Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐπελαύνει χωρὶς οὐδεμία ἀντίδραση τῶν Ποιμένων!

Νέα παράδοση λειψάνου
ἀπὸ Παπικοὺς στὴν Μοζαμβίκη

Πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἐπιταγῶν τῆς
Β΄ Βατικάνειας Συνόδου ἀπὸ τοὺς «ὀρθόδοξους» Οἰκουμενιστές!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν δωρεά Αγίων Λειψάνων στη Ρώμη, τὰ ὁποῖα παρέλαβε ὁ Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔγραψαν διάφορα θρησκευτικὰ ἱστολόγια, μαζί τους κι ἐμεῖς τὸ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο «Ἡ ἐπανακομιδὴ Λειψάνων εἶναι σχέδιο τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, ποὺ ὑλοποιοῦν οἱ "ὀρθόδοξοι" Οἰκουμενιστές!» http://www.paterikiparadosi.blogspot.gr/2014/03/blog-post_24.html.
Βέβαια κανενὸς «Ὀρθόδοξου» Ποιμένος-Ἐπισκόπου δὲν ἵδρωσε τὸ αὐτί. Οὔτε τοῦ ἀστραπιαῖα ἀντιδρῶντος (γιὰ ἄλλα θέματα) Μητροπολίτη Πειραιῶς. Ἴσως γιατὶ τὸ θέμα ἀγγίζει καὶ συνεπίσκοπό του, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο!
Ἐπανερχόμαστε, γιατὶ ἡ ἴδια Οἰκουμενιστικὴ γραμμὴ ἐφαρμόζεται πλέον ὡς ἐκκλησιαστικὴ γραμμὴ καὶ σὲ ἄλλες Ὀρθόδοξες τοπικὲς Ἐκκλησίες. Σειρὰ εἶχε ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας νὰ ἐφαρμόσει τὴν πολιτικὴ τῆς Β΄ Βατικάνειας Συνόδου, διὰ τῆς ὁποίας πολιτικῆς ἐπιδιώκεται ἡ «Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν».  
Εἴδαμε, λοιπόν, στὸ ἱστολόγιο «Ἀκτίνες» τὴν «Τελετή παράδοσης αποτμήματος ιερού λειψάνου από παπικούς σε ορθόδοξο ναό στο Maputo της Μοζαμβίκης» καὶ φρίξαμε ἄλλη μιὰ φορά. Αὐτὴ τὴ φορὰ «εἰσόδευσε» τὸ «ἱερό»(;) λείψανο ἐντὸς τοῦ Ὀρθόδοξου Ναοῦ, ὁ Παπικὸς ἱερέας, μὲ ἄμφια, δίνοντας τὴν ἐντύπωση (κυρίως στοὺς νεόφυτους χριστινοὺς τῆς Ἀφρικῆς) ὅτι εἶναι κι αὐτὸς μέλος τῆς Μίας Ἐκκλησίας, ἔστω ἐξ ἄλλης περιοχης!
«Το Ιερό Λείψανο εισόδευσε εντός του Καθεδρικού Ναού και προσκόμισε στον Πατριάρχη, ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας του Maputo, συνοδευόμενος από την πολυμελή νεανική χορωδία της Ρωμαιοκαθολικής Eκκλησίας, η οποία έψαλε υπέροχους δοξολογικούς ύμνους προς τον Θεό. Της πομπής προπορεύονταν η εικόνα του Ευαγγελιστού Μάρκου, έργο του σπουδαίου καλλιτέχνη ζωγράφου-αγιογράφου Διονύση Πάλμα»!
Τὸ γεγονὸς ὅπως τὸ παρουσίασαν

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ "ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ" ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ

Ομοφυλοφιλία, ατομικό δικαίωμα ή ιδεολογία;


Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου

flag omofilofylia
   Δημοσιεύτηκε στόν Τύπο καί σέ ἄλλα Μέσα Ἐνημέρωσης ὅτι τόν Μάιο θά πραγματοποιηθεῖ στή Λευκωσία, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Δημάρχου Λευκωσίας τό λεγόμενο «Φεστιβάλ Ὑπερηφάνειας», Ὁμοφυλοφίλων, Λεσβιῶν, Ἀμφισεξουαλικῶν, Τρανσέξουαλ κ.λπ.
     Γιά τό θέμα αὐτό, τῆς Ὁμοφυλοφιλίας, ἔχουν λεχθεῖ καί γραφεῖ πάρα πολλά. Ἐξ ἀφορμῆς τῆς πιό πάνω ἐκδήλωσης θά ἤθελα νά ἐκφράσω καί τίς δικές μου ἀπόψεις, συμβάλλοντας ἔτσι σ’ ἕνα ὑγιή διάλογο μέ σκοπό τό γενικό καλό.


     Τό πρῶτο τό ὁποῖο θά ἤθελα νά σημειώσω εἶναι ὅτι ὑπάρχει τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ καθενός νά ζεῖ ὅπως θέλει. Τό δικαίωμα αὐτό δέν μπορεῖ νά τοῦ τό στερήσει κανείς. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐδημιούργησε ἐλεύθερους, μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχείρησης. Συνεπῶς, μποροῦμε νά πᾶμε ἐνάντια στόν ἴδιο τόν Θεό, ἐνάντια στήν ἴδια τή φύση μας, στούς φυσικούς καί πνευματικούς νόμους, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι αὐτοπραγματωνόμαστε καί ἐκπληρώνουμε τόν προορισμό μας ὡς ἄνθρωποι.
     Ταυτόχρονα μέ τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς ἔχουμε καί τήν εὐθύνη, τήν προσωπική, γι’ αὐτή τήν ἐπιλογή ἀφοῦ εἴμαστε λογικά ὄντα καί ἐλεύθερα ἀποφασίζουμε νά ἀκολουθήσουμε μία συγκεκριμένη πορεία στή ζωή μας. 
     Ἡ εὐθύνη καί τά ἀποτελέσματά της, σέ μιά τέτοια περίπτωση προσωπικῆς ἐπιλογῆς, πού εἶναι κατά πάντα σεβαστή, βαραίνει προσωπικά καί μόνον ἐκεῖνον πού τήν κάνει. Φυσικά ἐπειδή εἶναι μέλος μίας εὐρύτερης κοινωνίας ἀνθρώπων καί ἡ κοινωνία εἶναι προέκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας, βραχυπρόθεσμα ἤ μακροπρόθεσμα ἔχει καί γενικότερες κοινωνικές ἐπιπτώσεις.

     Ὅταν, ὅμως, ἡ προσωπική μας ἐπιλογή, ἡ ὁποία εἶναι καθαρά ὑποκειμενική ὑπόθεση, γίνεται ἰδεολογία καί καταβάλλεται προσπάθεια ἐπιβολῆς της, γίνεται κοινωνικά και προσωπικά ἐπικίνδυνη. Εἶναι δέ ἐπικίνδυνη διότι ἡ ἰδεολογία,