Και μάλιστα η αβάντα που δίνεται είναι τόσο απλόχερη και γενναιόδωρη που δεν έχουμε ανάλογο προηγούμενο στην ιστορία της χώρας μας!
Αλήθεια τί εβάσκανε τους Αγίους Ιεράρχες μας και δείχνουν να προσχωρούν στις απόψεις της νέας Κυβέρνησης — της πρώτης ιστορικά... "άθεης" κυβέρνησης– και να την ενθαρρύνουν στις ενέργειές της;

Δεν θέλω να περάσω σε συγκεκριμένες ονομαστικές αναφορές και περιπτώσεις! Δεν είναι της παρούσης!
Απλά καταθέτω την άποψη αυτή μαζί με την υποψία μου ότι τελικώς ο… "φόβος" για οτιδήποτε, είναι πολύ κακός σύμβουλος!


πηγή