Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Μια επικίνδυνη εκπομπή-ομιλία στο Ράδιο της Μητροπόλεως Πειραιώς!


   Πρόκειται γιὰ ἕνα “ἀξιολύπητο” κείμενο ποὺ μὲ δημοσιογραφικὴ μαεστρία διαστρέφει τὰ πάντα.


    Σὲ προηγούμενη ἀνάρτησή μας (15 Φεβρουαρίου 2017) μὲ τίτλο «"Στύλος Ορθοδοξίας": Άλλος ένας "Δούρειος Ίππος" του Οικουμενισμού και στύλος του Φαναρίου!!!», σχολιάσαμε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴν ραδιοφωνικὴ ἐκπομπὴ τοῦ κ. Διονύση Μακρῆ "ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ" στὸ κανάλι τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας (ἐδῶ), ποὺ δικαιολογοῦσε τὸν συγγράψαντα τὴν Ἐγκύκλιο «Πρὸς τὸν Λαό» καὶ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ τὸ ἐνέκριναν ὡς Ὁμολογητές!!! Αὐτοὶ οἱ Ἐπίσκοποι λέγει «προβαίνουν σὲ μιὰ ὁμολογία Πίστεως»!!!!!! Αὐτὴ ἡ ἐκπομπὴ τοῦ κ. Δ.Μ., γράφαμε, εἶναι μιὰ «ἐξωφρενικὴ καὶ φαντασιακὴ ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου "Πρὸς τὸν Λαό"», μὲ τὴν ὁποία «ἐπιχειρεῖται ἡ καθησύχαση τοῦ Λαοῦ!!!» (ἐδῶ).

  ἀλήθεια εἶναι ὅτι εἴχαμε μιὰ ἐλπίδα ὅτι θὰ γινόταν μιὰ ἀνασκευή, ὅσων ἐκεῖ ἐλέχθησαν. Ὅμως, ὁ κ. Μακρῆς ἐπανέρχεται σὲ νέα ἐκπομπή του (ἐδῶ)  καὶ ἐπαναλαμβάνει κάποιες ἀπὸ τὶς ἴδιες θέσεις διὰ τῶν ὁποίων ἀποπροσανατολίζεται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ καὶ δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι τὸ αἱρετικὸ Φανάρι ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν τὶς διαμαρτυρίες καί, ἴσως, …μετανόησε!!!
  Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀνάγκη νὰ παρουσιάσουμε ἀπομαγνητοφωνημένο τὸ κείμενο (ὁμιλία) τοῦ κ. Μακρῆ καὶ νὰ τὸ σχολιάσουμε, γιατί, πράγματι, πρόκειται γιὰ ἕνα κείμενο, ποὺ μόνο ἕνας δεξιοτέχνης Οἰκουμενιστὴς θὰ μποροῦσε νὰ γράψει. Ὅσο τὸ μελετᾶ κανείς, τόσο ἀγανακτεῖ, ἀλλὰ καὶ μένει ἔκπληκτος ἀπὸ τὴν προπαγανδιστικὴ δικαιολόγηση τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ πιστεύει ὅτι ὑπερασπίζεται τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Καὶ ἀσφαλῶς, ἀπὸ ἕνα ποὺ ἐμφανίζεται στὰ ἱστολόγια καὶ στὴ Γατζέα ὡς «ἀντιΟἰκουμενιστής», ὁ κίνδυνος εἶναι μεγαλύτερος· γιατὶ ἀπὸ ἕνα ποὺ γνωρίζεις ὅτι εἶναι Οἰκουμενιστὴς φυλάγεσαι· ἀπὸ ἕναν, ὅμως, ποὺ τὸν θεωρεῖς «ἀντι-Οἰκουμενιστή», πῶς νὰ φυλακτεῖς;
Βραβεύει τὸν Δημητριάδος Ἰγνάτιο!
 Κι ἀκόμα· πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ὁμιλία αὐτὴ παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ποὺ τελευταῖα ἔβγαλε τὴν μάσκα, καὶ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, «ἀδειάζοντας» ὅσους ἤλπιζαν τόσα χρόνια ὅτι θὰ διακόψει τὴν ἐπικοινωνία μαζί τους.
   Γιὰ τοῦτο δὲν παραλείπει ὁ κ. Μακρῆς νὰ ἐπαινεῖ τὸν δίγλωσσο Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ ὡς ἀγωνιστὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τάχα διαφωνοῦντα μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές! Ποιόν; 
Παρὼν στὰ ὀνομαστήρια τοῦ Μεσσηνίας
 Αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὴν μιὰ καταφέρεται κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κι ἀπ’ τὴν ἄλλη συναναστρέφεται, καὶ βραβεύει, καὶ συλλειτουργεῖ μὲ ὅλους τοὺς ΦΑΝΕΡΟΥΣ και ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΥΣ Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας! Αὐτόν, ποὺ ἀρνήθηκε μὲν νὰ πάει στὴν Κρήτη, γιὰ νὰ μὴν συμμετάσχει, τάχα, στὴν ψήφιση κακοδόξων ἀποφάσεων, ἀλλὰ μὲ τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ψήφισαν τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις, δὲν ἔχει κανένα πρόβλημα νὰ κοινωνεῖ!!!  Ἀλλ’ εἶναι ἀρχαιόθεν παρατηρημένο: «Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει»!

   ξ ἀρχῆς ὁ κ. Διονύσης Μακρῆς (Δ.Μ) παίρνει θέση: Ἡ Ἐγκύκλιος «Πρὸς τὸ λαό», δὲν ἐνημερώνει τὸ λαό, ἀλλὰ ἀντίθετα (ὅπως παρακάτω ἀποδεικνύει ὁ ἴδιος) τὸν ἐξαπατᾶ.
