ἀλλὰ μᾶς τὰ ἔχουν γράφει οἱ Ἅγιοί μας: ὁ πίπτων εἰς τὸ Δόγμα, πίπτει καὶ ἠθικά, καὶ ὁ πίπτων ἠθικά, πίπτει καὶ εἰς τὸ δόγμα! 
   «Η χριστιανική Ευρώπη πονά τους ανθρώπους όλης της γης. Η επίσκεψη του Πάπα είναι σημαντική γιατί είναι ένας εκ των κορυφαίων ηγετών της χριστιανοσύνης και μαζί με τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο κάνουν μια κίνηση ανθρωπιάς.
 Η επίσκεψη στη Λέσβο θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα, δεν νομίζω ότι θα λύσει το θέμα, αλλά πιστεύω θα είναι μια καλή παρέμβαση του Χριστιανισμού στα τεκτενόμενα»
Τί δήλωσε ο Κορίνθου Διονύσιος (βίντεο):   

Για τον ΕΝΑΝ "σκούπα", για τους πολλούς;

 Λέσβος:

Με «σκούπα» διώχνουν τους πρόσφυγες

λόγω... Πάπα!

Επιχείρηση «σκούπα» έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24ωρα η... Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο και ειδικότερα στην πόλη της Μυτιλήνης, με στόχο να αδειάσουν οι δρόμοι ενόψει της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στο νησί, το ερχόμενο Σάββατο.

Το σχέδιο εκτελείται με άκρα μυστικότητα και σε πολλές περιπτώσεις οι άνδρες της Αστυνομίας έχουν προχωρήσει ακόμα και σε συλλήψεις. Κανείς δεν γνωρίζει – τουλάχιστον επίσημα – που μεταφέρονται οι μετανάστες που απομακρύνονται από την Προκυμαία της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρόσφυγες μεταφέρονται στον Καταυλισμό Φιλοξενίας του Δήμου Λέσβου στον Καρά – Τεπέ, ενώ κάποιες άλλες πηγές, αναφέρουν ότι συγκεντρώνονται στο κάμπινγκ που έχουν δημιουργήσει εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ στην περιοχή Τσαμάκια της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, δίνονται εντολές ώστε να μην επιτραπεί η μετακίνησή τους προς την πόλη της Μυτιλήνης κατά την ημέρα της επίσκεψης του Πάπα, η οποία θα διαρκέσει λίγες ώρες το Σάββατο.
Πηγή

"Σωφροσύνης τη χάριτι διαπρέπουσα..."

Ἡ Ἁγία Θωμαΐς ἡ ΜάρτυςἩ Ἁγία Μάρτυς Θωμαΐς γεννήθηκε καὶ ἔζησε στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ διακρινόταν γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν πνευματική της μόρφωση. Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία εἶχε ἐπιδοθεῖ στὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τοῦ ἐλέους, συνοδεύοντας τὴν μητέρα της. Τὴ διακονία αὐτὴ ἐξακολούθησε νὰ τὴν ἀσκεῖ ἀκόμα καὶ ὅταν νυμφεύθηκε.
Ἡ Ἁγία εἶχε μία κατὰ πάντα εὐλογημένη οἰκογένεια. Μὲ τὸν σύζυγό της συνδεόταν μὲ ἀληθινὴ καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη. Τὴν εἰρηνική τους ὅμως συνύπαρξη τὴν φθόνησε ὁ ἐφευρέτης τῆς κακίας, διάβολος καὶ θέλησε νὰ τοὺς χωρίσει, μάλιστα δὲ μὲ τραγικὸ τρόπο.
Κάποτε ποὺ ἡ Θωμαΐδα ἦταν μόνη της στὸ σπίτι, ἐπειδὴ ὁ σύζυγός της ἔλειπε σὲ

Μία ανασκόπησι του πνευματικού μας κόσμου!

