Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Ο Οικουμενισμός διευρύνεται και οι αντι-Οικουμενιστές συρρικνώνονται!

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων:
η δεύτερη γιάφκα Οικουμενιστών
 μετά το Φανάρι!

Ευχές για τα Χριστούγεννα με εκπροσώπους δογμάτων και Εκκλησιών (δηλ. αρετικούς) αντάλλαξε ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος
(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Ευχές για τα Χριστούγεννα με εκπροσώπους δογμάτων και Εκκλησιών αντάλλαξε ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)
Δεκτοί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.Θεόφιλο έγιναν το περασμένο Σάββατο εκπρόσωποι Εκκλησιών και δογμάτων, και αντήλλαξαν ευχές για τα Χριστούγεννα.
Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:
Την 11.00 π.μ. ώραν του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2015 / 9ης Ιανουαρίου 2016, η Εκκλησία των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη εορτή των Χριστουγέννων αυτού.
Τούς Αρμενίους κληρικούς υπό τον Αρχιεπίσκοπον Άρην Σαβρανιάν εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη ο επί κεφαλής της ομάδος των Αρμενίων κληρικών Σεβασμιώτατος Άρης προσεφώνησε τον Μακαριώτατον λέγων ότι το φως της Γεννήσεως του επιφανέντος Ιησού Χριστού εις τον κόσμον επέλαμψε και εφώτισε τα έθνη, τα οποία εδέχθησαν αυτό και εσχημάτισαν την Εκκλησίαν. Παρά ταύτα και σήμερον υπάρχουν Έθνη μη δεχόμενα την αλήθειαν του Χριστού, διό και επιβάλλεται μεταξύ των συνεργασία διά την αντιμετώπισιν των φαινομένων αυτών.

Επίσκεψις της Αδελφότητος των Φραγκισκανών.
Την 9.15 π.μ. της πρωΐας του Σαββάτου, 27ης Δεκεμβρίου 2015/ 9ης Ιανουαρίου 2016, επεσκέφθη το Πατριαρχείον η Αδελφότης των Φραγκισκανών επί τη εορτή των Χριστουγέννων.
Την Αδελφότητα των Φραγκισκανών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Επί τη επισκέψει ταύτη προσεφώνησε τον Μακαριώτατον ο Κουστωδός της Αγίας Γης π. Pierre Batista Pizzaballa, λέγων ότι δοξάζομεν τον Θεόν, διότι εωρτάσαμεν και εφέτος εν μέσω προβλημάτων και καταδιώξεων των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν και ανά τον κόσμον. Παρ’ όλα αυτά ημείς ζώμεν επ’ ελπίδι, διότι ο Κύριος εισήλθεν εις την ζωήν και την ιστορίαν ημών και δη εις την περιοχήν ημών και εις ημάς εδόθη το προνόμιον να ζώμεν εις την γην ταύτην, εν η ο Εμμανουήλ, ήτοι ο Θεός μεθ’ ημών, επεσκέφθη ημάς και να δίδωμεν επαξίως την μαρτυρίαν ημών εις τον κόσμον.

Πάσαι αι Χριστιανικαί Κοινότητες εις την επί τοις Χριστουγέννοις επίσκεψιν αυτών.
Την 10.00 π.μ. ώραν της ιδίας ημέρας, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον επί τη εορτή των Χριστουγέννων αυτού ομού αι πλείσται των Χριστιανικών Κοινοτήτων των Ιεροσολύμων (πλην των Φραγκισκανών και των Αρμενίων, οι οποίοι επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον εις ιδίαν αυτών επίσκεψιν) ήτοι του Λατίνου Πατριάρχου εις Ιεροσόλυμα, των Συριάνων, των Κοπτών, των Αιθιόπων, των Λουθηρανών και των Αγγλικανών.
Τούς Αρχηγούς και τα μέλη των Κοινοτήτων τούτων εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.
Εις το πλαίσιον της συναντήσεως ταύτης, οι Προκαθήμενοι εξ ονόματος των Εκκλησιών αυτών ηυχήθησαν εις τον Μακαριώτατον

Η "αποτελεσματικότητα" του Αρχιεπισκόπου και των Συνοδικών!