  Ἀλλά, παραδόξως, ἀπὸ τὴν 2§ τῆς ὁμιλίας του ἀναλαμβάνει νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ δικαιώσει τὸν συγγραφέα καὶ τὴν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων ποὺ ἐνέκρινε τὴν ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ ποὺ ἐπιχειρεῖ δολίως ἡ Ἐγκύκλιος!!! Μὲ ποιό ἐπιχείρημα; Ὅτι ἡ Σύνοδος μὲ τὴν χρησιμοποίηση αὐτῆς τῆς δολιότητας καὶ τὴν ἀπάτηςθέλει νὰ διατηρήσει τὴν «ἑνότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας»!!!
    Νά, λοιπόν, ποὺ καὶ οἱ λεγόμενοι ἀντι-Οἰκουμενιστές διέρχονται καὶ νομιμοποιοῦν κακόδοξες οἰκουμενιστικὲς πρακτικὲς καὶ μεθόδους! Ἡ δολιότητα καὶ ἡ ἐξαπάτηση στὴν ὑπηρεσία τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης!
    Πότε, ὅμως, ὁ Κύριος, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι χρησιμοποίησαν τὸν δόλο γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἑνότητος;  Ποτέ!  Ἀλλὰ ὁ Δ.Μ. μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Πειραιῶς φαίνεται πὼς εἶναι τοῦ Ἰησουΐτικου δόγματος «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα»!

         Ἀλλ’ ἂς ἔλθουμε στὴν ὁμιλία τοῦ κ. Μακρῆ. Λέει:
  Γιὰ τὴν Ἐγκύκλιο αὐτὴ τῆς Δ.Ι.Συνόδου «Πρὸς τὸ λαό» «δημιουργήθηκαν πολλὰ ἐρωτηματικά. Ἂν ὄντως ὅλα πῆγαν τόσο καλά, ὅπως ἀναφέρεται στὸ κείμενο, τότε γιατί νὰ ἀντιδροῦν οἱ ἑκατοντάδες ἁγιορεῖτες, μεγάλοι θεολόγοι τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως ὁ
π. Γ. Μεταλληνός, ὁ π. Θ. Ζήσης, ὁ κ. Δ. Τσελεγγίδης κ. ἄ.;». Οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου στὸ Κολυμπάρι «ἐξόργησαν πολλοὺς μητροπολίτες, ὥστε ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ διαρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους, ὅπως ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ Σεβ. Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας, ὁ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, προβληματίστηκαν ἐντόνως ἀπὸ τὸ Κολυμπάρι. Ἄραγε, καταγράφτηκε αὐτὸς ὁ προβληματισμός τους στὸ κείμενο ποὺ φέρεται πὼς συνέγραψε ὁ Σεβ. μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ;
    Κοιτάξτε, καλοί μου Χριστιανοί. Οὐσιαστικὰ τὸ κείμενο «Πρὸς τὸ λαό» δὲν ἐνημερώνει γιὰ τὸ τί ἔγινε στὴν Κρήτη. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Εἶναι λάθος ὁ τίτλος του. Καὶ λάθος ὁ πρόλογος τοῦ κειμένου. Οὐσιαστικὰ προσπαθεῖ νὰ συμβιβάσει τὰ ἀσυμβίβαστα. Ποιά προτεραιότητα, λοιπόν, ἐπικράτησε στὴν Σύνοδο, ὥστε νὰ φτάσουμε στὴν ἀποδοχὴ αὐτοῦ τοῦ κειμένου; Αὐτὸ ποὺ ἀπασχόλησε πάρα πολὺ τὴν Δ.Ι.Σύνοδο, ἀλλὰ ἀπασχολεῖ ἀκόμα τοὺς Ἀρχιερεῖς μας εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καὶ μὲ βάση αὐτὴ προέβησαν σὲ δύο πράγματα μέσα ἀπὸ τὸ κείμενο. Ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ καθησυχάσουν τὸν κόσμο, τὸ ποίμνιο, ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας βλέπουν καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν νὰ παρεκκλίνουμε τῆς ἀληθείας. Καὶ τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι μέσα ἀπ’ τὸ κείμενο προβαίνουν σὲ μιὰ ὁμολογία Πίστεως. Δηλαδή, δὲν ἐνημερώνουν τὸ τί ἔγινε στὸ Κολυμπάρι, ἀλλὰ καταγράφουν τὶς πάγιες ὀρθόδοξες θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως αὐτὲς παρουσιάζονται μέσα ἀπ’ τὶς 7 Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ἀλλὰ καὶ τὶς τοπικὲς μετέπειτα Συνόδους. [σ.σ.: Τί νὰ πρωτοσχολιάσει κανείς, ἐρχόμενος ἀντιμέτωπος μὲ μιὰ ἀνισορροπία συλλογισμῶν, εἰκασιῶν καὶ συμπερασμάτων; Γιὰ ποιά ὁμολογία μᾶς μιλᾶτε κύριε Δ.Μ.; Τέτοιου εἴδους προδοτικὴ ὁμολογία ἔκανε καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου! Ὁμολόγησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀναγνώρισε ἐκκλησιαστικότητα καὶ στὶς αἱρετικὲς ὁμολογίες! Κι ὅμως εἴπατε ὅτι ἡ Κολυμπάριο Σύνοδος δὲν εἶναι ὀρθόδοξη. Πῶς λοιπόν, εἶναι Ὀρθόδοξη ἡ Ἐγκύκλιος «Πρὸς τὸ λαό», ἀφοῦ δὲν κατεδίκασε τὶς κακοδοξίες τῆς Κολυμπαρίου; Καὶ πῶς μποροῦσε ἡ Ἐγκύκλιος νὰ εἶναι ὀρθόδοξη, ἀφοῦ μέλη τῆς Δ.Ι.Συνόδου ἦσαν καὶ μέλη τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, καὶ δὲν τόλμησαν νὰ βγοῦν καὶ νὰ ποῦν ὅτι κάναμε λάθος στὴν Κρήτη, ἀλλὰ ἀντίθετα ὑποστήριξαν ἀνοικτὰ τὴν νομιμότητα τῆς Συνόδου ἢ ἀρνήθηκαν νὰ ἐλέγξουν τοὺς συναδέλφους τους ποὺ τὴν νομιμοποίησαν;
    Ἀσφαλῶς ὁ κόσμος ποὺ δὲν ἀσχολεῖται μὲ αὐτὰ τὰ θέματα δὲν «πῆρε μυρουδιὰ» γιὰ τὸ τί ἔγινε στὴν Κρήτη! Οἱ πιστοί, ὅμως, ποὺ ἐνδιαφέρονται, ὄχι μόνο δὲν ἡσύχασαν, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀνησύχησαν περισσότερο καὶ ἀγανάκτησαν, γιατὶ μὲ τὴν Ἐγκύκλιο "Πρὸς τὸ Λαό" ἡ Δ.Ι.Σύνοδος ἀποδέχτηκε οὐσιαστικὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου.
