Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

''Ψαλμοί του Δαυίδ'' ( ψαλμος 1ος)


 Ομιλία π. Αθανάσιου ΜυτιληναίουΔιακρίνει τον "Πανθρησκειακό-οικουμενιστικό οίστρο", αλλά κοινωνεί με αυτούς που τον προωθούν!

 (Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αν πράξει διαφορετικά, θα χάσει

το θρόνο, που με τόσο κόπο απέκτησε).

Ι.Μ. Πειραιώς:

«Η Εκκλησία του Χριστού και οι θρησκείες του Κόσμου»


Γράφει ο καθηγητής  Α.Π.Θ. Γρ. Ζιάκας:
    «Εντρυφώντας στις ανατολικές θρησκείες έμαθα τον τρόπο να προσεγγίζει κάποιος αντιλήψεις και προσδοκίες άλλων λαών, κυρίως βρήκα τη μέθοδο να αγαπά κανείς τον άνθρωπο»!

    Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, δεν ήρθε στον κόσμο για να ιδρύσει κάποια θρησκεία, έστω την καλλίτερη και τελειότερη, αλλά να ελευθερώσει τον πεσόντα άνθρωπο από τη δουλεία του διαβόλου. Όντας ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, δεν του δόθηκε από το Θεό καμιά θρησκευτική πίστη, ή συγκεκριμένη λατρεία προς Αυτόν, διότι η ίδια η ζωή του ήταν, (και θα συνέχιζε να είναι), μια διαρκής δοξολογία και λατρεία του Δημιουργού του. Δεν χρειαζόταν καμιά θρησκεία να τον ενώσει με το Θεό, διότι η κοινωνία μ’ Αυτόν ήταν μια δεδομένη πραγματικότητα.
Όμως η πτώση και η σταδιακή απομάκρυνσή του από το Θεό,

Κι ο τελευταίος των Μοϊκανών-αντιΟικουμενιστών μίλησε για Κουμφούκιο και Κρίσνα (ανύπαρκτο κίνδυνο στην Ελλάδα), αλλά ...τσιμουδιά για τον μέγιστο κίνδυνο, τον Οικουμενισμό!!!

 «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;»

-Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;»

Κήρυγμα Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ. Ἀνδρέου  τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας
(Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Κονίτσης , 25.2.2018)
Ὅπως μᾶς ἀφηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (Κεφ. ΙΣΤ΄, 13 καὶ ἑξῆς), ὁ Κύριος βρέθηκε στὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου.   Ἡ Καισάρεια ἦταν μία πόλις, τὴν ὁποία εἶχε δημιουργήσει ὁ τετράρχης Φίλιππος πρὸς τιμὴν τοῦ Τιβερίου Καίσαρος. Ἐκεῖ, λοιπόν, ποὺ ἦσαν ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς Ἀποστόλους, γυρίζει ξαφνικά, καὶ τοὺς θέτει τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» Τί λένε γιὰ μένα οἱ ἄνθρωποι; Τί γνώμη ἔχουν; Μετὰ τὸν αἰφνιδιασμὸ ποὺ

Οι επιστήμονες ...ξανακατέληξαν!


Οἱ ἐπιστήμονες κατέληξαν

ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων ἔχουν βιολογικὴ προέλευση. Δηλαδὴ, προτοῦ γεννηθεῖ κανεὶς εἶναι ἢ ἀγόρι ἢ κορίτσι καὶ αὐτὸ δὲν ὑπόκειται σὲ ἀλλαγές.

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ


Τὰ ἀγόρια παίζουν μὲ φορτηγά, τὰ κορίτσια παίζουν μὲ κοῦκλες! 
 Ἡ ἐλεύθερη αὐτοδιαχειριζόμενη ἐπιλογὴ τοῦ παιδιοῦ γιὰ τὸ εἶδος τοῦ παιχνιδιοῦ του, ὑποδηλώνει τὴν ἔμφυτη ψυχολογία του.


Σύμφωνα μὲ μία νέα μελέτη, οἱ διαφορὲς μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν εἶναι βιολογικὲς καὶ δὲν εἶναι ρευστές, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ θεωρία τῶν διεμφυλικῶν. 


Ἔρευνες ποὺ ἀποκαλύφθηκαν στὸ Περιοδικὸ Infant and Child Development (Ἀνάπτυξη Βρεφῶν καὶ Παιδιῶν) κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προτίμηση τοῦ φύλου στὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνατροφῆς τοὺς ὅσο εἶναι ἐνδογενὴς στὸ παιδί. Αὐτὰ τὰ εὐρήματα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν ἐπικρατοῦσα θεωρία τῶν ποικιλοτρόπως σεξουαλικὰ προσανατολισμένων ὅτι τὸ φύλο εἶναι ἐξωτερικὰ κατευθυνόμενο καὶ ρευστό.