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Πέμπτη ἑβδομάς τῶν Νηστειῶν εἶναι τό λειτουργικό ἀποκορύφωμα τῆς Τεσσαρακοστῆς. Οἱ ἀκολουθίες εἶναι μακρότερες καί ἐκλεκτότερες. Στή συνήθη ἀκολουθία τῶν λοιπῶν ἑβδομάδων θά προστεθοῦν δύο νέες ἐκτενεῖς ἀκολουθίες·τήν Πέμπτη ὁ Μέγας Κανών καί τό Σάββατο ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Κανονικά τό ἀποκορύφωμα αὐτό θά ἔπρεπε νά ἀναζητηθῇ στήν ἑπομένη, στήν ἕκτη ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, πού εἶναι καί ἡ τελευταία τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀλλά ὅλα στή λατρεία μας ἔχουν τακτοποιηθῆ ἀπό τούς Πατέρας μέ πολλή μελέτη καί περίσκεψι. Μέ «διάκρισι», κατά τήν ἐκκλησιαστική ἔκφρασι.
Μετά ἀπό τήν τελευταία ἑβδομάδα ἀκολουθεῖ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς, μέ πυκνές καί μακρές ἀκολουθίες, ἀνάλογες πρός τά μεγάλα ἑορτολογικά της θέματα. Μεταξύ αὐτῆς καί τοῦ ἀποκορυφώματος τῆς Τεσσαρακοστῆς ἔπρεπε νά μεσολαβήσῃ μία περίοδος σχετικῆς ἀναπαύσεως, μία μικρά ἀνάπαυλα. Τό τόσο λοιπόν ἀνθρωπίνως ἀναγκαῖο μεσοδιάστημα εἶναι ἡ τελευταία ἑβδομάς καί τήν ἔξαρσι τοῦ τέλους βαστάζει ἡ προτελευταία. Τίς δύο θαυμαστές ἀκολουθίες τῆς πέμπτης ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, τόν Μέγα Κανόνα καί τόν Ἀκάθιστο ὕμνο, θά σταθοῦμε καί θά τίς ἐξετάσουμε...