    Ὅλους αὐτοὺς τοὺς πιστούς, ὅμως, ἐπεχείρησε νὰ καθησυχάσει ὁ Δ.Μ. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἂν εἶχε –παίζοντας αὐτὸ τὸ ρόλο– οἰκονομικὰ ἢ ἄλλα ὀφέλη (ὁ ἴδιος σὲ ἄλλη ἐκπομπὴ μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι τὸν κατηγόρησαν γιὰ κάτι τέτοιο καὶ τὸ ἀρνεῖται, ἐδῶ), ἀλλὰ μᾶς ἐνδιαφέρει ὅτι καὶ τὶς πιὸ ἀγαθὲς προθέσεις νὰ εἶχε, ἔπρεπε νὰ ἀνασκευάσει σὲ μιὰ δεύτερη ἐκπομπή, ὅσα στὴν πρώτη εἶπε·  καὶ πέρασαν ἑβδομάδες ἀπὸ τότε ποὺ τοῦ ἐπισημάνθηκαν τὰ λάθη του, ἀλλὰ ἐπιμένει (ἐδῶ).
   (Συνεχίζει): Οὐσιαστικὰ τὸ κείμενο πρὸς τὸν λαὸ ἀπευθύνεται ὄχι πρὸς ἐμᾶς τοὺς πιστούς, ἀλλὰ ἔχει στόχο κι ἀπευθύνεται πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ πρὸ παντὸς πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, τὸν κ. Βαρθολομαῖο. Καὶ θὰ πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν, ὅταν τὸ διαβάζουμε, ὅτι εἶναι τὸ πρῶτο ἐπίσημο κείμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴ ψευτοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου. Καὶ τί λέει ἄραγε, θὰ ἀναρωτιέστε, πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὸ κείμενο πρὸς τὸ λαό; Ρητῶς καὶ κατηγορηματικὰ τὸ ἀναφέρει ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὶς περίεργες ὑπερβάσεις, γιὰ νὰ μὴν πῶ καμιὰ χειρότερη λέξη [σ.σ.: Ποῦ τὸ εἶδε αὐτὸ ὁ ποιητής;]. Ὅπως αὐτὴ λ.χ. τῆς ἀναγνώρισης τῶν αἱρέσεων τῆς Δύσης ὡς ἑτερόδοξες Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες. Εἶναι μήνυμα πρὸς τὸ Φανάρι. Τὸ Κολυμπάρι ἀναγνώρισε τὶς αἱρέσεις ὡς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες, τὴν στιγμὴ ποὺ ξέρουμε ὅτι μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Μᾶς ἀκοῦν κάποιοι; [σ.σ.: Ὤ, τῆς παραπληροφόρησης! Πότε, οἱ Ἅγιοι, ὅταν μία Σύνοδος ἐξέδιδε αἱρετικὲς ἀποφάσεις, καθησύχαζαν τὸ ποίμνιο ὅτι δὲν συμβαίνει τίποτε, καὶ ἔστελναν μισοβέζικα μηνύματα στοὺς αἱρετικούς; Πότε μιὰ Σύνοδος, ποὺ περιελάμβανε στὴν σύνθεσή της μέλη ποὺ ψήφισαν αἱρετικὲς ἀποφάσεις (ὅπως στὸ Κολυμπάρι), ἀμνήστευαν τὰ αἱρετίζοντα μέλη της, καὶ ἔστελναν «εὐγενικὰ» μηνύματα σὲ ἄλλους αἱρετίζοντες; Τραγελαφικὲς θέσεις!].