 Τα ετοίμασαν όλα.
«Πράσινο φως» του υπουργείου Παιδείας για λειτουργία προγράμματος Ισλαμικών Σπουδών εντός του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Eντός του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα μπορούν να καταρτίζονται για τέσσερα χρόνια στις Μουσουλμανικές Σπουδές οι ενδιαφερόμενοι.
Πρόγραμμα Ισλαμικών Σπουδών στο ΑΠΘ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
Το Ισλάμ θα διδάσκεται από τον φετινό Οκτώβριο στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς το «πράσινο φως» του υπουργείου Παιδείας έλαβε η πρόταση για λειτουργία, για πρώτη φορά, τετραετούς προγράμματος Μουσουλμανικών Σπουδών εντός του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η «Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών», όπως θα είναι ο τίτλος, θα λειτουργήσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και, άρα, θα συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. 

Η λειτουργία της έχει υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς, δύο χρόνια μετά την απόφαση ίδρυσής της που έλαβε στις 7 Μαρτίου 2014 το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ. Τι μεσολάβησε από τότε; Οι οξύτατες αντιδράσεις διαφόρων πολιτικών και εκκλησιαστικών

Η νηστεία της Εκκλησίας και οι οδηγίες της επιστήμης!

Πόσο αλκοόλ είναι ασφαλές;

Τι λένε οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες

ι μισές μέρες της εβδομάδας θα πρέπει να είναι ελεύθερες αλκοόλ".Πόσο αλκοόλ είναι ασφαλές; Τι λένε οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες

Νέες, εξαιρετικά αυστηρές οδηγίες για το αλκοόλ εξέδωσε το Βρετανικό υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα με αυτές δεν υπάρχει ασφαλές όριο κατανάλωσης αλκοόλ και οποιαδήποτε ποσότητα καταναλώνεται συστηματικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου.
Η γενική σύσταση είναι άνδρες και γυναίκες να μην υπερβαίνουν τις 14 μικρομερίδες αλκοόλ την εβδομάδα.
Το όριο αυτό επελέγη επειδή με αυτή την ποσότητα ο κίνδυνος θανάτου από σχετιζόμενα με το αλκοόλ αίτια είναι 1%, όσος δηλαδή και με άλλες καθημερινές δραστηριότητες, όπως η οδήγηση.

Οι 14 μικρομερίδες αντιστοιχούν σε επτά ποτηράκια κρασί ή σε πέντε μπουκάλια μπύρα με περιεκτικότητα 5% σε αλκοόλ ή σε 14 «σφηνάκια» από δυνατά ποτά.
Τα ποτά αυτά δεν πρέπει να καταναλώνονται την ίδια μέρα αλλά σκόρπια μέσα στην εβδομάδα.
Ωστόσο οι μισές μέρες της εβδομάδας θα πρέπει να είναι ελεύθερες αλκοόλ.
Στις εγκύους συνιστάται να μην καταναλώνουν καθόλου αλκοόλ.
Οι νέες οδηγίες αποτελούν την πρώτη πλήρη ανασκόπηση του αλκοόλ από το 1995, παρότι το 2007 και το 2009 είχαν εκδοθεί μεμονωμένες συστάσεις για την εγκυμοσύνη και τους νέους.
Οι οδηγίες του ’95 συνιστούσαν έως 2 ποτά την ημέρα για τις γυναίκες και έως 3 για τους άνδρες, αλλά ο όρος «ημερήσια πρόσληψη» έχει διαγραφεί από τις νέες υπό τον φόβο ότι υποδηλώνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα εάν κάποιος πίνει καθημερινά αλκοόλ.

Ένας από τους Ναούς του Αντιχρίστου και της Πανθρησκείας είναι έτοιμος! Και οι αντι-Οικουμενιστές περιμένουν πρώτα το "κοινό ποτήριο" και ...μετά θα αντιδράσουν!


Σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από την πόλη Καζάν της Ρωσίας, και ακριβέστερα στην κωμόπολη Staroye Arakchino, έκτισαν ναό της πανθρησκείας. Έναν ναό στον οποίο αντιπροσωπεύονται οι 12 μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου. Η Καζάν βρίσκεται 800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας και είναι η πρωτεύουσα του Ταταρστάν. Η πόλη θεωρείται ως «τρίτη πρωτεύουσα» της Ρωσίας και σ’ αυτήν ζουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Η Καζάν έχει επιλεγεί για να διεξαχθούν εκεί ποδοσφαιρικοί αγώνες κατά την διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όταν και αν αυτό γίνει, το 2018 στην Ρωσία.
   Είναι εντυπωσιακό, ύποπτο και συνάμα απαράδεκτο, το να φαίνεται ο ναός της πανθρησκείας οικοδομημένος σύμφωνα με την τεχνοτροπία του ορθοδόξου καθεδρικού ναού του Αγίου Βασιλείου στην Μόσχα. Το αντίγραφο αποτελεί ασέβεια, προσβολή και υποβάθμιση του πρωτοτύπου.
Ο ναός αυτός κτίσθηκε κατ’ εντολήν του… Ιησού Χριστού (!) σύμφωνα με τον Ildar Khanov, οποίος άρχισε να τον κτίζει. Ο Ildar Khanov ισχυριζόταν, πέθανε το 2013, ότι εμφανίστηκε σ’ αυτόν ο Χριστός το 1994 στις όχθες του Βόλγα ποταμού και τον διέταξε να αρχίσει την κατασκευή ενός ναού. Του είπε ο Χριστός «Ildar, ξύπνησε αύριο στις έξι (6) το πρωί, πάρε ένα φτυάρι και άρχισε να κτίζεις τα θεμέλια ενός ναού για να τιμούνται όλες τις θρησκείες». Ο Ildar Khanov, στον οποίο εμφανίστηκε ο Ιησούς, ήταν εκκεντρικός αρχιτέκτονας και ψυχοθεραπευτής. Ο τέλειος συνδυασμός για να εισχωρήσει η πανθρησκεία μέσω της τέχνης και του πνευματισμού σε τμήματα του λαού, όπως δηλαδή γίνεται παντού στον πλανήτη. Ο Δήμος Καζάν τον ονόμασε «Ναό όλων των θρησκειών», όπως είναι γνωστός σήμερα, δηλαδή ναό της πανθρησκείας.
Ο σκοπός του καλλιτέχνη ήταν να βάλει όλες τις θρησκείες,

Αυτός είναι ο Άνθιμος: Εφαρμόζει ΜΟΝΟ στους άλλους τους Ι. Κανόνες. Ενώ ο ίδιος πολλάκις τους καταπάτησε και περιφρόνησε!

 “Ο παπα-Νικόλας δεν κιότεψε! Δε δείλιασε”!    Καυτηρίασε με αξιοσημείωτη παρρησία το ιδιαζόντως ειδεχθές πνευματικό έγκλημα που συντελέστηκε πριν λίγες ημέρες, αυτό της ψηφίσεως του συμφώνου της ντροπής, στηλιτεύοντας, ταυτοχρόνως, και τους ενόχους πολιτικούς εξουσιαστές!
    Δεν είδαμε, όμως, κάποιους μεγαλόσχημους κληρικούς της συμπρωτεύουσας να συντονίζονται στην ίδια γραμμή! Αντιθέτως, είδαμε τον υπέρμαχο του ελεεινού συμφώνου Μητσοτάκη (εξελέγη και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τρομάρα μας!!!) να εισέρχεται ακωλύτως στο ναό και να μην ελέγχεται απ τον παριστάμενο ιεράρχη αλλά να συμμετέχει στην τελετή σαν να μη συμβαίνει τίποτε και να φωτογραφίζεται δίπλα του!
  Και, αντί να συγχαρούν τον παπα-Νικόλα που αντιστάθμισε με τη συμπεριφορά την έλλειψη παρρησίας κάποιων άλλων κληρικών, ετοιμάζονται να κινήσουν τη διαδικασία διώξεώς του για μία ακόμη φορά!
     Ω ΚΑΙΡΟΙ, Ω ΗΘΗ!