Καί πρῶτα δυό λόγια γιά τόν ποιητή του. Τόν Μέγα Κανόνα συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης. Μοναχός κατ᾿ ἀρχάς στήν Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα στά Ἱεροσόλυμα, ἦλθε στήν Κωνσταντινούπολη γιά ἐκκλησιαστική ἀποστολή. Ἐκεῖ παρέμεινε καί ἀνέλαβε διάφορα ἐκκλησιαστικά ὑπουργήματα καί τέλος ἀνεδείχθη ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ἀπέθανε γύρω στά 740 μ.Χ. στήν Ἐρεσό τῆς Λέσβου, εἴτε ἐπιστρέφοντας στήν Κρήτη, κατά ἕνα ταξείδι του στήν Κωνσταντινούπολι, εἴτε καί ἐξόριστος ἐκεῖ -ἦταν ὑποστηρικτής τῶν ἁγίων εἰκόνων. Στήν παραλία τῆς Ἐρεσοῦ τιμᾶται μέχρι σήμερα ὁ τάφος του, μία μεγάλη σαρκοφάγος, πού βρίσκεται πίσω ἀπό τό ἅγιο Βῆμα τῆς ἐρειπωμένης Βασιλικῆς τῆς ἁγίας Ἀναστασίας, ὅπου κατά τούς βιογράφους του εἶχε ταφῆ. Ὁ Ἀνδρέας ἦταν λόγιος κληρικός καί ὑμνογράφος.
Ἡ φιλολογική καί ὑμνολογική του παραγωγή εἶναι ἀξιόλογος. Τό σπουδαιότερο ὅμως ὑμνογραφικό του ἔργο εἶναι ὁ Μέγας Κανών. Τόν ἔγραψε, ὅπως φαίνεται ἀπό διάφορες ἐνδείξεις, περί τό τέλος τῆς ζωῆς του, κατά δέ τήν μαρτυρία ἑνός Συναξαρίου, στήν Ἐρεσό, λίγο πρίν πεθάνῃ. Ἄν ἡ πληροφορία αὐτή εἶναι ἀληθινή, ὁ Μέγας Κανών εἶναι τό κύκνειο ᾆσμα τοῦ ὑμνογράφου μας. Γιά νά καταλάβουμε τήν ποιητική του δομή πρέπει νά κάμωμε μία μικρή παρέκβασι. Τό ἔργο αὐτό ἀνήκει στό ποιητικό εἶδος τῶν Κανόνων, πού κατά πολλούς ἔχει τήν ἀρχή του σ᾿ αὐτόν τόν ἴδιο τόν Ἀνδρέα. Εἶναι δέ οἱ Κανόνες ἕνα σύστημα τροπαρίων, πού ἐγράφοντο γιά ἕνα ὡρισμένο λειτουργικό σκοπό: Νά διακοσμήσουν τήν ψαλμῳδία τῶν ἐννέα ᾠδῶν τοῦ Ψαλτηρίου, πού ἐστιχολογοῦντο στόν Ὀρθρο.
Ἔψαλλαν τίς ἐννέα ᾠδές καί στούς τελευταίους στίχους τῆς κάθε μιᾶς παρενέβαλλαν τά τροπάρια, ὅπως γίνεται μέχρι σήμερα στούς Ναούς μας κατά τήν ψαλμῳδία τοῦ «Κύριε ἐκέκραξα» στόν ἑσπερινό καί τῶν ψαλμῶν τῶν Αἴνων στόν ὄρθρο. Ἐννέα ἦσαν οἱ ᾠδές τοῦ Ψαλτηρίου, ἐννέα καί οἱ ὁμάδες τροπαρίων πού ἀποτελοῦσαν τόν κανόνα. Ὅλος ὁ κανών ψάλλεται σέ ἕνα ἦχο. Κάθε ὅμως ᾠδή παρουσιάζει μιά μικρή παραλλαγή στήν ψαλμῳδία κατά τρόπο, πού νά διατηρεῖται μέν ἡ μουσική ἑνότης στόν ὅλο Κανόνα, ἀφοῦ ὅλος ψάλλεται στόν ἴδιο ἦχο, ἀλλά καί νά θραύεται καί ἡ μονοτονία μέ τίς παραλλαγές στήν ψαλμῳδία πού παρουσιάζει κάθε μιά ᾠδή.
Τόν Κανόνα αὐτόν τῆς συνθέσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ ποιητικοῦ εἴδους ἀκολουθεῖ καί ὁ Μέγας Κανών. Ἔχει ἐννέα ᾠδές·ὅλες ψάλλονται σέ ἦχο πλ. β’, κάθε ὅμως ᾠδή ἔχει τό δικό της «εἱρμό», βάσει τοῦ ὁποίου ἔχουν συνταχθῆ καί ψάλλονται τά τροπάριά της. Ὁ Μέγας ὅμως Κανών στήν μορφή του ἔχει μιά χαρακτηριστική ἰδιορρυθμία. Ἡ ἰδιορρυθμία του συνίσταται στό ὅτι, συγκρινόμενος πρός τούς ἄλλους ὁμοίους του Κανόνες, εἶναι «μέγας». Μέγας στήν ἀπόλυτό του ἔννοια. Μεγαλύτερος δέν μποροῦσε νά ὑπάρξῃ καί τοῦτο γιατί ὁ ποιητής θέλησε νά συνθέσῃ ὄχι τρία ἤ τέσσερα τροπάρια γιά τήν κάθε ᾠδή, ὅπως συνήθως ἔχουν οἱ ἄλλοι Κανόνες, ἀλλά πολύ περισσότερα: Τόσα, ὅσα εἶναι καί οἱ ἄλλοι στίχοι τῶν ᾠδῶν, οὕτως ὥστε στόν καθένα στίχο νά ἀντιστοιχῇ καί νά παρεμβάλλεται κατά τήν ψαλμῳδία ἀπό ἕνα τροπάριο. 250 εἶναι οἱ στίχοι τῶν ᾠδῶν, 250 καί τά τροπάρια τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ἐνῷ οἱ συνήθεις Κανόνες ἔχουν γύρω στά 30. Σήμερα τά τροπάρια τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἶναι κατά τριάντα περίπου περισσότερα ἀπό τά ἀρχικά.
