Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Μια επικίνδυνη εκπομπή-ομιλία στο Ράδιο της Μητροπόλεως Πειραιώς!


   Πρόκειται γιὰ ἕνα “ἀξιολύπητο” κείμενο ποὺ μὲ δημοσιογραφικὴ μαεστρία διαστρέφει τὰ πάντα.


    Σὲ προηγούμενη ἀνάρτησή μας (15 Φεβρουαρίου 2017) μὲ τίτλο «"Στύλος Ορθοδοξίας": Άλλος ένας "Δούρειος Ίππος" του Οικουμενισμού και στύλος του Φαναρίου!!!», σχολιάσαμε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴν ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ κ. Διονύση Μακρῆ "ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ" στὸ κανάλι τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας (ἐδῶ), ποὺ δικαιολογοῦσε τὸν συγγράψαντα τὴν Ἐγκύκλιο «Πρὸς τὸν Λαό» καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ τὸ ἐνέκριναν ὡς Ὁμολογητές!!! Αὐτοὶ οἱ Ἐπίσκοποι λέγει «προβαίνουν σὲ μιὰ ὁμολογία Πίστεως»!!!!!! Αὐτὴ ἡ ἐκπομπὴ τοῦ κ. Δ.Μ., γράφαμε, εἶναι μιὰ «ἐξωφρενικὴ καὶ φαντασιακὴ ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου "Πρὸς τὸν Λαό"», μὲ τὴν ὁποία «ἐπιχειρεῖται ἡ καθησύχαση τοῦ Λαοῦ!!!» (ἐδῶ).

  ἀλήθεια εἶναι ὅτι εἴχαμε μιὰ ἐλπίδα ὅτι θὰ γινόταν μιὰ ἀνασκευή, ὅσων ἐκεῖ ἐλέχθησαν. Ὅμως, ὁ κ. Μακρῆς ἐπανέρχεται σὲ νέα ἐκπομπή του (ἐδῶ)  καὶ ἐπαναλαμβάνει κάποιες ἀπὸ τὶς ἴδιες θέσεις διὰ τῶν ὁποίων ἀποπροσανατολίζεται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ καὶ δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι τὸ αἱρετικὸ Φανάρι ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν τὶς διαμαρτυρίες καί, ἴσως, …μετανόησε!!!
  Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀνάγκη νὰ παρουσιάσουμε ἀπομαγνητοφωνημένο τὸ κείμενο (ὁμιλία) τοῦ κ. Μακρῆ καὶ νὰ τὸ σχολιάσουμε, γιατί, πράγματι, πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο, ποὺ μόνο ἕνας δεξιοτέχνης Οἰκουμενιστὴς θὰ μποροῦσε νὰ γράψει. Ὅσο τὸ μελετᾶ κανείς, τόσο ἀγανακτεῖ, ἀλλὰ καὶ μένει ἔκπληκτος ἀπὸ τὴν προπαγανδιστικὴ δικαιολόγηση τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ πιστεύει ὅτι ὑπερασπίζεται τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Καὶ ἀσφαλῶς, ἀπὸ ἕνα ποὺ ἐμφανίζεται στὰ ἱστολόγια καὶ στὴ Γατζέα ὡς «ἀντιΟἰκουμενιστής», ὁ κίνδυνος εἶναι μεγαλύτερος· γιατὶ ἀπὸ ἕνα ποὺ γνωρίζεις ὅτι εἶναι Οἰκουμενιστὴς φυλάγεσαι· ἀπὸ ἕναν, ὅμως, ποὺ τὸν θεωρεῖς «ἀντι-Οἰκουμενιστή», πῶς νὰ φυλακτεῖς;
Βραβεύει τὸν Δημητριάδος Ἰγνάτιο!
 Κι ἀκόμα· πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ὁμιλία αὐτὴ παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ποὺ τελευταῖα ἔβγαλε τὴν μάσκα, καὶ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, «ἀδειάζοντας» ὅσους ἤλπιζαν τόσα χρόνια ὅτι θὰ διακόψει τὴν ἐπικοινωνία μαζί τους.
   Γιὰ τοῦτο δὲν παραλείπει ὁ κ. Μακρῆς νὰ ἐπαινεῖ τὸν δίγλωσσο Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ ὡς ἀγωνιστὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τάχα διαφωνοῦντα μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές! Ποιόν; 
Παρὼν στὰ ὀνομαστήρια τοῦ Μεσσηνίας
 Αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὴν μιὰ καταφέρεται κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κι ἀπ’ τὴν ἄλλη συναναστρέφεται, καὶ βραβεύει, καὶ συλλειτουργεῖ μὲ ὅλους τοὺς ΦΑΝΕΡΟΥΣ και ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΥΣ Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας! Αὐτόν, ποὺ ἀρνήθηκε μὲν νὰ πάει στὴν Κρήτη, γιὰ νὰ μὴν συμμετάσχει, τάχα, στὴν ψήφιση κακοδόξων ἀποφάσεων, ἀλλὰ μὲ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ψήφισαν τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις, δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα νὰ κοινωνεῖ!!!  Ἀλλ’ εἶναι ἀρχαιόθεν παρατηρημένο: «Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει»!