  Γιατί δὲν τὸ λέει τὸ κείμενο ξεκάθαρα; Κοιτάξτε. Κανονικὰ ἡ Ἐκκλησία τὴ Ἑλλάδος ἔπρεπε παντελῶς νὰ ἀπορρίψει ἀρκετές, γιὰ νὰ μὴν πῶ ὅλες, τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. Κάτι τέτοιο ὅμως, ἂν τὸ ἔπραττε σ’ αὐτὴ τὴν χρονικὴ στιγμή, θὰ ἄφηνε ἐκτεθειμένο, ἢ καλύτερα θὰ ἄφηνε ἐκτεθειμένους, νὰ μὴν χρησιμοποιήσω μόνο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὄχι μόνο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο (βέβαια ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔχει βαρύτητα, γιὰ πρώτη φορὰ οἱ προκαθήμενοι ὑπογράφουν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἐπίσκοποι δὲν μετράει ἡ ὑπογραφή τους), θὰ ἄφηνε πρωτίστως ἐκτεθειμένο τὸν μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπόλοιπους 23 Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς 24 ποὺ μετεῖχαν (δὲν ὑπέγραψε τὰ κείμενα μόνο ὁ Σέβ. μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος) θὰ τοὺς ἄφηνε ἐκτεθειμένους. [σ.σ.: Θαυμάστε ὀρθόδοξο πνεῦμα! Γιὰ νὰ μὴν ἀφήσει ἐκτεθειμένους τοὺς Οἰκουμενιστὲς (Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), μᾶς λέει ἀδι-ανόητα ὁ κ. Δ.Μ., γι’ αὐτὸ δὲν ἀπέρριψε τὶς «ἀποφάσεις  ποὺ ἔπρεπε παντελῶς νὰ ἀπορρίψει»!!!].
   Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε δέχτηκαν πιέσεις, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου, γιὰ νὰ ὑπογράψουν τὰ κείμενα. Θὰ ἔπρεπε λοιπόν, ἀφοῦ θὰ ἀποφάσιζαν σ’ αὐτὴ τὴν χρονικὴ στιγμὴ νὰ ἀπορρίψουν τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καὶ νὰ ταυτισθοῦν μὲ τὰ τέσσερα Πατριαρχεῖα ποὺ δὲν συμμετεῖχαν σ’ αὐτή (εἶναι τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, τὸ Πατριαρχεῖο Ρωσίας, τὸ Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας), θὰ ἔπρεπε λοιπὸν μία τέτοια ἀπόφαση νὰ συνοδευθεῖ καὶ ἀπὸ τὶς ἀνάλογες παραιτήσεις τῶν Ἐπισκόπων μας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Καὶ τότε, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι θὰ ἐδημιουργεῖτο μεῖζον ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, ἀφοῦ μία τέτοια ἀπόρριψη, ἐκτὸς τῶν προβλημάτων ποὺ θὰ ἐδημιουργοῦσε μέσα στοὺς κόλπους τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θὰ ἑρμηνευόταν ὡς ἄμεση, ὄχι ἔμμεση, κήρυξη πολέμου μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
    [σ.σ.: Τίς ἡμᾶς ἐβάσκανε, κ. Μακρή, νὰ διαστρέφετε τελείως τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσετε τὰ σχέδια τοῦ Πατριαρχείου; Ποῦ εἴδατε γραμμένο ὅτι, ὅποιος ἐμμένει στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, πρέπει νὰ παραιτεῖται καὶ νὰ δίδει στοὺς αἱρετικοὺς τὴν παραίτησή του καὶ τὴν Ἐπισκοπή του, ὥστε νὰ τὴν καταλάβει ἕνας αἱρετικός; Ἀντὶ νὰ ἐνθαρρύνετε τοὺς Ἐπισκόπους νὰ ἀντισταθοῦν στὸν ἀρχι-αιρεσιάρχη Βαρθολομαῖο, τοὺς ἀποθαρρύνετε καὶ τοὺς προτρέπετε ἔμμεσα ὅτι πρέπει νὰ παραιτηθοῦν, στὴν περίπτωση ποὺ θὰ ὑπεστήριζαν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη; Καὶ ποιός σᾶς δίδαξε ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητος αὐτὴ τὴν στιγμὴ ὁ πόλεμος κατὰ τῆς αἱρέσεως (κι ὄχι κατὰ τοῦ Πατριαρχείου ὡς θεσμοῦ) ποὺ φωλιάζει στοὺς κόλπους τοῦ Πατριαρχείου; Πῶς, ἀλήθεια, πῶς ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς συνεχίζει τὴν συνεργασία μαζί σας; Τὸ εἴπαμε, ἀλλὰ ἂς ξανατονιστεῖ: «Ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει»!].
    Ἡ Ἐκκλησία μας λοιπόν, ἡ Ι. Σύνοδος, ἔβαλε μπροστὰ κυρίως τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσπάθησε νὰ συμβιβάσει τὰ ἀσυμβίβαστα, παρουσιάζοντας τὶς πάγιες θέσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐὰν λοιπόν, τὸ διαβάσουμε ἐπακριβῶς τὸ κείμενο χωρὶς νὰ λάβουμε ὑπόψιν ὅλα αὐτὰ ποὺ εἴπαμε, τότε, τὸ πρῶτο συμπέρασμα ποὺ μπορεῖ νὰ βγεῖ ἀβίαστα ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη εἶναι ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἦταν μία γνήσια Ὀρθόδοξη Σύνοδος, ἡ ὁποία ἔλαβε ὀρθόδοξες ἀποφάσεις. [σ.σ.: Ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ἔβγαλε ὁ λαός, κ. Δ.Μ. Κι αὐτὸ τὸ συμπέρασμα εἶναι καταστροφικό. Καὶ δὲν θὰ ἔχετε φαντάζομαι τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι ὁ λαὸς περιμένει πῶς καὶ πῶς τὴν ἐκπομπή σας γιὰ νὰ μάθει τὴν δική σας ἀλήθεια!]. Αὐτὸ βγαίνει μὲ μία πρώτη ἀνάγνωση, ἡ μία ὀπτικὴ γωνία.