Μεταγενέστεροι ὑμνογράφοι προσέθεσαν τροπάρια γιά τήν ὁσία Μαρία τήν Αἰγυπτία καί γιά τόν ἴδιο τόν ἅγιο Ἀνδρέα. Καί ἐρχόμεθα στό περιεχόμενο τοῦ μεγάλου Κανόνος. Δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνα κύκνειο ᾆσμα, ἕνας θρῆνος προθανάτιος, ἕνας θρηνητικός μονόλογος. Ὁ ποιητής βρίσκεται στό τέλος τῆς ζωῆς του. Αἰσθάνεται ὅτι οἱ ἡμέρες του εἶναι πιά ὀλίγες, ὁ βίος του ἔχει περάσει. Ἀναλογίζεται τόν θάνατο καί τήν κρίσι τοῦ δικαίου Κριτοῦ, πού τόν ἀναμένει. Καί ἔρχεται νά κάμῃ μία ἀναδρομή, μία ἀνασκόπησι τοῦ πνευματικοῦ του κόσμου. Κάθεται νά συζητήσῃ μέ τήν ψυχή του. Ὁ ἀπολογισμός ὅμως δέν εἶναι ἐνθαρρυντικός. Ὁ βαρύς κλοιός τῆς ἁμαρτίας τόν συμπνίγει. Ἡ συνείδησις τόν ἐλέγχει. Καί ὁ ποιητής θρηνεῖ διαρκῶς γιά τήν ἄβυσσο τῶν κακῶν του πράξεων. Στόν θρῆνο αὐτό συμπλέκεται ἡ ἀναδρομή στήν Ἁγία Γραφή.
Αὐτό κυρίως δίδει τήν μεγάλη ἔκταση στό ποίημα. Ὁ σύνδεσμος ὅμως τοῦ θρήνου μέ τήν Ἁγία Γραφή εἶναι πολύ φυσικός. Σάν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὁ ποιητής ἀνοίγει τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ γιά νά ἀξιολογήσῃ τά πεπραγμένα του. Ἐξετάζει ἕνα πρός ἕνα τά παραδείγματα τοῦ ἱεροῦ βιβλίου. Τό ἀποτέλεσμα τῆς συγκρίσεως εἶναι κάθε φορά τρομερό καί αἰτία νέων θρήνων. Ἔχει μιμηθῆ ὅλες τίς κακές πράξεις τῶν ἡρώων τῆς ἱερᾶς ἱστορίας, ὄχι ὅμως καί τίς καλές πράξεις τῶν Ἁγίων. Δέν τοῦ μένει παρά ἡ μετάνοια, ἡ συντριβή καί ἡ καταφυγή στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καί ἀνοίγει ἡ αἰσιόδοξος προοπτική τοῦ ποιητοῦ. Βρῆκε τήν θύρα τοῦ Παραδείσου, τήν μετάνοια. Καρπούς μετανοίας δέν ἔχει νά παρουσιάσῃ·προσφέρει ὅμως στόν Θεό τή συντετριμένη του καρδιά καί τήν πνευματική του πτωχεία.
Τά βιβλικά παραδείγματα τοῦ Δαυίδ, τοῦ τελώνου, τῆς πόρνης καί τοῦ ληστοῦ τόν ἐνθαρρύνουν, Ὁ Κριτής θά εὐσπλαγχνισθῇ καί αὐτόν, πού ἁμάρτησε πιό πολύ ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους. ᾨδή α’ «Πόθεν ἄρξομαι θρηνεῖν τάς τοῦ ἀθλίου μου βίου πράξεις; ποίαν ἀπαρχή ἐπιθήσω, Χριστέ, τῇ νῦν θρηνῳδίᾳ; ἀλλ᾿ ὡς εὔσπλαγχνος μοι δός παραπτωμάτων ἄφεσιν».
ᾨδή β’
«Πρόσεχε, οὐρανέ, καί λαλήσω· γῆ ἐνωτίζου φωνῆς μετανοούσης Θεῷ καί ἀνυμνούσης αὐτόν».. «Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός· ἐνωτίζου ψυχή μου, τοῦ Κυρίου βοῶντος καί ἀποσπάσθητι τῆς πρώτης ἁμαρτίας καί φοβοῦ ὡς δικαστήν καί ὡς κριτήν καί Θεόν».
ᾨδή γ’
«Πῦρ παρά Κυρίου, ψυχή, Κύριος ἐπιβρέξας, τήν γῆν Σοδόμων πρίν κατέφλεξεν». «Πηγήν ζωῆς κέκτημαι σέ τοῦ θανάτου τόν καθαιρέτην καί βοῶ σοι ἐκ καρδίας μου πρό τοῦ τέλους· Ἥμαρτον, ἱλάσθητι, σῶσον με»..
Μέσα στό πλαίσιο τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς «ὁ κατανύξεως μεστός» Μέγας Κανών προσφέρει ἕνα συγκλονιστικό βίωμα. Μπαίνει στό στόμα τοῦ πιστοῦ σάν φωνή, σάν ἐγερτήριο, σάν ἀφυπνιστικός σεισμός. Σάν ἀποστροφή στήν κοιμωμένη καί ραθυμοῦσα ψυχή του. Τοῦτο ἀνακεφαλαιώνει τό θαυμαστό προοίμιο τοῦ κοντακίου τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, πού συμψάλλεται μέ τόν Μέγα Κανόνα:
«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι· ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν».

(Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἰ. Μ. Φουντούλη: ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, ἐκδ. Ἀ. Δ.)
Πηγή: http://www.imaik.gr

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε., Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ "ΓΑΜΟ ΑΤΙΜΙΑΣ"!

Δὲν γνωρίζετε κ. Χαραλάμπους καὶ κ. Τελεβάντο (ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι ἀντι-Οἰκουμενιστές) ὅτι οἱ Ἐκκλησίες σας (τῆς Κύπρου, τῆς Ἀμερικῆς τῆς Ἑλλάδος...), εἶναι μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.; Κι ὅτι ἐσεῖς, ὡς μέλη αὐτῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, εἶστε καὶ μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.;  Καὶ ἄρα κοινωνεῖτε μὲ αὐτὲς τὶς «ἐκκλησίες» τῶν πονηρευομένων καὶ ἀθετούντων τὸν "τίμιον γάμον" καὶ ἀποδεχομένων τὸν "ἄτιμον γάμον";


ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.,

Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗ

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ,

 ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ "ΓΑΜΟ ΑΤΙΜΙΑΣ"

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου


ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε., Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ‘’ΓΑΜΟ ΑΤΙΜΙΑΣ’’

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
=====

Ακόμα μια αιρετική κοινότητα μέλος του Π.Σ.Ε., αντιτάχθηκε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ψηφίζοντας υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Όπως αναφέρεται στην www.daylymail.co.uk, αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, η Λουθηρανική ‘’εκκλησία’’ της Νορβηγίας, τάχθηκε υπέρ του ‘’γάμου ατιμίας’’. Από τους 115 συνέδρους στη Λουθηρανική ‘’εκκλησία’’, οι 88 ψήφισαν  υπέρ του ‘’γάμου’’ των ομοφυλοφίλων. Ακόμα ένα μέλος του Π.Σ.Ε. οδηγείται στην εκτροπή ατιμίας, τον ‘’γάμο’’ των ομοφυλοφίλων. 
Την περασμένη χρονιά η Γαλλική Προτεσταντική ‘’εκκλησία’’ ενέκρινε αυτό το αντίθεο ολίσθημα. Η πρόταση επίσης του ‘’αρχιεπισκόπου’’  του Καντέρμπουρυ, για ένα «σύστημα επιλογών», όπου κάποιος μπορεί να επιτελεί ‘’γάμο’’ ομοφυλοφίλων ή όχι, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του Αγγλικανού  ‘’επισκόπου’’ Michael Nazir-Ali στο θέμα τούτο, που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. 