   ξ ἀρχῆς ὁ κ. Διονύσης Μακρῆς (Δ.Μ) παίρνει θέση: Ἡ Ἐγκύκλιος «Πρὸς τὸ λαό», δὲν ἐνημερώνει τὸ λαό, ἀλλὰ ἀντίθετα (ὅπως παρακάτω ἀποδεικνύει ὁ ἴδιος) τὸν ἐξαπατᾶ.
  Ἀλλά, παραδόξως, ἀπὸ τὴν 2§ τῆς ὁμιλίας του ἀναλαμβάνει νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ δικαιώσει τὸν συγγραφέα καὶ τὴν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων ποὺ ἐνέκρινε τὴν ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ ποὺ ἐπιχειρεῖ δολίως ἡ Ἐγκύκλιος!!! Μὲ ποιό ἐπιχείρημα; Ὅτι ἡ Σύνοδος μὲ τὴν χρησιμοποίηση αὐτῆς τῆς δολιότητας καὶ τὴν ἀπάτηςθέλει νὰ διατηρήσει τὴν «ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας»!!!
    Νά, λοιπόν, ποὺ καὶ οἱ λεγόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστές διέρχονται καὶ νομιμοποιοῦν κακόδοξες οἰκουμενιστικὲς πρακτικὲς καὶ μεθόδους! Ἡ δολιότητα καὶ ἡ ἐξαπάτηση στὴν ὑπηρεσία τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης!
    Πότε, ὅμως, ὁ Κύριος, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι χρησιμοποίησαν τὸν δόλο γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἑνότητος;  Ποτέ!  Ἀλλὰ ὁ Δ.Μ. μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Πειραιῶς φαίνεται πὼς εἶναι τοῦ Ἰησουΐτικου δόγματος «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα»!

         Ἀλλ’ ἂς ἔλθουμε στὴν ὁμιλία τοῦ κ. Μακρῆ. Λέει:
  Γιὰ τὴν Ἐγκύκλιο αὐτὴ τῆς Δ.Ι.Συνόδου «Πρὸς τὸ λαό» «δημιουργήθηκαν πολλὰ ἐρωτηματικά. Ἂν ὄντως ὅλα πῆγαν τόσο καλά, ὅπως ἀναφέρεται στὸ κείμενο, τότε γιατί νὰ ἀντιδροῦν οἱ ἑκατοντάδες ἁγιορεῖτες, μεγάλοι θεολόγοι τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως ὁ

Γιατί τελικά συνεκλήθη εκτάκτως η Ιεραρχία; Θύμα εκβιασμού της κυβέρνησης η Εκκλησία;


«Οι χλιαρές δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου από την εισήγησή του κιόλας και μάλιστα με ευχαριστίες στον υπουργό Παιδείας, που θύμισαν τις ευχαριστίες Σημίτη στους Αμερικανούς μετά τα Ίμια»!!!