    Ὡστόσο σ’ αὐτὸ τὸ κείμενο θὰ λέγαμε ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς ἀντιφάσεις, οἱ ὁποῖες δὲν ἀφοροῦν, ὁ κόσμος δὲν θέλει νὰ προβληματισθεῖ καὶ νὰ δεῖ, τί ἀκριβῶς ἔγινε στὸ Κολυμπάρι, ἀλλὰ οἱ ἀντιφάσεις αὐτὲς βοηθοῦν, ὥστε, αὐτοὶ ποὺ θὰ τὸ διαβάσουν καὶ θὰ καταλάβουν ἀκριβῶς περὶ τίνος πρόκειται νὰ κατανοήσουν ὅτι πρέπει νὰ ἀλλάξουν πολλὰ πράγματα. Καὶ ἤδη, κι αὐτὸ ἀποτελεῖ εἴδηση ποὺ σᾶς λέγω, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει κατανοήσει, φέρεται νὰ ἔχει κατανοήσει, τὴν ζημιὰ ποὺ προκάλεσε ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου καὶ φαίνεται νὰ θέλει νὰ βάλει νερὸ στὸ κρασί του καὶ νὰ ἑτοιμάσει μία νέα Πανορθόδοξη Σύνοδο, ὄχι γιὰ πολὺ μακριά, ἀλλὰ γιὰ τὸ μεθεπόμενο ἔτος, τὸ 2019. Ἔτσι λένε, οἱ δικές μας τουλάχιστον πληροφορίες. [σ.σ.: Νά, λοιπόν, κι ἡ προπαγάνδα τοῦ Φαναρίου, ἂς ὑποθέσουμε λόγῳ τῆς ἀγαθότητάς σας κι ὄχι σκόπιμη! Μ’ αὐτά, εἶναι σὰ νὰ λέτε στὸ λαό, κ. Δ.Μ., μὴν ἀντιδρᾶται, γιατὶ ὁ Πατριάρχης ἴσως, ἀπ' ὅ,τι «φαίνεται»,  νὰ θέλει κάποτε «νὰ βάλει νερὸ στὸ κρασί του»!!!].
    Ὁ Σεβ. λοιπὸν μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ποὺ φαίνεται νὰ εἶναι καὶ ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου, φαίνεται ὅτι ἐπιχείρησε νὰ μὴν κάνει τὴν παραμικρή, θὰ λέγαμε, κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν 8 κειμένων ποὺ παρήγαγε ἡ ἐν λόγῳ Σύνοδος καί, κυρίως, νὰ μὴν ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ τελευταῖο, τὸ 6ο κείμενο, τὸ ὁποῖο φέρει ὡς τίτλο, «Σχέσεις τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο». Αὐτὸ προκάλεσε καὶ προβλήματα, κυρίως αὐτό. Καὶ τὸ ἄλλο ἤτανε ἡ ἔμμεση ἀναγνώριση τοῦ Π.Σ.Ε. γιὰ πρώτη φορά. Ἔγινε λοιπόν, γι’ αὐτὸ τὸ θέμα τόσος θόρυβος ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ σὲ πανορθόδοξο ἐπίπεδο καὶ ὑπῆρξαν πάρα πολλὲς κριτικὲς κι ἀπὸ πολλούς...
    Ὁ συντάκτης ὅμως, δὲν ἀσχολεῖται κάν· τὸ προσπερνάει. Καὶ τὸ προσπερνάει μὲ μία Ὁμολογία Πίστεως. Προσέξτε· μία Ὁμολογία Πίστεως. [σ.σ.: Πρωτοφανὴς θέση στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας! Τὴν ἄρνηση τῶν Ποιμένων νὰ ἐλέγξουν ἐν Συνόδῳ τοὺς αἱρετίζοντες, ὁ Δ.Μ. τὴν ὀνομάζει ὁμολογία Πίστεως!]. Τί κάνει λοιπόν; Ἐπανέρχεται στὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔλαβε ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος τὸν περασμένο Μάϊο· τὶς γνωστὲς ἀποφάσεις ὅτι δὲν δεχόμαστε τὸν ὅρο αἱρετικές, αἱρέσεις καὶ χριστιανικὲς ὁμολογίες. Ἐπανέρχεται λοιπόν, καὶ λέγει ὅτι δὲν ἀναγνωρίζει τὶς αἱρέσεις ὡς ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ἀναφέρεται στὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖες, σύμφωνα μὲ τὸ Πατριαρχεῖο, πρέπει νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς ἀπ’ ὅλους· κι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ συμμετεῖχαν, ἀλλὰ κι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἀπουσίαζαν.
    Βέβαια ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας τὶς ἔχει ἀπορρίψει παντελῶς. Τὸ ἴδιο ἔχει κάνει καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, ἀλλὰ καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας. Ἡ Μόσχα, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας ἀκόμα δὲν ἔχει τοποθετηθεῖ ὁριστικῶς ἀπέναντι στὰ θέματα τῆς Συνόδου, ἴσως ἐπειδὴ περιμένει νὰ δεῖ τί, πῶς θὰ τοποθετηθοῦν οἱ ὑπόλοιπες Ἐκκλησίες καὶ μετὰ νὰ διατυπώσει τὶς δικές του θέσεις.
   Στὴ Σερβία, ἀκόμη, θὰ ἔχουμε τὴν ἀπόρριψη τῶν ἀποφάσεων. Βέβαια μπορεῖ ὁ Προκαθήμενος τοῦ Σερβικοῦ Πατριαρχείου νὰ ὑπέγραψε τὸ κείμενο καὶ κάποιοι ἄλλοι, ἀλλὰ 17 ἀπὸ τοὺς 24 Μητροπολίτες δὲν ὑπέγραψαν τὰ κείμενα γιὰ τὸ Κολυμπάρι καὶ εἰδικὰ τὴν παράγραφο 16, ὅπου ἀναγνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχουν, ἐκτὸς τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἄλλες Ἐκκλησίες, ἔστω καὶ μὲ τὸν ὅρο ἑτερόδοξες.
    Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου, σὲ μία ὑπέροχη ἔκθεση ποὺ κατέθεσε στὴν Ἱεραρχία τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, λέει ὅτι τὸ ἑτερόδοξες καὶ Ἐκκλησίες δὲν ὑπάρχει, λέει. Δὲν πρέπει νὰ πηγαίνουν μαζὶ αὐτὲς οἱ 2 λέξεις· ἡ μία ἀκυρώνει τὴν ἄλλη. Δὲν ὑπῆρχαν ἀκόμη μέσα στὸ κείμενο «Πρὸς τὸν Λαὸ» οἱ ἐπισημάνσεις, ὅπως τὶς κατέθεσαν ὁ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς, Καλαβρύτων, Ναυπάκτου. Μετὰ ἀποκρύπτεται, ἐνῶ μιλάει στὸ κείμενο περὶ τῆς συνοδικότητας…, ὅτι στὸ Κολυμπάρι δὲν μετεῖχαν 4 Πατριαρχεῖα. Πῶς λοιπὸν ἐνημερώνεται ὁ ὀρθόδοξος λαός, ὅταν ἀποκρύπτονται σημαντικὰ γεγονότα, ὄχι μποϊκοτάρισαν, δὲν μετεῖχαν γιατί διαφώνησαν μὲ τὰ προσυνοδικὰ κείμενα, ὄχι μὲ τὶς ἀποφάσεις ποὺ θὰ ἐλαμβάνονταν στὴν Κρήτη.
    Ἡ Σύνοδος λοιπὸν τῆς Κρήτης, ἦταν μία Σύνοδος Προκαθημένων μὲ τὶς συνοδεῖες τους. Πρώτη φορὰ ἔγινε τέτοια Σύνοδος. Δεύτερον. Ἦταν μία Σύνοδος ἡ ὁποία δὲν καταδίκασε, ὅπως οἱ προηγούμενες Σύνοδοι σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καταδίκαζαν αἱρέσεις. Ἡ μοναδικὴ Σύνοδος ποὺ δὲν εἶδε ὅτι ὑπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα μὲ τὶς αἱρέσεις, εἶναι ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου. Αὐτὸ καὶ μόνο τὴν καθιστᾶ ψευτοσύνοδο. Ἄραγε, λοιπόν, ἀφοῦ δὲν ἐνημερώνει τὸ κείμενο «Πρὸς τὸ Λαὸ» τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιο, ποῦ ἀποσκοπεῖ; Τί ἐπιδιώκει, θὰ λέγαμε;
    Οὐσιαστικά, ὅπως τὸ γράφουμε καὶ στὸ «Στύλο τῆς Ὀρθοδοξίας» (ποὺ κυκλοφόρησε χθές, μὲ πάρα πολὺ ὡραῖα θέματα, καὶ μία πολὺ ὡραῖα ἀνάλυση στὸ κείμενο «Πρὸς τὸ Λαό») τὸ κείμενο «Πρὸς τὸ Λαὸ» ἀποβλέπει πρὸς τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. ἀποβλέπει πρὸς ὅλους αὐτοὺς [σ.σ.: Ναί, ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ τοὺς ἀποδοκιμάσει ἢ νὰ τοὺς προβληματίσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς καθησυχάσει, ὅτι οἱ Ἕλληνες Ἐπίσκοποι μπῆκαν στὴν στρούγκα] ποὺ καθοδηγοῦν τὸν Οἰκουμενισμὸ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, προκαλώντας διχασμὸ στοὺς κόλπους τοῦ Ποιμνίου. [σ.σ.: Πρώτη φορὰ Σύνοδος, ποὺ ἔχει ὑπογράψει αἱρετικὲς ἀποφάσεις ἐξυμνεῖται ὡς Ὀρθοδοξοῦσα, ἐπειδὴ μετὰ τὴν κατοχύρωση αἱρετικῶν ἀποφάσεων διὰ τῆς ὑπογραφῆς της, ὄχι μόνο δὲν τὶς πῆρε πίσω, ἀλλὰ παίζει διπλωματικὰ παιχνίδια…].
