Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Μία απλή απορία καί μία απλούστερη απάντηση!

Μία πλὴ πορία


   καὶ μία ἁπλούστερη ἀπάντηση!


http://www.triklopodia.gr/wp-content/uploads/2014/10/n-t-p.jpg

   ναρωτηθήκατε τόν τελευταῖο καιρό, γιατί δίδονται ἀφειδῶς πακτωλοί χρημάτων μέσα σέ λίγες μέρες γιά τήν δημιουργία hot spots γιά τούς χιλιάδες χιλιάδων ἰσλαμιστές λαθρομετανάστες καί δέν δίνονται τόσα χρόνια γιά τίς πολύ λιγότερες χιλιάδες Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀστέγων;
     Ποῦ βρήκαμε ξαφνικά τά χρήματα πού δέν ἔχουμε γιά ἐμᾶς, ἀλλά γιά τούς ξένους;...
    Ποιοί μᾶς τά ἔδωσαν, ὄχι γιά ἐμᾶς, ἀλλά γιά τούς ξένους;... 

Θά σᾶς ποῦμε ἐμεῖς γιατί γίνεται ὅλο αὐτό.
Γι’ αὐτό:


ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!
Ἄν δέν σβήσει τόν ἀρχαιότερο καί σπουδαιότερο πολιτισμό μας
καί ἄν δέν σβήσει τήν μόνη Ἀληθινή Πίστη 
πού ἔχουμε ὡς λαός,
πῶς θά φέρει τήν Παγκόσμια Κυβέρνηση,
τήν Παγκόσμια Πανθρησκεία,
καί τόν Παγκόσμιο Ἀντίχριστο;
Ὅσο ὑπάρχουμε θά ἀντιδροῦμε, θά φωνάζουμε, θά φωτίζουμε.
Πρέπει νά πεθάνουμε...νά σβήσουμε...

Ἀναρωτηθεῖτε τώρα, κι ἄν ἔχουμε Ἕλληνες-Ὀρθόδοξους πολιτικούς μέσα στό Κοινοβούλιο...

 

Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Η θεραπεία της υπερηφάνειας (Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης)

Σταχυολόγηση καί διασκευή κειμένου ἀπό τά “Πνευματικά Γυμνάσματα” τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Πῶς λοιπόν μπορεῖ νά γιατρευτεῖ ἡ φοβερή ἀρρώστια τῆς ὑπερηφάνειας;

Αὐτή μπῆκε μέσα στήν καρδιά μας καί μᾶς ἔκανε πνευματικά φτωχούς καί δυστυχισμένους. Μᾶς φούσκωσε σάν τ᾿ ἀσκιά καί μᾶς ἀπογύμνωσε ἀπό κάθε ἀρετή. Ἔτσι ἐφαρμόζεται σέ μᾶς τό ρητό τοῦ σοφοῦ Σειράχ: «Τρία εἴδη ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου καί προσώχθισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν· πτωχόν ὑπερήφανον, καί πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχόν ἐλαττούμενον συνέσει»1.
Καί ἐπειδή ἡ μεγαλύτερη ὑπερηφάνεια εἶναι τό νά πιστέψουμε ὅτι μποροῦμε νά γιατρέψουμε τήν ψυχική αὐτή ἀσθένεια μέ τίς δικές μας δυνάμεις, γι᾿ αὐτό ἡ μόνο θεραπεία εἶναι νά προστρέξουμε στό Θεό καί νά Τόν παρακαλέσουμε μαζί μέ τόν Προφήτη Δαβίδ, λέγοντας: «Μή ἐλθέτω μοι πούς ὑπερηφανίας»2. Δηλαδή: Μήν παραχωρήσεις, Κύριε, νά βάλει τό πόδι της ἡ καταραμένη ὑπερηφάνεια στήν ψυχή μου.

Πρῶτα πρέπει νά θεραπευτοῦν ὁ νοῦς καί ἡ θέληση τῶν ὑπερηφάνων.
Ὁ νοῦς θεραπεύεται μέ τό νά γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος πώς εἶναι ἕνα τίποτα μπροστά στό Θεό καί στούς ἁγίους, καί πώς ἡ δόξα τοῦ κόσμου εἶναι ἕνας καρπός πού δέν τόν τρέφει ἀλλά τόν φαρμακώνει. Ὁ Θεός, ἀφοῦ ἔκανε ὅλο τόν κόσμο, μέ ἄπειρη

Προσωπικές αντιπαραθέσεις με ... Οικουμενιστικές προεκτάσεις! --«Το πνεύμα της ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ σου επιτρέπει να πατάς σε ...δύο βάρκες».Απάντηση του Ιωάννη Β. Κογκούλη
στον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή

αναφορικά με το Προσκυνητάριο

με την εικόνα του Χριστού

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Όταν μου ζητήθηκε να τοποθετηθώ για την Αποκαθήλωση του Προσκυνηταρίου με την εικόνα του Χριστού, προβληματίστηκα, εάν έπρεπε να μιλήσω, αφού, μετά την αφυπηρέτησή μου, θέλησα να αποστασιοποιηθώ

Ο π. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, Γ΄.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

του π. Δανιήλ περί  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι π. Δανιὴλ Ἀεράκης, ἔκανε μιὰ ἀτυχῆ ὁμιλία· παρερμήνευσε τὴν Ἀποκάλυψη καὶ τὴν Ἁγία Γραφὴ στὸ περὶ ἀντιχρίστου θέμα, ἐνῶ πολλὰ καλὰ ἔχει προσφέρει στοὺς πιστοὺς μὲ τὶς ὁμιλίες καὶ τὰ βιβλία του, παρὰ κάποιες ἀκόμα ἀστοχίες, στὶς ὁποῖες ὅλοι μποροῦν νὰ πέσουν ὡς ἄνθρωποι.
Κάποιοι, θέλοντας νὰ στηρίξουν τὶς ἔμμονες ἰδέες τους περὶ τοῦ ἀντιχρίστου, σφραγίσματος κ.λπ., ἀπομαγνητοφώνησαν αὐτὴν τὴν ὁμιλία καὶ τὴν παρουσιάζουν ὡς τὴν κορυφαία ἑρμηνεία περὶ τῶν θεμάτων αὐτῶν.
Ὅμως, ἡ ἀνάρτηση τῆς ὁμιλίας ἀπὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιο (ἐδῶ) σκανδάλισε πολλοὺς πιστούς, καὶ γιὰ τοῦτο παραθέσαμε τὴν ὀρθόδοξη ἑρμηνεία κάποιων Πατέρων γιὰ τὸ θέμα. Δυστυχῶς κάποιοι ἐπιμένουν στὴν ὀρθότητα τῆς ἑρμηνείας τοῦ π. Δανιήλ (κάνοντας κακὸ πρῶτα-πρῶτα στὸν ἴδιο).
Ἐμεῖς, συνεχίζουμε τὴν παράθεση τῶν Πατερικῶν κειμένων, διὰ τῶν ὁποίων ἐκφράζεται ἡ διαχρονικὴ συμφωνία τῶν Πατέρων στὸ θέμα, ἀφοῦ ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως εἶναι γνωστό, δὲν ἑρμηνεύεται μὲ τὴ χρήση τῆς λογικῆς κάποιων συγχρόνων ἑρμηνευτῶν καὶ δὲν εἶναι τὸ μόνο θεόπνευστο κείμενο (ὅπως ἀλλοῦ ἔχει ὑποστηρίξει ὁ π. Δανιήλ). Ἀκόμα καὶ ὁ ἱ. Χρυσόστομος, ποὺ δὲν ἑρμήνευσε τὴν Ἀποκάλυψη, ἔχει διδάξει περὶ Ἀντιχρίστου, ὡς συγκεκριμένου ἀνθρώπου, ἀντίθετα ἀπ' ὅσα λέγει ὁ π. Δανιὴλ καὶ ὅσοι τὸν φιλοξενοῦν καὶ ἐπιμένουν στὴν ὀρθότητα τῶν λεγομένων του.
Παραθέτουμε
α) κάποια ἀπὸ τὰ ἀτυχῆ τμήματα τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Δανιὴλ Ἀεράκη καὶ στὴ συνέχεια
β) τὰ σχετικὰ κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων.


Α)  Ἀποσπάσματα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ π. Δανιὴλ  Ἀεράκη