Ξαφνική ενότητα των Χριστιανικών κοινοτήτων! Ξέχασαν τις δογματικές τους διαφορές και συνέπραξαν...


Ἐδῶ  ὁδηγοῦν οἱ διαχειριστικὲς ἀνωμαλίες!

Συνδικαλισμός στα Πατριαρχεία;

Τι είναι ο ναός της Αναστάσεως να κλείσει; Δημόσια Υπηρεσία;


Του Άγγελου Ρούσσου
  Με έκπληξη είδαμε χθες δυσάρεστες εικόνες στους Αγίους Τόπους… Εικόνες που μοιάζουν να μετατρέπουν αυτόματα τους διοικούντες την Χριστιανοσύνη στην περιοχή σε….συνδικάτο!
Αρχικά διαβάσαμε στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου:

“Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Σύνεδρίαν αὐτῆς τῆς Πέμπτης, 9ης/22ας Φεβρουαρίου 2018, ἐπελήφθη ποικίλων θεμάτων, εἰδικώτερον δέ:
Ἀπεφάσισε τήν συνέχισιν τῶν ἐνεργειῶν διά τήν ἀναίρεσιν τῆς ἀποφάσεως ἐπιβολῆς φόρων ὑπό τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς τό Πατριαρχεῖον καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας κατά παράβασιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπικεκυρουμένου διά τῆς ἱερᾶς ἱστορίας”.

Λόγοι αποτειχίσεως και διακοπής κοινωνίαςΤοῦ Γεωργίου Πάσχου 

Τί τό όφελος, εί ημείς οί ναός Θεού, καί όντες και λεγόμενοι, ηχρειώθημεν, καί αψύχους οίκους περιεποιησάμεθα;
( επιστολή αγίου Θεοδώρου Στουδίτου πρός Ευστράτιον Ηγούμενον)

«Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τήν μερίδα μου...». (Ἱερ. ΙΒ´ 10)
«Ώ της τόλμης των δρασάντων! οίς όσον το κατάκριμα τής των θείων νόμων, μάλλον δέ του Ευαγγελίου και πάντων σχεδόν κανόνων καθυβρίσεως».  ( επιστολή αγίου Θεοδώρου Στουδίτου προς Ιωσήφ αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης).
«Οὗτοι οἱ Ἐπίσκοποι πορεύονται  πρὸς τὸν Κύριό μας κακῶς καὶ διεστραμμένως. Κι Ἐκεῖνος θὰ φανεῖ πρὸς αὐτοὺς μὲ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση». (Προφητικά  λόγια του Γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη)
Εθελοτυφλοί, Τυφλούς ανιεροπρεπώς εν βορβορωμένω βόθρω αιρέσεων και  απωλείας τους πιστούς ρίπτωσι.
Απώθησαν την Αέναη Μνήμη του Θεού από την καρδιά τους και ήλθε ο σκοτασμός του νοός των.
Εκπεσόντες ψευδοσυνοδικώς στέρησαν την υπεράσπιση των ορθοδόξων θέσεων και δογμάτων αντιαποστολικώς και ανιεροπρεπώς.
Νομιμοποιήσαν την  ανομία, και επικύρωσαν την αμαρτία. Πρόβαλαν έναν  αντίχριστο Χριστιανισμό και την εικόνα ενός αντίθεου Θεού.
Με τον οικουμενισμό ανάστησαν τον απέλπιδα συγκρητισμό και εκκολάψαν την εκκλησία του αντιχρίστου, ανακατεύοντας τεχνηέντως το ψεύδος με μισές αλήθειες «πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς»
Κωφάλαλοι στην Παναίρεση, εκκωφαντικοί στην σιωπή  του αντίχριστου Οικουμενισμού
Απαρνήθηκαν τὴν Αγία Πίστη,  και απόλεσαν τα πάντα, έτσι έμειναν με την ψευτοαγάπη τους.
Οι  αμετανόητοι Δεσπότες, έκαναν θεό τον πάπα και ως καταφρονηταί εκμηδένησαν την δύναμη του Θεού!
Έγιναν εργαστήριον κάθε ψεύδους και ιεροσυλίας, παρασκεπτόμενοι και παραμορφούμενοι οδηγοί της Πίστης ημών.

Χορευτικό συγκρότημα έκαναν τη Θ. Λειτουργία!!!