    (Συνεχίζει): Οὐσιαστικὰ θὰ λέγαμε, νὰ τὰ ποῦμε ἔτσι ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια, ξεκινᾶ ἡ Ἀθήνα ἕνα πόλεμο νεύρων μὲ τὸ Φανάρι, μὲ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Δὲν προσπέρασε ἡ Ἀθήνα ὅτι στὴν Κρήτη κατέβηκε μὲ 10 προτάσεις συγκεκριμένες οἱ ὁποῖες ἐλήφθησαν ὁμόφωνα ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία. Κι ἀπὸ τὶς δέκα προτάσεις ποὺ κατέθεσα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ μία ἔγινε ἀποδεκτή. [σ.σ.: Τί λέει ὁ ἄνθρωπος; Ποιός ἔφταιγε, ἂν οἱ Ἱεράρχες στὴν Σύνοδο δὲν ὁμολόγησαν καὶ ψήφισαν ὅ,τι τοὺς ἐπέβαλε ὁ ἀρχιαιρεσιάρχης Βαρθολομαῖος; Αὐτὸ θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ ἰσχυρισθοῦν, ἂν ἐν τῷ μεταξὺ ζητοῦσε συγγνώμη γιὰ τὴν ὑποχώρηση σὲ θέματα Πίστεως, ἂν διόρθωνε τὰ ἡμαρτημένα. Ἐνῶ τώρα; … Τί μᾶς λέει ὁ ἄνθρωπος; Ξέχασε ὅτι ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Οἱ ἴδιοι οἱ 24 Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν τὴν ἔκαναν ἀποδεκτή, ἐφ΄ ὅσον δὲν τὴν ἀπέρριψαν; Γιατί μπερδεύει τοὺς πιστούς; Ποιά διατεταγμένη ὑπηρεσία ἐξυπηρετεῖ; Γιατί σιγοντάρει τὴν προδοσία τῶν Μητροπολιτῶν καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου;]. Οἱ 6 ἀπορρίφθηκαν καὶ οἱ τρεῖς τροποποιήθηκαν ἀπὸ τὴν νέα θεολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀξίζει ἀκόμη ν σημειωθεῖ ὅτι, πρὶν τὴν ἔκδοση τῆς Ἐγκυκλίου «Πρὸς τὸ Λαό», προηγήθηκε ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱ. Συνόδου μὲ τὴν ὁποία ἀρχειοθετεῖτο ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχη, βάσει τῆς ὁποίας ζητοῦσε τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία 2 μητροπολιτῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δηλ. παρενέβαινε στὰ διοικητικά της αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ζητοῦσε λοιπὸν τὴν κεφαλὴ ἐπὶ πίνακι τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, καθὼς καὶ τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου. Ζητοῦσε ἐπίσης τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἡ Σύνοδος τὴν ἀπέρριψε, τὴν ἀγνόησε καὶ τὴν ἔβαλε στὸ ἀρχεῖο τὴν ἐπιστολή. Μάλιστα ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν γιὰ νὰ περάσει ἕνα ἔμμεσο μήνυμα πρὸς τὸ Φανάρι τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων κατέβηκε στὸν Πειραιᾶ, γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἡ Ἐκκλησία Ἑλλάδος εἶναι ἑνωμένη καὶ δὲν μπορεῖ κανένας, ἀκόμα κι ἂν λέγεται Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, νὰ διασπάσει τὴν ἑνότητά της. [σ.σ.: Αὐτὸ εἶναι εἴδηση. Ὁ συνεργάτης τοῦ Πειραιῶς, κ. Δ. Μακρής, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Πειραιῶς (ἢ καὶ τὸ ἀντίθετο) κάλεσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὡς σημειολογικὴ κίνηση τοῦ ὅτι ἐπίσημα ὁ Πειραιῶς θέλησε νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Οἰκουμενιστὴ Ἱερώνυμο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἱερώνυμος βαρύνεται γιὰ τὴν ψήφιση τῶν κακόδοξων ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου! Ἑνώθηκε, λοιπόν, κι ὁ κ. Σεραφεὶμ μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές! Ἕνωση ἐν τῇ αἱρέσει!]. Ἀρχίζει λοιπὸν ἕνας πόλεμος νεύρων μὲ τὰ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἀπὸ τὴ μία λέμε ὅτι πληροφορεῖται γιὰ τὸ Κολυμπάρι, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη παρουσιάζονται οἱ θέσεις, ὁμολογιακὲς θέσεις τῆς Πίστεώς μας. Δηλαδή, μία λέει μέσα στὸ κείμενο, Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δὲν ὑπάρχει σωτηρία ἔξω ἀπ΄ αὐτὴν τὴν Ἐκκλησία. Κι αὐτὸ πιστεύουμε, εἶναι τὸ Πιστεύω μας, καὶ ἄρα δὲν ὑπάρχουν ἄλλες Ἐκκλησίες. Δὲν τὸ λέει, τὸ ἀφήνει ὅμως νὰ τὸ συμπεράνει τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. [σ.σ.: Γιὰ θαυμάστε τὴν διαστροφὴ τῆς ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ποὺ μᾶς παρουσιάζει ὁ Δ.Μ. Ὁμολογία εἶναι, κατὰ τὸν Δ.Μ. εἶναι νὰ μὴν ὁμολογεῖς, ἀλλὰ νὰ ἀφήνεις τοὺς ἄλλους νὰ συμπεραίνουν ὅτι ὁμολογεῖς! Καὶ ἐννοεῖται, ὅτι ὁ καθένας θὰ συμπεραίνει …ὅ,τι θέλει!].