«Επειδή πολλοί παρασύρονται στην εξέταση του μέλλοντος,  του μελλοντικού «αντικειμένου», του μελλοντικού «αντιχρίστου», του μελλοντικού «αθέου», του μελλοντικού «εκτάκτου σημείου» όπως λένε, του μελλοντικού «εκτάκτου προσώπου» όπως λένε, εγώ δεν το βρήκα πουθενά βέβαια όπως θα σας το αποδείξω, κι επειδή γύρω από αυτό το θέμα του «υιού της απωλείας», «υιού τη ανομίας», του «αντικειμένου», ποικίλα ονόματα δίνουν, και  παίρνουνε  πολλά ονόματα και από την Αγία Γραφή, και φυσικά τρομοκρατούν  τους ανθρώπους, γι΄ αυτό σήμερα θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους ΑγιοΓραφικά και ΑγιοΠατερικά.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «το ονομάζει ο “υιός της απωλείας”, το ονομάζει “ο άνθρωπος της ανομίας”, το ονομάζει “ο αντικείμενος”, τον ονομάζει “ο υπεραιρόμενος”, τον ονομάζει “ο θρονιασμένος μέσα στον Ναό”, τον ονομάζει “ο κατέχων”, το ονομάζει “το κατέχον”, όλα αυτά τα ονόματα, ναι υπάρχουν, λέω, στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικείς Επιστολή, αλλά, ποιος σας είπε ότι αυτά τα ονόματα ταυτίζονται με  κάποιο πιθανό πρόσωπο που λέγεται «Αντίχριστος»; Εάν λοιπόν το πρόσωπο αυτό που άλλοτε λέγεται αντικείμενος, υπεραιρόμενος, άνθρωπος της αμαρτίας, υιός της απωλείας, άνθρωπος της ανομίας, κατέχων, το κατέχον, εάν όλα αυτά δηλώνουν παρακαλώ τον αντίχριστο, έχω να κάνω μερικά απλά ερωτήματα», καὶ κάνει κάποια λογικοφανῆ ἐρωτήματα, ἄσχετα μὲ τὴ θεόπνευστη «λογικὴ» τῶν Πατέρων!
Συνεχίζει παρακάτω ὁ π. Δανιήλ: «Τον «υπεραιρόμενον» και αυτόν που μπαίνει στην Εκκλησία και θρονιάζεται στον θρόνο του Θεού (Β΄Θεσ.  2,5) «ως θεός», ο κόσμος πια διαμαρτύρεται μ’ αυτήν την κατάσταση, με συγχωρείτε, όταν λέει ο Παύλος αυτό, ξέρετε τι εννοεί; Να σας το πω τι εννοεί: Την ειδωλοποίηση και τη θεοποίηση του εγώ μας. Ναι, αυτός είναι ο «αντικείμενος», αυτός είναι ο «υπεραιρόμενος».
-Γιά να σοβαρευτούμε λοιπόν και να μην ψάχνουμε ότι θα’ ρθει κάποιο σκοτεινό πρόσωπο, γιατί εγώ πουθενά δεν πείστηκα ποτέ ότι μες στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτό το πρόσωπο. 
«Όποιος δεν το πιστεύει και συγχρόνως Τον πολεμάει, είναι αντίχριστος, αυτό είναι όλη η υπόθεση, ακούστε πώς το λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του καθολική Επιστολή! Ας μου βρούν ένα άλλο χωρίο περί  αντιχρίστου! Πουθενά! Άρα λοιπόν, η θα υπακούμε στο λόγο του Θεού ή θα φτιάχνουμε δικές μας  τρελές θεωρίες.  Ακούστε τι λέει λοιπόν ο Ιωάννης: «καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν». (Α Ιωαν 2,18) Νυν! τώρα έ;   Τώρα έχουν έρθει! Τις εστιν ο ψεύστης; Και τις εστίν ο αντίχριστος;  Ο αντίχριστος είναι ο ψεύτης, ο Διάβολος. Κι ο ψεύτης είναι αντίχριστος…
Αν εγώ σας πω ότι μια φορά μιλάει για ένα τέτοιο σφράγισμα, μια φορά μόνο μιλάει, εκεί στο χωρίο αυτό του θηρίου, του θηρίου, όχι του αντιχρίστου, τώρα πώς ταύτισαν το θηρίο με τον αντίχριστο, τρέχα γύρευε!...

Ἂς δοῦμε, ὅμως, τώρα, τί λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιὰ τὸν Ἀντίχριστο καὶ πῶς ἀνατρέπουν τὰ συμπεράσματα τοῦ π. Δανιήλ. (Κάποια ἀκόμα κείμενα Πατέρων καὶ θεολόγων ἔχουμε ἤδη δημοσιεύσει, ἐδῶ κι ἐδῶ).

Β)  Ἀποσπάσματα ἀπὸ κείμενα τῶν Ἁγίων:

«Περὶ δὲ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ἑτέραν φησὶν αἰτίαν ὁ Παῦλος. Ποίαν δὴ ταύτην; Τὸ πᾶσαν καὶ ἐντεῦθεν ἀποκλεισθῆναι τῶν Ἰουδαίων τὴν ἀπολογίαν. Ποίαν γὰρ ἂν σχοῖεν συγγνώμην, τὸν Χριστὸν μὴ δεξάμενοι, οἱ μέλλοντες ἐκείνῳ πιστεύειν; (Χρυσοστόμου Ἰω., Πρὸς τοὺς σκανδαλιζομένους ἐπὶ ταῖς παρανομίαις ταῖς γινομέναις… καὶ περὶ ἀκαταλήπτου).
«Εἶπε δε που καὶ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου, ἡνίκα ἔλεγεν· Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐκ ἐδέξασθέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε» (Χρυσοστόμου Ἰω., Ὑπόμνημα εἰς τὴν Πρὸς Θεσσαλονικεῖς Β΄ ἐπιστολήν).
«Οὐκ ἂν οὖν τοσαῦτα παρῆκεν ὁ Παῦλος περὶ τοῦ ἀντιχρίστου