Ἀναδημοσίευση, μὲ τὴν προσθήκη ἑνὸς ἀκόμα βίντεο, ποὺ δείχνει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χορούς, ὁ ἱερέας κοινωνεῖ καὶ Παπικούς! 
 Ἡ "νέα ἐκκλησία" τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κατὰ τὰ πρότυπα τῶν ἄλλων αἱρετικῶν, εἶναι ἐδῶ, καὶ στὸν χορευτικὸ τομέα!
katihisis: Τίς πῆρε ὅπως ἦταν, βαπτισμένες ἀβάπτιστες σοῦμα καί τίς κοινώνησε ὅλες…
Ἀδυνατῶ νά πιστέψω ὅτι σταυροκοπιοῦνται παπικά ἀπό ἄγνοια καί λάθος (στά πρῶτα 20΄΄ τοῦ πρώτου βίντεο)! Ὅπως θά δεῖτε στό δεύτερο βίντεο, τόν χορό τόν δίδαξε ὁ ἴδιος… Σχόλιο:

Καὶ ξέρετε ποιὸς εἶναι ὁ λευκὸς ἱερωμένος στὸ βίντεο; Μά, ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κένυας, Μακάριος (Ἀνδρέας Τυλιρίδης), ἀπὸ τὴ Λεμεσό. Σπουδαγμένος στὴν Ὀξφόρδη, πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ καὶ σημαίνων παράγοντας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Σὲ κάποιες ἱστοσελίδες παλαιότερα τὸν εἶδα νὰ παίζει πιάνο συνοδεύοντας τὴν πολυφωνικὴ χορωδία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς του («Γαλλικὰ καὶ πιάνο», ὅπως πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ γόνοι τῶν καλῶν κοσμικῶν οἰκογενειῶν, καὶ τώρα ὅπως βλέπουμε καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Ἀρχιεπίσκοποι τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας).  Δίπλα του ὁ ἐπίσκοπος Κισούμου καὶ Δυτικῆς Κένυας  Athanasius Akunda. Τὶ ἕπεται κατόπιν; Μὰ νὰ βάλουν salsa, tango, milonga, vals, bachata, samba, cha cha κλπ στὸ πρόγραμμα γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐκπόρνευση τῆς Θείας Λειτουργίας! Κλασσικὸ μπαλέττο ἄραγε, θὰ χωροῦσε τί λέτε ἀδερφοί; Τὸ ἔβαλαν στὴν Ρωσσία, ἀλλὰ ἔχουν τὰ Μπολσόϊ καὶ παίρνουν μαθήματα. Στοὺς Ἀφρικάνους τί νὰ κάνουμε ὅμως; Ἴσως τύμπανα καὶ ἐπικλήσεις ἀρχαίων πνευμάτων (συγγνώμην, δαιμόνων);

Γιὰ τὸν Τυλιρίδη καὶ τὸν Akunda ἐδῶ:
http://orthodoxmissionkenya.org/the-archdiocese/

ἄλλες πληροφορίες ἐδῶ
https://orthodoxmission.org.gr/country/kenya-en/

τὸ διδακτορικὸ στὴ Θεολογία τοῦ Akunda άπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Johanessburg, South Africa
http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/6428/thesis_akunda_am.pdf?sequence=1

Νῖκος Κυριακίδης

Κυριακή της Ορθοδοξίας: "ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ" των Αγίων και τα "ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ" κατά των Αιρετικών

Ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς διαβάζει τά ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, περιλαμβάνεται στὸ λειτουργικὸ βιβλίο Τριώδιο καὶ ἔχει τοποθετηθεῖ στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας τῆς Α' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν.
Καὶ στὴν Οὐκρανία ἔχουν διαβαστεῖ, ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Λογγίνο, Ἀναθέματα καὶ κατὰ
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ψευτοσυνόδου τῆς Κρήτης! 

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ

1) - Τοῖς ἐπαγγελλομένοις τά τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι εἰδωλολατρῶν, δυσσεβῆ δόγματα καί ἀναβιοῦσι τά μυθικά αὐτῶν πλάσματα ἀρχαιολάτραις καί νεοπαγανισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).
 
2) - Ἀρείῳ τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν αἱρέσεων, ἀνάθεμα (γ΄).
 
 3) - Μακεδονίῳ τῷ δυσσεβεῖ καί Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ παθητήν λέγοντι τήν Ἁγίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίνῳ δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).
 
4) - Πέτρῳ τῷ Κναφεῖ καί παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθείς δι’ἡμᾶς», ἀνάθεμα (γ΄).
 
5) - Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καί Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καί ὁμόφρονι, σύν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).
 
6) - Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἱρετικῷ, τῷ καί Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καί Σαββελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα (γ΄).
 
7) - Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ «πατριάρχῃ» Ἀλεξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καί Πύρρῳ τοῖς ὀμόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα (γ΄).