    Βέβαια, ὑπάρχει καὶ ἕνα, ὑπέρμετρος ζῆλος θὰ ἔλεγα, τοῦ Σεβ. Μητρ. Θεσσαλονίκης, ποὺ ἦρθε σὲ γνώση ἡ ἐπιστολή, κι ἂν καὶ γνωρίζει ὅτι ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἀγνοήθηκε παντελῶς καὶ ἀρχειοθετήθηκε ἀπὸ τὴν Ι. Σύνοδο, ἐκεῖνος ἐπιμένει νὰ προβεῖ σὲ διώξεις τοῦ π. Θ. Ζήση, ἀλλὰ καὶ τοῦ π. Ν. Μανώλη, δύο κληρικῶν ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ νὰ δείξουν τὰ λάθη ποὺ ἔγιναν στὴν Κρήτη καὶ νὰ τὰ διορθώσουν. Ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγώνα, δὲν θέλουν νὰ διασπάσουν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν θέλουν νὰ παρεκκλίνουν κι ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας. Ὁ Ἅγιος Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ φίλος του ὁμιλοῦντος ἀπὸ πολὺ παλιά, νομίζω ὅτι πρέπει νὰ τὸ ἀγνοήσει τελείως τὸ πατριαρχικὸ αἴτημα…
    Ὡς κεντρική, λοιπόν, ἰδέα τοῦ κειμένου, ἀποτελοῦν θὰ λέγαμε τὰ κάτωθι σημεῖα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, ἡ Ὀρθόδοξη. Ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει πάντοτε τὴν ἐπιστροφὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοδόξων σὲ αὐτήν. Στὴν Κρήτη ὅμως διακηρύχτηκε κάτι τὸ ἀντίθετο. Ἀναγνωρίστηκαν ὡς Ἐκκλησίες οἱ ἑτερόδοξοι. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία λέει ἡ Κρήτη, ἀποδέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία τῶν μὴ εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν. Αὐτὰ λέγει ἡ Κρήτη. Ἐμεῖς ξέρουμε· Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη, κι οἱ ἄλλες εἶναι αἱρέσεις καὶ χριστιανικὲς ὁμολογίες. Ἐπίσης, δὲν ἀναφέρεται στὴν ἀναγνώριση τοῦ Π.Σ.Ε. Κι ἐκεῖ ἔχουμε λάθη. [σ.σ.: Ὁμιλεῖ, ὡσὰν νὰ ἔγραψε αὐτὸς τὸ κείμενο καὶ γνωρίζει τὶς ἀπόκρυφες καὶ μὴ ὁμολογούμενες σκέψεις τοῦ συντάκτου καὶ ὅσων τὸν πίεσαν νὰ γράψει αὐτὰ ποὺ ἔγραψε. Ὅμως, ἔτσι κι ἀλλιῶς, οὐδέποτε τήρησαν τέτοια στάση οἱ Ἅγιοι]. Οὐσιαστικὰ μέσα ἀπὸ τὸ κείμενο «Πρὸς τὸ λαό», εἶναι σὰν νὰ στέλνει ἕνα μήνυμα πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ τὰ ξαναδεῖ τὰ πράγματα, νὰ μὴν πιέζει τὶς Ἐκκλησίες, νὰ ξαναεξετάσει τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν σωστὴ ὀπτικὴ γωνία πλέον, καὶ νὰ ὁρίσει ἕνα διαφορετικὸ δρόμο ἀντιμετώπισης, γιὰ νὰ μὴ διχάζει τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ προκαλοῦνται προβλήματα μέσα στοὺς κόλπους μὲ ἀποτειχίσεις, μὲ διακοπὴ μνημοσύνων καὶ οὕτω καθ΄ ἑξῆς. [σ.σ.: Νά, λοιπόν, μιὰ μὴ ὁμολογημένη ἐπιδίωξη τοῦ ὁμιλητῆ, ποὺ συμφωνεῖ μὲ τὶς σιγονταροοικουμενιστικὴ στάση τοῦ Πειραιῶς, στοῦ ὁποίου τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ ὁμιλεῖ: Νὰ παρουσιάσει καλὲς προθέσεις, ὥστε νὰ ἀποτρέψει τὶς ἀποτειχίσεις!].
    Καὶ ἡ πληροφορία μας, λοιπόν, ποὺ ἔρχεται δὲν εἶναι ἀκόμη πολὺ ἐπιβεβαιωμένη ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ἀκούστηκε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, εἶναι ὅτι τὸ Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο ἐξετάζει πλέον τὸ ἐνδεχόμενο μὲ διαφορετικὲς συνθῆκες καὶ πιθανὸν μὲ τὴν μὴ συμμετοχὴ μυστικῶν ὀργανώσεων, ὅπως ἡ CIA ποὺ μετεῖχε στὸ Κολυμπάρι μέσω μίας ἐκλεκτῆς κυρίας στὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. [σ.σ.: Ὥστε «ἐκλεκτὴ κυρία» ἡ ἐκπρόσωπος τῆς CIA; Θὰ τρελαθοῦμε ἐντελῶς].  Νὰ συγκαλέσει μία σωστὴ Σύνοδο στὴν ὁποία θὰ συμμετέχουν ὅλοι, ἀκόμη κι αὐτοὶ οἱ «ἀντιφρονοῦντες», ἀκόμη καὶ ἁγιορεῖτες. [σ.σ.: Τότε γιατί τὴν προπαγανδίζεις ἐπίσημα καὶ καθησυχάζεις τὸ λαὸ μὲ ψεύτικα ἐπιχειρήματα κύριε Μακρή; Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλη πληροφορία. Ὅτι ὁ Βαρθολομαῖος ἕως τὸ 2019 θὰ προσωρήσει στὸ κοινὸ ποτήριο! Ἄρα ἐσύ, εἴτε δὲν νὰ γνωρίζεις (ὁπότε ἔπρεπε νὰ σιωπήσεις) εἴτε γνωρίζεις, δρᾶ σὰν προβοκάτορας τοῦ Φαναρίου!]. Καὶ τότε θὰ ὁδεύει ἡ Ἐκκλησιὰ πρὸς τὴν ἑνότητα μέσα ἀπὸ μία πραγματικὴ πορεία, ἂς ποῦμε γιὰ ἀναγνώριση τοῦ Ἡμερολογίου· μία ὁμόφωνη ἀπόφαση γιὰ ἐπαναφορὰ ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, θὰ ἐξασφάλιζε κατὰ πολὺ τὴν ἑνότητα.


   Γιὰ νὰ δοῦμε λοιπόν, θὰ μπορέσει τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο νὰ ξεπεράσει τὶς ὅποιες πιέσεις δέχεται ἀπὸ πολιτικοὺς κυρίως παράγοντες, ὄχι ἀπὸ ἐκκλησιαστικούς [σ.σ.: Ἄ, λοιπόν, ὥστε στὸν Πάπα χρεώνεις μόνο τὸν πολιτικό τους ρόλο;] καὶ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸ ἅρμα τοῦ Παπισμοῦ καὶ τὸ ἅρμα τοῦ Ἰσλαμισμοῦ;… 


Τὸ Βίντεο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.