Ο αιρετικός Αγγλικανός ‘’επίσκοπος’’ Gene Robinson έκανε πολιτικό ‘’γάμο’’ με άνδρα. Είναι γνωστή η απαράδεκτη στάση των δύο Αγγλικανών ‘’αρχιεπισκόπων’’ Καντέρμπουρυ και Νέας Υόρκης   John Sentamu, στο θέμα των ομοφυλοφίλων. 
Επίσης η Πρεσβυτεριανή ‘’εκκλησία’’ των ΗΠΑ, οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν ήδη προβεί στις ‘’κατάλληλες’’ διατυπώσεις στο σύνταγμά τους, ούτως ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί και ο ‘’γάμος’’ των ομοφυλοφίλων. Αυξάνονται όπως παρατηρούμε τα μέλη του Π.Σ.Ε. που ολισθαίνουν σ’ αυτήν την εκτροπή ατιμίας, τον ‘’γάμο’’ των ομοφυλοφίλων. 
Στην Αγγλικανική ‘’εκκλησία’’ συνέταξαν βλάσφημη ‘’ακολουθία γάμου’’ των ομοφυλοφίλων, η οποία βρίσκει σοβαρές αντιδράσεις. Σε τεύχος του επισήμου οργάνου  του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), «Τhe Ecumenical Review», αναφέρεται  βλάσφημη ‘’προσευχή’’ επί ‘’τη ενώσει’’ ομοφυλοφίλων. 
Όπως με λύπη παρατηρούμε, αυξάνονται τα μέλη του Π.Σ.Ε. που ολισθαίνουν σ’ αυτήν την εκτροπή ατιμίας, το γάμο των ομοφυλοφίλων. Δεν προβληματίζει τους επιμένοντες στο Π.Σ.Ε., με την πνιγηρή παρουσία του πλήθους των αιρετικών Προτεσταντικών παραφυάδων, ότι αυξάνονται τα μέλη που ‘’επί το χείρον προκόπτουσιν’’, προσθέτοντας και την ατιμία τούτη στις τόσες κακοδοξίες τους;

Καθημερινά επισημαίνουν Συμπροσευχές, Αγιασμούς, Ημι-συλλείτουργα, μέχρι και "Βικάριους" του Βαρθολομαίου βλέπουν, αλλά αυτοί εκεί: Να μη χάσουν τὶς ευλογίες του, ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ μαζί του!

 "Ορθόδοξος Τύπος":


Ο Σεβ. Σητείας βικάριος Πατριάρχου!Εις εσπερινήν ομιλίαν του ο Σεβ. Σητείας, ο οποίος απήτησε προ μηνών φόρον τιμής εις τον Μ. Μεταξάκην, ανεφέρθη εις την Μ. Σύνοδον. Δυστυχώς είπε πολλά τα οποία και εις το Βατικανόν θα τα εζήλευον. Υπάρχει Πατριαρχείον με «θεϊκήν» αποστολήν διάφορον της αποστολής οποιασδήποτε Ορθοδόξου Επισκοπής; Ομολογεί την πίστιν το Οικουμενιστικόν Πατριαρχεί­ον; Την απαραχάρακτον πίστιν εγγυάται ο «Πάπας της Ανατολής»; Συμφώνως προς το δελτίον τύπου της 31ης Μαρτίου 2016:

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει σταθερά εδραιωμένο στην ιερά καθέδρα του και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας, αποτελώντας τον εγγυητή της