     Μήπως γνωρίζει ο κ. Άνθιμος Ρούσας τι προβλέπουν οι ιεροί κανόνες για τους αρχιμανδρίτες που καταλαμβάνουν μηδέποτε κενωθέντα ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ επισκοπικό θρόνο; Ή για τους μητροπολίτες εκείνους που μετατίθενται από μία μητρόπολη σε άλλη λες και είναι δημόσιοι υπάλληλοι; Μήπως θυμάται ο κ.Ρούαας τον αρχιμανδρίτη εκείνον που έσπευσε "αγαλλομένω ποδί" να καταλάβει τον Ιούλιο του 1974 το μητροπολιτικό θρόνο της Αλεξανδρούπολης ΖΩΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ ΧΡΟΝΗ, ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥ;
    Μήπως θυμάται ο κ. Άνθιμος το μητροπολίτη εκείνο που εγκατέλειψε τη μητρόπολή του για μία άλλη, που "τυχαίνει" να είναι η "πάγκαλος νύμφη του Θερμαϊκού";
    ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ; ΓΙΑΤΙΙΙΙΙ;;;;;

ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ

Πώς να σηκώνουμε την συκοφαντία


ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ

Σας συκοφάντησαν. Δεν είστε ένοχος. Οφείλετε, ωστόσο, να υπομείνετε τη συκοφαντία μεγαλόψυχα. Και η υπομονή σας αυτή θα είναι ο κανόνας, το θεραπευτικό επιτίμιο, για παράπτωμα που διαπράξατε και για το οποίο είστε ένοχος. Μέσα στη συκοφαντία, επομένως, είναι κρυμμένο το έλεος του Θεού…
Μολονότι δεν είναι εύκολο, πρέπει οπωσδήποτε να συμφιλιωθείτε με τους συκοφάντες σας. Με μίσος στην καρδιά, δεν μπορεί να σωθεί κανείς. Γι΄αυτό οφείλουμε να αντιδρούμε με αυταπάρνηση στα εμπαθή αισθήματά μας. Έτσι εξαφανίζονται και οι θλίψεις. Η εμπάθεια, βλέπετε, είναι που γεννάει τη θλίψη.
Γνωρίζω πόσο δύσκολα υποφέρεται η συκοφαντία. Είναι λάσπη -μα λάσπη ιαματική. Υπομονή! Αργά ή γρήγορα θα λήξει η δοκιμασία. Ο Γιατρός των ψυχών θα αφαιρέσει το τσουχτερό κατάπλασμα…
Συκοφαντούσαν και τον Κύριο: «Ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών» (Ματθ. 11:19). «Δαιμόνιον έχει και μαίνεται» (Ιω. 10:20). Τι μεγάλη δόξα, να μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού!
Σηκώστε ταπεινά κι αγόγγυστα το σταυρό σας. Μη λιποψυχείτε. Αν η συνείδησή σας δεν σας κατακρίνει, μπορείτε να υψώνετε πάντα με θάρρος το βλέμμα σας στο Θεό και να στέκεστε με παρρησία μπροστά Του. Τι πιο σπουδαίο απ’ αυτό;…
Να ζείτε και να φέρεστε φυσιολογικά. Το πώς σας βλέπουν οι άλλοι να μην το λογαριάζετε. Μόνο του Θεού η κρίση έχει βαρύτητα, ως αλάθητη. Εμείς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε καλά-καλά ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό, πολύ περισσότερο τον πλησίον.
(Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, Χειραγωγία στην Πνευματική Ζωή, Ι. Μ. Παρακλήτου, Εκδ. ε΄, 2005, σ. 18-19)


Περί συκοφαντίας και συκοφάντη.

Συκοφαντία είναι η ψεύτικη κατηγορία. Συκοφάντης είναι ο ψεύτης. Και κάποιος σοφός λέει «κανέναν άλλον να μη θεωρείς ψεύτη, παρά τον συκοφάντη. Γιατί μεταξύ ψεύδους και συκοφαντίας δεν υπάρχει καμία διαφορά». Συκοφάντη οι παλιότεροι και οι τωρινοί ονομάζουν τον διαβολέα και τον προσαγωγέα. 
Είναι βέβαιο ότι ο διάβολος έχει εφεύρει την συκοφαντία. Δηλητήριο σκορπιού η γλώσσα του συκοφάντη. Δεν παρατάει το έργο του ο συκοφάντης, όταν επιπλέον αντιληφθεί ότι και οι άρχοντες επιθυμούν τη συκοφαντία. Μηχανεύεται ψέματα και διαβάλλει με κάθε τρόπο. Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει όλα τα πονηρά χείλη. Η γλώσσα του συκοφάντη μισεί την αλήθεια. Η συκοφαντία γκρέμισε νέους και γέροντες, άρχοντες και δυνάστες. Ο συκοφάντης χαίρεται πολύ περισσότερο, όσο με τις πράξεις του γίνεται δημοφιλής.

(ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ)Η πλευρά του υβριστή και η αντιμετώπισή του θέλει διάκριση και πολλές φορές σιωπή και παράδειγμα, και άλλες, κουβέντα ορθή ώστε να ξεκλειδώσεις τον σκοτισμό ή την πλάνη του αδερφού. Φυσικά για να μιλήσουμε πρέπει να έχουμε και την κατάλληλη πνευματική κατάσταση ώστε να προσεγγίσουμε τον συνάνθρωπό μας.
Πολλοί άνθρωποι κυρίως με κοσμικό φρόνημα ή ακόμα και κοσμικοί Χριστιανοί κατακρίνουν κάποιους που αγωνίζονται οντολογικά στον θεραπευτικό ασκητικό δρόμο, υβρίζουν, περιγελούν και προσβάλλουν. Αυτές είναι γνωστές μάχες για κάθε στρατιώτη του Χριστού. Το θέμα είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται. Αυτός ο πόλεμος είναι χαροποιός και φυσικά ωφελεί.
Γιατί όμως συκοφαντεί;
Πολύ απλά … σε υβρίζει ώστε να απαξιώσει τον αγώνα σου και μάλιστα σε διαπομπεύει συχνά με απαράδεκτο τρόπο. Θεωρεί ότι με την προσβολή θα σε ρίξει στα μάτια του κόσμου ώστε να φανεί ο ίδιος καλύτερος αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ότι όταν υβρίζεις κάποιον αγωνιστή του Χριστού του πλέκεις μαρτυρικό στεφάνι. Το να αγνοείς κάτι είναι κατανοητό, αλλά να απαξιώνεις τον αγώνα ενός ανθρώπου για τη σωτηρία της ψυχής του  χωρίς μάλιστα να ερευνήσεις περί  αυτού τότε είναι απαράδεκτη ενέργεια και ανώριμη.

Σε αυτούς που υβρίζουν, και συκοφαντούν:
Να ξέρετε αγαπητοί μου αδερφοί ότι πρώτον τους δίνετε χαρά και δεύτερον αν δεν γνωρίζετε κάτι καλύτερα να μην αναφέρετε τίποτα διότι θα βρεθείτε κάποια στιγμή εκτεθειμένοι στην κουβέντα και κάτι τέτοιο θα σας  ζημιώσει. Η συκοφαντία σας καθιστά ανθρώπους με έλλειμμα αγάπης διότι η αγάπη δεν λογίζεται το κακό.
Ενώ ο Μέγας Βασίλειος τονίζει χαρακτηριστικά: "Δεν πρέπει να σιωπούμε μπροστά στις διαβολές, όχι για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με την αντιλογία, αλλά για να μην επιτρέψουμε να ευοδωθεί το ψέμα (να διαδοθεί και να γίνει πιστευτό) και να μη αφήσουμε αυτούς, που εξαπατήθηκαν στην βλάβη (στην κακόπιστη διάδοση)".

Σαφής είναι η αναφορά και στην Αγία Γραφή ότι η σιωπή και το παράδειγμα μας είναι συχνά ο καλύτερος λόγος. Όταν ρώτησε ο Πιλάτος τον Ιησού "τι εστί Αλήθεια" ο Κύριος δεν απάντησε διότι πολύ απλά η αλήθεια δε χωρά σε κτιστές λέξεις και λογικές αλλά είναι κάτι ανώτερο από ανθρώπινες οριοθετήσεις και δεδομένα. Τί να πει η ενσάρκωση της Παναλήθειας για τον εαυτό της; Η αλήθεια είναι πρόσωπο και όχι έννοια ή ιδεολόγημα.

