Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Η επικοινωνία με Οικουμενιστές, σημαίνει απομάκρυνση από τους Αγίους!Πρὶν λίγες μέρες παραθέσαμε τὶς θέσεις τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση καὶ τοῦ π. Διονυσίου Τάτση, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦσαν περὶ τῶν παπόφιλων, δηλ. τῶν Οἰκουμενιστῶν (οἱ θέσεις τους ἐδῶ), μετὰ τῶν ὁποίων δὲν πρέπει νὰ ἔχουν καμία ἐπι-«κοινωνία», ὅσοι θέλουν νὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς Ἁγίους!!!
Σήμερα θὰ παραθέσουμε κάποια ἀκόμα μικρὰ κείμενα, διὰ τῶν ὁποίων ὁ μὲν π. Θεόδωρος Ζήσης, κατοχυρώνει αὐτὲς τὶς θέσεις, παραπέμπων στὴν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ δὲ π. Διονύσιος προειδοποιεῖ.
Γράφει ὁ π. Θεόδωρος, πὼς ὁ ἅγιος Μᾶρκος Εγενικς στν μολογία πίστεως πο κατέθεσε στ σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, πικαλεῖται κείμενο το Μ. Βασιλείου, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος διδάσκει «τι σους (“ὀρθόδοξους”) κοινωνον μ τος τεροδόξους, χι μόνον πρέπει ν τος θέτουμε σ κοινωνησία, “λλ μηδ δελφος νομάζειν». Kα προσθέτει ὁ ἅγιος Μᾶρκος: «παντες ο τς κκλησίας Διδάσκαλοι, πσαι α Σύνοδοι κα πσαι α θεαι Γραφα φεύγειν τος τερόφρονας παραινοσι κα τς ατν κοινωνίας διίστασθαι».
Ἐπίσης λέγει, ὅτι ὁ «γιος Μάρκος ταν πεπεισμένος πς σο πομακρυνόταν π τν λατινόφρονα πατριάρχη Μητροφάνη κα τος λοιπος λατινίσαντες (πόσο μᾶλλον μὲ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές), τόσο περισσότερο προσήγγιζε πρς τ Θε κα πρς λους τος γίους, κα χωριζόμενος π ατούς (τοὺς τότε Οἰκουμενιστές) νωνόταν μ τν λήθεια κα τος γίους Πατέρες: «Πέπεισμαι γρ κριβς τι σον ποδιΐσταμαι τούτου κα τν τοιούτων, γγίζω τ Θε κα πσι τος γίοις, κα σπερ τούτων χωρίζομαι, οτως νομαι τ ληθεί κα τος γίοις Πατράσι, τος Θεολόγοις τς κκλησίας» (π. Θεόδωρος Ζήσης - Οὔτε αἵρεσις οὔτε σχίσμα ὁ παπισμός, «Ὀρθόδοξος Τύπος», τεῦχος 3ης & 10ης Νοεμβρίου 2006).
Ἀλλὰ καὶ ὁ π. Διονύσιος Τάτσης προειδοποιοῦσε:
«Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ μεγάλη βλάβη στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν μπόρεσε μὲ τὴ δολιότητα νὰ πετύχει ὁ Πάπας, δηλαδὴ νὰ ὑποτάξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ πετυχαίνει τώρα μὲ τοὺς «ὀρθοδόξους» οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς ὑπόσχεται πολλὰ καὶ εὔχεται γιὰ περισσότερα, μιὰ καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς! τὸν ἔχουν ἀνάγκη!
» Ὁ ἐκ τοῦ φιλοπαπισμοῦ καὶ φιλοπροτεσταντισμοῦ κίνδυνος εἶναι μεγάλος. Πρέπει νὰ προλάβουμε τὴν ἐπερχόμενη προδοσία. Χρειάζονται περισσότεροι ζηλωτές, οἱ ὁποῖοι θὰ μιλοῦν μὲ παρρησία καὶ θὰ ἀφυπνίζουν τοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ ἀναπαύονται στοὺς θρόνους τους καὶ νωχελικὰ ἁπλώνουν τὰ χέρια τους νὰ εὐλογήσουν ἀδιακρίτως ὀρθοδόξους, παπικοὺς καὶ προτεστάντες, ἀδιαφορώντας ἂν μὲ τὴν τακτική τους αὐτὴ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία» (Ὀρθόδοξος Τύπος,13/01/2012).
Μόνο ποὺ τοὺς ζηλωτὲς τοὺς θέλετε στὰ μέτρα σας, καὶ ὄχι στὰ μέτρα τῶν διδασκαλιῶν τῶν Ἁγίων, εἰδάλλως τοὺς λοιδωρεῖτε!