βουλή-εκκλησία.jpg


Μια αποτίμηση της συνεδρίασης της Ιεραρχίας
Του Μάνου Χατζηγιάννη
Δυστυχώς κάποιοι στην διοικούσα Εκκλησία δεν έχουν αντιληφθεί πως υπάρχει και «ένοχη σιωπή».
Κάνοντας μια αποτίμηση των πεπραγμένων της έκτακτης συνεδρίασης της Ιεραρχίας τις προηγούμενες ημέρες μόνο απογοήτευση καταγράφει κανείς. Απογοήτευση και πολλά μα πολλά ερωτήματα…
Λέει κάπου στην Αγία Γραφή: «όταν έρχεται ο εχθρός και οι στρατιώτες

Αποκαλύψεις ότι θα πραγματοποιηθεί συλλείτουργο Ορθοδόξων και ...ετεροδόξων! --Κι εμάς τεχνηέντως θα μας διχάζουν με το δίλημμα: Δυνητική ή υποχρεωτική η Διακοπή Μνημονεύσεως των Οικουμενιστών!

Και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην οικουμενιστική φιέστα για τον ανακαινισμένο Πανάγιο Τάφο. Τι θα περιλαμβάνει αυτή.Του Άγγελου Ρούσσου

Πριν από λίγες μέρες το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ σας αποκάλυψε πως με αφορμή την παράδοση του έργου του ανακαινισμένου Πανάγιου Τάφου θα τελεστεί συλλείτουργο μεταξύ Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Αρμενίων.

Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν πως σε αυτό το συλλείτουργο το παρών θα δώσει και ο ίδιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
«Η επαναλειτουργία του Παναγίου Τάφου μετά τις εργασίες αποκατάστασης αποτελεί μια πρόσκληση για προσκυνητές από όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως από την Ευρώπη και τη Δύση, για να έρθουν και να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους. Είναι, μαζί με την τοπική κοινότητα, οι «ζωντανές πέτρες» που συνθέτουν «μια μοναδική γη», είπε ο Φραγκισκανός μοναχός Σίνισα Σρεμπένοβιτς.
Ο Κροάτης μοναχός είναι μέλος του Συμβουλίου της Θεματοφυλακής των Αγίων Τόπων, και μίλησε για τις εκδηλώσεις και το συλλείτουργο με αφορμή την επικείμενη επαναλειτουργία

Η μόλυνση, όταν υπάρχει κοινωνία με τους Οικουμενιστές Επισκόπους!


«Οι κόλακες είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί μας»


Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Οἱ κόλακες εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροί μας.

Μᾶς τυφλώνουν καί δέ μᾶς ἀφήνουν νά δοῦμε τά πολλά μας ἐλαττώμματα. Ἔτσι μᾶς δυσκολεύουν στό δρόμο πρός τήν τελειότητα, ἰδιαίτερα ἄν εἴμαστε φίλαυτοι καί δέ βλέπουμε μακριά. Γι᾿ αὐτό καί πρέπει νά μήν ἀκοῦμε αὐτούς πού μᾶς κολακεύουν ἤ νά τούς ἀποφεύγουμε. Ἀλίμονο σέ κεῖνον πού περιβάλλεται ἀπό κόλακες.


Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού περιβάλλεται ἀπό καλόκαρδους κι ἁπλούς ἀνθρώπους πού δέν κρύβουν τήν ἀλήθεια, ἀκόμα κι ἄν αὐτή εἶναι δυσάρεστη, ὅπως γιά παράδειγμα ὅταν ἐντοπίζουν τό σφάλμα του, τά πάθη καί τά λάθη του.