“Ἕνας ταπεινός λογισμός κάνει ἀμέσως τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά ἐνεργεῖ…”


Μου έκανε εντύπωση πώς ένας ταπεινός λογισμός κάνει αμέσως την Χάρη του Θεού να ενεργή. Είχε έρθει στο Καλύβι ένα ξένο γατάκι. Το καημένο, φαίνεται , κάτι είχε φάει που το πείραξε και ζητούσε βοήθεια. Χτυπιόταν από τον πόνο και πεταγόταν σαν το χταπόδι, όταν το χτυπούν… Το λυπόμουν που το έβλεπα σ’ αυτήν την κατάσταση, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Το σταύρωνα, το ξανασταύρωνα, τίποτε! «Βρε ταλαίπωρε, λέω τότε στον εαυτό μου, βλέπεις τα χάλια σου; Τόσα χρόνια καλόγερος, ούτε ένα γατί δεν μπορείς να βοηθήσης!». Μόλις ελεεινολόγησα τον εαυτό μου, εκεί που το γατάκι κόντευε να ψοφήση , αμέσως συνήλθε. Ήρθε κοντά μου, μου έγλειφε τα πόδια και έκανε χαρούμενο όμορφες τούμπες… Τι δύναμη έχει η ταπείνωση! Γι’ αυτό λέει: «Εν τη ταπεινώσει ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος».
Έχω προσέξει ότι ένας ταπεινός λογισμός κάνει τον άνθρωπο να λάμπη, να ακτινοβολή.
Όταν ο άνθρωπος παίρνη όλο το σφάλμα πάνω του , τον λούζει η Χάρις του Θεού. Ήρθε προχτές ένας γιατρός που έχει πολλά παιδιά και μου είπε: «Πάτερ μου, έχω πολλή υπερηφάνεια και γίνεται αιτία η δική μου υπερηφάνεια να κάνουν αταξίες τα παιδιά». Και το έλεγε αυτό μπροστά στα παιδιά του και τα μάτια του ήταν βουρκωμένα , αλλά το πρόσωπό του έλαμπε! Το ίδιο πρόσεξα προ ημερών και εδώ. Ήρθαν μερικές αδελφές να συζητήσουμε. Είπαμε διάφορα˙ αναγκάστηκα να τις μαλώσω πολύ. Μία από αυτές δεν βοηθήθηκε καθόλου˙ κρύα ήρθε, κρύα έφυγε˙ μόνον εκεί πέρα έλεγε τα κουσούρια των άλλων χαρτί και καλαμάρι- βλέπεις , όποιος δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, έχει αυτό το ..χάρισμα! Μία άλλη στρυμώχθηκε, μέχρι που έκλαψε . Ταπεινώθηκε , αλλά μετά έλαμπε το πρόσωπό της. Βλέπετε τι κάνει ένας ταπεινός λογισμός με συντριβή! Αμέσως πάνε όλα τα κουσούρια στην άκρη, τακτοποιείται ο άνθρωπος και ακτινοβολεί το πρόσωπό του˙ ενώ με έναν λογισμό υπερήφανο ή βλάσφημο σκοτεινιάζει.
Όσο ανεβάζει πνευματικά την ψυχή μας ένας πολύ ταπεινός λογισμός που θα φέρη για μια στιγμή ο άνθρωπος, δεν την ανεβάζουν χρόνια ολόκληρα αγώνες υπερφυσικοί.
- Γέροντα, αν κάποιος είναι υπερήφανος και βάλη έναν ταπεινό λογισμό , θα τον βοηθήση ο Θεός;
- Εμ, αν βάλη έναν ταπεινό λογισμό δεν θα είναι υπερήφανος˙ θα είναι ταπεινός και θα τον βοηθήση ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός˙ πάει μία από ‘δω- μια από ‘κει, ανάλογα με το τι λογισμό έχει. Ο υπερήφανος , αν βάλη έναν ταπεινό λογισμό , βοηθιέται. Και ο ταπεινός , αν φέρη έναν υπερήφανο λογισμό , παύει να είναι ταπεινός. Είναι κανείς σε καλή πνευματική κατάσταση; Αν υπερηφανευθή , τον εγκαταλείπει η Χάρις του θεού και φθάνει σε άσχημη κατάσταση. Είναι σε άσχημη κατάσταση ,γιατί έκανε λ.χ. κάποιο σφάλμα; Αν συναισθανθή το σφάλμα του και μετανοήση ειλικρινά, έρχεται η ταπείνωση και φθάνει σε καλή κατάσταση, γιατί η ταπείνωση φέρνει την Χάρη του Θεού. Αλλά, για να γίνη η ταπείνωση μόνιμη κατάσταση στον άνθρωπο, ώστε να παραμείνη μέσα του η Χάρις του Θεού, χρειάζεται δουλειά πνευματική.

Από το βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Ε΄, ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ»
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2007