8) - Τοῖς Ὠριγενισταῖς καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα (γ΄).

Απάντηση καί ανοικτή πρόσκληση πρός τήν επαρχιακήν «ψευδοσύνοδον» της Κρήτης.Ἀπάντηση 


καί ἀνοικτή πρόσκληση 

πρός τήν ἐπαρχιακήν «ψευδοσύνοδον» τῆς Κρήτης. 

Τήν Κυριακήν 25-2-2018, ἡ ἐπαρχιακή ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης ἐξέδωσε μίαν κατάπτυστον ἐγκύκλιον, (ΕΔΩ) διά νά διαβασθεῖ εἰς τούς ναούς τῆς Μεγαλονήσου καί ἰδιαιτέρας πατρίδος μας. Γιά μία ἀκόμη φορά, ἀναφέρονται στούς ἀγῶνες καί στίς θυσίες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, καθώς καί γιά τό χρέος τους γιά τήν προάσπισή της, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή αὐτοί οἱ ἴδιοι τήν ἀρνοῦνται καί τήν ποδοπατοῦν μέ τόν χειρότερο τρόπο. Φυσικά, ὡς «διακριτικοί» καί «Ὀρθόδοξοι», ἀναφέρονται στόν Θρησκευτικό Φονταμενταμελισμό, ὡς τήν χειρότερη καί πιό ἐπικίνδυνη μορφή φανατισμοῦ, πού δυστυχῶς αὐξάνεται κατ’ αὐτούς ἐπικίνδυνα στό Σῶμα τῆς Ἁγίας τους Ἐκκλησίας.

Μάλιστα ἀναφέρεται, μεταξύ ἄλλων, καί στά πορίσματα τῆς 10ης Συνάντησης Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά θέματα αἱρέσεων, καταδικάζοντας ὄχι τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό, ἀλλά κάποιους Ὀρθοδόξους πού θέλουν νά κρατήσουν τήν πίστη πού παρεδόθη ἀπό τούς Ἀποστόλους καί ὄχι αὐτήν πού μᾶς διδάσκει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί πού κατοχυρώθηκε ἀπό τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου.

Ὡς Ἁγιορείτης Μοναχός, ἀλλά καί ὡς τέκνον τῆς μαρτυρικῆς καί λεβεντογέννας Κρήτης μας, ὀφείλω μία κατάθεση ψυχῆς, τόσον πρός τούς συμπατριῶτες μου πού θέλουν νά βαστάξουν τήν πίστη μας ἀκεραία, ὅσο καί πρός τούς αὐτοονομαζομένους ποιμένες (μᾶλλον λυκοποιμένες καί ψευδοποιμένες) καί ἱεράρχες, ἤ ἀλλιῶς τσιράκια τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχου Βαρθολομαίου.

Σταματῆστε πιά νά ἐμπαίζετε Θεῷ καί ἀνθρώποις. Εἴσαστε ἐκτός Ἐκκλησίας καί συμπαρασύρετε καί αὐτούς πού σᾶς ἀκολουθοῦν. Σέ ἐσᾶς ταιριάζει ἀπολύτως τό: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. 23, 14). Δέν φοβᾶσθαι τόν Χριστό πού ἀπευθυνόμενος λέγει σέ ἐσᾶς: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν; (Ματθ. 23, 15) ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;» (Ματθ. 23, 34). Νομίζετε ὅτι ἐπειδή κατέχετε τούς θρόνους, κατέχετε καί τόν Χριστό καί τήν ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καί λύειν; Ταλαίπωροι ἄνθρωποι! Σᾶς παραθέτω τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου θά τόν ἑορτάσουμε τήν ἐπομένη Κυριακή, μήπως καί βάλετε μυαλό καί ἐπιστρέψετε στήν Ὀρθοδοξία καί στήν Ὀρθοτόμηση τοῦ Λόγου τῆς Ἀληθείας: «Ἐφόσον ὁ Καλέκας (ἐδῶ ὁ Βαρθολομαῖος) εἶναι μέ αὐτόν τόν τρόπο καί τόσες φορές ἀποκομμένος ἀπό ὁλόκληρο τό πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων, εἶναι κατά συνέπεια ἀδύνατο νά ἀνήκει στούς εὐσεβεῖς, ὅποιος δέν ἀποχωρισθεῖ ἀπό αὐτόν. Ἀντιθέτως, ὅποιος γιά τούς λόγους αὐτούς εἶναι ἀποχωρισμένος ἀπό τόν Καλέκα, τότε ἀνήκει πράγματι στόν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καί εἶναι ἐνωμένος μέ τόν Θεό κατά τήν εὐσεβή πίστη» (Ε.Π.Ε 15Γ). Ὅποιος